Zawartość

Czerwcowe „Wiadomości PKN”

2024-06-21
Czerwcowe „Wiadomości PKN”

Zdrowie wpływa bezpośrednio na jakość życia, a jego pogorszenie może mieć dalekosiężne negatywne skutki dla jednostki i jej otoczenia. Pandemia COVID-19 dobitnie ukazała, jak globalne kryzysy zdrowotne mogą paraliżować systemy opieki zdrowotnej, niszczyć gospodarki i hamować rozwój na całym świecie.

Pandemia przyspieszyła też rozwój technologicznych innowacji w medycynie w niespotykanym tempie. Sztuczna inteligencja (AI), genetyka, urządzenia noszone (wearables) oraz telemedycyna oferują pacjentom i dostawcom usług medycznych niezliczone korzyści. Aby jednak w pełni wykorzystać ich potencjał, konieczne jest odpowiednie wdrożenie tych technologii z uwzględnieniem potrzeb i doświadczeń użytkowników.

Innowacje istotnie poprawiają jakość życia ludzi na całym świecie oraz stan zdrowia populacji, zapewniając lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, bardziej efektywne leczenie, większą efektywność działań medycznych.

Kluczowe jest, aby technologie te były wdrażane z myślą o jakości opieki nad pacjentami. Normy Międzynarodowe stanowią solidną podstawę do wdrażania technologii w medycynie, zapewniając wysoką jakość i bezpieczeństwo.

Dowiedzcie się więcej z „Wiadomości PKN 6/2024”.