Content

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
ISO 12749-6:2020Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 6: Nuclear medicine2020-11-23KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 1942:2020Dentistry -- Vocabulary2020-10-20KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 12749-6:2020Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 6: Nuclear medicine2020-11-23KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 22444-2:2020Rare earth -- Vocabulary -- Part 2: Metals and their alloys2020-10-15KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
ISO 22444-1:2020Rare earth -- Vocabulary -- Part 1: Minerals, oxides and other compounds2020-10-15KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
01.040.19 Badania (Słownictwo)
ISO 23243:2020Non-destructive testing -- Ultrasonic testing with arrays -- Vocabulary2020-11-19KT 7 ds. Badań Nieniszczących
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 23472-2:2020Foundry machinery -- Vocabulary -- Part 2: Molding and coremaking machines and other equipment related to non-permanent mold casting process2020-11-06KT 301 ds. Odlewnictwa
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
ISO 16417:2020Earth-moving machinery -- Hydraulic breakers -- Terminology and commercial specifications2020-11-06KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
ISO 23472-2:2020Foundry machinery -- Vocabulary -- Part 2: Molding and coremaking machines and other equipment related to non-permanent mold casting process2020-11-06KT 301 ds. Odlewnictwa
01.040.79 Technologia drewna (Słownictwo)
ISO 18775:2020Veneers -- Terms and definitions, determination of physical characteristics and tolerances2020-11-26KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
ISO 1382:2020Rubber -- Vocabulary2020-10-28KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 4223-2:1991/Amd 1:2020Definitions of some terms used in the tyre industry -- Part 2: Solid tyres2020-10-13KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
ISO 7010:2019/Amd 2:2020Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs2020-11-18KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
ISO 23601:2020Safety identification -- Escape and evacuation plan signs2020-10-19KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 7010:2019/Amd 2:2020Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs2020-11-18KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
ISO 3767-2:2016/Amd 1:2020Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment -- Symbols for operator controls and other displays -- Part 2: Symbols for agricultural tractors and machinery2020-10-30KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 3767-1:2016/Amd 1:2020Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment -- Symbols for operator controls and other displays -- Part 1: Common symbols2020-10-30KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 3297:2020Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)2020-10-07KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 10667-1:2020Assessment service delivery -- Procedures and methods to assess people in work and organizational settings -- Part 1: Requirements for the client2020-11-10KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO 10667-2:2020Assessment service delivery -- Procedures and methods to assess people in work and organizational settings -- Part 2: Requirements for service providers2020-11-04KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 22328-1:2020Security and resilience -- Emergency management -- Part 1: General guidelines for the implementation of a community-based disaster early warning system2020-11-17KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO 22384:2020Security and resilience -- Authenticity, integrity and trust for products and documents -- Guidelines to establish and monitor a protection plan and its implementation2020-10-26KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO 22095:2020Chain of custody -- General terminology and models2020-10-19KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/IEC 20013:2020Information technology for learning, education and training -- Reference framework of e-Portfolio information2020-10-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 20013:2020Information technology for learning, education and training - Reference framework of e-Portfolio information2020-10-15KT 288 ds. Multimediów
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 18561-1:2020Intelligent transport systems (ITS) -- Urban mobility applications via nomadic device for green transport management -- Part 1: General requirements for data exchange between ITS stations2020-11-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO 20524-2:2020Intelligent transport systems -- Geographic Data Files (GDF) GDF5.1 -- Part 2: Map data used in automated driving systems, Cooperative ITS, and multi-modal transport2020-11-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 13143-1:2020Electronic fee collection -- Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO 12813 -- Part 1: Test suite structure and test purposes2020-11-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.030 Fizyka. Chemia
ISO 24261-1:2020Fine bubble technology -- Elimination method for sample characterization -- Part 1: Evaluation procedure2020-11-13KT 314 ds. Nanotechnologii
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO 21709:2020Biotechnology -- Biobanking -- Process and quality requirements for establishment, maintenance and characterization of mammalian cell lines2020-11-20KT 287 ds. Biotechnologii
ISO 21710:2020Biotechnology -- Specification on data management and publication in microbial resource centers2020-11-09KT 287 ds. Biotechnologii
11.020.20 Nauki medyczne
ISO 12749-6:2020Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 6: Nuclear medicine2020-11-23KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
11.020.99 Inne normy dotyczące ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
IEC 63240-2:2020Active assisted living (AAL) reference architecture and architecture model - Part 2: Architecture model2020-11-18RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
IEC 63240-1:2020Active assisted living (AAL) reference architecture and architecture model - Part 1: Reference architecture2020-11-18RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 80601-2-70:2020Medical electrical equipment - Part 2-70: Particular requirements for the basic safety and essential performance of sleep apnoea breathing therapy equipment2020-11-20KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 80601-2-70:2020Medical electrical equipment -- Part 2-70: Particular requirements for the basic safety and essential performance of sleep apnoea breathing therapy equipment2020-11-17KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80601-2-69:2020Medical electrical equipment -- Part 2-69: Particular requirements for the basic safety and essential performance of oxygen concentrator equipment2020-11-06KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80601-2-69:2020Medical electrical equipment - Part 2-69: Particular requirements for the basic safety and essential performance of oxygen concentrator equipment2020-11-06KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 80601-2-67:2020Medical electrical equipment - Part 2-67: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen-conserving equipment2020-10-30KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 80601-2-67:2020Medical electrical equipment -- Part 2-67: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen-conserving equipment2020-10-30KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC 63073-1:2020Dedicated radionuclide imaging devices - Characteristics and test conditions - Part 1: Cardiac SPECT2020-10-27KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
ISO 8600-5:2020Optics and photonics -- Medical endoscopes and endotherapy devices -- Part 5: Determination of optical resolution of rigid endoscopes with optics2020-11-02KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
IEC 60601-2-1:2020Medical electrical equipment - Part 2-1: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electron accelerators in the range 1 MeV to 50 MeV2020-10-28KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
ISO 11978:2017/Amd 1:2020Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Labelling2020-10-07KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
ISO 20888:2020Dentistry -- Vocabulary and designation system for forensic oro-dental data2020-10-28KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
ISO 1942:2020Dentistry -- Vocabulary2020-10-20KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 15841:2014/Amd 1:2020Dentistry -- Wires for use in orthodontics2020-11-12KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
ISO 17254:2016/Amd 1:2020Dentistry -- Coiled springs for use in orthodontics2020-11-11KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
