Content

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 20228:2019Interpreting services -- Legal interpreting -- Requirements2019-04-11KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
ISO 30042:2019Management of terminology resources -- TermBase eXchange (TBX)2019-04-01KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 24513:2019Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Vocabulary2019-03-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
ISO 2710-2:2019Reciprocating internal combustion engines -- Vocabulary -- Part 2: Terms for engine maintenance2019-03-12KT 132 ds. Silników Spalinowych
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
IEC 60050-171:2019International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 171: Digital technology - Fundamental concepts2019-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO/IEC 20546:2019Information technology - Big data - Overview and vocabulary2019-02-28KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20546:2019Information technology -- Big data -- Overview and vocabulary2019-02-28KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
ISO 7135:2009/Amd 1:2019Earth-moving machinery -- Hydraulic excavators -- Terminology and commercial specifications2019-04-05KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
ISO 9092:2019Nonwovens -- Vocabulary2019-03-15KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
ISO 8130-14:2019Coating powders -- Part 14: Vocabulary2019-04-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
ISO 2553:2019Welding and allied processes -- Symbolic representation on drawings -- Welded joints2019-03-18KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
ISO 8560:2019Technical drawings -- Construction drawings -- Representation of modular sizes, lines and grids2019-04-01KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
01.100.40 Sprzęt kreślarski
ISO 20318-2:2019Mechanical pencils and leads for general use -- Classification, dimensions, quality and test methods -- Part 2: Black leads2019-03-05KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
ISO 20318-1:2019Mechanical pencils and leads for general use -- Classification, dimensions, quality and test methods -- Part 1: Mechanical pencils2019-02-26KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
ISO 21600:2019Technical product documentation (TPD) -- General requirements of mechanical product digital manuals2019-02-22KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 21248:2019Information and documentation -- Quality assessment for national libraries2019-03-04KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
01.140.30 Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle
ISO 8601-2:2019Date and time -- Representations for information interchange -- Part 2: Extensions2019-02-25RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 8601-1:2019Date and time -- Representations for information interchange -- Part 1: Basic rules2019-02-25RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
01.140.40 Działalność wydawnicza
ISO 8:2019Information and documentation -- Presentation and identification of periodicals2019-04-01KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO 17442:2019Financial services -- Legal entity identifier (LEI)2019-04-12KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 24513:2019Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Vocabulary2019-03-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
03.080.99 Inne usługi
ISO 20228:2019Interpreting services -- Legal interpreting -- Requirements2019-04-11KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/IEC 19788-7:2019Information technology - Learning, education and training - Metadata for learning resources - Part 7: Bindings2019-04-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19788-7:2019Information technology -- Learning, education and training -- Metadata for learning resources -- Part 7: Bindings2019-04-10KT 288 ds. Multimediów
ISO 11484:2019Steel products -- Employer's qualification system for non-destructive testing (NDT) personnel2019-04-01KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO/IEC 19479:2019Information technology for learning, education, and training -- Learner mobility achievement information (LMAI)2019-03-01KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19479:2019Information technology for learning, education, and training - Learner mobility achievement information (LMAI)2019-03-01KT 288 ds. Multimediów
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 18091:2019Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001 in local government2019-03-25KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.140 Patenty. Własność intelektualna
ISO 20671:2019Brand evaluation -- Principles and fundamentals2019-03-11KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.160 Prawo. Administracja
ISO 18091:2019Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001 in local government2019-03-25KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 17438-4:2019Intelligent transport systems -- Indoor navigation for personal and vehicle ITS station -- Part 4: Requirements and specifications for interface between personal/vehicle and central ITS stations2019-04-12KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO 14816:2005/Amd 1:2019Road transport and traffic telematics -- Automatic vehicle and equipment identification -- Numbering and data structure2019-03-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
ISO 19926-1:2019Meteorology -- Weather radar -- Part 1: System performance and operation2019-02-22KT 280 ds. Jakości Powietrza
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 20976-1:2019Microbiology of the food chain -- Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products -- Part 1: Challenge tests to study growth potential, lag time and maximum growth rate2019-03-13KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii
ISO 846:2019Plastics -- Evaluation of the action of microorganisms2019-02-28KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
11.020.99 Inne normy dotyczące ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
ISO 21300:2019Traditional Chinese medicine -- Guidelines and specification for Chinese materia medica2019-03-04KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 18250-6:2019Medical devices -- Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications -- Part 6: Neural applications2019-03-18KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 6474-2:2019Implants for surgery -- Ceramic materials -- Part 2: Composite materials based on a high-purity alumina matrix with zirconia reinforcement2019-03-13KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 6474-1:2019Implants for surgery -- Ceramic materials -- Part 1: Ceramic materials based on high purity alumina2019-03-13KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
ISO 20498-1:2019Traditional Chinese medicine -- Computerized tongue image analysis system -- Part 1: General requirements2019-03-06KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 9873:2019Dentistry -- Intra-oral mirrors2019-03-29KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 7492:2019Dentistry -- Dental explorer2019-03-22KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO 11138-7:2019Sterilization of health care products -- Biological indicators -- Part 7: Guidance for the selection, use and interpretation of results2019-03-12KT 295 ds. Sterylizacji
11.120.10 Leki
