Content

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
ISO Guide 82:2019Guidelines for addressing sustainability in standards2019-11-19RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
IEC GUIDE 108:2019Guidelines for ensuring the coherence of IEC publications - Horizontal functions, horizontal publications and their application2019-11-14RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO/TR 23975:2019Traditional Chinese medicine -- Priority list of single herbal medicines for developing standards2019-11-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
IWA 30-2:2019Competence of standards professionals -- Part 2: In standards-related organizations2019-10-15RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
IWA 30-1:2019Competence of standards professionals -- Part 1: In companies2019-10-15RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/TS 22583:2019Guidance for supervisors and operators of point-of-care testing (POCT) devices2019-11-18KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
IWA 30-1:2019Competence of standards professionals -- Part 1: In companies2019-10-15RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
IWA 30-2:2019Competence of standards professionals -- Part 2: In standards-related organizations2019-10-15RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 21236-1:2019Nanotechnologies -- Clay nanomaterials -- Part 1: Specification of characteristics and measurement methods for layered clay nanomaterials2019-10-23KT 314 ds. Nanotechnologii
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 22583:2019Guidance for supervisors and operators of point-of-care testing (POCT) devices2019-11-18KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.120.10 Leki
ISO/TR 23975:2019Traditional Chinese medicine -- Priority list of single herbal medicines for developing standards2019-11-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
IEC TR 62809:2019Summary of requirements and tests to products in the scope of IEC 60601-2-662019-10-22KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
ISO Guide 82:2019Guidelines for addressing sustainability in standards2019-11-19RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
IEC TS 63050:2019Radiation protection instrumentation - Dosemeters for pulsed fields of ionizing radiation2019-10-22KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
ISO/IEC TR 30148:2019Internet of things (IoT) - Application of sensor network for wireless gas meters2019-10-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
17.140.50 Elektroakustyka
IEC TR 62809:2019Summary of requirements and tests to products in the scope of IEC 60601-2-662019-10-22KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
23.020.35 Butle do gazów
ISO/TS 19016:2019Gas cylinders -- Cylinders and tubes of composite construction -- Modal acoustic emission (MAE) testing for periodic inspection and testing2019-10-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC TR 62829-1:2019Chemometrics for process analytical technologies - Part 1: General provisions, and methods for univariate statistics and chemometric processing of data2019-11-22KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
ISO/TS 10303-1603:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1603: Application module: Analytical model2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1628:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1628: Application module: Design product data management2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1635:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1635: Application module: Assembly functional interface requirement2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1641:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1641: Application module: Assembly module with subassembly2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1646:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1646: Application module: Footprint definition2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1647:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1647: Application module: Assembly physical interface requirement2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1649:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1649: Application module: Assembly technology2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1824:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1824: Application module: Change management2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1827:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1827: Application module: Extruded structure cross section2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1828:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1828: Application module: Wiring harness assembly design2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1830:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1830: Application module: Edge based topological representation with length2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1831:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1831: Application module: Scan data 3D shape2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1834:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1834: Application module: Surface visual texture2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1835:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1835: Application module: Additive manufacturing part and build information2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1837:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1837: Application module: Product data equivalence definition2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1838:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1838: Application module: Annotated 3D model equivalence criteria2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1839:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1839: Application module: Annotated 3D model equivalence inspection result2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1840:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1840: Application module: Annotated 3D model equivalence shape2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1841:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1841: Application module: Annotated 3D model equivalence assembly2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1844:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1844: Application module: General design connectivity2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1845:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1845: Application module: Wire and cable design connectivity2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1846:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1846: Application module: Mechanical design features and requirements2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-4442:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 4442: Domain model: Managed model based 3D engineering domain2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1005:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1005: Application module: Elemental topology2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1025:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1025: Application module: Alias identification2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1112:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1112: Application module: Specification control2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1127:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1127: Application module: File identification2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1231:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1231: Application module: Product data management2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1374:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1374: Application module: Analysis shape2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1383:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1383: Application module: Finite elements2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1402:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1402: Application module: Same as external item2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1469:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1469: Application module: Foundation state definition2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1523:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1523: Application module: Shape data quality criteria2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1739:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1739: Application module: Production rule2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1765:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1765: Application module: Characterizable object2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1790:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1790: Application module: Parameterization and variational representation2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1836:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1836: Application module: Vertex colours for tessellated geometry2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1091:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1091: Application module: Maths space2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1092:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1092: Application module: Maths value2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-410:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 410: Application module: AP210 electronic assembly interconnect and packaging design2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-442:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 442: Application module: AP242 managed model based 3D engineering2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1001:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1001: Application module: Appearance assignment2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1003:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1003: Application module: Curve appearance2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1004:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1004: Application module: Elemental geometric shape2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1652:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1652: Application module: Basic geometry2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1656:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1656: Application module: Component grouping2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1657:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1657: Application module: Component feature2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1722:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1722: Application module: Part template2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1731:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1731: Application module: Constructive solid geometry 2D2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1732:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1732: Application module: Physical unit usage view2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1733:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1733: Application module: Planned characteristic2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1764:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1764: Application module: Shape feature2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1767:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1767: Application module: Composite constituent shape2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1770:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1770: Application module: Part and zone laminate tables2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1782:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1782: Application module: Qualified measure2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1791:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1791: Application module: Primitive