Zawartość

Technologia w służbie seniorom

2022-01-21
Technologia w służbie seniorom

Osoby starsze – w wieku powyżej 70 lat – w coraz większym stopniu zależą od usług i urzą­dzeń medycznych, czy to w domu, czy w szpitalu. W wielu częściach świata, w Australii, Kanadzie, Chinach, Europie, Japonii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych, najnowszych technologii używa się do monitorowania samodzielnie mieszkających senio­rów albo do pomocy w ich codziennym funkcjonowa­niu. Urządzenia alarmujące czy wiele innych narzędzi aktywnego wspomagania życia (AAL), takich jak sys­temy aktywowane głosem, zużywają energię elek­tryczną, uważa się je jednak za niezbędne do tego, aby ludzie mogli samodzielnie pozostawać w swoich domach tak długo jak to możliwe. Inteligentne domy są wyposażone w zaawansowane technologicznie systemy zapewniające automatyzację zadań domowych, łatwiejszą komunikację i bezpieczeństwo. Wbrew pozorom inteligentne domy są odpowiednie przede wszystkim dla osób o specjalnych potrze­bach, a zwłaszcza dla osób starszych. To jest postęp, ale ma swoją cenę – większe zużycie energii.

Jak radzić sobie z rosnącym zapotrzebowaniem na energię? Przeczytaj „Energia dla starzejącego się świata”.