ISO 22212:2019Traditional Chinese medicine -- Gastrodia elata tuber2019-03-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.30 Pomoce dla osób niewidomych i niedowidzących
ISO 24508:2019Ergonomics -- Accessible design -- Guidelines for designing tactile symbols and characters2019-03-04KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 14008:2019Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects2019-03-11KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 17735:2019Workplace atmospheres -- Determination of total isocyanate groups in air using 1-(9-anthracenylmethyl)piperazine (MAP) reagent and liquid chromatography2019-04-01KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.20 Woda pitna
ISO 24513:2019Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Vocabulary2019-03-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.30 Ścieki
ISO 24513:2019Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Vocabulary2019-03-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 12010:2019Water quality -- Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCP) in water -- Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI)2019-03-01KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
ISO 21115:2019Water quality -- Determination of acute toxicity of water samples and chemicals to a fish gill cell line (RTgill-W1)2019-04-01KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO 21286:2019Soil quality -- Identification of ecotoxicological test species by DNA barcoding2019-02-27KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
ISO 15799:2019Soil quality -- Guidance on the ecotoxicological characterization of soils and soil materials2019-03-12KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO 19085-9:2019Woodworking machines -- Safety -- Part 9: Circular saw benches (with and without sliding table)2019-04-11KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
ISO 13851:2019Safety of machinery -- Two-hand control devices -- Principles for design and selection2019-03-19KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-14:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines2019-03-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-23:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care2019-03-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-54:2008/AMD2:2019Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam2019-03-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-17:2012/AMD2:2019Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances2019-03-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
ISO 5982:2019Mechanical vibration and shock -- Range of idealized values to characterize human biodynamic response under whole-body vibration2019-03-22KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.180 Ergonomia
ISO 9241-220:2019Ergonomics of human-system interaction -- Part 220: Processes for enabling, executing and assessing human-centred design within organizations2019-03-19KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 24508:2019Ergonomics -- Accessible design -- Guidelines for designing tactile symbols and characters2019-03-04KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO 24678-7:2019Fire safety engineering -- Requirements governing algebraic formulae -- Part 7: Radiation heat flux received from an open pool fire2019-03-20KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ISO 24678-1:2019Fire safety engineering -- Requirements governing algebraic formulae -- Part 1: General requirements2019-03-19KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 21927-4:2019Smoke and heat control systems -- Part 4: Natural smoke and heat exhaust ventilators -- Design, requirements and installation2019-04-02KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 6182-4:2019Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 4: Requirements and test methods for quick opening devices2019-02-26KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 20046:2019Radiological protection -- Performance criteria for laboratories using Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) translocation assay for assessment of exposure to ionizing radiation2019-03-19KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
ISO 18889:2019Protective gloves for pesticide operators and re-entry workers -- Performance requirements2019-04-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
ISO 22568-4:2019Foot and leg protectors -- Requirements and test methods for footwear components -- Part 4: Non-metallic perforation resistant inserts2019-03-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 22568-3:2019Foot and leg protectors -- Requirements and test methods for footwear components -- Part 3: Metallic perforation resistant inserts2019-03-20KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 22568-2:2019Foot and leg protectors -- Requirements and test methods for footwear component -- Part 2: Non-metallic toecaps2019-03-20KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 22568-1:2019Foot and leg protectors -- Requirements and test methods for footwear components -- Part 1: Metallic toecaps 2019-03-20KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.20 Właściwości powierzchni
ISO 25178-607:2019Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 607: Nominal characteristics of non-contact (confocal microscopy) instruments2019-03-05KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO 25178-600:2019Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 600: Metrological characteristics for areal topography measuring methods2019-03-01KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
ISO 20170:2019Geometrical product specifications (GPS) -- Decomposition of geometrical characteristics for manufacturing control2019-04-11KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
ISO 3740:2019Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources -- Guidelines for the use of basic standards2019-02-22KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
IEC 60704-2-14:2013/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers2019-03-29KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 18434-2:2019Condition monitoring and diagnostics of machine systems -- Thermography -- Part 2: Image interpretation and diagnostics2019-03-22KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC 62631-3-4:2019Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-4: Determination of resistive properties (DC methods) - Volume resistance and volume resistivity at elevated temperatures2019-03-28KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC 61010-2-012:2019Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-012: Particular requirements for climatic and environmental testing and other temperature conditioning equipment2019-04-12KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
IEC 61010-2-011:2019Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-011: Particular requirements for refrigerating equipment2019-03-22KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
IEC 61010-1:2010/AMD1:2016/COR1:2019Corrigendum 1 - Amendment 1 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements2019-03-21KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 7905-3:2019Plain bearings -- Bearing fatigue -- Part 3: Test on plain strips of a metallic multilayer bearing material2019-04-09RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 19349:2019Plain bearings with liquid lubrication -- Lubricant supply arrangements and monitoring2019-03-26RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 12129-1:2019Plain bearings -- Tolerances -- Part 1: Fits2019-03-20RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 4384-1:2019Plain bearings -- Hardness testing of bearing metals -- Part 1: Multilayer bearings materials2019-02-27RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.220.10 Napędy pasowe i ich elementy