solids2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1796:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1796: Application module: Kinematic motion representation2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1803:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1803: Application module: Process plan2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1804:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1804: Application module: Product as individual assembly and test2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1806:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1806: Application module: Form feature in panel2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1807:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1807: Application module: Part shape2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1814:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1814: Application module: Machining features2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1815:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1815: Application module: Mating structure2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1006:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1006: Application module: Foundation representation2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1019:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1019: Application module: Product view definition2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1026:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1026: Application module: Assembly structure2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1027:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1027: Application module: Contextual shape positioning2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1030:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1030: Application module: Property assignment2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1032:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1032: Application module: Shape property assignment2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1043:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1043: Application module: Work order2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1050:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1050: Application module: Dimension tolerance2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1051:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1051: Application module: Geometric tolerance2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1054:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1054: Application module: Value with unit2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1055:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1055: Application module: Part definition relationship2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1058:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1058: Application module: Configuration effectivity2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1103:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1103: Application module: Product class2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1104:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1104: Application module: Specified product2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1105:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1105: Application module: Multi linguism2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1109:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1109: Application module: Alternative solution2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1110:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1110: Application module: Surface conditions2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1111:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1111: Application module: Classification with attributes2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1114:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1114: Application module: Classification assignment2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1118:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1118: Application module: Measure representation2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1126:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1126: Application module: Document properties2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1128:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1128: Application module: External item identification assignment2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1131:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1131: Application module: Construction geometry2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1147:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1147: Application module: Manufacturing configuration effectivity2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1241:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1241: Application module: Information rights2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1251:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1251: Application module: Interface2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1253:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1253: Application module: Condition2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1256:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1256: Application module: State observed2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1259:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1259: Application module: Activity as realized2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1290:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1290: Application module: Document management2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1311:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1311: Application module: Associative draughting elements2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1321:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1321: Application module: Swept solid2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1348:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1348: Application module: Requirement management2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1349:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1349: Application module: Incomplete data reference mechanism2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1379:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1379: Application module: Cfd specified general property2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1386:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1386: Application module: Mesh topology2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1397:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1397: Application module: Conditional effectivity2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-1473:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1473: Application module: Description assignment2019-11-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 15926-4:2019Industrial automation systems and integration -- Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities -- Part 4: Initial reference data2019-10-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 24471:2019Brazing -- Grouping systems for materials -- American materials2019-11-27KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 50044:2019Energy saving projects (EnSPs) -- Guidelines for economic and financial evaluation2019-11-04KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC TR 63214:2019Nuclear power plants - Control rooms - Human factors engineering2019-10-29KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.140 Hydroenergetyka
IEC TS 62600-2:2019Marine energy - Wave, tidal and other water current converters - Part 2: Marine energy systems - Design requirements2019-10-18KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 63157:2019Photovoltaic systems - Guidelines for effective quality assurance of power conversion equipment2019-11-28KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TR 63225:2019Incompatibility of connectors for DC-application in photovoltaic systems2019-11-13KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 62257-9-7:2019Renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 9-7: Recommendations for selection of inverters2019-10-14KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.045 Materiały półprzewodnikowe
IEC TR 60146-1-2:2019Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters - Part 1-2: Application guidelines2019-10-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.060.20 Kable
IEC TR 60092-370:2019Electrical installations in ships - Part 370: Guidance on the selection of cables for telecommunication and data transfer including radio-frequency cables2019-11-15KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC TR 63216:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Electromagnetic compatibility assessment for switchgear and controlgear and their assemblies2019-10-22KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC TR 60146-1-2:2019Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters - Part 1-2: Application guidelines2019-10-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC TR 60286-7:2019Packaging of components for automatic handling - Part 7: Introduction of a bulk blister pack for miniaturized components2019-10-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC TR 60286-7:2019Packaging of components for automatic handling - Part 7: Introduction of a bulk blister pack for miniaturized components2019-10-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC TR 60825-5:2019Safety of laser products - Part 5: Manufacturer's checklist for IEC 60825-12019-11-14KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC TR 62343-6-11:2019Dynamic Modules - Part 6-11: Design guidelines - Software and hardware interface for optical multicast switches2019-11-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 30105-7:2019Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 7: Exemplar for maturity assessment2019-11-04KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 30105-7:2019Information technology -- IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes -- Part 7: Exemplar for maturity assessment2019-11-04KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC TS 11179-30:2019Information technology - Metadata registries (MDR) - Part 30: Basic attributes of metadata2019-11-25KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 11179-30:2019Information technology -- Metadata registries (MDR) -- Part 30: Basic attributes of metadata2019-11-25KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC TR 30148:2019Internet of Things (IoT) -- Technical requirements and application of sensor network for wireless gas meters.2019-10-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 30148:2019Internet of things (IoT) - Application of sensor network for wireless gas meters2019-10-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 22773:2019Health Informatics -- Categorial structures for the representation of the decocting process in traditional Chinese medicine2019-11-22KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 21526:2019Health informatics -- Metadata repository requirements (MetaRep)2019-10-15KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO/TR 23786:2019Road vehicles -- Solutions for remote access to vehicle -- Criteria for risk assessment2019-11-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO/TS 21104:2019Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) integrated low pressure refuelling and venting connector -- 1,8 MPa connector2019-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
IEC TR 60092-370:2019Electrical installations in ships - Part 370: Guidance on the selection of cables for telecommunication and data transfer including radio-frequency cables2019-11-15KT 53 ds. Kabli i Przewodów
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO/TS 15926-4:2019Industrial automation systems and integration -- Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities -- Part 4: Initial reference data2019-10-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej