Zawartość

Powrót do natury w Światowy Dzień Środowiska

2017-06-05
Powrót do natury w Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska to, zainicjowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, święto promujące działania na rzecz środowiska naturalnego. Tegoroczne przesłanie koncentruje się na „związku ludzi z przyrodą”, przypominając, że nie tylko jesteśmy częścią natury, ale jesteśmy również od niej zależni.  

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO już od dawna zabiega o ochronę środowiska naturalnego, co ma odzwierciedlenie w publikowanych normach związanych z tym tematem. Ponad 1000 norm przeznaczonych jest dla rolnictwa i obejmuje zagadnienia takie jak: zrównoważone metody upraw, dostosowanie się do zmian klimatycznych, ograniczenie wpływu na środowisko czy wykorzystanie innowacyjnych technologii, które mają na celu wsparcie producentów żywności i konsumentów we właściwym korzystaniu z darów natury. Istnieją również normy dotyczące zrównoważonego wykorzystania wody, zrównoważonej produkcji żywności oraz zarządzania środowiskiem.

Zapraszamy na podstronę ISO, z której m.in. można dowiedzieć się, jak normy wspierają rolnictwo dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów przyrody.