Zawartość

Promocja Znaku PN na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

2013-01-21

14 stycznia 2013 roku pracownicy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przeprowadzili pierwszy wykład dla studentów na temat oceny zgodności i związanej z nią certyfikacji dobrowolnej i obowiązkowej oraz znaczenia Znaku PN dla producentów i konsumentów.

Wykład prowadzili specjaliści z Wydziału Certyfikacji – Adam Muszyński i Sławomir Wilczyński. Wysłuchało ich ponad 50 studentów I roku wydziałów: Nauk Ekonomicznych, Nauki o Środowisku, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Prawa i Administracji oraz II roku magisterskich studiów uzupełniających Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Studenci Wydziału Bioinżynierii Zwierząt uczestniczyli w wykładzie w ramach przedmiotu „Zarządzanie jakością w produkcji zwierzęcej” prowadzonego przez prof. dr hab. inż. Danutę Michalik. Studenci z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji przedstawionych przez wykładowców z PKN przybliżających im zagadnienia związane z certyfikacją wyrobów, usług, systemów i osób. Prezentacje zostały udostępnione pracownikom i studentom UWM w celach dydaktycznych. Obie strony wyraziły zainteresowanie cyklicznym kontynuowaniem dalszej współpracy.

Wykład został zorganizowany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie we współpracy z prowadzącą przedmiot „Normalizacja”mgr inż. Agnieszką Michałowską.