Content

Informacja normalizacyjna

Informacja normalizacyjna to każda informacja o Polskich Normach, normach międzynarodowych, europejskich czy zagranicznych. Udzielana jest na podstawie własnej bazy danych oraz zagranicznej bazy danych PERINORM. Za świadczenie niektórych usług informacyjnych pobierana jest opłata według ustalonego cennika.