Zawartość

Projektowanie konstrukcji z polimerowych kompozytów włóknistych

2024-02-20
Projektowanie konstrukcji z polimerowych kompozytów włóknistych

Eurokody, będące Normami Europejskimi dotyczącymi projektowania konstrukcji, odgrywają kluczową rolę w branży budowlanej.

Stanowią one podstawę techniczną dla większości prac projektowych w zakresie budowy obiektów budowlanych w Europie. Dzięki Eurokodom inżynierowie mają spójne i jednolite wytyczne dotyczące projektowania konstrukcji, co przekłada się na poprawę jakości, bezpieczeństwa i efektywności w budownictwie.

W maju 2023 roku opublikowana została Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 19101:2023-05 dotycząca projektowania konstrukcji z polimerowych kompozytów włóknistych. Nowy dokument stanowi istotny krok w dziedzinie normalizacji w branży budowlanej. CEN/TS 19101 otwiera drogę do projektowania budynków, mostów i innych obiektów z wykorzystaniem materiałów kompozytowych, które coraz częściej stają się wyborem inżynierów.

Warto podkreślić, że normalizacja nie tylko ułatwia proces projektowania i budowy, ale również wpływa pozytywnie na rozwój nowych technologii oraz materiałów w branży budowlanej. Dzięki nowym wytycznym i standardom inżynierowie mają większą pewność co do jakości i wytrzymałości swoich konstrukcji, to z kolei przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników oraz trwałość i efektywność infrastruktury.

Dowiedzcie się więcej z „Wiadomości PKN 2/2024”.