Zawartość

Nowe procedury dotyczące opracowań normalizacyjnych

2023-01-16
Nowe procedury dotyczące opracowań normalizacyjnych

Od 10 stycznia 2023 roku PKN udostępnił swoim Klientom nowe procedury:

  • Procedury R2-P1T Opracowanie Polskiej Normy i Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego
  • Procedury R2-P2T Opracowanie EN z uznaniem EN za PN
  • Procedury R2-P3T Propozycja nowego tematu i programowanie prac normalizacyjnych
  • Procedury R2-P5T Uznanie Norm Międzynarodowych za PN oraz europejskich i międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych za PDN

oraz instrukcje

  • Instrukcja R2-I4T Opis, harmonogramy i czas trwania zadań w PZN
  • Instrukcja R2-I1 Numeracja Polskiej Normy i Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego, oznaczenie identyfikujące i stopień zgodności
  • Instrukcja R2-I2 Przyjęcie i sprawdzenie zweryfikowanego tłumaczenia/opracowania projektu roboczego Polskiej Normy/Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego oraz przygotowanie projektu przed przekazaniem do zatwierdzenia

Udostępnione zostały również nowe formularze:

  • Formularz R2-P3-F02T KARTA PROPOZYCJI TN (KPT)
  • Formularz R2-P3-F03T KARTA ZGŁOSZENIA TEMATUW CEN/CENELEC/ISO/IEC (KZT)

Procedury i instrukcja z literą T są związane z wdrożeniem systemu SDL Trados i uwzględniają nowy sposób procedowania. Należy je stosować do projektów (tłumaczenie, uznanie, PN własne) rozpoczynanych od 10.01.2023 r. i projektów, do których nie zostały zawarte umowy. Ze względu na ciągłość realizacji programu prac w okresie przejściowym będą obowiązywać dwa rodzaje procedur (z litera T i bez niej).

Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim skrócenie czasu opracowania PN i zwiększenie dostępności PN wdrażających Normy Europejskiej i Normy Międzynarodowe w języku polskim.

Aktualne wersje procedur i formularzy znajdują się w zakładce Procedury PKN.