Content

Posiedzenia RN

Trzynaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

26 marca  2019 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 11 grudnia 2018 r.
 3. Formułowanie uchwał i zmiany w  głosowaniu.
 4. Prezentacja  DIN-TERM.  
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Dwunaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

11 grudnia 2018 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 24 września 2018 r.
 3. Problemy normalizacji z zakresu budownictwa.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

Jedenaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

24 września 2018 r w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 18 czerwca 2018 r.
 3. Informacja nt. działań  PKN-u  w zakresie edukacji  WRZ.
 4. Informacja o usługach świadczonych przez Wydział Sprzedaży (WSP).
 5. Podjęcie uchwały o powołaniu KT:

  a) KT 329 ds. Konstrukcji i Materiałów z Kompozytów Polimerowych

  b) KT 330 ds. Opracowania Raportów Wspierających Nadzór nad Grami Hazardowymi w Sieci Internet

  c) KT 331 ds. Języków Programowania

 6. Sprawy różne (normy, dynamika wzrostu).
 7. Zamknięcie obrad.

Dziesiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

18 czerwca 2018 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 20 marca 2018 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2017 r, opinia Rady Normalizacyjnej
 4. Podjęcie uchwał o powołaniu ;

  a/ KT 326 ds. Drabin

  b/ KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią

  c/ KT 328 ds. Kinematografii.

 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Dziewiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

20 marca 2018 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 6 grudnia 2017 r.
 3. Skład Rady Normalizacyjnej (dot. zmiany w Rządzie).
 4. Zintegrowany System Klasyfikacji.
 5. Prezentacja systemu certyfikacyjnego „Jakość życia w mieście”.
 6. Sprawy różne – w tym sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie obrad.

Ósme posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

6 grudnia 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dn. 11 września 2017 r.
 3. Cele na rok 2018.
 4. Informacja o zmianach w procedurach opracowywania norm, w tym Głosowanie.
 5. Informacja o wydarzeniach WRZ.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

Siódme posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN


11 września 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dn. 8 czerwca 2017r.
 3. Budżet PKN na rok 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały o powołaniu KT 325 ds. Projektowania Konstrukcji Budowlanych ze Szkła.
 5. Opinia prawna w sprawie zastępstwa Pana B. Grabskiego w posiedzeniach RN.
 6. Relacje z wydarzeń w okresie od 08.06.2017 r. (ostatnie posiedzenie RN)
  a) porozumienia,
  b) słownik cyberbezpieczeństwa,
  c) wyrok w sprawie e-Państwo vs PKN.
 7. Kalendarz imprez.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Szóste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

8 czerwca 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dn. 9 marca 2017 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2016 r., opinia Rady Normalizacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały o powołaniu KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia.
 5. Sprawy ZPN – weryfikacja członków i reprezentantów OT (stanowisko RN).
 6. Informacje ze strony PKN.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Piąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

9 marca 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 15 grudnia 2016 r.
 3. Relacja z wydarzeń krajowych i zagranicznych.
 4. Relacja dotycząca spraw prawnych PKN.
 5. Relacja z działań w zakresie edukacji.
 6. Nominacja do nagrody Kompas PKN.
 7. Weryfikacja kompetencji członków ( reprezentantów ) OT.PKN.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Czwarte posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

15 grudnia 2016 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 04 października 2016 r.
 3. Podjęcie uchwał:
  - o powołaniu KT 322 ds. Materiałów odniesienia
  - o powołaniu KT 323 ds. Usług w ochronie osób i mienia
 4. Normalizacja Kreatywna – prezentacja.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Trzecie posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

4 października 2016 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 14 czerwca 2016 r.
 3. Relacja z prac zespołu ws. transformacji PKN.
 4. Informacja o normalizacji w sektorze usług.
 5. Informacja o relacjach zewnętrznych.
 6. Informacja o petycjach i skargach na PKN w sprawie dostępności treści PN.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Drugie posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

14 czerwca 2016 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 05 lutego 2016 r. 
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2015 r., opinia Rady Normalizacyjnej.
 4. Informacje bieżące (w tym prezentacja schematu PKN).
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Pierwsze posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

5 lutego 2016 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Informacja Prezesa PKN o wynikach wyborów do Rady IV kadencji.
 2. Wręczenie aktów powołań.
 3. Wybory Przewodniczącego RN i Prezydium Rady.
 4. Budżet PKN na rok 2016.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Archiwum