Zawartość

Wspólny Komitet Projektowy CEN-CENELEC ds. systemów zapewnienia bezpieczeństwa obiektów

2011-01-14

W grudniu ubiegłego roku rozpoczął działanie Wspólny Komitet Projektowy CEN-CENELEC (CEN/CLC/TC) ds. systemów zapewnienia bezpieczeństwa obiektów (CEN-CENELEC Joint Project Committee on „Services for fire safety and security systems”)  pod przewodnictwem CEN. Rady Techniczne CEN i CENELEC podjęły odpowiednie uchwały, odpowiednio CEN w październiku i CENELEC w listopadzie (na podstawie uzgodnień korespondencyjnych przeprowadzonych we wrześniu) 2010 r., a następnie po zatwierdzeniu przez Wspólną Grupę Prezydencką CEN-CENELEC-ETSI, komitet został zarejestrowany jako CEN/CLC/TC 4.Sekretariat tego komitetu prowadzi niemiecka jednostka normalizacyjna (DIN).   

Powodem utworzenia Wspólnego Komitetu Projektowego CEN-CENELEC (CEN/CLC/TC) ds. systemów zapewnienia bezpieczeństwa obiektów jest potrzeba wprowadzenie na jednolity rynek europejski działań i  usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego i ochrony. Obecnie jedynie w niektórych krajach istnieją przepisy i normy w tym zakresie, co jest poważną przeszkodą dla swobodnego przepływu towarów i usług. Działalność nowego komitetu będzie elementem realizacji mandatów Komisji Europejskiej M/340 i M/371, które zostały przekazane do CEN, jak również dyrektywy unijnej dotyczącej usług.

W wyniku prac w CEN/CLC/TC 4 powinna zostać opracowana podstawowa (bazowa) norma dotycząca systemów zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i ochrony,tj. Norma Europejska ustalająca, dla firm/instytucji i ich pracowników, m. in. wymagania, warunki badań, kompetencje i inne w zakresie planowania, projektowania i dalszych części życia takiego produktu. Komitet będzie ściśle współpracował z komitetem CEN ds. systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru (CEN/TC 72 „Fire detection and fire alarm systems”) oraz z komitetem CENELEC ds. systemów alarmowych (CLC/TC 79 „Alarm systems”).

W przypadku zainteresowania udziałem w pracach nowego Wspólnego Komitetu Projektowego CEN-CENELEC ds. systemów zapewnienia bezpieczeństwa obiektów

(CEN/CLC/TC 4) prosimy kontaktować się z Sektorem Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Dane adresowe: 

Polski Komitet Normalizacyjny

Wydział Prac Normalizacyjnych - Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego

00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 

tel. 22 5567642, faks 22 5567789 

e-mail: sobsekr@pkn.pl