Zawartość

Konferencja RM’ 2019

2019-07-01
sala konferencyjna z uczestnikami

27 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja „Materiały odniesienia – produkcja i zastosowanie w laboratoriach. RM’ 2019”, której organizatorem był Polski Komitet Normalizacyjny wraz z Polskim Centrum Akredytacji, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Głównym Urzędem Miar.

Było to pierwsze tego typu spotkanie w Polsce i w Europie, ukazujące rolę i znaczenie materiałów odniesienia oraz ich szeroko rozumianego zastosowania w ustanowieniu spójności pomiarowej i monitorowaniu ważności wyników badań oraz wzorcowań.  

 


Uczestnicy konferencji poznali zagadnienia dotyczące:

  • kompetencji w zakresie produkcji materiałów odniesienia;
  • normalizacji w obszarze RM;
  • źródeł spójności pomiarowej;
  • badań materiałów odniesienia i zastosowania w metodach badawczych.

Teresa Sosnowska – Zastępca Prezesa PKN – w swoim wystąpieniu „Normalizacja dla materiałów odniesienia” omówiła system normalizacyjny ze szczególnym uwzględnieniem działalności KT 322. Głównym zadaniem tego Komitetu Technicznego jest ustalanie pojęć i definiowanie terminów dotyczących materiałów odniesienia. Podkreśliła, że normalizacja ułatwia wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie wykonywania pomiarów.  

Dlaczego materiały odniesienia są tak ważne, szczególnie w czasach nam współczesnych? Działania wchodzące w skład systemu zapewnienia jakości w analizach powinny zagwarantować wysoką wiarygodność wyników uzyskiwanych w poszczególnych laboratoriach i doprowadzić do spójności metrologicznej w skali światowej. Certyfikowane materiały odniesienia zajmują w tym systemie kluczową rolę.