Zawartość

Raport Roczny PKN 2019

2020-06-30
Raport Roczny PKN 2019

Rok 2019 dla PKN odznaczył się przede wszystkim zmianami w organizacji zarządzania oraz konsekwentnym propagowaniem wiedzy normalizacyjnej. Znaczącym sukcesem w obszarze polityki edukacyjnej PKN było wprowadzenie podstaw normalizacji i oceny zgodności dla efektów kształcenia w 215 zawodach.

Raport roczny dotyczy ponadto naszych przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych, a także inicjatyw wynikających z działalności statutowej PKN.

Zapraszamy do lektury!