Zawartość

Cyberbezpieczeństwo dla systemów energii odnawialnej

2024-03-20
Cyberbezpieczeństwo dla systemów energii odnawialnej

W obliczu rosnącej liczby ataków cybernetycznych priorytetem na całym świecie staje się bezpieczeństwo systemów energii odnawialnej. Wraz z coraz powszechniejszym stosowaniem inteligentnych sieci energetycznych, istnieje pilna potrzeba ustanowienia norm bezpieczeństwa cybernetycznego. Normy te bazują na zasadach: odporności, projektowania z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz odpowiedniej oceny ryzyka. Jednak, aby zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo, konieczne jest działanie na wielu frontach.

„Kluczem do kompleksowego i skutecznego cyberbezpieczeństwa dla systemów energetyki odnawialnej będą doświadczenia z programu IECEE Industrial Cyber Security oraz dogłębna wiedza ekspertów IECRE na temat systemów energetyki odnawialnej” – mówi Wolfram Zeitz, Sekretarz Wykonawczy IECRE i IECEE. To pozwoli na identyfikację i eliminację potencjalnych luk w zabezpieczeniach.

Konieczne jest też skupienie się na zarządzaniu ryzykiem i podnoszeniu świadomości wśród wszystkich zaangażowanych stron – a to wymaga współpracy między różnymi instytucjami. W miarę jak energia odnawialna staje się coraz bardziej integralną częścią globalnego systemu energetycznego, konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań w celu zabezpieczenia jej przed zagrożeniami cybernetycznymi. To kluczowy krok w zapewnieniu stabilności dostaw energii.

Dowiedzcie się więcej z „Wiadomości PKN 3/2024”