Content

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
IEC TR 63358-1:2023Graphical symbols for diagrams - Part 1: General, qualifying and generic symbols2023-02-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO/TR 22126-3:2023Financial services — Semantic technology — Part 3: Semantic enrichment of the ISO 20022 conceptual model2023-01-26KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO/TR 7340:2023Reference data distribution in financial services2023-01-24KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO/TR 31700-2:2023Consumer protection — Privacy by design for consumer goods and services — Part 2: Use cases2023-01-31RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 31700-2:2023Consumer protection — Privacy by design for consumer goods and services — Part 2: Use cases2023-01-31RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/TS 21377:2023Exchange formats for the audit data collection standard: XML and JSON2023-02-02RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO/TS 27878:2023Reproducibility of the level of detection (LOD) of binary methods in collaborative and in-house validation studies2023-01-24KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 7878:2023Intelligent transport systems — Mobility integration — Enterprise view2023-02-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TR 5255-2:2023Intelligent transport systems — Low-speed automated driving system (LSADS) service — Part 2: Gap analysis2023-02-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 5094:2023Nanotechnologies — Assessment of peroxidase-like activity of metal and metal oxide nanoparticles2023-02-24KT 314 ds. Nanotechnologii
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 20896-2:2023Dentistry — Digital impression devices — Part 2: Methods for assessing accuracy for implanted devices2023-02-16KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO/TR 10993-55:2023Biological evaluation of medical devices — Part 55: Interlaboratory study on cytotoxicity2023-02-06KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.120.10 Leki
ISO/TS 13126:2023Traditional Chinese medicine — Determination of ochratoxin A in natural products by liquid chromatography coupled with fluorescence detector2023-02-17KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC TS 63394:2023Safety of machinery - Guidelines on functional safety of safety-related control system2023-02-22KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
IEC TS 63074:2023Safety of machinery - Security aspects related to functional safety of safety-related control systems2023-02-09KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
ISO/TS 15230-2:2023Mechanical vibration and shock — Coupling forces at the man-machine interface for hand-transmitted vibration — Part 2: Evaluation of coupling forces2023-01-31KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 27878:2023Reproducibility of the level of detection (LOD) of binary methods in collaborative and in-house validation studies2023-01-24KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
ISO/TR 16153:2023Determination of uncertainty for volume measurements of a piston-operated volumetric apparatus using a photometric method2023-02-15KT 198 ds. Szkła
ISO/TR 20461:2023Determination of uncertainty for volume measurements of a piston-operated volumetric apparatus using a gravimetric method2023-02-13KT 198 ds. Szkła
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO/TS 24137:2023Plain bearings — Surface modification by press fitting solid lubricants combined with micro dimple processing2023-02-28RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO/TS 24064:2023Document management — Portable document format — RichMedia annotations conforming to the ISO 10303-242 (STEP AP 242) specification2023-03-17RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
25.040.99 Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
IEC TS 63394:2023Safety of machinery - Guidelines on functional safety of safety-related control system2023-02-22KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 63202-3:2023Photovoltaic cells - Part 3: Measurement of current-voltage characteristics of bifacial photovoltaic cells2023-02-07KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC TS 61400-29:2023Wind energy generation systems - Part 29: Marking and lighting of wind turbines2023-02-07KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63394:2023Safety of machinery - Guidelines on functional safety of safety-related control system2023-02-22KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
IEC TS 63074:2023Safety of machinery - Security aspects related to functional safety of safety-related control systems2023-02-09KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
IEC GUIDE 111-1:2023Electric equipment for high-voltage substations - Common recommendations for product and system standards - Part 1: AC (alternating current)2023-01-24KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC TR 61000-2-15:2023Electromagnetic compatibility - Part 2-15: Description of the characteristics of networks with high penetration of power electronic converters2023-02-24KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
IEC GUIDE 111-1:2023Electric equipment for high-voltage substations - Common recommendations for product and system standards - Part 1: AC (alternating current)2023-01-24KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC TR 60297-3-1:2023Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-1: Technological schemes and applications2023-02-07KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
