Zawartość

Nowe udogodnienia dla użytkowników PZN

2023-03-03
Nowe udogodnienia dla użytkowników PZN

PKN informuje, że użytkownicy systemu PZN (Polski Zasób Normalizacyjny) mogą już samodzielnie zmieniać niektóre ze swoich danych kontaktowych.

Użytkownicy mogą w dowolnym czasie i miejscu edytować:

  • numer telefonu stacjonarnego,
  • numeru telefonu komórkowego,
  • adres e-mail.

Warunkiem jest, aby dane te były już wcześniej wprowadzone do systemu PZN przez pracowników PKN na podstawie formularza Z2-P3-F04  Dane osobowe uczestnika prac normalizacyjnych do przetwarzania przez PKN.

Zmianę danych ułatwi specjalnie przygotowana krótka instrukcja (otwórz plik Instrukcja edycji danych kontaktowych użytkownika systemu PZN.pdf), zamieszczona w przestrzeni PZN.

Na prawidłowy przebieg procesów normalizacyjnych istotny wpływ ma sprawna komunikacja oparta o aktualne dane. Wprowadzone przez PKN rozwiązanie umożliwia osobom zaangażowanym w prace normalizacyjne aktualizowanie swoich danych kontaktowych w sposób łatwy, szybki i bezpieczny.