ISO 10477:2020Dentistry -- Polymer-based crown and veneering materials2020-10-26KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.120.10 Leki
ISO 22590:2020Traditional Chinese medicine -- Determination of sulfur dioxide in natural products by titration2020-11-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180 Techniczne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
IEC 63240-1:2020Active assisted living (AAL) reference architecture and architecture model - Part 1: Reference architecture2020-11-18RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
IEC 63240-2:2020Active assisted living (AAL) reference architecture and architecture model - Part 2: Architecture model2020-11-18RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
11.180.20 Pomoce przy nietrzymaniu i do stomii
ISO 17190-8:2020Urine-absorbing aids for incontinence -- Polyacrylate superabsorbent powders -- Part 8: Test method for determination of the permeability dependent absorption under pressure of saline solution by gravimetric measurement2020-10-27KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
ISO 17190-3:2020Urine-absorbing aids for incontinence -- Polyacrylate superabsorbent powders -- Part 3: Test method for determination of the particle size distribution by sieve fractionation2020-10-27KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
ISO 17190-7:2020Urine-absorbing aids for incontinence -- Polyacrylate superabsorbent powders -- Part 7: Test method for gravimetric determination of absorption against pressure2020-10-27KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
ISO 17190-6:2020Urine-absorbing aids for incontinence -- Polyacrylate superabsorbent powders -- Part 6: Test method for determination of the fluid retention capacity in saline solution by gravimetric measurement following centrifugation2020-10-27KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
ISO 17190-5:2020Urine-absorbing aids for incontinence -- Polyacrylate superabsorbent powders -- Part 5: Test method for determination of the free swell capacity in saline by gravimetric measurement2020-10-27KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
ISO 17190-4:2020Urine-absorbing aids for incontinence -- Polyacrylate superabsorbent powders -- Part 4: Test method for estimation of the moisture content as weight loss upon heating2020-10-27KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
ISO 17190-9:2020Urine-absorbing aids for incontinence -- Polyacrylate superabsorbent powders -- Part 9: Test method for gravimetric determination of flow rate and bulk density2020-10-27KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
ISO 17190-10:2020Urine-absorbing aids for incontinence -- Polyacrylate superabsorbent powders -- Part 10: Test method for determination of extractable polymer content by potentiometric titration2020-10-27KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
ISO 17190-1:2020Urine-absorbing aids for incontinence -- Polyacrylate superabsorbent powders -- Part 1: Test method for determination of pH2020-10-27KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO/IEC 30145-2:2020Information technology - Smart City ICT reference framework - Part 2: Smart city knowledge management framework2020-10-28RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30145-2:2020Information technology -- Smart City ICT reference framework -- Part 2: Smart city knowledge management framework2020-10-28RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
ISO 21716-1:2020Ships and marine technology -- Bioassay methods for screening anti-fouling paints -- Part 1: General requirements2020-11-27KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21716-2:2020Ships and marine technology -- Bioassay methods for screening anti-fouling paints -- Part 2: Barnacles2020-11-27KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21716-3:2020Ships and marine technology -- Bioassay methods for screening anti-fouling paints -- Part 3: Mussels2020-11-27KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
13.030.30 Odpady specjalne
ISO 22444-1:2020Rare earth -- Vocabulary -- Part 1: Minerals, oxides and other compounds2020-10-15KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
ISO 22450:2020Recycling of rare earth elements -- Requirements for providing information on industrial waste and end-of-life products2020-10-15KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
ISO 22444-2:2020Rare earth -- Vocabulary -- Part 2: Metals and their alloys2020-10-15KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
13.030.50 Recykling
ISO 22450:2020Recycling of rare earth elements -- Requirements for providing information on industrial waste and end-of-life products2020-10-15KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 16000-28:2020Indoor air -- Part 28: Determination of odour emissions from building products using test chambers2020-11-17KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 22065:2020Workplace air -- Gases and vapours -- Requirements for evaluation of measuring procedures using pumped samplers2020-11-13KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
ISO 21741:2020Stationary source emissions -- Sampling and determination of mercury compounds in flue gas using gold amalgamation trap2020-11-19KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.30 Ścieki
ISO 5667-10:2020Water quality -- Sampling -- Part 10: Guidance on sampling of waste water2020-11-06KT 119 ds. Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 21863:2020Water quality -- Determination of alkylmercury compounds in water -- Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) after phenylation and solvent extraction2020-11-20KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC 61010-2-202:2020Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-202: Particular requirements for electrically operated valve actuators2020-11-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
ISO 11690-2:2020Acoustics -- Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery -- Part 2: Noise control measures2020-11-03KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 11690-1:2020Acoustics -- Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery -- Part 1: Noise control strategies2020-11-03KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO 20414:2020Fire safety engineering -- Verification and validation protocol for building fire evacuation models2020-11-19KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
ISO 9772:2020Cellular plastics -- Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame2020-11-24KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
ISO 13784-2:2020Reaction-to-fire tests for sandwich panel building systems -- Part 2: Test method for large rooms2020-10-30KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 12749-6:2020Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 6: Nuclear medicine2020-11-23KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 62484:2020Radiation protection instrumentation - Spectrometric radiation portal monitors (SRPMs) used for the detection and identification of illicit trafficking of radioactive material2020-10-14KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
ISO 18527-3:2020Eye and face protection for sports use -- Part 3: Requirements and test methods for eyewear intended to be used for surface swimming2020-10-19KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
IEC 61010-2-202:2020Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-202: Particular requirements for electrically operated valve actuators2020-11-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
ISO 6926:2016/Amd 1:2020Acoustics -- Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels2020-11-23KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
IEC 60704-2-1:2020Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-1: Particular requirements for dry vacuum cleaners2020-10-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60704-2-17:2020Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-17: Particular requirements for dry-cleaning robots2020-10-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 61083-3:2020Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 3: Requirements for hardware for tests with alternating and direct voltages and currents2020-11-25KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
