Zawartość

Do uczestników konkursu na prowadzenie bufetu w PKN

2011-06-17

Dotyczy: Konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.

Informujemy, że w wyniku dokonanej oceny ofert złożonych w ogłoszonym przez Polski Komitet Normalizacyjny Konkursie ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę Kawiarnia Catering Aleksandra Mroczkowska 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4B, która uzyskała największą liczbę punktów.

Oceniono wszystkie złożone oferty oraz dokonano obliczeń zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 4 ww.  Konkursu. Oferty niżej wymienionych uczestników Konkursu uzyskały następujące liczby punktów:

  1. Kawiarnia Catering Aleksandra Mroczkowska 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4B - 88, 75 pkt.,
  2. Fabryka smaQ s.c. 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 - 77, 50 pkt.,

Polski Komitet Normalizacyjny dziękuje Państwu za wzięcie udziału w Konkursie.