Zawartość

PKN/KT 338 ds. Sztucznej Inteligencji

2024-01-03
PKN/KT 338 ds. Sztucznej Inteligencji

W związku z działaniami Komisji Europejskiej w zakresie ustalania zasad normalizacyjnych związanych z wdrażaniem AI Act oraz tworzeniem wymogów w tym zakresie, pojawiła się propozycja podjęcia działań krajowych i wyodrębnienia osobnego Komitetu Technicznego ds. Sztucznej Inteligencji, którego prace będą zgodne z działaniami na arenie europejskiej i międzynarodowej. Działania były koordynowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Nowe wyzwania

Nastąpił ogromny wzrost inwestycji i wykorzystania systemów sztucznej inteligencji (AI) w wielu sektorach, co stwarza nowe wyzwania zarówno dla przemysłu, jak i społeczeństwa. Wyzwaniem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa.

Istnieje bardzo dużo obszarów, które wymagają pilnych regulacji, a co za tym idzie jednoczesnego opracowywania norm w tych obszarach, aby zachować spójność i jednoznaczność wymagań i terminologii, m.in. ochrona danych, prawa autorskie, cyberbezpieczeństwo. Stąd też ogromne zainteresowanie członkostwem w PKN/KT 338, który zyskał zainteresowanie wielu organizacji chcących zaangażować się w jego prace.

Zakres tematyczny

PKN/KT 338 obejmie normalizację w dziedzinie zasad AI, jednolitych protokołów, wytycznych i specyfikacji, wymagań związanych z poprawnym działaniem AI, definicji oraz terminologii, które mają na celu zapewnić zgodność i interoperacyjność między różnymi systemami i technologiami AI. Zagadnienia dotyczące zapewnienia parametrów jakościowych produktów, aplikacji, usług, systemów i infrastruktur wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: bezpieczeństwo, ochrona prywatności, interoperacyjność, transparentność, odporność na błędy. Utrzymanie i zarządzanie cyklem życia AI, ocena i walidacja wydajności oraz zgodnego z założeniami działania algorytmów AI.

PKN/KT 338 będzie komitetem wiodącym w zakresie współpracy międzynarodowej z ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial Intelligence oraz CEN/CLC/JTC 21 Artificial Intelligence w zakresie współpracy europejskiej.

PKN/KT ds. Sztucznej Inteligencji będzie działał przy Sektorze Technik Informacyjnych i Komunikacji PKN, a jego sekretariat będzie prowadzony przez PKN.

Źródło: „Wiadomości PKN 12/2023”