IEC 61326-2-5:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-5: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with field bus interfaces according to IEC 6172020-10-29KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-6:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment2020-10-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-4:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-4: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and f2020-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-3:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning2020-10-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-1:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements2020-10-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-2:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable testing, measuring and monitoring equipment used in2020-10-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-1:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-1: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected2020-10-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC/IEEE 62704-4:2020Determining the peak spatial-average specific absorption rate (SAR) in the human body from wireless communication devices, 30 MHz to 6 GHz - Part 4: General requirements for using the finite element method for SAR calculations2020-10-20KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC/IEEE 62209-1528:2020Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-worn wireless communication devices - Part 1528: Human models, instrumentation and procedures (Frequency range of 4 MH2020-10-19KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
17.240 Pomiary promieniowania
IEC 61228:2020Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning - Measurement and specification method2020-11-04KT 4 ds. Techniki Świetlnej
19.020 Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne
IEC 61010-2-202:2020Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-202: Particular requirements for electrically operated valve actuators2020-11-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC 61083-3:2020Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 3: Requirements for hardware for tests with alternating and direct voltages and currents2020-11-25KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
IEC 60112:2020Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials2020-10-28KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
19.100 Badania nieniszczące
ISO 23243:2020Non-destructive testing -- Ultrasonic testing with arrays -- Vocabulary2020-11-19KT 7 ds. Badań Nieniszczących
ISO 22290:2020Non-destructive testing -- Infrared thermographic testing -- General principles for thermoelastic stress measuring method2020-11-17KT 7 ds. Badań Nieniszczących
ISO 22232-3:2020Non-destructive testing -- Characterization and verification of ultrasonic test equipment -- Part 3: Combined equipment2020-10-16KT 7 ds. Badań Nieniszczących
19.120 Analiza sitowa. Przesiewanie
ISO 15900:2020Determination of particle size distribution -- Differential electrical mobility analysis for aerosol particles2020-10-20KT 249 ds. Analizy Chemicznej
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 21866-1:2020Plain bearings -- Automotive engine bearing test rig using actual connecting rods -- Part 1: Test rig2020-10-22RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.020.35 Butle do gazów
ISO 11119-1:2020Gas cylinders -- Design, construction and testing of refillable composite gas cylinders and tubes -- Part 1: Hoop wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450 l2020-11-23KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 11119-3:2020Gas cylinders -- Design, construction and testing of refillable composite gas cylinders and tubes -- Part 3: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450 l with non-load-sharing metallic or non-metallic liners or without line2020-11-23KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 11119-2:2020Gas cylinders -- Design, construction and testing of refillable composite gas cylinders and tubes -- Part 2: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450 l with load-sharing metal liners2020-11-23KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
ISO 15494:2015/Amd 1:2020Plastics piping systems for industrial applications -- Polybutene (PB), polyethylene (PE), polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT), crosslinked polyethylene (PE-X), polypropylene (PP) -- Metric series for specifications for components and th2020-11-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
ISO 21051:2020Construction and installation of ductile iron pipeline system2020-11-19KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 15877-5:2009/Amd 2:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2020-11-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15875-2:2003/Amd 2:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 2: Pipes2020-11-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 22391-2:2009/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 2: Pipes2020-11-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
ISO 11171:2020Hydraulic fluid power -- Calibration of automatic particle counters for liquids2020-11-19KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
ISO 13253:2017/Amd 1:2020Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps -- Testing and rating for performance2020-10-13KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
ISO 15042:2017/Amd 1:2020Multiple split-system air conditioners and air-to-air heat pumps -- Testing and rating for performance2020-10-09KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
ISO 5151:2017/Amd 1:2020Non-ducted air conditioners and heat pumps -- Testing and rating for performance2020-10-09KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52941:2020Additive manufacturing -- System performance and reliability -- Acceptance tests for laser metal powder-bed fusion machines for metallic materials for aerospace application2020-11-16KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO/ASTM 52903-2:2020Additive manufacturing -- Material extrusion-based additive manufacturing of plastic materials -- Part 2: Process equipment2020-10-15KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
ISO 22549-1:2020Automation systems and integration -- Assessment on convergence of informatization and industrialization for industrial enterprises -- Part 1: Framework and reference model2020-10-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 22549-2:2020Automation systems and integration -- Assessment on convergence of informatization and industrialization for industrial enterprises -- Part 2: Maturity model and evaluation methodology2020-10-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 10303-238:2020Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 238: Application protocol: Model based integrated manufacturing2020-11-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62769-101-2:2020Field Device Integration (FDI) - Part 101-2: Profiles - Foundation Fieldbus HSE2020-11-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62769-101-1:2020Field device Integration (FDI) - Part 101-1: Profiles - Foundation Fieldbus H12020-11-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62714-4:2020/COR1:2020Corrigendum 1 - Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 4: Logic2020-11-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-5:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-5: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with field bus interfaces according to IEC 6172020-10-29KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-6:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment2020-10-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62832-2:2020Industrial-process measurement, control and automation - Digital factory framework - Part 2: Model elements2020-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62832-3:2020Industrial-process measurement, control and automation - Digital factory framework - Part 3: Application of Digital Factory for life cycle management of production systems2020-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62832-1:2020Industrial-process measurement, control and automation - Digital factory framework - Part 1: General principles2020-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-4:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-4: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and f2020-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-1:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements2020-10-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-3:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning2020-10-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-1:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-1: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected2020-10-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-2:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable testing, measuring and monitoring equipment used in2020-10-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.060.20 Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych
ISO 26623-1:2020Polygonal taper interface with flange contact surface -- Part 1: Dimensions and designation of shanks2020-11-24KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
ISO 230-3:2020Test code for machine tools -- Part 3: Determination of thermal effects2020-11-16KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.100.70 Materiały ścierne
