Zawartość

Nagrody CEN and CENELEC Standards+Innovation Awards 2024

2024-04-29
Nagrody CEN and CENELEC Standards+Innovation Awards 2024

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że rozpoczęto nabór zgłoszeń do nagród: CEN and CENELEC Standards+Innovation Awards 2024.

Kategorie nagród:

  • Nagroda 1: European research project /Europejski projekt badawczy, który wniósł znaczący wkład w normalizację
  • Nagroda 2: Individual researcher/innovator/Indywidualny badacz/innowator, który osiągnął pomyślną integrację badań/innowacji i normalizacji poprzez włączenie mechanizmu opracowywania norm w procesy innowacyjne lub poprzez opracowanie wyników badań włączonych do dokumentów normalizacyjnych
  • Nagroda 3: Young researcher/Młody badacz – za wkład w pracę naukową, rozprawy doktorskie lub inne uniwersyteckie projekty badawcze dotyczące normalizacji

Osoby/instytucje, które chcą wziąć udział w konkursie, proszone są o wypełnienie dołączonych formularzy (odpowiednio do nagrody) i przesłanie ich do 11 czerwca br. na adres: intdoc@pkn.pl

Do zgłoszeń należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKN dla potrzeb związanych z udziałem w postępowaniu konkursowym.

Spośród nadesłanych propozycji PKN wybierze te, które zostaną przekazane jako oficjalne nominacje PKN. PKN zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatury w przypadku niespełnienia wymogów formalnych.  

Aplikując, oświadczasz, że znana jest Ci treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) z siedzibą ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, jako administrator danych osobowych informuje, że podanie danych jest dobrowolne i będą one przetwarzanie przez PKN do czasu cofnięcia zgody maksymalnie przez 3 lata. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia.

W każdym momencie przysługuje Pani/u prawo do odwołania powyższych zgód. Odwołanie zgody należy kierować na adres: intdoc@pkn.pl

W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych tel. 22 5567661, e-mail: daneosobowe@pkn.pl 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do uwzględnienia nadesłanych aplikacji.