Zawartość

Roboty w walce z COVID-19

2020-04-23
Roboty w walce z COVID-19

W miarę rozprzestrzeniania się pandemii wirusa na całym świecie, szpitale zwracają się ku technologii, która pomoże leczyć pacjentów oraz chronić lekarzy i pielęgniarki.

Pomaganie pracownikom opieki zdrowotnej

W mieście Varese, nieopodal włoskiej granicy ze Szwajcarią, lekarze wykorzystują roboty do sprawdzania stanu pacjentów zakażonych COVID-19. Roboty wyposażone w kamery pozwalają personelowi medycznemu stale mieć oko na pacjentów i sprawdzać ekrany urządzeń medycznych.

Roboty mają przyjazne twarze z dużymi oczami zaprojektowanymi tak, aby uspokoić pacjentów. Co więcej, oprócz funkcji ochrony lekarzy i pielęgniarek, roboty pomagają szpitalowi zmniejszyć zużycie maseczek i kombinezonów ochronnych - tych zasobów ciągle brakuje.

Roboty także umożliwiają pacjentom (tym w wystarczająco dobrym stanie) komunikowanie się z personelem medycznym. Dzięki ponad 60 czujnikom robot ma zdolność interakcji głosowej, rozpoznawania twarzy, lokalizacji głosu, czatu wideo, unikania przeszkód i automatycznego ładowania.

Rola norm IEC

IEC opracowuje Normy Międzynarodowe i rozwija programy oceny zgodności dla wielu technologii wykorzystywanych przez wspomniane wcześniej roboty, m.in. czujniki, akumulatory i półprzewodniki. Prace IEC/TC 47 obejmują zagadnienie czujników w wielu publikacjach, w tym w Normach Międzynarodowych dla komponentów stosowanych w różnych czujnikach.

Roboty do opieki i inne urządzenia robotów wspomagających należą do szerszej kategorii technologii Active Assisted Living (AAL). Wszystkie zostały zaprojektowane w celu poprawy jakości życia użytkowników i umożliwienia im prowadzenia niezależnego życia dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Komitet Systemowy IEC dot. AAL (SyC AAL), który zaczął działać w 2015 r., ma za zadanie promować bezpieczeństwo, ochronę, poufność i interoperacyjność między dostawcami w korzystaniu z systemów i usług AAL oraz wspierać normalizację, która umożliwia ich dostępność i użyteczność.

IEC/TC 21 przygotowuje Normy Międzynarodowe z zakresu ogniw i akumulatorów wtórnych, swoją tematyką obejmuje także zasady bezpieczeństwa instalacji, wydajność, aspekty bezpieczeństwa akumulatorów, wymiary i oznakowanie.

Wspólny Komitet Techniczny IEC i ISO ds. technologii informacyjnych (ISO/IEC JTC 1) i kilka jego podkomitetów (SC) opracowuje Normy Międzynarodowe dostarczające wytyczne innym komitetom IEC i ISO zajmującym się zastosowaniami technologii sztucznej inteligencji (AI), Internetu Rzeczy (IoT) oraz chmury obliczeniowej.

Ponadto, komitety techniczne IEC opracowują normy obejmujące elementy osprzętu, takie jak ekrany dotykowe (IEC/TC 110) oraz urządzenia audio, wideo i systemy multimedialne (IEC/TC 100).

Rozwiązywanie problemów społecznych dzięki normom

To oczywiste, że wirus będzie miał ogromny wpływ na gospodarkę i miejsca pracy. Jak na ironię, zamknięcie społeczne podczas kryzysu COVID-19, mimo ochrony zdrowia pracowników, w wielu przypadkach może ich pozbawić środków do życia. Bardziej wykwalifikowani specjaliści, tacy jak księgowi i rzeczoznawcy, również nie są chronieni. Roboty nigdy nie będą chore i bez problemu będą mogły dotrzymać terminów.

IEC jest członkiem założycielem Open Community for Ethics in Autonomous and Intelligent Systems (OCEANIS). To globalne forum skupia organizacje zainteresowane opracowywaniem i stosowaniem norm jako środka do rozwiązywania problemów etycznych w autonomicznych i inteligentnych systemach. IEC utworzyła również własną grupę, która ma na celu identyfikację problemów etycznych i obaw społeczeństwa związanych z pracami normalizacyjnymi i innymi działaniami technicznymi.

Podczas gdy kwestia algorytmów stronniczych jest często wymieniana w agendzie etyki, być może jeszcze bardziej palącym problemem jest to, jakiej przyszłości chcemy?

Całość artykułu – „Wiadomości PKN 4/2020”.