IEC TR 61000-2-15:2023Electromagnetic compatibility - Part 2-15: Description of the characteristics of networks with high penetration of power electronic converters2023-02-24KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC TR 61000-5-1:2023Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5-1: Installation and mitigation guidelines - General considerations2023-02-23KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC TR 61000-1-1:2023Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-1: General - Application and interpretation of fundamental definitions and terms2023-02-07KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC TR 62627-01:2023Fibre optic interconnecting devices and passive components - Part 01: Fibre optic connector cleaning methods2023-01-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC TS 23465-2:2023Card and security devices for personal identification — Programming interface for security devices — Part 2: API definition2023-02-15KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC TS 23465-2:2023Card and security devices for personal identification - Programming interface for security devices - Part 2: API definition2023-02-15KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO/TS 24064:2023Document management — Portable document format — RichMedia annotations conforming to the ISO 10303-242 (STEP AP 242) specification2023-03-17RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO/TR 22126-3:2023Financial services — Semantic technology — Part 3: Semantic enrichment of the ISO 20022 conceptual model2023-01-26KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
ISO/TS 24064:2023Document management — Portable document format — RichMedia annotations conforming to the ISO 10303-242 (STEP AP 242) specification2023-03-17RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TR 7878:2023Intelligent transport systems — Mobility integration — Enterprise view2023-02-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 5255-2:2023Intelligent transport systems — Low-speed automated driving system (LSADS) service — Part 2: Gap analysis2023-02-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 20440:2023Health informatics — Identification of medicinal products — Implementation guidelines for ISO 11239 data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, route2023-03-20KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 17251:2023Health informatics — Business requirements for a syntax to exchange structured dose information for medicinal products2023-02-24KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
ISO/IEC TR 23844:2023Information technology for learning, education, and training - Immersive content and technology2023-02-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TR 23844:2023Information technology for learning, education, and training — Immersive content and technology2023-02-17KT 288 ds. Multimediów
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/TS 21377:2023Exchange formats for the audit data collection standard: XML and JSON2023-02-02RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
IEC PAS 61851-1-1:2023Electric vehicle conductive charging system - Part 1-1: Specific requirements for electric vehicle conductive charging system using type 4 vehicle coupler2023-02-09KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 22131:2023Railway applications — Railway braking — Country specific applications for ISO 20138-12023-02-20KT 138 ds. Kolejnictwa
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
ISO/TS 7352:2023Freight containers — NFC or/and QR code seals2023-03-13KT 138 ds. Kolejnictwa
67.100.30 Sery
ISO/TS 17996:2023Cheese — Determination of rheological properties by uniaxial compression at constant displacement rate2023-02-06KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
73.060.10 Rudy żelaza
ISO/TS 4689-1:2023Iron ores — Determination of sulfur content — Part 1: Barium sulfate gravimetric method2023-03-14KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO/TS 11007-2:2023Petroleum products and lubricants — Determination of rust-prevention characteristics of lubricating greases — Part 2: Method with water wash-out2023-02-03KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
77.080.10 Żeliwa
ISO/TR 10809-1:2023Cast irons — Part 1: Materials and properties for design2023-02-23KT 301 ds. Odlewnictwa
87.040 Farby i lakiery
ISO/TS 19392-5:2023Paints and varnishes — Coating systems for wind-turbine rotor blades — Part 5: Measurement of transmittance properties of UV protective coatings2023-03-10KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO/TR 5601:2023Paints and varnishes — Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content — Best practices for the selection of test methods2023-03-03KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO/TS 19392-6:2023Paints and varnishes — Coating systems for wind-turbine rotor blades — Part 6: Determination and evaluation of ice adhesion using centrifuge2023-02-10KT 175 ds. Farb i Lakierów
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO/TS 21868:2023Textile floor coverings — State of the art on maintenance and cleaning2023-02-07KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych