Zawartość

E-learning dla MŚP

Normy dla MŚP  to kurs e-learningowy, który pomoże Ci zdobyć wiedzę na temat norm i normalizacji. Kurs został przygotowany przez CEN i CENELEC przy ścisłej współpracy ze Small Business Standards (SBS).

Kurs jest dostępny w 23 językach. Tworzy go 6 modułów. Każdy z nich porusza inne zagadnienie, a składa się z: przeglądu szczegółowych celów szkoleniowych, animacji wprowadzającej w daną tematykę, poszerzonej informacji na temat wiodący oraz z testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.

W ramach kursu są poruszane między innymi takie tematy jak:

  • Dlaczego warto korzystać z norm?
  • Gdzie znaleźć normy i w jaki sposób je wdrażać?
  • Jakie korzyści płyną z udziału w procesie normalizacyjnym?

Dodatkowy moduł to studium przypadków na temat korzyści płynących z udziału w normalizacji i korzystania z norm.

Rozpocznij kurs i dowiedz się jak normy wspierają MŚP.