Zawartość

Dzień Normalizacji Polskiej po raz piąty

2014-05-20

20 maja obchodzony jest Dzień Normalizacji Polskiej. W tym roku wyjątkowo ma on szczególną oprawę, gdyż wiąże się z Jubileuszem 90-lecia istnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Nawiązując do obu uroczystości, PKN organizuje w Warszawie konferencję pt. ,,Normalizacja – jak sprostać wyzwaniom przyszłości''. Spotkanie będzie okazją do podkreślenia korzyści, jakie stosowanie norm przynosi gospodarce i społeczeństwu.

Dzień Normalizacji Polskiej ustanowiono w 2010 r. z inicjatywy Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, popartej przez Radę Normalizacyjną. W tym roku będą to więc piąte obchody tego szczególnego święta. To okazja do promowania idei dobrowolnej normalizacji oraz podkreślenia korzyści wynikających ze stosowania norm. Jest to również forma uhonorowania wszystkich osób i podmiotów biorących czynny udział w polskiej normalizacji, m.in. organów administracji rządowej, organizacji gospodarczych oraz przedstawicieli nauki i techniki.

W latach ubiegłych świętowaliśmy ten dzień pod różnymi hasłami. Można wymienić chociażby: „Normalizacja – wspólna korzyść, nowoczesne państwo”, albo „Praktyczne aspekty stosowania norm i oceny zgodności” (ta ostatnia sentencja obowiązywała w roku ubiegłym).