ISO 525:2020Bonded abrasive products -- Shape types, designation and marking2020-10-12KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.120.30 Urządzenia do formowania
ISO 23472-2:2020Foundry machinery -- Vocabulary -- Part 2: Molding and coremaking machines and other equipment related to non-permanent mold casting process2020-11-06KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 8405:2020Tools for moulding -- Ejector sleeves with cylindrical head -- Basic series for general purposes2020-10-19KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-4-4:2020Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-4: Particular requirements for lawn trimmers, lawn edge trimmers, grass trimmers, brush cutters and brush saws2020-11-18KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
ISO 23493:2020Welding and allied processes -- Process specification for laser-arc hybrid welding for metallic materials2020-11-04KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
ISO 9454-2:2020Soft soldering fluxes -- Classification and requirements -- Part 2: Performance requirements2020-10-19KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 9455-9:2020Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 9: Determination of ammonia content2020-10-19KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
ISO 8501-4:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Visual assessment of surface cleanliness -- Part 4: Initial surface conditions, preparation grades and flash rust grades in connection with water jetting2020-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11127-8:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives -- Part 8: Field determination of water-soluble chlorides2020-10-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11127-2:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives -- Part 2: Determination of particle size distribution2020-10-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11127-3:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives -- Part 3: Determination of apparent density2020-10-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11127-4:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives -- Part 4: Assessment of hardness by a glass slide test2020-10-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11127-5:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives -- Part 5: Determination of moisture2020-10-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11127-1:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives -- Part 1: Sampling2020-10-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 14571:2020Metallic coatings on non-metallic basis materials -- Measurement of coating thickness -- Micro-resistivity method2020-11-04KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 16866:2020Metallic and other inorganic coatings -- Simultaneous thickness and electrode potential determination of individual layers in multilayer nickel deposits (STEP test)2020-10-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.020 Silniki spalinowe
ISO 8528-3:2020Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 3: Alternating current generators for generating sets2020-10-16KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.080 Pompy cieplne
ISO 13253:2017/Amd 1:2020Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps -- Testing and rating for performance2020-10-13KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
ISO 15042:2017/Amd 1:2020Multiple split-system air conditioners and air-to-air heat pumps -- Testing and rating for performance2020-10-09KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
ISO 5151:2017/Amd 1:2020Non-ducted air conditioners and heat pumps -- Testing and rating for performance2020-10-09KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
IEC 63048:2020Mobile remotely controlled systems for nuclear and radiological applications - General requirements2020-11-04KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
IEC/IEEE 60980-344:2020Nuclear facilities - Equipment important to safety - Seismic qualification2020-10-20KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
ISO 23466:2020Design criteria for the thermal insulation of reactor coolant system main equipments and piping of PWR nuclear power plants2020-10-22KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 63046:2020Nuclear power plants - Electrical power system - General requirements2020-10-20KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC/IEEE 60980-344:2020Nuclear facilities - Equipment important to safety - Seismic qualification2020-10-20KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC 63096:2020Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Security controls2020-10-07KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
ISO 7195:2020Nuclear energy -- Packagings for the transport of uranium hexafluoride (UF6)2020-11-20KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62109-3:2020/COR1:2020Corrigendum 1 - Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 3: Particular requirements for electronic devices in combination with photovoltaic elements2020-11-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62788-1-4:2016/AMD1:2020Amendment 1 - Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-4: Encapsulants - Measurement of optical transmittance and calculation of the solar-weighted photon transmittance, yellowness index, and UV cut-off wavelength2020-10-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-6:2020/COR1:2020Corrigendum 1 - Wind energy generation systems - Part 6: Tower and foundation design requirements2020-11-24KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 60112:2020Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials2020-10-28KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
IEC 60172:2020Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled and tape wrapped winding wires2020-11-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
IEC 62893-1:2017/AMD1:2020Amendment 1 - Charging cables for electric vehicles for rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 1: General requirements2020-11-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.30 Systemy izolacji
IEC 60664-1:2020/COR1:2020Corrigendum 1 - Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems - Part 1: Principles, requirements and tests2020-10-27KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 62873-3-2:2020Residual current operated circuit-breakers for household and similar use - Part 3-2: Particular requirements for devices with flat quick-connect terminations2020-11-20KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 62873-3-1:2020Residual current operated circuit-breakers for household and similar use - Part 3-1: Particular requirements for devices with screwless-type terminals for external copper conductors2020-11-20KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 62873-1:2017/AMD1:2020Amendment 1 - Residual current operated circuit-breakers for household and similar use - Part 1: Outline of blocks and modules for residual current device standards2020-11-11KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.70 Przekaźniki
IEC 61810-4:2020Electromechanical elementary relays - Part 4: General and safety requirements for reed relays2020-11-04KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
IEC 61228:2020Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning - Measurement and specification method2020-11-04KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
IEC 60061-1:1969/AMD61:2020Amendment 61 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps2020-11-27KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 60061-2:1969/AMD57:2020Amendment 57 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders2020-11-27KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60034-7:2020Rotating electrical machines - Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code)2020-10-07KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.160.20 Prądnice
ISO 8528-3:2020Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 3: Alternating current generators for generating sets2020-10-16KT 132 ds. Silników Spalinowych
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
ISO 8528-3:2020Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 3: Alternating current generators for generating sets2020-10-16KT 132 ds. Silników Spalinowych
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC 60076-10-1:2016/AMD1:2020Amendment 1 - Power transformers - Part 10-1: Determination of sound levels - Application guide2020-11-02KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 61803:2020Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations with line-commutated converters2020-10-19KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
