Zawartość

IV Europejska Konferencja "Współpraca warunkiem bezpieczeństwa wyrobów"

2012-04-10

logo_blue.jpg

W dniach 26-28 czerwca 2012 roku w Helsinkach (Espoo), Finlandia, odbędzie się IV Europejska Konferencja na temat normalizacji, badań i certyfikacji – "Współpraca warunkiem bezpieczeństwa wyrobów". Konferencja organizowana jest przez Europejską Sieć Ekspertów w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EUROSHNET (European Occupational Safety and Health Network), a w skład komitetu organizacyjnego wchodzą między innymi przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu  Badawczego (CIOP-BIP).  

Celem tegorocznej konferencji jest zaprezentowanie nowego podejścia oraz globalnego spojrzenia na wszystkie aspekty bezpieczeństwa wyrobów, ze szczególnym podkreśleniem współpracy między wszystkimi zaangażowanymi stronami.

Tematyka koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z poprawą współpracy i komunikacji w zakresie normalizacji, ustawodawstwa, badań i certyfikacji wyrobów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona promocji zintegrowanego podejścia do różnych aspektów prewencji ryzyka zawodowego w Europie.

Spotkanie to umożliwi zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauki w dziedzinie bezpieczeństwa wyrobów, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie bliższej współpracy.

Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie przedstawicieli krajowych oraz europejskich ciał doradczych, instytucji i organizacji zaangażowanych w działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy, partnerów społecznych, przedstawicieli instytucji nadzoru rynku, CEN/CENELEC i krajowych instytucji normalizacyjnych, instytucji zajmujących się badaniami i certyfikacją, producentów, importerów oraz użytkowników wyrobów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj oraz pod adresem http://www.euroshnet-conference.eu.

 

Źródło: CIOP-BIP