Zawartość

Bałtyckie Forum Normalizacyjne (BSF) 2010

2010-09-15

 Przedstawiciele jednostek normalizacyjnych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w dniach 1-2 września 2010 roku spotkali się na corocznych obradach Bałtyckiego Forum Normalizacyjnego – Baltic Standards Forum (BSF).

 Głównym celem BSF jest kształtowanie wspólnej polityki normalizacyjnej: wynikająca z przynależności do jednego regionu geograficznego wspólnota interesów krajów nadbałtyckich wymaga wspólnych działań i podejmowania inicjatyw na forum europejskim. Uczestnikami forum są przedstawiciele kierownictwa jednostek normalizacyjnych oraz delegowani pracownicy, będący specjalistami w określonej dziedzinie, objętej programem obrad.

 Tradycją stało się, że forum organizowane jest corocznie kolejno w każdym kraju członkowskim. Gospodarzem tegorocznego spotkania był PKN, który - co ciekawe - po raz pierwszy wziął udział w BSF w roku 2004.

 Podobnie jak w latach ubiegłych, forum składało się z części plenarnej i pracy w grupach roboczych. Posiedzenie plenarne otworzył i poprowadził Pan Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który powitał uczestników Bałtyckiego Forum Normalizacyjnego. Podkreślił również wagę takich spotkań jako dobrej okazji do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk oraz doskonałego narzędzia do wzmacniania efektywności jednostek normalizacyjnych.

 

Prezes PKN, Tomasz Schweitzer
Prezes PKN, Tomasz Schweitzer

      

                                                                 Posiedzenie plenarne BSF 2010
Posiedzenie plenarne BSF 2010

 W pierwszej części posiedzenia szefowie jednostek normalizacyjnych – Priit Kikas (EVS), Brunonas Šičkus (LSD), Ingars Pilmanis(LVS) i Tomasz Schweitzer (PKN) – przedstawili zgromadzonym profil działań swoich krajowych jednostek normalizacyjnych oraz najważniejszych zmian, które dokonały się na przestrzeni ubiegłego roku.

 Druga część posiedzenia odbywała się w czterech grupach roboczych (WG):

Grupa I - Wspólna polityka normalizacji w świetle członkostwa  CEN/CENELEC  (grupa zarządcza),

Grupa II - Efektywne wykorzystanie narzędzi IT w procesie normalizacji,

Grupa III - Opracowanie i wdrożenie europejskich norm - organizacja działań,

Grupa IV -  Promocja i Public Relations.

 Prace w grupach roboczych były doskonałą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów, wymiany doświadczeń, określenia problemów i próby znalezienia ich rozwiązania. Moderatorzy poszczególnych grup roboczych  przedstawili wyniki prac na posiedzeniu plenarnym zamykającym obrady.

 Jednym z punktów BSF są spotkania nieformalne, podczas których uczestnicy mają możliwość zwiedzania miasta, ciekawych obiektów oraz poznania okolicznych zwyczajów, zasmakowania w kuchni regionalnej itp. Frombork urzekł uczestników przepiękną architekturą, zapierającymi dech widokami oraz niezwykłą gościnnością i otwartością mieszkańców.

 

Frombork 2010     
Frombork 2010  

      

   Uczestnicy BSF podczas zwiedzania Fromborka
Uczestnicy BSF podczas zwiedzania Fromborka

 

 Na posiedzeniu plenarnym kończącym Bałtyckie Forum Normalizacyjne 2010 Pan Tomasz Schweitzer, Prezes PKN, podsumował wyniki tegorocznego spotkania i przekazał informacje o przyszłorocznym posiedzeniu na Litwie.

 Wszyscy uczestnicy forum zgodnie podkreślają istotną rolę tego typu spotkań, pozwalających na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie relacji partnerskich, które przynoszą ogromne korzyści w pracy normalizacyjnej.