ISO 155:2019Belt drives -- Pulleys -- Limiting values for adjustment of centres2019-03-26KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 6964:2019Polyolefin pipes and fittings -- Determination of carbon black content by calcination and pyrolysis -- Test method2019-02-27KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 10146:2019Crosslinked polyethylene (PE-X) and crosslinked medium density polyethylene (PE-MDX) -- Effect of time and temperature on expected strength2019-02-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
ISO 11413:2019Plastics pipes and fittings -- Preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting2019-03-12KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
ISO 19385:2017/Amd 1:2019Rubber and plastics hoses and hose assemblies, wire- or textile-reinforced, for water jetting or water blasting applications -- Specification2019-02-27KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
ISO 12759-2:2019Fans -- Efficiency classification for fans -- Part 2: Standard losses for drive components2019-03-20KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
ISO 12759-3:2019Fans -- Efficiency classification for fans -- Part 3: Fans without drives at maximum operating speed2019-03-11KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
ISO 18646-2:2019Robotics -- Performance criteria and related test methods for service robots -- Part 2: Navigation2019-04-11KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 61158-5-10:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-25: Data-link layer protocol specification - Type 25 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-1:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-25: Data-link layer service definition - Type X elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-21: Application layer service definition - Type 21 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62443-4-2:2019Security for industrial automation and control systems - Part 4-2: Technical security requirements for IACS components2019-02-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.40 Wiertarki
ISO 2772:2019Test conditions for box type vertical drilling machines -- Testing of the accuracy2019-03-25KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
ISO 24598:2019Welding consumables -- Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of creep-resisting steels -- Classification2019-04-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 14174:2019Welding consumables -- Fluxes for submerged arc welding and electroslag welding -- Classification2019-04-09KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 2553:2019Welding and allied processes -- Symbolic representation on drawings -- Welded joints2019-03-18KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 2376:2019Anodizing of aluminium and its alloys -- Determination of breakdown voltage and withstand voltage2019-03-06KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
25.220.50 Emalie
ISO 11177:2019Vitreous and porcelain enamels -- Inside and outside enamelled valves and pressure pipe fittings for untreated and potable water supply -- Quality requirements and testing2019-03-20KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 8289-2:2019Vitreous and porcelain enamels -- Low-voltage test for detecting and locating defects -- Part 2: Slurry test for profiled surfaces2019-03-20KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
ISO 50045:2019Technical guidelines for the evaluation of energy savings of thermal power plants2019-03-20KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
ISO 50046:2019General methods for predicting energy savings2019-02-27KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
27.020 Silniki spalinowe
ISO 2710-2:2019Reciprocating internal combustion engines -- Vocabulary -- Part 2: Terms for engine maintenance2019-03-12KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.080 Pompy cieplne
ISO 19967-1:2019Heat pump water heaters -- Testing and rating for performance -- Part 1: Heat pump water heater for hot water supply2019-03-19KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.100 Elektrownie. Zagadnienia ogólne
ISO 50045:2019Technical guidelines for the evaluation of energy savings of thermal power plants2019-03-20KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.140 Hydroenergetyka
IEC TS 62600-1:2011/AMD1:2019Amendment 1 - Marine energy - Wave, tidal and other water current converters - Part 1: Terminology2019-03-27KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-3-1:2019Wind energy generation systems - Part 3-1: Design requirements for fixed offshore wind turbines2019-04-05KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 62631-3-4:2019Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-4: Determination of resistive properties (DC methods) - Volume resistance and volume resistivity at elevated temperatures2019-03-28KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.20 Gazy izolacyjne
IEC 60480:2019Specifications for the re-use of sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures in electrical equipment2019-04-04KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.080.10 Izolatory
IEC 61952-1:2019Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for AC systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Part 1: definitions, end fittings and designations2019-04-04KT 76 ds. Izolatorów
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 63093-12:2019Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 12: Ring-cores2019-04-04KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 63093-14:2019Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 14: EFD-cores2019-04-04KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 63093-4:2019Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 4: RM-cores2019-03-08KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
IEC 60730-2-14:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators2019-03-22KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 60898-3:2019Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 3: Circuit-breakers for DC operation2019-04-05KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 62752:2016/COR1:2019Corrigendum 1 - In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPDs)2019-02-28KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.70 Przekaźniki
IEC 60255-181:2019Measuring relays and protection equipment - Part 181: Functional requirements for frequency protection2019-02-27KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
IEC 60480:2019Specifications for the re-use of sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures in electrical equipment2019-04-04KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 60364-5-53:2019Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Devices for protection for safety, isolation, switching, control and monitoring2019-02-21KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-109:2019High-voltage switchgear and controlgear - Part 109: Alternating-current series capacitor by-pass switches2019-04-08KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 61439-3:2012/COR2:2019Corrigendum 2 - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)2019-03-20KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