IEC 62485-5:2020Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries2020-11-25KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 63193:2020Lead-acid batteries for propulsion power of lightweight vehicles - General requirements and methods of test2020-11-18KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
IEC 62485-5:2020Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries2020-11-25KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
ISO/IEC 30144:2020Information technology -- Sensor network system architecture for power substations2020-11-17KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30144:2020Internet of things (IoT) - Wireless sensor network system supporting electrical power substation2020-10-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-25:2020/COR1:2020Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe electrical systems2020-10-20KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
IEC TS 60079-39:2015/COR1:2020Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 39: Intrinsically safe systems with electronically controlled spark duration limitation2020-10-20KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
IEC 60384-13:2020Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 13: Sectional specification - Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors2020-11-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60603-7:2020Connectors for electronic equipment - Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors2020-10-09KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
ISO 22248:2020Lasers and laser-related equipment -- Test methods for laser-induced damage threshold -- Classification of medical beam delivery systems2020-11-12KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.100.20 Odporność
IEC 61326-2-5:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-5: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with field bus interfaces according to IEC 6172020-10-29KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-6:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment2020-10-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-4:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-4: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and f2020-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-1:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements2020-10-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-3:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning2020-10-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-2:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable testing, measuring and monitoring equipment used in2020-10-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61326-2-1:2020Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-1: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected2020-10-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-2-31:2019/AMD1:2020Amendment 1 - Optical fibre cables - Part 2-31: Indoor cables - Detailed specification for optical fibre ribbon cables for use in premises cabling2020-11-18KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-2-21:2019/AMD1:2020Amendment 1 - Optical fibre cables - Part 2-21: Indoor cables - Detailed specification for multi-fibre optical distribution cables for use in premises cabling2020-11-18KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-2-11:2019/AMD1:2020Amendment 1 - Optical fibre cables - Part 2-11: Indoor cables - Detailed specification for simplex and duplex cables for use in premises cabling2020-11-18KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 62325-451-10:2020Framework for energy market communications - Part 451-10: Profiles for Energy Consumption Data (“My Energy Data”)2020-11-27KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC TR 61850-90-3:2016/COR1:2020Corrigendum 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-3: Using IEC 61850 for condition monitoring diagnosis and analysis2020-11-04KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61850-4:2011/AMD1:2020Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 4: System and project management2020-11-03KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 62351-6:2020Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 6: Security for IEC 618502020-10-20KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 30161-1:2020Internet of things (IoT) - Data exchange platform for IoT services - Part 1: General requirements and architecture2020-11-27RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24643:2020Architecture for a distributed real-time access system2020-11-23RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24643:2020Architecture for a distributed real-time access system2020-11-23RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 19772:2020Information security -- Authenticated encryption2020-11-27KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19772:2020Information security - Authenticated encryption2020-11-27KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 11770-5:2020Information security - Key management - Part 5: Group key management2020-11-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 11770-5:2020Information security -- Key management -- Part 5: Group key management2020-11-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19823-16:2020Information technology -- Conformance test methods for security service crypto suites -- Part 16: Crypto suite ECDSA-ECDH security services for air interface communications2020-10-26KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 19823-16:2020Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 16: Crypto suite ECDSA-ECDH security services for air interface communications2020-10-26KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23008-12:2017/AMD1:2020Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 12: Image File Format2020-11-23KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-12:2017/Amd 1:2020Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 12: Image File Format2020-11-23KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-3:2019/AMD2:2020Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 3: 3D audio2020-11-03KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-3:2019/Amd 2:2020Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 3: 3D audio2020-11-03KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 13818-1:2019/Cor 1:2020Information technology -- Generic coding of moving pictures and associated audio information -- Part 1: Systems2020-10-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23094-1:2020Information technology -- General video coding -- Part 1: Essential video coding2020-10-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23094-1:2020Information technology - General video coding - Part 1: Essential video coding2020-10-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-5:2020Information technology - JPEG XS low-latency lightweight image coding system - Part 5: Reference software2020-10-14KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-5:2020Information technology -- JPEG XS low-latency lightweight image coding system -- Part 5: Reference software2020-10-14KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 18046-3:2020Information technology - Radio frequency identification device performance test methods - Part 3: Test methods for tag performance2020-10-27KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 18046-3:2020Information technology -- Radio frequency identification device performance test methods -- Part 3: Test methods for tag performance2020-10-27KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 19763-3:2020Information technology - Metamodel framework for interoperability (MFI) - Part 3: Metamodel for ontology registration2020-10-23KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19763-3:2020Information technology -- Metamodel framework for interoperability (MFI) -- Part 3: Metamodel for ontology registration2020-10-23KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
ISO/IEC 23092-5:2020Information technology - Genomic information representation - Part 5: Conformance2020-11-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23092-5:2020Information technology -- Genomic information representation -- Part 5: Conformance2020-11-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23092-4:2020Information technology -- Genomic information representation -- Part 4: Reference software2020-10-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23092-4:2020Information technology - Genomic information representation - Part 4: Reference software2020-10-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23092-2:2020Information technology - Genomic information representation - Part 2: Coding of genomic information2020-10-20KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23092-1:2020Information technology -- Genomic information representation -- Part 1: Transport and storage of genomic information2020-10-20KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23092-1:2020Information technology - Genomic information representation - Part 1: Transport and storage of genomic information2020-10-20KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23092-2:2020Information technology -- Genomic information representation -- Part 2: Coding of genomic information2020-10-20KT 288 ds. Multimediów
