Content

Wykonawcy prac

Wykonawcami są podmioty, które w ramach współpracy z PKN dokonują tłumaczeń norm obcojęzycznych. Nie jest to tylko tłumaczenie, ale opracowanie, ponieważ przy wykonywaniu prac normalizacyjnych Wykonawca działa zgodnie z Zarządzeniem Prezesa PKN dotyczącym zasad finansowania działalności normalizacyjnej, procedurami i szablonami PKN oraz przepisami wewnętrznych CEN/CENELEC.

Wykonawcami prac normalizacyjnych mogą zostać podmioty, które zgłosiły chęć podjęcia współpracy z PKN i zostały umieszczone na Liście wykonawców prac normalizacyjnych na podstawie wypełnionego formularza R2-P6-F01. Dokument ten zawiera m.in. deklarację kompetencji podmiotu oraz jego ofertę.

 
Czytaj więcej

Zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej, umowy o opracowanie tematu normalizacyjnego do wartości 5 000 EUR zawiera z Wykonawcami w imieniu PKN Kierownik Sektora Normalizacyjnego. Umowy powyżej wartości 5 000 EUR zawiera z Wykonawcami Zastępca Prezesa ds. Normalizacji, przy czym zawarcie umowy jest warunkowane rozpatrzeniem co najmniej trzech ofert Wykonawców zarekomendowanych przez KT/KZ.

Zgodnie z procedurą R2-P6, każdy Wykonawca prac normalizacyjnych, po zrealizowaniu umowy, podlega ocenie mającej wpływ na pozostanie na Liście Wykonawców prac normalizacyjnych, a przez to – na możliwość zawierania z nim kolejnych umów.
 

Poniższa Lista Wykonawców została zestawiona alfabetycznie.

Lista wykonawców prac normalizacyjnych