Zawartość

Zmiany dotyczące przeglądu PN oraz wycofania Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych

2019-10-15
Zmiany dotyczące przeglądu PN oraz wycofania Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych

Informujemy, że od 14 października 2019 roku obowiązuje nowa wersja Procedury R2-P4 Przegląd Polskich Norm oraz wycofanie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych oraz procesu R 2.3 Zarządzanie aktualnością PN.

Zmiany w powyższych dokumentach dotyczą:

  • postępowania przy sprawdzaniu aktualności postanowień PN wprowadzającej Normę Międzynarodową;
  • postępowania przy braku uzyskania konsensu co do wyniku przeglądu PN zatwierdzonej po 1994 roku;
  • nadzoru nad zapisami w systemie informatycznym (PZN) dotyczącymi przeglądu.

Aktualne wersje procedur i formularzy znajdują się w zakładce Dokumenty normalizacyjne.