Zawartość

Sierpniowe Wiadomości PKN

2023-08-18
Sierpniowe Wiadomości PKN
  • „Oceany pokrywają trzy czwarte powierzchni Ziemi, zawierają 97% wody na świecie i stanowią 99% przestrzeni do życia na Ziemi.
  • Oceany pochłaniają około 30% dwutlenku węgla powstałego w wyniku działalności człowieka i tym samym łagodzą skutki globalnego ocieplenia.
  • Ponad trzy miliardy ludzi polega na morskiej i przybrzeżnej różnorodności biologicznej, aby utrzymać się przy życiu”.


(Cel Zrównoważonego Rozwoju 14:
Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony)

 

Uważne zarządzanie tymi niezastąpionymi zasobami jest kluczem do zrównoważonej przyszłości. Jednak stan wód przybrzeżnych nieustannie się pogarsza, a tworzywa sztuczne stanowią 80–85% wszystkich odpadów morskich.
 

W Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 znajduje się m.in. zadanie: „Do 2025 roku zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom wszelkich rodzajów zanieczyszczeń morza, w szczególności powstałych w wyniku działalności na lądzie, w tym śmieci i odpadków żywnościowych zrzucanych do morza”. 
 

Z tego względu przyjęto tzw. dyrektywę plastikową, której celem jest zapobieganie powstawaniu i ograniczanie odpadów morskich z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Szacuje się, że produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych stanowią około połowę wszystkich odpadów morskich występujących na europejskich plażach.
 

Więcej o tym zagadnieniu można przeczytać w bieżącym numerze „Wiadomości PKN 8/2023”.