Zawartość

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2016-02-19
box2_2.jpg
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z ważniejszych tematów w prawodawstwie i normalizacji europejskiej. Normy zaś to istotne narzędzie ułatwiające wdrożenie działań służących poprawie stanu bhp.

W numerze znajdą Państwo informacje na temat funkcjonujących norm krajowych odnoszących się do systemu zarządzania bhp, jak i właśnie opracowywanej nowej Normie Międzynarodowej z tego zakresu.  Sukces wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy uzależniony jest  od zaangażowania wszystkich pracowników oraz kierownictwa na etapie jego projektowania, wdrażania i utrzymywania. System taki pomaga organizacji w ustanowieniu polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ich realizacji i ocenie skuteczności podejmowanych działań.

Trzeba pamiętać, że działania normalizacyjne z zakresu bhp odnoszą się nie tylko do samego systemu, ale również do wielu aspektów z tej dziedziny - maszyny, wyposażenie, sprzęt ochrony osobistej, systemy ochronne wykorzystywane w atmosferach zagrożonych wybuchem itd. Działalność normalizacyjna obejmuje ponadto inne występujące w miejscu pracy kwestie związane z zagrożeniami zdrowia jak: hałas, wibracje, ergonomia, niebezpieczne substancje.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi artykułami lutowego numeru Wiadomości PKN.