Zawartość

Pierwsze posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji

2016-02-09
box_3.jpg
Pierwsze posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji

5 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN. Członków RN wyłania się w drodze wyborów oraz nominacji – raz na 4 lata. Kadencja obecnej Rady trwać będzie do 2018 roku.

Zebranych przywitał Prezes PKN, Tomasz Schweitzer, który wręczył powołania i nominacje do RN i życzył satysfakcjonujących i owocnych posiedzeń.

Następnie, w wyniku głosowania, wybrano skład Prezydium RN. Przewodniczącym został Stanisław Tkaczyk, zaś Członkami Prezydium: Otylia Trzaskalska-Stroińska, Piotr Gondek, Wojciech Januszko, Piotr Kamiński i Bogdan Tatarowski.

Skład Rady Normalizacyjnej IV kadencji (2015-2018)

Rada Normalizacyjna jest ciałem opiniodawczo-doradczym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Do jej zadań należy m.in. akceptacja corocznych sprawozdań z działalności PKN, wydawanie opinii w kwestiach związanych ze stanem i kierunkami rozwoju normalizacji oraz przepisami wewnętrznymi instytucji i projektami opracowywanych dokumentów normalizacyjnych.