Zawartość

Festiwal Nauki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, 20 września 2010 r.

2010-09-29

W tegorocznym Festiwalu Nauki, PKN - jako jeden z organizatorów imprez - przygotował wykłady skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.  20 września br. pracownicy Wydziału Certyfikacji w ramach spotkania w sali szkoleniowej PKN przybliżali  młodzieży zagadnienia związane z normalizacją. Referat z zakresu „Podstaw normalizacji” wygłosił Jan Mucha, a „Przewodnik po normalizacji” Sebastian Żurek. W przystępny sposób opisano ideę normalizacji, która towarzyszy nam w życiu codziennym, przedstawiono przykłady norm i udostępniono kilka z nich do wglądu na miejscu. Alicja Gach, dyrektor WCR, po zapoznaniu słuchaczy z podstawową wiedzą, jaką powinien mieć obywatel państwa członkowskiego UE,  zorganizowała „Quiz o Unii Europejskiej”, natomiast Sławomir Wilczyński  zapoznał młodych ludzi ze Znakiem Zgodności z Polską Normą. W spotkaniu wzięła grupa uczniów Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie, pod opieką wychowawczyni, Ireny Brzozowej. Wszyscy z zaangażowaniem i zainteresowaniem przysłuchiwali się wykładom i brali udział w quizie, a jego zwycięzca został uhonorowany specjalną nagrodą. Spotkanie przebiegało w przyjemnej atmosferze i było satysfakcjonujące dla obydwu stron, co potwierdziło zainteresowanie szkoły dalszą współpracą promowania normalizacji i budowania społeczeństwa świadomych konsumentów. Celem PKN jest bowiem, aby poprzez takie właśnie spotkania z normalizacją przyczyniać się do wzrostu wiedzy, a tym samym umiejętności  wyboru odpowiednich produktów (usług) na rynku.