Zawartość

Certyfikacja dla inteligentnych miast

Polski Komitet Normalizacyjny opracował „Program certyfikacji metod pomiaru wskaźników usług miejskich i jakości życia na zgodność z Polską Normą”.

Miasto inteligentne ma w założeniu być przyjaznym i zdrowym miejscem do życia. Uzyskanie certyfikatu wspomaga stymulowanie rozwoju metropolii i lepsze planowanie strategiczne – tym samym korzyści zyskują i obywatele, i władze samorządowe.

 

certyfikacja.jpg


Dowiedz się więcej o korzyściach i sposobach certyfikacji inteligentnych miast przez PKN