Zawartość

Zmiany przepisów wewnętrznych PKN dotyczących Organów Technicznych

2020-01-08
Zmiany przepisów wewnętrznych PKN dotyczących Organów Technicznych

Informujemy, że od 2 stycznia 2020 roku obowiązuje nowa wersja procedury Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN oraz formularza Z2-P3-F14 Zadania członka KT/KZ/PK.

Zmiany w powyższych dokumentach dotyczą:

  • zmiany trybu zatwierdzania Planów Działania KT/KZ;
  • dodania do zadań członków OT obowiązku przestrzegania zasad ochrony konkurencji w pracach normalizacyjnych;
  • zalecenia reprezentantom członków OT odbycia szkolenia e-learningowego dla członków i reprezentantów członków Organów Technicznych;
  • zalecenia organizowania posiedzeń KT i PK min. raz w roku;
  • usunięcia informacji o konieczności wyznaczenia reprezentantów z prawem głosu do końca 2019 r. dla podmiotów, których reprezentantem był Przewodniczący OT;
  • aktualizacji zapisów, dotyczących roli i zadań RS.

Aktualne wersje procedur i formularzy znajdują się w zakładce Dokumenty normalizacyjne.