Content

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
ISO/TS 22990:2019Traditional Chinese medicine -- Categories of clinical terminological system to support the integration of clinical terms from traditional Chinese medicine and Western medicine2019-05-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
ISO/TR 23199:2019Cosmetics -- Calculation of organic indexes of hydrolates -- Supplemental information for ISO 16128-22019-05-14KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO/TR 21797:2019Reference data for financial services -- Overview of identification of financial instruments2019-04-23KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 44000:2019Principles for successful collaborative business relationship management2019-05-20KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/IEC TS 24751-4:2019Information technology for learning, education and training -- AccessForAll framework for individualized accessibility -- Part 4: Registry server API2019-06-05KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TS 24751-4:2019Information technology for learning, education and training - AccessForAll framework for individualized accessibility - Part 4: Registry server API2019-06-05KT 288 ds. Multimediów
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO/TR 44000:2019Principles for successful collaborative business relationship management2019-05-20KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO/TR 20693:2019Statistical methods for implementation of Six Sigma -- Selected illustrations of distribution identification studies2019-04-24KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 21189:2019Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Test requirements and protocol implementation conformance statement (PICS) pro forma for ISO/TS 174262019-04-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TS 19091:2019Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Using V2I and I2V communications for applications related to signalized intersections2019-05-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.030 Fizyka. Chemia
ISO/TS 23016-1:2019Fine bubble technology -- Agricultural applications -- Part 1: Test method for evaluating the growth promotion of hydroponically grown lettuce2019-05-20KT 314 ds. Nanotechnologii
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 20660:2019Nanotechnologies -- Antibacterial silver nanoparticles -- Specification of characteristics and measurement methods2019-06-03KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TR 22019:2019Nanotechnologies -- Considerations for performing toxicokinetic studies with nanomaterials2019-05-22KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 21361:2019Nanotechnologies -- Method to quantify air concentrations of carbon black and amorphous silica in the nanoparticle size range in a mixed dust manufacturing environment2019-04-23KT 314 ds. Nanotechnologii
11.020.99 Inne normy dotyczące ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 22990:2019Traditional Chinese medicine -- Categories of clinical terminological system to support the integration of clinical terms from traditional Chinese medicine and Western medicine2019-05-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC TR 61289:2019High frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories - Operation and maintenance2019-05-10KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC TR 62926:2019Medical electrical system - Guidelines for safe integration and operation of adaptive external-beam radiotherapy systems for real-time adaptive radiotherapy2019-05-20KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC TR 63069:2019Industrial-process measurement, control and automation - Framework for functional safety and security2019-05-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC TR 63074:2019Safety of machinery - Security aspects related to functional safety of safety-related control systems2019-05-02KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
IEC TS 62998-1:2019Safety of machinery - Safety-related sensors used for the protection of persons2019-05-02KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
ISO/TR 17252:2019Fire tests -- Applicability of reaction to fire tests to fire modelling and fire safety engineering2019-05-23KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
ISO/TR 17252:2019Fire tests -- Applicability of reaction to fire tests to fire modelling and fire safety engineering2019-05-23KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
IEC TS 60839-7-8:2019Alarm systems - Part 7-8: Message formats and protocols for serial data interfaces in alarm transmission systems – Requirements for common protocol for alarm transmission using the Internet protocol2019-05-24KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
IEC TS 62998-1:2019Safety of machinery - Safety-related sensors used for the protection of persons2019-05-02KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
23.020.35 Butle do gazów
ISO/TS 17519:2019Gas cylinders -- Refillable permanently mounted composite tubes for transportation2019-06-07KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO/TR 11364:2019Gas cylinders -- Compilation of national and international valve stem/gas cylinder neck threads and their identification and marking system2019-05-28KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO/TS 21003-7:2019Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2019-04-25KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO/TS 18101-1:2019Automation systems and integration -- Oil and gas interoperability -- Part 1: Overview and fundamental principles2019-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TR 16161:2019Automation systems and integration -- Use case of capability profiles for cooperation between manufacturing software units2019-05-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC TR 63069:2019Industrial-process measurement, control and automation - Framework for functional safety and security2019-05-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.100.01 Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 13399-313:2019Cutting tool data representation and exchange -- Part 313: Creation and exchange of 3D models -- Burrs2019-04-23KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO/TR 12998:2019Mechanical joining -- Guidelines for fatigue testing of joints2019-04-26KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 62257-7-4:2019Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7-4: Generators - Integration of solar with other forms of power generation within hybrid power systems2019-05-24KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 63019:2019Photovoltaic power systems (PVPS) – Information model for availability2019-05-09KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TR 63069:2019Industrial-process measurement, control and automation - Framework for functional safety and security2019-05-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC SRD 62913-2-1:2019Generic smart grid requirements - Part 2-1: Grid related domains2019-05-17KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC SRD 62913-2-4:2019Generic smart grid requirements - Part 2-4: Electric transportation related domain2019-05-17KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC SRD 62913-1:2019Generic smart grid requirements - Part 1: Specific application of the Use Case methodology for defining generic smart grid requirements according to the IEC systems approach2019-05-17KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC SRD 62913-2-3:2019Generic smart grid requirements - Part 2-3: Resources connected to the grid domains2019-05-17KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC SRD 62913-2-2:2019Generic smart grid requirements - Part 2-2: Market related domain2019-05-17KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC TR 63074:2019Safety of machinery - Security aspects related to functional safety of safety-related control systems2019-05-02KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC TR 63201:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Guidance for the development of embedded software2019-05-24KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.240 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze
