Zawartość

Bezpieczeństwo zabawek

2017-06-01
Bezpieczeństwo zabawek

Corocznie odnotowuje się tysiące wypadków związanych z zabawkami, w wyniku których dzieci doznają urazów, a niekiedy tracą życie. Mimo szerokiego nadzoru nad rynkiem wyrobów dla dzieci ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) i Inspekcji Handlowej, na rynek trafiają zabawki (nawet 35% z przebadanych wyrobów), które mogą być po prostu niebezpieczne. Dotyczy to zarówno zabawek posiadających wymagane przepisami oznakowania, jak i sprzedawanych z naruszeniem przepisów lub poza oficjalną siecią handlową.

Najważniejszym aktem prawnym dot. bezpieczeństwa zabawek jest dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE. Zawarto w niej m.in. zapisy, że:

- producent musi przeprowadzać ocenę bezpieczeństwa;

- importer ma obowiązek sprawdzić, czy producent przeprowadził we właściwy sposób kontrolę bezpieczeństwa;

- państwa członkowskie mogą nakładać kary w przypadkach, gdy wymagania bezpieczeństwa nie są stosowane.

Warto przypomnieć, że w zbiorze PN istnieją normy opracowywane na podstawie mandatu KE, których wykorzystanie w procesie produkcyjnym jest jednym ze sposobów osiągnięcia zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy. Należy do nich np. wieloczęściowa PN-EN 71 dot. bezpieczeństwa zabawek, w której to zagadnienie przedstawiono wieloaspektowo. Określono w niej m.in. wymagania i metody badań mechanicznych i fizycznych właściwości zabawek, podano rodzaje materiałów, których stosowanie jest zabronione; przedstawiono metody badań palności czy migracji toksycznych pierwiastków oraz uwzględniono wiele innych kwestii.

Normy podają  przemyślane  wskazówki  postępowania podczas projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów konsumpcyjnych, także wyrobów dla dzieci, w tym zabawek. Są także przydatne do kontroli skuteczności  działań  zapobiegających  niebezpieczeństwu, dokonywanej przez powołane do tego placówki kontrolne.


ZOBACZ TAKŻE

plac_zabaw.jpgBEZPIECZNY PLAC ZABAW W 5 KROKACH
Szkolenie e-learningowe

Szkolenie wprowadza w przejrzysty sposób w 5 podstawowych kroków bezpiecznego placu zabaw. Dzięki szkoleniu będziesz wiedział jakie są wymagania przepisów prawa w zakresie bezpiecznego użytkowania placów zabaw i jakie Polskie Normy mają do nich zastosowanie. 

Dowiedz się więcej >>