Zawartość

Zmiany przepisów wewnętrznych PKN dotyczących Organów Technicznych

2020-02-05
Zmiany przepisów wewnętrznych PKN dotyczących Organów Technicznych

Informujemy, że od 3 lutego 2020 roku weszły w życie następujące dokumenty:

  • wersja 6.6 Procedury Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN;
  • wersja 6.1 Procedury Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych;
  • wersja 3.2 Formularza Z2-P3-F04 Dane osobowe reprezentanta członka KT/KZ/PK eksperta do przetwarzania przez PKN;
  • wersja 3.2 Formularza Z2-P3-F16 Dane członka KT/KZ/PK do przetwarzania przez PKN;
  • wersja 2.7 Formularza W1-P2-F01 Zgłoszenie propozycji współpracy w zakresie prac normalizacyjnych.

Zmiany w powyższych dokumentach dotyczą usunięcia ograniczenia liczby członków KT/PK oraz uaktualnienia klauzuli dotyczącej danych osobowych.

Aktualne wersje procedur i formularzy znajdują się w zakładce Dokumenty normalizacyjne.