Zawartość

Pierwszy Tydzień Akademicki podkreśla potrzebę rozwoju kształcenia w zakresie normalizacji

2010-08-23

Uczestnicy z 30 krajów wzięli udział w pierwszym Tygodniu Akademickim organizowanym przez World Standards Cooperation (WSC) w dniach 5 - 9 lipca 2010 r. w Genewie, Szwajcaria.

Przedstawiciele krajowych jednostek normalizacyjnych, organizacji międzynarodowych i przemysłu spotkali się z profesorami uczelni wyższych i innymi pracownikami naukowymi, aby dyskutować o różnorakich aspektach wzajemnych relacji pomiędzy normalizacją a środowiskiem akademickim.

Uczestnicy uznali, że wiedzę o normalizacji i jej korzyści dla biznesu, rządu i społeczeństwa w coraz większym stopniu uznać można za podstawowy zestaw narzędzi dla przyszłych specjalistów i menedżerów w sektorze publicznym i prywatnym.

Podczas pięciodniowego spotkania, uczelnie z różnych krajów prezentowały swoje programy i podejście do edukacji w zakresie normalizacji. Uznano, że liczba kursów i materiałów edukacyjnych dotyczących normalizacji zwiększa się szybko, istnieje zatem potrzeba bardziej efektywnej wymiany informacji i najlepszych praktyk.

Inicjatywy takie jak Tydzień Akademicki, podejmowane przez partnerów WSC - Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) oraz Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU) - łącznie z krajowymi  jednostkami normalizacyjnymi - stymulują i uznają akademicką doskonałość w dziedzinie normalizacji w wielu krajach; są też wysoko cenione przez uczelnie wyższe.

Czytaj więcej (tekst oryginalny)

 

Uczestnicy spotkania Tydzień Akademicki w Genewie, lipiec 2010
Uczestnicy spotkania Tydzień Akademicki w Genewie, lipiec 2010