Zawartość

Posiedzenie plenarne ISO/TC 107

2014-03-28

img_2175.jpg

W dniach 24 – 27 marca 2014 w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne ISO/TC 107 „Powłoki metalowe i inne nieorganiczne” oraz posiedzenia następujących jego podkomitetów:

-        ISO TC 107/SC 3     „Powłoki elektrolityczne oraz związane z nimi obróbki wykończeniowe”

-        ISO TC 107/SC 4     „Powłoki zanurzeniowe (cynkowe, etc.)”

-        ISO TC 107/SC 7     „Badania korozyjne”

-        ISO TC 107/SC 8     „Powłoki chemiczne konwersyjne”

 

Jednostką finansującą przedsięwzięcie był Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. W posiedzeniach łącznie udział wzięło 66 delegatów z Europy i Azji.