Zawartość

Światowy Dzień Normalizacji - WSD 2023

2023-10-12
Światowy Dzień Normalizacji - WSD 2023

Każdego roku 14 października wraz z ISO, IEC i ITU obchodzimy Światowy Dzień Normalizacji, żeby uhonorować zaangażowanie tysięcy specjalistów opracowujących normy.

Wspólna wizja dla lepszego świata to hasło, które towarzyszy obchodom Światowego Dnia Normalizacji (WSD) i corocznie łączy się z konkretnym Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym roku WSD podkreśla dostępną i bezpieczną opiekę zdrowotną dla wszystkich (SDG 3).

Dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej jest prawem człowieka i ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. SDG 3 ma na celu zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrobytu dla wszystkich w każdym wieku.

Normy Międzynarodowe i ocena zgodności odgrywają kluczową rolę w osiąganiu celów SDG 3. Ułatwiają wdrażanie cyfrowych technologii medycznych, badania i rozwój, produkcję oraz utrzymanie urządzeń i systemów opieki zdrowotnej. Dzięki normom skuteczne, bezpieczne i niezawodne urządzenia medyczne, usługi zdrowotne i systemy są dostępne dla szerokiego grona odbiorców na całym świecie.

Normy stanowią również podstawę do skutecznego kształtowania zasad i regulacji, które zachęcają do współpracy na rzecz poprawy opieki zdrowotnej. Wraz z rozwojem cyfrowych technologii medycznych, pomagają one zapewnić bezpieczeństwo systemów i ochronę prywatności pacjentów. 

Z okazji dzisiejszego święta życzymy dalszych sukcesów w rozwoju normalizacji, która wspiera zrównoważony rozwój i dostarcza rozwiązań do zapewnienia dobrostanu i zdrowia nas wszystkich.