Zawartość

Spotkanie przedstawicieli branży profesjonalnych usług kosmetycznych oraz PKN

2011-09-21

W dniu 9 września 2011 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się spotkanie przedstawicieli branży profesjonalnych usług kosmetycznych oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W spotkaniu wzięli udział: Prezes Zarządu – Pan Franciszek Sypko i Pani Małgorzata  Mietkowska-Wąsińska – Project Manager ze Związku Pracodawców-Wystawców Kosmetyki Profesjonalnej, Redaktor Naczelna czasopisma GABI.net-Estetyka&Zdrowie – Pani Beata Przybyszewska-Kujawa  reprezentująca  Centrum Kosmetyki i Promocji Zdrowia ESTETYKA oraz przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Prezes PKN Pan Tomasz Schweitzer, Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji Pani Jolanta Kochańska,  Kierownik Sektora Usług Pani Joanna Roguszka  oraz Pani Izabela Grodek - konsultant w Sektorze Usług.

Spotkanie dotyczyło możliwości rozwoju normalizacji krajowej  w sektorze profesjonalnych usług kosmetycznych oraz możliwości udziału polskich ekspertów z tej dziedziny w normalizacji na poziomie europejskim, w ramach której  w ostatnim czasie postały  nowe komitety techniczne: CEN/TC 409 „Project Committee - Management and quality of services in Beautician professional enterprises” oraz CEN/TC 412 „Project Committee- Indoor sun exposure services”. Przedstawiciele środowiska profesjonalnych usług kosmetycznych wyrazili zainteresowanie opracowaniem   normy w tym obszarze. Podczas spotkania poruszone zostały również kwestie związane z finansowaniem prac normalizacyjnych, rolą PKN w procesie normalizacyjnym, normalizacją usług solaryjnych, a także aspektów kompetencji personelu świadczącego usługi kosmetyczne.

Spotkanie zaowocowało nawiązaniem współpracy w ramach której  przedstawiciele PKN wezmą udział w Międzynarodowych Targach Kosmetycznych SALON JESIEŃ, które odbędą się 8 października 2011 r. w Warszawie. W ramach specjalnego panelu „Edukacja kosmetyczna – regulacje, perspektywy, zagrożenia” przedstawiciele PKN przedstawią prezentacje dotyczące: podstawowych aspektów normalizacji i korzyści wynikających z udziału w pracach normalizacyjnych oraz normalizacji w sferze usług, w szczególności profesjonalnych usług kosmetycznych.

Przedstawią również możliwości prowadzenia prac normalizacyjnych w interesującym branżę zakresie. Zaplanowany panel na  targach będzie nie tylko ważnym wydarzeniem informującym o normalizacji i pracach normalizacyjnych rozpoczętych na poziomie europejskim w zakresie profesjonalnych usług kosmetycznych, ale również otwierającym dalsze perspektywy rozwoju i współpracy europejskiej.