Zawartość

Nowy Plan Działania w zakresie normalizacji wodoru

2023-03-21
Nowy Plan Działania w zakresie normalizacji wodoru

W środę 1 marca 2023 r., Dyrektor Generalna CEN i CENELEC, Elena Santiago Cid, otrzymała z rąk Maive Rute, Głównego Urzędnika ds. Normalizacji Komisji Europejskiej, nowy Plan Działania w zakresie normalizacji wodoru.

CEN i CENELEC z zadowoleniem przyjmują publikację tego ważnego dokumentu i zobowiązują się do współpracy w celu wprowadzenia na szeroką skalę rozwiązań wodorowych w całej Unii Europejskiej.

Czym jest Plan Działania w zakresie normalizacji wodoru?

Plan Działania stanowi kluczowy moment w wysiłkach UE na rzecz ułatwienia przejścia na bardziej zrównoważone systemy energetyczne i transportowe. Zawiera kompleksowy przegląd luk normalizacyjnych, wyzwań i potrzeb w całym łańcuchu wodorowym wraz z krokami podjętymi już przez branżę. Obejmuje również zestaw zaleceń mających na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu opracowywania norm zgodnie z Europejską Strategią Normalizacyjną z 2 lutego 2022.

Plan Działań został opracowany przez Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru, powołany przez Komisję w celu zrzeszenia przedstawicieli przemysłu i innych interesariuszy, aby wspierać wdrażanie na szeroką skalę czystych technologii wodorowych do 2030.

Zaangażowanie CEN i CENELEC

CEN i CENELEC, jako dwie oficjalnie uznane europejskie organizacje normalizacyjne, od dawna angażują się w opracowywanie norm obejmujących technologie wodorowe we wszystkich obszarach. Działania w tym obszarze były podejmowane przez różne Komitety Techniczne, np.: CEN-CLC/JTC 6 Hydrogen in energy Systems, CEN/TC 268 Cryogenic vessels and specific hydrogen technologies applications oraz CEN/TC 234 Gas infrastructure. Ponadto, grupa robocza Hydrogen w ramach Sektorowego Forum Zarządzania Energią CEN i CENELEC zapewnia horyzontalne wsparcie dla różnych komitetów technicznych CEN i CENELEC zajmujących się tematem wodoru.

Na podstawie tego doświadczenia i szerszego zaangażowania w bardziej zrównoważony system energetyczny w kontekście Planu Przemysłowego Zielonego Ładu, CEN i CENELEC są gotowe uczestniczyć w rozwoju europejskiego sektora wodorowego wraz ze wszystkimi odpowiednimi ekspertami i interesariuszami. Obie organizacje czekają na przedstawienie kolejnych kroków przewidzianych w Planie, w tym wniosków o normalizację ze strony Komisji Europejskiej.

Czytaj całość na stronie CEN i CENELEC