Zawartość

Mikrosieci a przerwy w dostawie prądu

2017-09-14
Mikrosieci a przerwy w dostawie prądu

Wydaje się, że na naszej planecie wzrasta częstotliwość występowania katastrof naturalnych. Niektóre z najgorszych kataklizmów wydarzyły się w ciągu ostatnich 20 lat. Tsunami z 2004 r., które dotknęło kraje Azji Południowo-Wschodniej, trzęsienie ziemi na Haiti z 2010 roku czy huragan Sandy, który nawiedził północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych w 2012 r. Przyniosły one spustoszenie, śmierć i zniszczenie i wszystkie poważnie utrudniły życie milionów ludzi. Jednym ze skutków ubocznych takich powszechnych zniszczeń są długotrwałe i obejmujące duże obszary przerwy w dostawach energii elektrycznej. Te, rzecz jasna, oddziałują na miejsca zamieszkania i pracy, ale co gorsza – również na szpitale i instytucje publiczne, bardzo utrudniając ich wysiłki nastawione na pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej.

Mimo że Europa lepiej radzi sobie z tego typu trudnościami, to też nie jest całkiem odporna na nasilający się problem ekstremalnych zjawisk pogodowych. Części Europy są zasilane siecią synchroniczną (obszar synchroniczny), która dostarcza energię do ponad 400 milionów odbiorców w 24 krajach.

Tak zwany wskaźnik SAIDI (System Average Interruption Duration Index – wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej) to jeden ze sposobów porównywania sytuacji w różnych krajach. Zgodnie z nim kraje takie jak Japonia mogą mieć tak niewielkie przerwy w zasilaniu, jak 6 minut w ciągu roku, w porównaniu na przykład do ponad 24 godzin w Brazylii. Wskazania są jeszcze wyższe w Kolumbii czy Bangladeszu.

Normy mają zasadnicze znaczenie w procesie upowszechniania nowych technologii odpornych na klęski żywiołowe. Pionierskie prace w zakresie inteligentnej elektryki prowadzi IEC, stosując podejście systemowe wypracowane w Systems Committee (SyC) Smart Cities i SyC Smart Energy (Komitet ds. Systemów (SyC) inteligentnych miast i inteligentnej energii).

Najważniejsze normy IEC dot. technologii inteligentnych sieci energetycznych to:

  • IEC 61970 Energy management system application program interface EMS-AP (PN-EN 61970);
  • IEC 61850 Communication networks and systems for power utility automation (PN-EN 61850);
  • IEC 61968 Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management (PN-EN 61968);
  • IEC 62351 Power systems management and associated information exchange – Data and communications security (PN-EN 62351);
  • IEC 62056 Electricity metering data exchange – The DLMS/COSEM suite (PN-EN 62056);
  • IEC 61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (PN-EN 61508).

Kilka komitetów IEC jest zaangażowanych w technologię inteligentnych sieci energetycznych; są to: Project Committee PC/118: Smart Grid user interface oraz Technical Committee TC/57: Power systems management and associated information exchange.

IEC przewodzi również pracom dotyczącym energii odnawialnej pod egidą IEC/TC 117 Solar thermal electric plants oraz IEC/TC 88 Wind energy generation systems.
 

Cały artykuł w „Wiadomościach PKN 8/2017”