IEC SRD 62913-2-3:2019Generic smart grid requirements - Part 2-3: Resources connected to the grid domains2019-05-17KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC SRD 62913-2-4:2019Generic smart grid requirements - Part 2-4: Electric transportation related domain2019-05-17KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC SRD 62913-1:2019Generic smart grid requirements - Part 1: Specific application of the Use Case methodology for defining generic smart grid requirements according to the IEC systems approach2019-05-17KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC SRD 62913-2-1:2019Generic smart grid requirements - Part 2-1: Grid related domains2019-05-17KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC SRD 62913-2-2:2019Generic smart grid requirements - Part 2-2: Market related domain2019-05-17KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC TS 62715-5-4:2019Flexible display devices - Part 5-4: Measuring method of blur in flexible transparent displays2019-05-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
IEC TR 62368-2:2019Audio/video, information and communication technology equipment - Part 2: Explanatory information related to IEC 62368-1:20182019-05-07KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC SRD 62913-2-1:2019Generic smart grid requirements - Part 2-1: Grid related domains2019-05-17KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC SRD 62913-2-4:2019Generic smart grid requirements - Part 2-4: Electric transportation related domain2019-05-17KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC SRD 62913-2-3:2019Generic smart grid requirements - Part 2-3: Resources connected to the grid domains2019-05-17KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC SRD 62913-2-2:2019Generic smart grid requirements - Part 2-2: Market related domain2019-05-17KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
IEC TR 62368-2:2019Audio/video, information and communication technology equipment - Part 2: Explanatory information related to IEC 62368-1:20182019-05-07KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC TR 19075-8:2019Information technology database languages - SQL technical reports - Part 8: Multi-dimensional arrays (SQL/MDA)2019-05-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 19075-8:2019Information technology database languages -- SQL technical reports -- Part 8: Multi-dimensional arrays (SQL/MDA)2019-05-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
ISO/TS 13399-313:2019Cutting tool data representation and exchange -- Part 313: Creation and exchange of 3D models -- Burrs2019-04-23KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 19091:2019Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Using V2I and I2V communications for applications related to signalized intersections2019-05-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 22085-1:2019Intelligent transport systems (ITS) -- Nomadic device service platform for micro-mobility -- Part 1: General information and use case definitions2019-05-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 21189:2019Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Test requirements and protocol implementation conformance statement (PICS) pro forma for ISO/TS 174262019-04-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 22287:2019Health informatics -- Workforce roles and capabilities for terminology and terminology services in healthcare (term workforce)2019-05-15KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
ISO/IEC TS 24751-4:2019Information technology for learning, education and training - AccessForAll framework for individualized accessibility - Part 4: Registry server API2019-06-05KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TS 24751-4:2019Information technology for learning, education and training -- AccessForAll framework for individualized accessibility -- Part 4: Registry server API2019-06-05KT 288 ds. Multimediów
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 13499:2019Road vehicles -- Multimedia data exchange format for impact tests2019-05-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO/TR 22085-1:2019Intelligent transport systems (ITS) -- Nomadic device service platform for micro-mobility -- Part 1: General information and use case definitions2019-05-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 20078-4:2019Road vehicles -- Extended vehicle (ExVe) web services -- Part 4: Control2019-04-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
53.060 Wózki przemysłowe
ISO/TS 3691-8:2019Industrial trucks -- Safety requirements and verification -- Part 8: Regional requirements for countries outside the European Community2019-06-03KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
65.020.20 Uprawa roślin
ISO/TS 23016-1:2019Fine bubble technology -- Agricultural applications -- Part 1: Test method for evaluating the growth promotion of hydroponically grown lettuce2019-05-20KT 314 ds. Nanotechnologii
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO/TS 22491:2019Water pipe tobacco -- Determination of carbon monoxide in the vapour phase of water pipe tobacco smoke -- NDIR method2019-05-15KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO/TS 22487:2019Water pipe tobacco -- Determination of total collected matter and nicotine using a water pipe tobacco smoking machine2019-05-15KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO/TS 22492:2019Water pipe tobacco products -- Determination of carbon monoxide emission of glowing water pipe charcoal -- NDIR method2019-05-15KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
ISO/TR 23199:2019Cosmetics -- Calculation of organic indexes of hydrolates -- Supplemental information for ISO 16128-22019-05-14KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
ISO/TR 22582:2019Cosmetics -- Methods of extract evaporation and calculation of organic indexes -- Supplemental information to use with ISO 16128-22019-05-13KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO/TS 18101-1:2019Automation systems and integration -- Oil and gas interoperability -- Part 1: Overview and fundamental principles2019-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO/TS 21003-7:2019Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2019-04-25KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych