Zawartość

Budowanie pozytywnego nastawienia do sztucznej inteligencji

2024-01-03
Budowanie pozytywnego nastawienia do sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (AI) jest wszędzie – to fakt, którym możemy się zachwycać. AI jest podstawą zaawansowanych wyszukiwarek, tworzenia rekomendacji w mediach społecznościowych czy projektowania gier wideo. Ale może zdziałać o wiele więcej.

Sztuczna inteligencja ma potencjał, by zrewolucjonizować nasze społeczeństwa i gospodarki. Dyskusje dotyczące przyszłości AI zazwyczaj koncentrują się na ryzyku, ale kwestie dotyczące wykorzystywania nieobiektywnych danych, miernej transparentności czy prywatności w rzeczywistości wynikają z nieuczciwego wykorzystywania technologii, a nie z samej technologii.

Nigdy nie uświadomimy sobie możliwych korzyści wynikających ze sztucznej inteligencji, jeśli będziemy skupiać się wyłącznie na jej negatywnych stronach. Jasna przyszłość z AI jest możliwa, ale aktywnie musimy do niej dążyć. Jeśli podejdziemy do niej z pozytywnym nastawieniem, uwzględniając potrzeby społeczne, takie jak etyka i zrównoważony rozwój, jako nadrzędne wartości w jej rozwoju, wówczas uwolnimy pełny potencjał AI.

AI dla dobra

Pozytywny wynik rozwoju AI sam się nie pojawi – musimy dążyć do tego, by go osiągnąć. To zmusza nas do dalszej pracy nad odpowiedzialnym i etycznym rozwojem, wspieranym przez międzynarodową, międzysektorową współpracę. Możliwości sztucznej inteligencji nie powinny być oceniane jedynie przez pryzmat możliwości technicznych, lecz także potrzeb i oczekiwań społeczeństwa.

Potrzebujemy zróżnicowanego wkładu ekspertów obejmującego różne obszary geograficzne, branże i role, wszyscy powinni być zaangażowani w opracowywanie norm. Normy Międzynarodowe odgrywają bardzo ważną rolę – łączą możliwości technologiczne z oczekiwaniami społecznymi. To zapewni solidną podstawę odpowiedzialnego rozwoju AI.

Jeśli sztuczna inteligencja będzie rozwijana w sposób etyczny i odpowiedzialny, może pomóc wprowadzić nową erę innowacji i różnorodności. Ta przełomowa technologia mogłaby zostać wykorzystana, aby uczynić nasz świat bezpieczniejszym i lepszym, otwierając przed nami nowe możliwości.

Czytaj więcej w „Wiadomościach PKN 12/2023”