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC/IEEE 12207-2:2020Systems and software engineering - Software life cycle processes - Part 2: Relation and mapping between ISO/IEC/IEEE 12207:2017 and ISO/IEC 12207:20082020-10-23KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 24748-3:2020Systems and software engineering -- Life cycle management -- Part 3: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 12207 (software life cycle processes)2020-10-23KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 24748-3:2020Systems and software engineering - Life cycle management - Part 3: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 12207 (software life cycle processes)2020-10-23KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 12207-2:2020Systems and software engineering -- Software life cycle processes -- Part 2: Relation and mapping between ISO/IEC/IEEE 12207:2017 and ISO/IEC 12207:20082020-10-23KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 62769-101-2:2020Field Device Integration (FDI) - Part 101-2: Profiles - Foundation Fieldbus HSE2020-11-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62769-101-1:2020Field device Integration (FDI) - Part 101-1: Profiles - Foundation Fieldbus H12020-11-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC 30144:2020Information technology -- Sensor network system architecture for power substations2020-11-17KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC/IEEE 8802-1X:2013/Amd 2:2020Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 1X: Port-based network access control2020-11-09KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1X:2013/AMD2:2020Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Part 1X: Port-based network access control2020-11-09KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 30144:2020Internet of things (IoT) - Wireless sensor network system supporting electrical power substation2020-10-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.210 Chmura obliczeniowa
ISO/IEC 19944-1:2020Cloud computing and distributed platforms - Data flow, data categories and data use - Part 1: Fundamentals2020-10-26KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19944-1:2020Cloud computing and distributed platforms ─ Data flow, data categories and data use -- Part 1: Fundamentals2020-10-26KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 10373-6:2020/Amd 2:2020Cards and security devices for personal identification -- Test methods -- Part 6: Contactless proximity objects2020-11-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 10373-6:2020/AMD2:2020Cards and security devices for personal identification - Test methods - Part 6: Contactless proximity objects2020-11-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 30106-2:2020Information technology - Object oriented BioAPI - Part 2: Java implementation2020-11-04KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30106-2:2020Information technology -- Object oriented BioAPI -- Part 2: Java implementation2020-11-04KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30106-3:2020Information technology -- Object oriented BioAPI -- Part 3: C# implementation2020-11-04KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30106-3:2020Information technology - Object oriented BioAPI - Part 3: C# implementation2020-11-04KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 10373-1:2020Cards and security devices for personal identification -- Test methods -- Part 1: General characteristics2020-10-22KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 10373-1:2020Cards and security devices for personal identification - Test methods - Part 1: General characteristics2020-10-22KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
ISO/IEC 30113-60:2020Information technology -- Gesture-based interfaces across devices and methods -- Part 60: General guidance on gestures for screen readers2020-10-29KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 30113-60:2020Information technology - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 60: General guidance on gestures for screen readers2020-10-29KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 15930-9:2020Graphic technology -- Prepress digital data exchange using PDF -- Part 9: Complete exchange of printing data (PDF/X-6) and partial exchange of printing data with external profile reference (PDF/X-6p and PDF/X-6n) using PDF 2.02020-11-23RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 19005-4:2020Document management -- Electronic document file format for long-term preservation -- Part 4: Use of ISO 32000-2 (PDF/A-4)2020-11-17RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 20524-2:2020Intelligent transport systems -- Geographic Data Files (GDF) GDF5.1 -- Part 2: Map data used in automated driving systems, Cooperative ITS, and multi-modal transport2020-11-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 18561-1:2020Intelligent transport systems (ITS) -- Urban mobility applications via nomadic device for green transport management -- Part 1: General requirements for data exchange between ITS stations2020-11-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 13143-1:2020Electronic fee collection -- Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO 12813 -- Part 1: Test suite structure and test purposes2020-11-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO 21597-2:2020Information container for linked document delivery -- Exchange specification -- Part 2: Link types2020-11-05KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19115-1:2014/Amd 2:2020Geographic information -- Metadata -- Part 1: Fundamentals2020-11-24KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 21860:2020Health Informatics -- Reference standards portfolio (RSP) -- Clinical imaging2020-11-24KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 12967-2:2020Health informatics -- Service architecture (HISA) -- Part 2: Information viewpoint2020-11-06KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 12967-1:2020Health informatics -- Service architecture (HISA) -- Part 1: Enterprise viewpoint2020-11-06KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 12967-3:2020Health informatics -- Service architecture (HISA) -- Part 3: Computational viewpoint2020-11-06KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 17090-4:2020Health informatics -- Public key infrastructure -- Part 4: Digital signatures for healthcare documents2020-10-07KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
ISO/IEC 20013:2020Information technology for learning, education and training - Reference framework of e-Portfolio information2020-10-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 20013:2020Information technology for learning, education and training -- Reference framework of e-Portfolio information2020-10-15KT 288 ds. Multimediów
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/IEC 30145-2:2020Information technology -- Smart City ICT reference framework -- Part 2: Smart city knowledge management framework2020-10-28RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30145-2:2020Information technology - Smart City ICT reference framework - Part 2: Smart city knowledge management framework2020-10-28RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO 25119-4:2018/Amd 1:2020Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Safety-related parts of control systems -- Part 4: Production, operation, modification and supporting processes2020-10-20KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 25119-1:2018/Amd 1:2020Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Safety-related parts of control systems -- Part 1: General principles for design and development2020-10-20KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 25119-3:2018/Amd 1:2020Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Safety-related parts of control systems -- Part 3: Series development, hardware and software2020-10-20KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 8600-5:2020Optics and photonics -- Medical endoscopes and endotherapy devices -- Part 5: Determination of optical resolution of rigid endoscopes with optics2020-11-02KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
ISO 21632:2018/Amd 1:2020Graphic technology -- Determination of the energy consumption of digital printing devices including transitional and related modes2020-11-05RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO 15930-9:2020Graphic technology -- Prepress digital data exchange using PDF -- Part 9: Complete exchange of printing data (PDF/X-6) and partial exchange of printing data with external profile reference (PDF/X-6p and PDF/X-6n) using PDF 2.02020-11-23RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 19005-4:2020Document management -- Electronic document file format for long-term preservation -- Part 4: Use of ISO 32000-2 (PDF/A-4)2020-11-17RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 19206-4:2020Road vehicles -- Test devices for target vehicles, vulnerable road users and other objects, for assessment of active safety functions -- Part 4: Requirements for bicyclist targets2020-11-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 21111-1:2020Road vehicles -- In-vehicle Ethernet -- Part 1: General information and definitions2020-10-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21111-2:2020Road vehicles -- In-vehicle Ethernet -- Part 2: Common physical entity requirements2020-10-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 20794-5:2020Road vehicles -- Clock extension peripheral interface (CXPI) -- Part 5: Application layer conformance test plan2020-10-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20794-7:2020Road vehicles -- Clock extension peripheral interface (CXPI) -- Part 7: Data link and physical layer conformance test plan2020-10-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21806-8:2020Road vehicles -- Media Oriented Systems Transport (MOST) -- Part 8: 150-Mbit/s optical physical layer2020-10-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21806-9:2020Road vehicles -- Media Oriented Systems Transport (MOST) -- Part 9: 150-Mbit/s optical physical layer conformance test plan2020-10-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21806-3:2020Road vehicles -- Media Oriented Systems Transport (MOST) -- Part 3: Application layer conformance test plan2020-10-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20794-6:2020Road vehicles -- Clock extension peripheral interface (CXPI) -- Part 6: Transport and network layer conformance test plan2020-10-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
ISO 13216-4:2020Road vehicles -- Anchorages in vehicles and attachments to anchorages for child restraint systems -- Part 4: Lower tether anchorages2020-10-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 22561:2020Gasoline engines with direct fuel injection (GDI engines) -- Installation of the injectors to the engine2020-11-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15500-4:2020Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) fuel system components -- Part 4: Manual valve2020-11-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15500-5:2020Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) fuel system components -- Part 5: Manual cylinder valve2020-11-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
IEC 61980-1:2020Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 1: General requirements2020-11-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62893-1:2017/AMD1:2020Amendment 1 - Charging cables for electric vehicles for rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 1: General requirements2020-11-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
ISO 12856-2:2020Railway applications -- Polymeric composite sleepers, bearers and transoms -- Part 2: Product testing2020-11-23KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 24044:2020Ships and marine technology -- Deck machinery -- Multifunctional manipulator2020-10-26KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 24042:2020Liquid cargo handling equipment -- Crude oil offloading system —Tandem mooring winches2020-10-23KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 24043:2020Marine structures -- Crude oil offloading systems -- Hose reels2020-10-23KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 21716-1:2020Ships and marine technology -- Bioassay methods for screening anti-fouling paints -- Part 1: General requirements2020-11-27KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21716-2:2020Ships and marine technology -- Bioassay methods for screening anti-fouling paints -- Part 2: Barnacles2020-11-27KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21716-3:2020Ships and marine technology -- Bioassay methods for screening anti-fouling paints -- Part 3: Mussels2020-11-27KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 12215-7:2020Small craft -- Hull construction and scantlings -- Part 7: Determination of loads for multihulls and of their local scantlings using ISO 12215-52020-11-09KT 230 ds. Małych Statków
ISO 12215-10:2020Small craft -- Hull construction and scantlings -- Part 10: Rig loads and rig attachment in sailing craft2020-11-09KT 230 ds. Małych Statków
ISO 8666:2020Small craft -- Principal data2020-11-02KT 230 ds. Małych Statków
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 26871:2020Space systems -- Explosive systems and devices2020-10-19KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 16417:2020Earth-moving machinery -- Hydraulic breakers -- Terminology and commercial specifications2020-11-06KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 1833-3:2020Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 3: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using acetone)2020-11-27KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 22992-2:2020Textiles -- Determination of certain preservatives -- Part 2: Determination of triclosan residues method using LC-MS/MS2020-10-30KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 5079:2020Textile fibres -- Determination of breaking force and elongation at break of individual fibres2020-10-14KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 12945-4:2020Textiles -- Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting -- Part 4: Assessment of pilling, fuzzing and matting by visual analysis2020-10-30KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 12945-2:2020Textiles -- Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting -- Part 2: Modified Martindale method2020-10-30KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 12945-3:2020Textiles -- Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting -- Part 3: Random tumble pilling method2020-10-30KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 12945-1:2020Textiles -- Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting -- Part 1: Pilling box method2020-10-30KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
ISO 12958-2:2020Geotextiles and geotextile-related products -- Determination of water flow capacity in their plane -- Part 2: Performance test2020-10-21KT 142 ds. Geosyntetyków
ISO 12958-1:2020Geotextiles and geotextile-related products -- Determination of water flow capacity in their plane -- Part 1: Index test2020-10-20KT 142 ds. Geosyntetyków
61.060 Obuwie
ISO 24266:2020Footwear -- Test methods for whole shoe -- Flexing durability2020-11-06KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 24267:2020Footwear -- Determination of coefficient of friction for footwear and sole components -- Test method2020-11-02KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 24263:2020Footwear -- Attachment strength of straps, trims and accessories2020-10-28KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 24265:2020Footwear -- Test methods for uppers -- Resistance to rubbing using a rubber strip2020-10-16KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 24264:2020Footwear -- Test methods for hollow and compact heels with top pieces -- Top piece attachment strength2020-10-09KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 3767-2:2016/Amd 1:2020Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment -- Symbols for operator controls and other displays -- Part 2: Symbols for agricultural tractors and machinery2020-10-30KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 3767-1:2016/Amd 1:2020Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment -- Symbols for operator controls and other displays -- Part 1: Common symbols2020-10-30KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 25119-3:2018/Amd 1:2020Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Safety-related parts of control systems -- Part 3: Series development, hardware and software2020-10-20KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 25119-4:2018/Amd 1:2020Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Safety-related parts of control systems -- Part 4: Production, operation, modification and supporting processes2020-10-20KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 25119-1:2018/Amd 1:2020Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Safety-related parts of control systems -- Part 1: General principles for design and development2020-10-20KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
IEC 62841-4-3:2020Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-3: Particular requirements for pedestrian controlled walk-behind lawnmowers2020-11-11KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
