Zawartość

Osiągnięcia europejskiej normalizacji – od Strategii Lizbońskiej do Strategii 2020

2010-06-25

2 czerwca na Malcie odbyła się 6.  Doroczna Sesja CEN i CENELEC. Gospodarzem  spotkania była krajowa jednostka normalizacyjna Malty – Malta Standards Authority (MSA). 

Prezentacje i dyskusje panelowe poświęcone były ewolucji europejskiej normalizacji w ostatnim dziesięcioleciu oraz jej dostosowaniu się do wyzwań stawianych w perspektywie roku 2020.

Premier Malty, zaproszeni prelegenci i uczestnicy panelu wywodzący się zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego w swoich wystąpieniach podkreślali wkład normalizacji w rozwój konkurencyjności przemysłu i realizację europejskich polityk. Mówili również o oczekiwaniach wobec normalizacji i wykorzystaniu jej potencjału w przezwyciężaniu kryzysu, czego efektem byłby bardziej ekologiczny i innowacyjny  jednolity rynek, oraz w spełnianiu potrzeb zmieniającego się społeczeństwa.

Przedstawione prezentacje pokazują jak wiele już zrobiono, aby osiągnąć  stały wzrost, a jednocześnie podkreślają rolę normalizacji jako pośrednika  przekazującego wiedzę i innowacje na rynek oraz jej rolę we wzmacnianiu konkurencyjności rynku europejskiego na świecie.  Pamiętając o tym CEN i CENELEC niezmiennie podtrzymują swoje zaangażowanie we wzmacnianie współpracy ze środowiskiem nauki i w wykorzystywanie najnowszych wyników badań w pracach normalizacyjnych. Aby zapewnić Europie wiodącą rolę europejskie organizacje normalizacyjne koordynują swoje działania w niektórych sektorach. Pojazdy napędzane energią elektryczną, inteligentne sieci i inteligentne liczniki to tylko część tych dziedzin, w których zainicjowano prace normalizacyjne, i których rezultaty zapowiadają się obiecująco.

Zdobycie pozycji najbardziej konkurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki świata i wzmacnianie wzrostu to jeden z celów Agendy Lizbońskiej, którego realizację CEN i CENELEC wspierają poprzez promocję kompleksowej polityki przemysłowej poprawiającej konkurencyjność wszystkich interesariuszy – od małych i średnich przedsiębiorstw do ponadnarodowych korporacji – od poziomu krajowego do globalnego. Korzyści ekonomiczne płynące z normalizacji dla przedsiębiorstw oraz gospodarki są wymierne, wg prezentowanych danych stanowią 25% wzrostu PKB,  co stanowi zysk nie tylko dla przedsiębiorstw, lecz dla całego społeczeństwa. Zwiększająca się liczba Norm Europejskich przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa konsumentów, których rosnące potrzeby mają swoje odzwierciedlenie w pracach normalizacyjnych. Również wymagania w zakresie dostępności są w centrum prac. Podstawowe zasady europejskiej normalizacji: reprezentacja krajowa i partnerstwo publiczno-prywatne zapewniają właściwy udział konsumentów w działalności normalizacyjnej i poprawiają bezpieczeństwo produktów na europejskim rynku.

W trakcie spotkania omawiano również różnorodne działania dotyczące europejskiej normalizacji podejmowane przez legislatorów oraz stanowisko społeczności normalizacyjnej w tym zakresie. Przedstawiciele przemysłu i środowiska normalizacyjnego wykorzystali okazję, aby wyrazić swoje zdecydowane poparcie dla wprowadzania potencjalnych zmian jednym aktem prawnym.

System jest niezależny, innowacyjny, spójny, wydajny i skuteczny – te wartości sprawiają, że spełnia potrzeby rynku. Obecnie CEN i CENELEC stawiają na innowacyjność i międzynarodowość, które mają wzmocnić jednolity rynek i przeprowadzić Europę przez kolejną dekadę, dzięki czemu ambitne cele Strategii UE 2020 zostaną zrealizowane.

Uczestnicy dorocznej sesji od lewej do prawej: Ivar Jachwitz, Komitet CEN-CENELEC-ETSI ds. Relacji Zewnętrznych; Markus Reigl, Szef Pionu Normalizacji  Siemens AG; Benedicte Federspiel, Radca Główny – Duńska Rada Konsumentów; John Ketchell, Dyrektor Działu Innowacji CEN-CENELEC; Claude Breining, Starszy Wiceprezydent ds. Normalizacji i Spraw Europejskich Schneider Electric; Joanna Drake, Dyrektor Promocji Konkurencyjności MŚP DG KE Przedsiębiorstwo i Przemysł; Mike Low, Dyrektor Brytyjskiej Instytucji Normalizacyjnej (BSI)
Uczestnicy dorocznej sesji od lewej do prawej: Ivar Jachwitz, Komitet CEN-CENELEC-ETSI ds. Relacji Zewnętrznych; Markus Reigl, Szef Pionu Normalizacji  Siemens AG; Benedicte Federspiel, Radca Główny – Duńska Rada Konsumentów; John Ketchell, Dyrektor Działu Innowacji CEN-CENELEC; Claude Breining, Starszy Wiceprezydent ds. Normalizacji i Spraw Europejskich Schneider Electric; Joanna Drake, Dyrektor Promocji Konkurencyjności MŚP DG KE Przedsiębiorstwo i Przemysł; Mike Low, Dyrektor Brytyjskiej Instytucji Normalizacyjnej (BSI)

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                              Wg CEN CENELEC Press Release

                                                                                                                                              Tłumaczenie E.Z.