Zawartość

CEN i CENELEC zapraszają na StandarDays 2016

2016-02-12

Jak co roku CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) i CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) zapraszają wszystkich zainteresowanych na StandarDays.

Są to dwudniowe warsztaty, które mają na celu przekazanie wiadomości niezbędnych dla zrozumienia europejskiego systemu normalizacyjnego i korzyści wynikających z udziału w nim. Warsztaty są prowadzone przez europejskich ekspertów w dziedzinie normalizacji; po ich ukończeniu uczestnicy otrzymują certyfikat.

Najbliższe StandarDays odbędą się w Brukseli, w dniach 17-18 marca 2016 r.

Program warszatów

Więcej informacji i rejestracja online