ISO 21628:2020Gardening machinery -- Powered material-collecting systems -- Safety2020-10-29KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 22887:2020Determination of total sulfur in fertilizers by high temperature combustion2020-11-23KT 156 ds. Nawozów
ISO 14820-3:2020Fertilizers and liming materials -- Sampling and sample preparation -- Part 3: Sampling of static heaps2020-11-06KT 156 ds. Nawozów
ISO 19747:2020Fertilizers and soil conditioners -- Determination of monosilicic acid concentrations in nonliquid fertilizer materials2020-10-29KT 156 ds. Nawozów
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO 21470:2020Infant formula and adult nutritionals -- Simultaneous determination of total vitamins B1, B2, B3 and B6 -- Enzymatic digestion and LC-MS/MS2020-11-03KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
ISO 21468:2020Infant formula and adult nutritionals -- Determination of free and total choline and free and total carnitine -- Liquid chromatography tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS)2020-10-06KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
ISO 19942:2018/Amd 1:2020Maize (Zea mays L.) -- Specification2020-11-13KT 40 ds. Pasz
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
ISO 21543:2020Milk and milk products -- Guidelines for the application of near infrared spectrometry2020-10-06KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
71.100.40 Środki powierzchniowo czynne
ISO 23324:2020Surface active agents -- Fabric conditioners -- Determination of antistatic performance2020-11-13KT 249 ds. Analizy Chemicznej
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 21663:2020Solid recovered fuels -- Methods for the determination of carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N) and sulphur (S) by the instrumental method2020-11-24KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 1013:2020Coke -- Determination of bulk density in a large container2020-10-16KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.160.30 Paliwa gazowe
ISO 23306:2020Specification of liquefied natural gas as a fuel for marine applications2020-10-23KT 277 ds. Gazownictwa
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
ISO 15156-2:2020Petroleum and natural gas industries -- Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production -- Part 2: Cracking-resistant carbon and low-alloy steels, and the use of cast irons2020-11-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 15156-3:2020Petroleum and natural gas industries -- Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production -- Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys2020-11-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 15156-1:2020Petroleum and natural gas industries -- Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production -- Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials2020-11-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 19902:2020Petroleum and natural gas industries -- Fixed steel offshore structures2020-11-12KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
ISO 12004-1:2020Metallic materials -- Determination of forming-limit curves for sheet and strip -- Part 1: Measurement and application of forming-limit diagrams in the press shop2020-10-26KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 7438:2020Metallic materials -- Bend test2020-10-12KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
ISO 23226:2020Corrosion of metals and alloys -- Guidelines for the corrosion testing of metals and alloys exposed in deep-sea water2020-11-04KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 23449:2020Corrosion of metals and alloys -- Multielectrode arrays for corrosion measurement2020-10-26KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
ISO 11433:2020Nickel alloys -- Determination of titanium content -- Diantipyrylmethane molecular absorption method2020-11-04KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa
ISO 23472-2:2020Foundry machinery -- Vocabulary -- Part 2: Molding and coremaking machines and other equipment related to non-permanent mold casting process2020-11-06KT 301 ds. Odlewnictwa
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
ISO 18775:2020Veneers -- Terms and definitions, determination of physical characteristics and tolerances2020-11-26KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 12460-3:2020Wood-based panels -- Determination of formaldehyde release -- Part 3: Gas analysis method2020-10-06KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.080 Materiały ogniotrwałe
ISO 21736:2020Refractories -- Test methods for thermal shock resistance2020-10-07KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
83.060 Guma
ISO 1382:2020Rubber -- Vocabulary2020-10-28KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 23977-2:2020Plastics -- Determination of the aerobic biodegradation of plastic materials exposed to seawater -- Part 2: Method by measuring the oxygen demand in closed respirometer2020-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 23977-1:2020Plastics -- Determination of the aerobic biodegradation of plastic materials exposed to seawater -- Part 1: Method by analysis of evolved carbon dioxide2020-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
ISO 9772:2020Cellular plastics -- Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame2020-11-24KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
ISO 12856-2:2020Railway applications -- Polymeric composite sleepers, bearers and transoms -- Part 2: Product testing2020-11-23KT 138 ds. Kolejnictwa
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
ISO 4223-2:1991/Amd 1:2020Definitions of some terms used in the tyre industry -- Part 2: Solid tyres2020-10-13KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
87.080 Tusze, atramenty. Farby drukarskie
ISO 2834-1:2020Graphic technology -- Laboratory preparation of test prints -- Part 1: Paste inks2020-11-06RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 21597-2:2020Information container for linked document delivery -- Exchange specification -- Part 2: Link types2020-11-05KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
ISO 13007-6:2020Ceramic tiles -- Grouts and adhesives -- Part 6: Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation for waterproof membranes used with the installation of ceramic tiles2020-11-04KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
91.100.23 Płytki ceramiczne
ISO 13007-6:2020Ceramic tiles -- Grouts and adhesives -- Part 6: Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation for waterproof membranes used with the installation of ceramic tiles2020-11-04KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO 15877-5:2009/Amd 2:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2020-11-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 22391-2:2009/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 2: Pipes2020-11-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15875-2:2003/Amd 2:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 2: Pipes2020-11-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO 22391-2:2009/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 2: Pipes2020-11-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.080.10 Roboty drogowe
ISO 15643:2020Road construction and maintenance equipment -- Bituminous binder sprayers and synchronous bituminous binder sprayers-chip spreaders -- Terminology and commercial specifications2020-10-30KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
97.080 Urządzenia do czyszczenia
IEC 60704-2-1:2020Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-1: Particular requirements for dry vacuum cleaners2020-10-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC/ASTM 62885-7:2020Surface cleaning appliances - Part 7: Dry-cleaning robots for household or similar use - Methods for measuring the performance2020-10-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
ISO 22043:2020Ice-cream freezers -- Classification, requirements and test conditions2020-11-23KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 10874:2009/Amd 1:2020Resilient, textile and laminate floor coverings -- Classification2020-10-27KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
IEC 61228:2020Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning - Measurement and specification method2020-11-04KT 4 ds. Techniki Świetlnej
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
ISO 18527-3:2020Eye and face protection for sports use -- Part 3: Requirements and test methods for eyewear intended to be used for surface swimming2020-10-19KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 20957-7:2020Stationary training equipment -- Part 7: Rowing equipment, additional specific safety requirements and test methods2020-10-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
ISO 18527-3:2020Eye and face protection for sports use -- Part 3: Requirements and test methods for eyewear intended to be used for surface swimming2020-10-19KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników