Content

Ogólne warunki dostarczania prac normalizacyjnych

Określenie „prace normalizacyjne” dotyczy tłumaczenia Międzynarodowych/Europejskich Norm i dokumentów normalizacyjnych lub opracowań Polskich Norm/dokumentów własnych (np. normy, specyfikacje techniczne, wyniki badań itp.). Opracowanie powyższych dokumentów wymaga podpisania z PKN umowy na opracowanie tematu normalizacyjnego (TN) lub umowy o prace na zamówienie (PZ). Wykonawca (w przypadku umów dot. TN) lub Zamawiający (w przypadku umów dot. PZ) podpisując ją zobowiązuje się do stosowania odpowiednich procedur i szablonów.

Opracowanie powinno być dostarczone w wersji elektronicznej do właściwego Sektora Wydziału Prac Normalizacyjnych zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.

 
Czytaj więcej

Przesyłając pocztą elektroniczną projekt normy/innego dokumentu normalizacyjnego, w treści e-maila należy zamieścić zapis dotyczący bezpieczeństwa informacji (przykład poniżej).

Wzór e-maila z zapisem dotyczącym bezpieczeństwa informacji

Wzór e-maila z zapisem dotyczącym bezpieczeństwa informacji

Można wpisać również inną treść powodującą takie same skutki prawne.

Z uwagi na ochronę praw autorskich, każdy szablon opatrzony jest zapisem:

Dokument chroniony prawem autorskim, wykorzystywany wyłącznie do prac normalizacyjnych.

Szczegółowe warunki dostarczania prac normalizacyjnych zawarte są w: