Zawartość

PKN gościł w Tczewie

2010-09-17

W dniu 3 września 2010 roku, w Urzędzie Miasta Tczewa odbyło się spotkanie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z przedstawicielami władz samorządowych.

 

Celem spotkania było przekazanie podstawowej wiedzy o działalności normalizacyjnej na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym oraz wskazanie korzyści i możliwości płynących z czynnego i biernego udziału w systemie dobrowolnej normalizacji. Spotkanie w Tczewie przybrało charakter dyskusji na temat zastosowania normalizacji w działaniach samorządowych. 

 

Spotkanie przedstawicieli PKN z samorządowcami w Urzędzie Miasta w Tczewie
Spotkanie przedstawicieli PKN z samorządowcami w Urzędzie Miasta w Tczewie

 

Rozmawiano o możliwości wykorzystania norm do usprawnienia przebiegu procedur przetargowych oraz jako dokumentów odniesienia w zakresie współpracy na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Poruszono wątek normalizacji jako narzędzia kontroli jakości wyrobów i usług w zakresie zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa. Omówiono również konieczność rozwijania świadomości normalizacyjnej młodych pokoleń konsumentów i producentów produktów i usług.

Na zakończenie spotkania Pan Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, złożył na ręce Pana Zenona Drewy, Wiceprezydenta Miasta Tczewa, list wraz z tablicą okazjonalną, będące wyrazem podziękowania za pomoc w krzewieniu wiedzy na temat systemu dobrowolnej normalizacji.

Uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że tego typu spotkania są niezwykle istotne, dzięki nim istnieje bowiem możliwość wymiany doświadczeń i znalezienia pól do współpracy.

 

Wręczenie przez Pana Tomasza Schweitzera, Prezesa PKN, listu i tablicy okolicznościowej Panu Zenonowi Drewie, Wiceprezydentowi Miasta Tczewa
Wręczenie przez Pana Tomasza Schweitzera, Prezesa PKN, listu i tablicy okolicznościowej Panu Zenonowi Drewie, Wiceprezydentowi Miasta Tczewa