IEC 60061-1:1969/AMD58:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Amendment 58 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamps caps2019-03-12KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.20 Żarówki
IEC 60809:2014/AMD3:2019Amendment 1 - Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2019-03-29KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
IEC 61167:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Metal halide lamps - Performance specification2019-04-04KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 60810:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Lamps, light sources and LED packages for road vehicles - Performance requirements2019-04-08KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC 60076-11:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Power transformers - Part 11: Dry-type transformers2019-03-28KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
IEC 60076-22-3:2019Power transformers - Part 22-3: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to air heat exchangers2019-03-08KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
IEC 60076-22-4:2019Power transformers - Part 22-4: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to water heat exchangers2019-03-08KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 60335-2-29:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers2019-03-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 62909-2:2019Bi-directional grid-connected power converters - Part 2: Interface of GCPC and distributed energy resources2019-03-08KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
IEC 62281:2019Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport2019-04-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
IEC 61952-1:2019Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for AC systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Part 1: definitions, end fittings and designations2019-04-04KT 76 ds. Izolatorów
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
IEC 61892-6:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 6: Installation2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
IEC 60384-17:2019Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 17: Sectional specification - Fixed metallized polypropylene film dielectric AC and pulse capacitors2019-03-18KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60749-18:2019Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 18: Ionizing radiation (total dose)2019-04-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60749-17:2019Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 17: Neutron irradiation2019-03-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 62047-36:2019Semiconductor devices – Micro-electromechanical devices – Part 36: Environmental and dielectric withstand test methods for MEMS piezoelectric thin films2019-04-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-33:2019Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 33: MEMS piezoresistive pressure-sensitive device2019-04-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-31:2019Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 31: Four-point bending test method for interfacial adhesion energy of layered MEMS materials2019-04-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-34:2019Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 34: Test methods for MEMS piezoresistive pressure-sensitive device on wafer2019-04-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62951-4:2019Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 4: Fatigue evaluation for flexible conductive thin film on the substrate for flexible semiconductor devices2019-02-27KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62830-4:2019Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 4: Test and evaluation methods for flexible piezoelectric energy harvesting devices2019-02-27KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62951-7:2019Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 7: Test method for characterizing the barrier performance of thin film encapsulation for flexible organic semiconductor2019-02-27KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62951-5:2019Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 5: Test method for thermal characteristics of flexible materials2019-02-27KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 62629-12-2:20193D display devices - Part 12-2: Measuring methods for stereoscopic displays using glasses - Motion blur2019-03-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC 62047-36:2019Semiconductor devices – Micro-electromechanical devices – Part 36: Environmental and dielectric withstand test methods for MEMS piezoelectric thin films2019-04-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-33:2019Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 33: MEMS piezoresistive pressure-sensitive device2019-04-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-34:2019Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 34: Test methods for MEMS piezoresistive pressure-sensitive device on wafer2019-04-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
IEC 62228-3:2019Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 3: CAN transceivers2019-03-11KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62433-1:2019EMC IC modelling - Part 1: General modelling framework2019-03-08KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 61076-3-124:2019Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements – Part 3-124: Rectangular connectors – Detail specification for 10-way, shielded, free and fixed connectors for I/O and data transmission with frequencies up to 500 MHz2019-03-11KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 60512-99-002:2019Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 99-002: Endurance test schedules - Test 99b: Test schedule for unmating under electrical load2019-03-08KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC 62966-1:2019Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Aisle containment for IT cabinets - Part 1: Dimensions and mechanical requirements2019-03-08KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 62629-12-2:20193D display devices - Part 12-2: Measuring methods for stereoscopic displays using glasses - Motion blur2019-03-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62341-5-2:2019Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 5-2: Mechanical endurance test methods2019-03-18KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
IEC 61158-1:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.140 Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji
IEC 61315:2019Calibration of fibre-optic power meters2019-03-29KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-2-11:2019Optical fibre cables - Part 2-11: Indoor cables - Detailed specification for simplex and duplex cables for use in premises cabling2019-04-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-2-21:2019Optical fibre cables - Part 2-21: Indoor cables - Detailed specification for multi-fibre optical distribution cables for use in premises cabling2019-04-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-2-31:2019Optical fibre cables - Part 2-31: Indoor cables - Detailed specification for optical fibre ribbon cables for use in premises cabling2019-04-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61315:2019Calibration of fibre-optic power meters2019-03-29KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60793-1-40:2019Optical fibres - Part 1-40: Attenuation measurement methods2019-03-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-2-30:2019Optical fibre cables - Part 2-30: Indoor cables - Family specification for optical fibre ribbon cables for use in terminated cable assemblies2019-03-18KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61754-7-3:2019Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 7-3: Type MPO connector family - Two fibre rows 16 fibre wide2019-04-05KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61300-2-46:2019Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-46: Tests - Damp heat, cyclic2019-03-18KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62148-21:2019Fibre optic active components and devices – Package and interface standards – Part 21: Design guide of electrical interface of PIC packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA)2019-03-11KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 61968-4:2019Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 4: Interfaces for records and asset management2019-03-08KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 20546:2019Information technology - Big data - Overview and vocabulary2019-02-28KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20546:2019Information technology -- Big data -- Overview and vocabulary2019-02-28KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
IEC 62443-4-2:2019Security for industrial automation and control systems - Part 4-2: Technical security requirements for IACS components2019-02-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 14492:2019Information technology - Lossy/lossless coding of bi-level images2019-03-13KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14492:2019Information technology -- Lossy/lossless coding of bi-level images2019-03-13KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23001-11:2019Information technology - MPEG systems technologies - Part 11: Energy-efficient media consumption (green metadata)2019-03-20KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-11:2019Information technology -- MPEG systems technologies -- Part 11: Energy-efficient media consumption (green metadata)2019-03-20KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23005-5:2019Information technology - Media context and control - Part 5: Data formats for interaction devices2019-02-28KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-3:2019Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 3: 3D audio2019-02-28KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-33:2019Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 33: Internet video coding2019-02-28KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-3:2019Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 3: 3D audio2019-02-28KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23005-5:2019Information technology -- Media context and control -- Part 5: Data formats for interaction devices 2019-02-28KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-33:2019Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 33: Internet video coding2019-02-28KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 15434:2019Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Syntax for high-capacity ADC media2019-02-27KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 15434:2019Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Syntax for high-capacity ADC media2019-02-27KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 24773-1:2019Software and systems engineering -- Certification of software and systems engineering professionals -- Part 1: General requirements2019-03-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 24773-1:2019Software and systems engineering - Certification of software and systems engineering professionals - Part 1: General requirements2019-03-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 15026-1:2019Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 1: Concepts and vocabulary2019-03-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 15026-1:2019Systems and software engineering -- Systems and software assurance -- Part 1: Concepts and vocabulary2019-03-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 61158-1:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
IEC 61158-4-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1:2019Industrial communication networks - Profiles Part 1: Fieldbus profiles2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-2:2019Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC/IEEE 8802-32019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-25: Data-link layer protocol specification - Type 25 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-25: Data-link layer service definition - Type X elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.60 Warstwa prezentacji danych
ISO/IEC 8824-1:2015/AMD1:2019Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation2019-03-12KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8824-1:2015/Amd 1:2019Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation2019-03-12KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
IEC 61158-5-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-21: Application layer service definition - Type 21 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-10:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
IEC 61158-3-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-25: Data-link layer service definition - Type X elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-10:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-25: Data-link layer protocol specification - Type 25 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-21: Application layer service definition - Type 21 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/AMD2:2019Amendment 2 - Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications -2019-03-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/Amd 2:2019Sub 1 GHz license exempt operation2019-03-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.140 Grafika komputerowa
ISO/IEC 18039:2019Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Mixed and augmented reality (MAR) reference model2019-02-27KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 18039:2019Information technology -- Computer graphics, image processing and environmental data representation -- Mixed and augmented reality (MAR) reference model2019-02-27KT 288 ds. Multimediów
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO 9241-220:2019Ergonomics of human-system interaction -- Part 220: Processes for enabling, executing and assessing human-centred design within organizations2019-03-19KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 30129:2015/Amd 1:2019Information technology -- Telecommunications bonding networks for buildings and other structures2019-02-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30129:2015/AMD1:2019Information technology - Telecommunications bonding networks for buildings and other structures2019-02-22KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 30042:2019Management of terminology resources -- TermBase eXchange (TBX)2019-04-01KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
IEC 61784-2:2019Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC/IEEE 8802-32019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1:2019Industrial communication networks - Profiles Part 1: Fieldbus profiles2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 17438-4:2019Intelligent transport systems -- Indoor navigation for personal and vehicle ITS station -- Part 4: Requirements and specifications for interface between personal/vehicle and central ITS stations2019-04-12KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 14816:2005/Amd 1:2019Road transport and traffic telematics -- Automatic vehicle and equipment identification -- Numbering and data structure2019-03-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/IEEE 11073-10419:2019Health informatics -- Personal health device communication -- Part 10419: Device specialization -- Insulin pump2019-03-22KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/IEEE 11073-10425:2019Health informatics -- Personal health device communication -- Part 10425: Device specialization -- Continuous glucose monitor (CGM) 2019-03-18KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/IEEE 11073-10207:2019Health informatics -- Personal health device communication -- Part 10207: Domain information and service model for service-oriented point-of-care medical device communication2019-03-08KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
ISO/IEC 19788-7:2019Information technology -- Learning, education and training -- Metadata for learning resources -- Part 7: Bindings2019-04-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19788-7:2019Information technology - Learning, education and training - Metadata for learning resources - Part 7: Bindings2019-04-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19479:2019Information technology for learning, education, and training -- Learner mobility achievement information (LMAI)2019-03-01KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19479:2019Information technology for learning, education, and training - Learner mobility achievement information (LMAI)2019-03-01KT 288 ds. Multimediów
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO 11783-2:2019Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 2: Physical layer2019-04-01KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 9345:2019Microscopes -- Interfacing dimensions for imaging components2019-03-22KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.040.10 Sprzęt fotograficzny. Projektory
ISO 516:2019Camera shutters -- Timing -- General definition and mechanical shutter measurements2019-04-01KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 17840-2:2019Road vehicles -- Information for first and second responders -- Part 2: Rescue sheet for buses, coaches and heavy commercial vehicles2019-04-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17840-3:2019Road vehicles -- Information for first and second responders -- Part 3: Emergency response guide template2019-04-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 4141-1:2019Road vehicles -- Multi-core connecting cables -- Part 1: Test methods and requirements for basic performance sheathed cables2019-04-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20934:2019Road vehicles -- Fuse-links with axial terminals for use in 48V networks -- Types SF36-70V, SF51-70V and SF56-70V2019-04-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 4141-2:2019Road vehicles -- Multi-core connecting cables -- Part 2: Test methods and requirements for high performance sheathed cables2019-04-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 4141-3:2019Road vehicles -- Multi-core connecting cables -- Part 3: Construction, dimensions and marking of unscreened sheathed low-voltage cables2019-04-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 20078-1:2019Road vehicles -- Extended vehicle (ExVe) web services -- Part 1: Content2019-02-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20078-2:2019Road vehicles -- Extended vehicle (ExVe) web services -- Part 2: Access2019-02-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
IEC 60809:2014/AMD3:2019Amendment 1 - Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2019-03-29KT 4 ds. Techniki Świetlnej
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
ISO 15118-1:2019Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 1: General information and use case definition2019-04-02KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
ISO 15118-1:2019Road vehicles -- Vehicle to grid communication interface -- Part 1: General information and use-case definition2019-04-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO 20080:2019Road vehicles -- Information for remote diagnostic support -- General requirements, definitions and use cases2019-03-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 21885:2019Ships and marine technology -- Testing specification for stairsteps using electrical resistance trace heating2019-04-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21539:2019Ships and marine technology -- Testing specification for walkways using electrical resistance trace heating2019-04-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 22419:2019Ships and marine technology -- Testing specification for handrails using electrical resistance trace heating2019-04-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21130:2019Ships and marine technology -- Major components of emergency towing arrangements2019-04-01KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
IEC 61892-1:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 1: General requirements and conditions2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 61892-2:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 2: System design2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 61892-3:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 3: Equipment2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 61892-4:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 4: Cables2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 61892-5:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 5: Mobile units2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 61892-6:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 6: Installation2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 61892-7:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 7: Hazardous areas2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC/IEEE 80005-1:2019Utility connections in port -- Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems -- General requirements2019-03-22KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC/IEEE 80005-1:2019Utility connections in port - Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems - General requirements2019-03-18KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 11592-2:2019Small craft -- Determination of maximum propulsion power rating using manoeuvring speed -- Part 2: Craft with a length of hull between 8 m and 24 m2019-04-10KT 230 ds. Małych Statków
ISO 11591:2019Small craft -- Field of vision from the steering position2019-04-03KT 230 ds. Małych Statków
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 21886:2019Space systems -- Configuration management2019-04-03KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 21494:2019Space systems -- Magnetic testing2019-02-22KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
ISO 10245-3:2019Cranes -- Limiting and indicating devices -- Part 3: Tower cranes2019-03-01KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
ISO 9927-3:2019Cranes -- Inspections -- Part 3: Tower cranes2019-03-01KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 15871:2019Industrial trucks -- Specifications for indicator lights for container handling and grappler arm operations2019-04-04KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 10896-6:2015/Amd 1:2019Rough-terrain trucks -- Safety requirements and verification -- Part 6: Tilting operator's cabs2019-04-02KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 7135:2009/Amd 1:2019Earth-moving machinery -- Hydraulic excavators -- Terminology and commercial specifications2019-04-05KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 1833-21:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 21: Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates with certain other fibres (method using cyclohexanone)2019-04-12KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-18:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 18: Mixtures of silk with other protein fibres (method using sulfuric acid)2019-04-12KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-10:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 10: Mixtures of triacetate or polylactide with certain other fibres (method using dichloromethane)2019-04-12KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-3:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 3: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using acetone)2019-04-12KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-12:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 12: Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastane fibres with certain other fibres (method using dimethylformamide)2019-02-26KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
ISO 9092:2019Nonwovens -- Vocabulary2019-03-15KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
ISO 10320:2019Geosynthetics -- Identification on site2019-02-28KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 26082-1:2019Leather -- Physical and mechanical test methods for the determination of soiling -- Part 1: Rubbing (Martindale) method2019-03-19KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 22700:2019Leather -- Measuring the colour and colour difference of finished leather2019-03-13KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 17072-2:2019Leather -- Chemical determination of metal content -- Part 2: Total metal content2019-02-28KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 17072-1:2019Leather -- Chemical determination of metal content -- Part 1: Extractable metals2019-02-28KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
ISO 20535:2019Footwear -- Test method for insoles and insocks -- Dimensional change after cycle of wetting and drying2019-03-19KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.020.20 Uprawa roślin
ISO 21317:2019Traditional Chinese medicine -- Lonicera japonica flower2019-02-28KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 11783-2:2019Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 2: Physical layer2019-04-01KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
ISO 6489-5:2019Agricultural vehicles -- Mechanical connections between towed and towing vehicles -- Part 5: Specifications for non-swivel clevis couplings2019-04-12KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 22253:2019Cigarettes -- Determination of nicotine in total particulate matter from the mainstream smoke with an intense smoking regime -- Gas-chromatographic method2019-04-01KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 16055:2019Tobacco and tobacco products -- Monitor test piece -- Requirements and use2019-03-18KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
ISO 7305:2019Milled cereal products -- Determination of fat acidity2019-03-13KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
ISO 12871:2019Olive oils and olive-pomace oils -- Determination of aliphatic and triterpenic alcohols content by capillary gas chromatography2019-03-13KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.240 Analiza sensoryczna
ISO 20613:2019Sensory analysis -- General guidance for the application of sensory analysis in quality control2019-02-28KT 235 ds. Analizy Żywności
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
IEC 61010-1:2010/AMD1:2016/COR1:2019Corrigendum 1 - Amendment 1 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements2019-03-21KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
73.060.10 Rudy żelaza
ISO 2597-2:2019Iron ores -- Determination of total iron content -- Part 2: Titrimetric methods after titanium(III) chloride reduction2019-04-03KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 3405:2019Petroleum and related products from natural or synthetic sources -- Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure2019-03-22KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 8068:2006/Amd 1:2019Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Family T (Turbines) -- Specification for lubricating oils for turbines2019-03-04KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
ISO 23251:2019Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Pressure-relieving and depressuring systems2019-03-18KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 21809-11:2019Petroleum and natural gas industries -- External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems -- Part 11: Coatings for in-field application, coating repairs and rehabilitation 2019-04-01KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.20 Badania nieniszczące metali
ISO 11484:2019Steel products -- Employer's qualification system for non-destructive testing (NDT) personnel2019-04-01KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.150.40 Wyroby z niklu i chromu
ISO 23163:2019Nickel and nickel alloys -- Refined nickel -- Sampling2019-03-20KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
ISO 12725:2019Nickel and nickel alloy castings2019-03-05KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
ISO 4491-4:2019Metallic powders -- Determination of oxygen content by reduction methods -- Part 4: Total oxygen by reduction-extraction2019-04-01KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
ISO 19085-9:2019Woodworking machines -- Safety -- Part 9: Circular saw benches (with and without sliding table)2019-04-11KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 20501:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Weibull statistics for strength data2019-03-05KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 21618:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for fracture resistance of monolithic ceramics at room temperature by indentation fracture (IF) method2019-03-01KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 21813:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Methods for chemical analysis of high purity barium titanate powders2019-02-22KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 248-2:2019Rubber, raw -- Determination of volatile-matter content -- Part 2: Thermogravimetric methods using an automatic analyser with an infrared drying unit2019-03-26KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 2303:2019Isoprene rubber (IR) -- Non-oil-extended, solution-polymerized types -- Evaluation procedures2019-03-19KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 6721-8:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 8: Longitudinal and shear vibration -- Wave-propagation method2019-04-11KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-9:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 9: Tensile vibration -- Sonic-pulse propagation method2019-04-11KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 178:2019Plastics -- Determination of flexural properties2019-04-01KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 14851:2019Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium -- Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer2019-03-07KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 846:2019Plastics -- Evaluation of the action of microorganisms2019-02-28KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 1183-1:2019Plastics -- Methods for determining the density of non-cellular plastics -- Part 1: Immersion method, liquid pycnometer method and titration method2019-02-28KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 1183-2:2019Plastics -- Methods for determining the density of non-cellular plastics -- Part 2: Density gradient column method2019-02-28KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 21304-1:2019Plastics -- Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications2019-03-08KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 21306-2:2019Plastics -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2019-03-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 21306-1:2019Plastics -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications2019-03-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 15023-2:2019Plastics -- Poly(vinyl alcohol) (PVAL) materials -- Part 2: Determination of properties2019-03-01KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 19065-2:2019Plastics -- Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile-(ethylene-propylene-diene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated polyethylene)-styrene (ACS) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determinati2019-02-27KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 19062-2:2019Plastics -- Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2019-02-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
85.060 Papier i tektura
ISO 11093-9:2019Paper and board -- Testing of cores -- Part 9: Determination of flat crush resistance2019-03-05KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 23168:2019Paints and varnishes -- Determination of water content -- Gas-chromatographic method2019-04-11KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 2812-3:2019Paints and varnishes -- Determination of resistance to liquids -- Part 3: Method using an absorbent medium2019-04-04KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-13:2019Coating powders -- Part 13: Particle size analysis by laser diffraction2019-04-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-14:2019Coating powders -- Part 14: Vocabulary2019-04-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-11:2019Coating powders -- Part 11: Inclined-plane flow test2019-04-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-1:2019Coating powders -- Part 1: Determination of particle size distribution by sieving2019-04-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-7:2019Coating powders -- Part 7: Determination of loss of mass on stoving2019-04-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-12:2019Coating powders -- Part 12: Determination of compatibility2019-04-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
ISO 787-17:2019General methods of test for pigments and extenders -- Part 17: Comparison of lightening power of white pigments2019-04-02KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ISO 473:2019Lithopone pigments -- General requirements and methods of testing2019-02-28KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ISO 787-9:2019General methods of test for pigments and extenders -- Part 9: Determination of pH value of an aqueous suspension2019-02-26KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ISO 787-14:2019General methods of test for pigments and extenders -- Part 14: Determination of resistivity of aqueous extract2019-02-26KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
ISO 22259:2019Conference systems -- Equipment -- Requirements2019-04-05KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 60364-5-53:2019Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Devices for protection for safety, isolation, switching, control and monitoring2019-02-21KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO 11177:2019Vitreous and porcelain enamels -- Inside and outside enamelled valves and pressure pipe fittings for untreated and potable water supply -- Quality requirements and testing2019-03-20KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
ISO 8100-2:2019Lifts for the transport of persons and goods -- Part 2: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components2019-03-11KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
ISO 8100-1:2019Lifts for the transport of persons and goods -- Part 1: Passenger and goods passenger lifts2019-03-11KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
IEC 60704-2-14:2013/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers2019-03-29KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
IEC 60335-2-14:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines2019-03-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-17:2012/AMD2:2019Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances2019-03-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
IEC 60730-2-14:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators2019-03-22KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
IEC 60335-2-23:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care2019-03-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
IEC 60335-2-29:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers2019-03-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-54:2008/AMD2:2019Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam2019-03-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
ISO 20318-2:2019Mechanical pencils and leads for general use -- Classification, dimensions, quality and test methods -- Part 2: Black leads2019-03-05KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
ISO 20318-1:2019Mechanical pencils and leads for general use -- Classification, dimensions, quality and test methods -- Part 1: Mechanical pencils2019-02-26KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
97.200.50 Zabawki
ISO 8124-4:2014/Amd 2:2019Safety of toys -- Part 4: Swings, slides and similar activity toys for indoor and outdoor family domestic use2019-03-04KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
ISO 20739:2019Martial arts -- Wushu Taiji clothing -- Requirements and test methods2019-04-04KT 22 ds. Odzieżownictwa
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
ISO 9838:2019Alpine and touring ski-bindings -- Test soles for ski-binding tests2019-03-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 13993:2019Rental ski shop practice -- Sampling and inspection of complete and incomplete alpine ski-binding-boot systems in rental applications2019-03-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
ISO 20957-9:2016/Amd 1:2019Stationary training equipment -- Part 9: Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods2019-04-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji