Content

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 1087:2019Terminology work and terminology science -- Vocabulary2019-09-24KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
ISO 1087:2019Terminology work and terminology science -- Vocabulary2019-09-24KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
ISO 8090:2019Cycles -- Terminology2019-09-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
01.060 Wielkości i jednostki
ISO 80000-12:2019Quantities and units - Part 12: Condensed matter physics2019-08-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 80000-12:2019Quantities and units -- Part 12: Condensed matter physics2019-08-26KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 80000-9:2019Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics2019-08-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 80000-10:2019Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics2019-08-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 80000-4:2019Quantities and units - Part 4: Mechanics2019-08-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 80000-7:2019Quantities and units - Part 7: Light and radiation2019-08-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 80000-2:2019Quantities and units - Part 2: Mathematics2019-08-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 80000-5:2019Quantities and units - Part 5: Thermodynamics2019-08-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 80000-10:2019Quantities and units -- Part 10: Atomic and nuclear physics2019-08-26KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 80000-9:2019Quantities and units -- Part 9: Physical chemistry and molecular physics2019-08-26KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 80000-7:2019Quantities and units -- Part 7: Light and radiation2019-08-26KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 80000-5:2019Quantities and units -- Part 5: Thermodynamics2019-08-26KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 80000-4:2019Quantities and units -- Part 4: Mechanics2019-08-26KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 80000-2:2019Quantities and units -- Part 2: Mathematics2019-08-26KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO 10962:2019Securities and related financial instruments -- Classification of financial instruments (CFI) code2019-10-01KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 24536:2019Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Stormwater management -- Guidelines for stormwater management in urban areas2019-10-02KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
03.080.99 Inne usługi
ISO/IEC 20000-3:2019Information technology - Service management - Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-12019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20000-3:2019Information technology -- Service management -- Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-12019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20000-2:2019Information technology -- Service management -- Part 2: Guidance on the application of service management systems2019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20000-2:2019Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems2019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 44002:2019Collaborative business relationship management systems -- Guidelines on the implementation of ISO 440012019-10-01KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
IEC 62668-1:2019Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components2019-09-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 44002:2019Collaborative business relationship management systems -- Guidelines on the implementation of ISO 440012019-10-01KT 6 ds. Systemów Zarządzania
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO 20391-2:2019Biotechnology -- Cell counting -- Part 2: Experimental design and statistical analysis to quantify counting method performance2019-08-28KT 287 ds. Biotechnologii
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO 8536-4:2019Infusion equipment for medical use -- Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed2019-09-18KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 3826-1:2019Plastics collapsible containers for human blood and blood components -- Part 1: Conventional containers2019-09-15KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 10555-6:2015/Amd 1:2019Intravascular catheters -- Sterile and single-use catheters -- Part 6: Subcutaneous implanted ports2019-09-30KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 14708-6:2019Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 6: Particular requirements for active implantable medical devices intended to treat tachyarrhythmia (including implantable defibrillators)2019-09-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 14708-2:2019Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 2: Cardiac pacemakers2019-09-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 14117:2019Active implantable medical devices -- Electromagnetic compatibility -- EMC test protocols for implantable cardiac pacemakers, implantable cardioverter defibrillators and cardiac resynchronization devices2019-09-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC 61223-3-5:2019Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-5: Acceptance tests and and constancy tests - Imaging performance of computed tomography X-ray equipment2019-09-16KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 62985:2019Methods for calculating size specific dose estimates (SSDE) on computed tomography2019-09-13KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 3630-1:2019Dentistry -- Endodontic instruments -- Part 1: General requirements 2019-08-23KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
ISO 20186-3:2019Molecular in vitro diagnostic examinations -- Specifications for pre-examination processes for venous whole blood -- Part 3: Isolated circulating cell free DNA from plasma2019-09-25KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 13315-6:2019Environmental management for concrete and concrete structures -- Part 6: Use of concrete structures2019-09-06KT 274 ds. Betonu
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
ISO 11665-1:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods2019-09-18KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 11665-2:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products2019-09-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 13794:2019Ambient air -- Determination of asbestos fibres -- Indirect-transfer transmission electron microscopy method2019-10-01KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
ISO 14644-3:2019Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 3: Test methods2019-08-30KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
ISO 20264:2019Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of individual volatile organic compounds (VOCs) in waste gases from non-combustion processes2019-09-03KT 280 ds. Jakości Powietrza
ISO 21877:2019Stationary source emissions-- Determination of the mass concentration of ammonia -- Manual method2019-08-23KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 24536:2019Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Stormwater management -- Guidelines for stormwater management in urban areas2019-10-02KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
ISO 28258:2013/Amd 1:2019Soil quality -- Digital exchange of soil-related data2019-09-26KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 25177:2019Soil quality -- Field soil description2019-09-19KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
ISO 21268-2:2019Soil quality -- Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials -- Part 2: Batch test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter2019-09-04KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 21268-3:2019Soil quality -- Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials -- Part 3: Up-flow percolation test2019-09-04KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 21268-1:2019Soil quality -- Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials -- Part 1: Batch test using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry matter2019-09-04KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 23611-3:2019Soil quality -- Sampling of soil invertebrates -- Part 3: Sampling and extraction of enchytraeids2019-08-20KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO 23611-3:2019Soil quality -- Sampling of soil invertebrates -- Part 3: Sampling and extraction of enchytraeids2019-08-20KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.40 Hydrologiczne właściwości gleby
ISO 11274:2019Soil quality -- Determination of the water-retention characteristic -- Laboratory methods2019-09-21KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
ISO 15800:2019Soil quality -- Characterization of soil with respect to human exposure2019-08-29KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-5:2012/ISH1:2019Interpretation Sheet 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers2019-09-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-32:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances2019-09-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-105:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets2019-09-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 62115:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Electric toys - Safety2019-08-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
ISO 24509:2019Ergonomics -- Accessible design -- A method for estimating minimum legible font size for people at any age2019-10-04KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.10 Walka z pożarem
ISO 20338:2019Oxygen reduction systems for fire prevention -- Design, installation, planning and maintenance2019-09-02KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.340.10 Odzież ochronna
ISO 17492:2019Clothing for protection against heat and flame -- Determination of heat transmission on exposure to both flame and radiant heat2019-10-08KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 18640-2:2018/Amd 1:2019Protective clothing for firefighters -- Physiological impact -- Part 2: Determination of physiological heat load caused by protective clothing worn by firefighters2019-10-04KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 18640-1:2018/Amd 1:2019Protective clothing for firefighters -- Physiological impact -- Part 1: Measurement of coupled heat and moisture transfer with the sweating torso2019-10-04KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 17723-1:2019PPE ensembles for firefighters undertaking hazardous materials response activities -- Part 1: Gas-tight, vapour-protective ensembles for emergency response teams ("type 1")2019-08-20KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
ISO 374-2:2019Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms -- Part 2: Determination of resistance to penetration2019-10-03KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 374-4:2019Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms -- Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals2019-10-03KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
ISO 13287:2019Personal protective equipment -- Footwear -- Test method for slip resistance2019-10-01KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
ISO 13385-1:2019Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensional measuring equipment -- Part 1: Design and metrological characteristics of callipers2019-08-21KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
ISO 17089-1:2019Measurement of fluid flow in closed conduits -- Ultrasonic meters for gas -- Part 1: Meters for custody transfer and allocation measurement2019-08-23KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.140.50 Elektroakustyka
IEC 60565-2:2019Underwater acoustics - Hydrophones - Calibration of hydrophones - Part 2: Procedures for low frequency pressure calibration2019-09-19KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
IEC 60118-9:2019Electroacoustics – Hearing aids – Part 9: Methods of measurement of the performance characteristics of bone conduction hearing aids2019-09-16KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 6070:2019Auxiliary tables for vibration generators -- Methods of describing equipment characteristics2019-10-01KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.180.99 Inne normy dotyczące optyki i pomiarów zjawisk optycznych
IEC 63145-20-20:2019Eyewear display - Part 20-20: Fundamental measurement methods - Image quality2019-09-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 11665-1:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods2019-09-18KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 11665-2:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products2019-09-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60068-3-3:2019Environmental testing - Part 3-3: Supporting documentation and guidance - Seismic test methods for equipment2019-08-23KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
ISO 10642:2019Fasteners -- Hexagon socket countersunk head screws with reduced loadability2019-09-18KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.100.20 Łożyska toczne
ISO 9628:2019Rolling bearings -- Insert bearings and eccentric locking collars -- Geometrical product specifications (GPS) and tolerance values2019-09-30RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.020.35 Butle do gazów
ISO 9809-3:2019Gas cylinders -- Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes -- Part 3: Normalized steel cylinders and tubes2019-08-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 9809-1:2019Gas cylinders -- Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes -- Part 1: Quenched and tempered steel cylinders and tubes with tensile strength less than 1 100 MPa2019-08-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 9809-2:2019Gas cylinders -- Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes -- Part 2: Quenched and tempered steel cylinders and tubes with tensile strength greater than or equal to 1 100 MPa2019-08-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
ISO 10893-3:2011/Amd 1:2019Change of dimensions of the reference notch2019-09-14KT 126 ds. Rur Stalowych
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
ISO 6358-2:2019Pneumatic fluid power -- Determination of flow-rate characteristics of components using compressible fluids -- Part 2: Alternative test methods2019-09-02KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.100.50 Elementy sterujące
ISO 4411:2019Hydraulic fluid power -- Valves -- Determination of differential pressure/flow rate characteristics2019-10-03KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
ISO 3601-1:2012/Amd 1:2019Fluid power systems -- O-rings -- Part 1: Inside diameters, cross-sections, tolerances and designation codes2019-09-02KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52911-2:2019Additive manufacturing -- Design -- Part 2: Laser-based powder bed fusion of polymers2019-09-30KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
ISO 20140-1:2019Automation systems and integration -- Evaluating energy efficiency and other factors of manufacturing systems that influence the environment -- Part 1: Overview and general principles2019-09-03KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 62657-2:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management2019-09-13KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 8000-116:2019Data quality -- Part 116: Master data: Exchange of quality identifiers: Application of ISO 8000-115 to authoritative legal entity identifiers2019-09-02KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.01 Narzędzia ręczne. Zagadnienia ogólne
ISO 1711-2:2019Assembly tools for screws and nuts -- Technical specifications -- Part 2: Machine-operated sockets (impact)2019-10-08KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
25.160.10 Procesy spawalnicze
ISO 15607:2019Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- General rules2019-10-07KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
ISO 9455-16:2019Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 16: Flux efficacy test, wetting balance method2019-09-18KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 9455-3:2019Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 3: Determination of acid value, potentiometric and visual titration methods2019-09-18KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 21968:2019Non-magnetic metallic coatings on metallic and non-metallic basis materials -- Measurement of coating thickness -- Phase-sensitive eddy-current method2019-09-19KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.50 Emalie
ISO 28721-1:2019Vitreous and porcelain enamels -- Glass-lined apparatus for process plants -- Part 1: Quality requirements for apparatus, components, appliances and accessories2019-09-19KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
IEC 62962:2019Particular requirements for load-shedding equipment (LSE)2019-09-13KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 60904-7:2019Photovoltaic devices - Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices2019-08-20KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-12-1:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines2019-09-24KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61400-1:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements2019-09-16KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 14780:2017/Amd 1:2019Solid biofuels -- Sample preparation2019-09-09KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60364-7-706:2005/AMD1:2019Amendment 1 - Low-voltage electrical installations - Part 7-706: Requirements for special installations or locations - Conducting locations with restricted movement2019-09-26KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 61293:2019Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements2019-09-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 62962:2019Particular requirements for load-shedding equipment (LSE)2019-09-13KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 62561-2:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes2019-08-29KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
IEC 60684-3-280:2019Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 280: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, anti-tracking2019-08-20KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 60684-3-283:2019Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 283: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving for bus-bar insulation2019-08-20KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
IEC 60851-5:2008/AMD2:2019Amendment 2 - Winding wires - Test methods - Part 5: Electrical properties2019-09-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60851-3:2009/AMD2:2019Amendment 2 - Winding wires - Test methods - Part 3: Mechanical properties2019-08-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-80:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 80: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 120, with a bonding layer2019-08-21KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-0-3:2008/AMD2:2019Amendment 2 - Specifications for particular types of winding wires - Part 0-3: General requirements - Enamelled round aluminium wire2019-08-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-0-8:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 0-8: General requirements - Polyester glass-fibre wound unvarnished and fused, or resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire2019-08-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-0-1:2013/AMD1:2019Amendment 1 - Specifications for particular types of winding wires - Part 0-1: General requirements - Enamelled round copper wire2019-08-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
IEC 62125:2019Environmental considerations specific to insulated electrical power and control cables2019-09-16KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 62025-2:2019High frequency inductive components - Non-electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Test methods for non-electrical characteristics2019-09-20KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
IEC 61950:2019Cable management systems - Specifications for extra-heavy-duty electrical steel conduit fittings and accessories2019-09-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 60981:2019Extra heavy-duty electrical rigid steel conduits2019-08-20KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 60644:2009/AMD1:2019Amendment 1 - Specification for high-voltage fuse-links for motor circuit applications2019-09-23KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
IEC 63052:2019Power frequency overvoltage protective devices (POPs) for household and similar applications2019-08-21KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 61439-7:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations2019-08-27KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 62680-1-5:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-5: Common components – USB Audio 3.0 device class definition2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62680-1-6:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-6: Common components – USB Audio 3.0 device class definition basic functions2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62751-2:2014/AMD1:2019Amendment 1 - Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters2019-08-23KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
IEC 60095-6:2019Lead-acid starter batteries - Part 6: Batteries for micro-cycle applications2019-09-12KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 60095-7:2019Lead-acid starter batteries - Part 7: General requirements and methods of test for motorcycle batteries2019-09-12KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC 62751-2:2014/AMD1:2019Amendment 1 - Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters2019-08-23KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-11:2011/ISH5:2019Interpretation Sheet 5 - Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"2019-08-29KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 62668-1:2019Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components2019-09-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
IEC 60062:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Marking codes for resistors and capacitors2019-08-20KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
IEC 60384-16:2019Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 16: Sectional specification - Fixed metallized polypropylene film dielectric DC capacitors2019-09-16KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60384-11:2019Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 11: Sectional specification - Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil DC capacitors2019-08-22KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.30 Tranzystory
IEC 60747-7:2010/AMD1:2019Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices - Part 7: Bipolar transistors2019-09-23KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 62908-12-20:2019Touch and interactive displays - Part 12-20: Measuring methods of touch displays - Multi-touch performance2019-09-25KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 63145-20-20:2019Eyewear display - Part 20-20: Fundamental measurement methods - Image quality2019-09-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 61747-30-3:2019Liquid crystal display devices - Part 30-3: Measuring methods for liquid crystal display modules - Motion artefact measurement of active matrix liquid crystal display modules2019-08-21KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 62878-2-5:2019Device embedding assembly technology - Part 2-5: Guidelines - Implementation of a 3D data format for device embedded substrate2019-09-16KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC 61191-2:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies2019-09-16KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 62878-2-5:2019Device embedding assembly technology - Part 2-5: Guidelines - Implementation of a 3D data format for device embedded substrate2019-09-16KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 61076-3-123:2019Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-123: Rectangular connectors - Detail specification for hybrid connectors for industrial environments, for power supply and fibre optic data transmission, with push-pull loc2019-09-13KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC 61191-2:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies2019-09-16KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60917-1:2019Modular order for the development of mechanical structures for electrical and electronic equipment practices - Part 1: Generic standard2019-09-13KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
IEC 62657-2:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management2019-09-13KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
IEC 62209-3:2019Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Part 3: Vector measurement-based systems (Frequency range of 600 MHz to 6 GHz2019-09-24KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
ISO 14117:2019Active implantable medical devices -- Electromagnetic compatibility -- EMC test protocols for implantable cardiac pacemakers, implantable cardioverter defibrillators and cardiac resynchronization devices2019-09-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
33.100.10 Emisja
CISPR 32:2015/AMD1:2019Amendment 1 - Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements2019-10-01KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
IEC 61000-4-18:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test2019-08-29KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 61935-1:2019Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801-1 and related standards2019-09-26KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61935-1-1:2019Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1-1: Additional requirements for the measurement of transverse conversion loss and equal level transverse conversion transfer loss2019-09-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
IEC 62680-1-6:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-6: Common components – USB Audio 3.0 device class definition basic functions2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62680-1-8:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-8: Common components – USB Audio 3.0 device class definition terminal types2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62680-1-5:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-5: Common components – USB Audio 3.0 device class definition2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.30 Łączniki RF
IEC 62680-1-8:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-8: Common components – USB Audio 3.0 device class definition terminal types2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 61169-1-2:2019Radio-frequency connectors - Part 1-2: Electrical test methods - Insertion loss2019-09-12KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 63138-1:2019Multi-channel radio frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods2019-09-12KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 61169-64:2019Radio frequency connectors - Part 64: Sectional specification - RF coaxial connectors with 0,8 mm inner diameter of outer conductor - Characteristic impedance 50 Ω (type 0,8)2019-09-12KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160 Technika audio, wideo i audiowizualna
IEC 62680-1-7:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-7: Common components – USB Audio 3.0 device class definition data formats2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
IEC 63033-3:2019Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system - Part 3: Measurement methods2019-09-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 62343-2-1:2019Dynamic modules - Part 2-1: Reliability qualification - Test template2019-09-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61300-3-21:2019Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-21: Examinations and measurements - Switching time2019-09-20KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 20000-3:2019Information technology - Service management - Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-12019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20000-2:2019Information technology -- Service management -- Part 2: Guidance on the application of service management systems2019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20000-2:2019Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems2019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20000-3:2019Information technology -- Service management -- Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-12019-08-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 20543:2019Information technology -- Security techniques -- Test and analysis methods for random bit generators within ISO/IEC 19790 and ISO/IEC 154082019-10-03KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20543:2019Information technology - Security techniques - Test and analysis methods for random bit generators within ISO/IEC 19790 and ISO/IEC 154082019-10-03KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30111:2019Information technology -- Security techniques -- Vulnerability handling processes2019-10-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30111:2019Information technology - Security techniques - Vulnerability handling processes2019-10-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 29192-6:2019Information technology -- Lightweight cryptography -- Part 6: Message authentication codes (MACs)2019-09-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 11770-4:2017/Amd 1:2019Information technology -- Security techniques -- Key management -- Part 4: Mechanisms based on weak secrets2019-09-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 11770-4:2017/AMD1:2019Information technology - Security techniques - Key management - Part 4: Mechanisms based on weak secrets2019-09-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 15444-16:2019Information technology -- JPEG 2000 image coding system -- Part 16: Encapsulation of JPEG 2000 Images into ISO/IEC 23008-122019-09-04KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15444-16:2019Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 16: Encapsulation of JPEG 2000 Images into ISO/IEC 23008-122019-09-04KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 14496-15:2019Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format2019-10-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23093-2:2019Information technology -- Internet of media things -- Part 2: Discovery and communication API2019-09-26KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-7:2016/Amd 1:2019AES-CBC-128 and key rotation2019-09-25KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-15:2019Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format2019-09-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-3:2019Information technology -- JPEG XS low-latency lightweight image coding system -- Part 3: Transport and container formats2019-08-28KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-3:2019Information technology - JPEG XS low-latency lightweight image coding system - Part 3: Transport and container formats2019-08-28KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 22243:2019Information technology - Radio frequency identification for item management - Methods for localization of RFID tags2019-09-30KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 22243:2019Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Methods for localization of RFID tags2019-09-30KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 25030:2019Systems and software engineering -- Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) -- Quality requirements framework2019-08-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 25030:2019Systems and software engineering - Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) - Quality requirements framework2019-08-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 15909-1:2019Systems and software engineering - High-level Petri nets - Part 1: Concepts, definitions and graphical notation2019-08-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 15909-1:2019Systems and software engineering -- High-level Petri nets -- Part 1: Concepts, definitions and graphical notation2019-08-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
IEC 62680-1-7:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-7: Common components – USB Audio 3.0 device class definition data formats2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.110 Tworzenie sieci
IEC 62657-2:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management2019-09-13KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO/IEC 9995-9:2016/Amd 1:2019Information technology -- Keyboard layouts for text and office systems -- Part 9: Multi-lingual, multiscript keyboard layouts2019-09-24KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
IEC 62680-1-6:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-6: Common components – USB Audio 3.0 device class definition basic functions2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62680-1-5:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-5: Common components – USB Audio 3.0 device class definition2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62680-1-8:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-8: Common components – USB Audio 3.0 device class definition terminal types2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 10373-7:2019Cards and security devices for personal identification - Test methods - Part 7: Contactless vicinity objects2019-10-02KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 10373-7:2019Cards and security devices for personal identification -- Test methods -- Part 7: Contactless vicinity objects2019-10-02KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 30106-4:2019Information technology -- Object oriented BioAPI -- Part 4: C++ implementation2019-09-15KT 309 ds. Biometrii
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 21745:2019Electronic record books for ships -- Technical specifications and operational requirements2019-09-03KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
ISO 14533-4:2019Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration -- Long term signature profiles -- Part 4: Attributes pointing to (external) proof of existence objects used in long term signature formats (PoEAttributes)2019-08-27RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
ISO/IEC 22602:2019Information technology - Learning, education and training - Competency models expressed in MLR2019-09-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 22602:2019Information technology -- Learning, education and training -- Competency models expressed in MLR2019-09-30KT 288 ds. Multimediów
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 14490-9:2019Optics and photonics -- Test methods for telescopic systems -- Part 9: Test methods for field curvature2019-09-18KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
IEC 63033-3:2019Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system - Part 3: Measurement methods2019-09-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 17987-8:2019Road vehicles -- Local Interconnect Network (LIN) -- Part 8: Electrical physical layer (EPL) specification: LIN over DC powerline (DC-LIN)2019-10-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
IEC 63033-3:2019Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system - Part 3: Measurement methods2019-09-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
ISO 6626-3:2019Internal combustion engines -- Piston rings -- Part 3: Coil-spring-loaded oil control rings made of steel2019-09-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
ISO 22565:2019Road vehicles -- Durability test method of starter relay for stop and start system2019-08-19KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
ISO 21782-1:2019Electrically propelled road vehicles -- Test specification for electric propulsion components -- Part 1: General test conditions and definitions2019-08-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 23274-1:2019Hybrid-electric road vehicles -- Exhaust emissions and fuel consumption measurements -- Part 1: Non-externally chargeable vehicles2019-08-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21782-6:2019Electrically propelled road vehicles -- Test specification for electric propulsion components -- Part 6: Operating load testing of motor and inverter2019-08-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21782-3:2019Electrically propelled road vehicles -- Test specification for electric propulsion components -- Part 3: Performance testing of the motor and the inverter2019-08-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21782-2:2019Electrically propelled road vehicles -- Test specification for electric propulsion components -- Part 2: Performance testing of the motor system2019-08-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.150 Rowery
ISO 8090:2019Cycles -- Terminology2019-09-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
IEC 62290-3:2019Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems - Part 3: System requirements specification2019-09-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 63076:2019Railway applications - Rolling stock - Electrical equipment in trolley buses - Safety requirements and current collection systems2019-09-13KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62590:2019Railway applications - Fixed installations - Electronic power converters for substations2019-08-23KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
IEC 60092-302-2:2019Electrical installations in ships - Part 302-2: Low voltage switchgear and controlgear assemblies - Marine power2019-09-16KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 60092-201:2019Electrical installations in ships - Part 201: System design - General2019-09-16KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 21745:2019Electronic record books for ships -- Technical specifications and operational requirements2019-09-03KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
IEC 62668-1:2019Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components2019-09-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
ISO 18387:2019Aerospace -- Linear hydraulic utility actuator -- General specifications2019-09-27KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
ISO 8267-2:2019Aircraft -- Tow bar attachment fittings interface requirements -- Part 2: Regional aircraft2019-09-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 14397-1:2007/Amd 1:2019Earth-moving machinery -- Loaders and backhoe loaders -- Part 1: Calculation of rated operating capacity and test method for verifying calculated tipping load2019-08-27KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 1833-13:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 13: Mixtures of certain chlorofibres with certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone)2019-10-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-17:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 17: Mixtures of cellulose fibres and certain fibres with chlorofibres and certain other fibres (method using concentrated sulfuric acid)2019-09-06KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-9:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 9: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using benzyl alcohol)2019-09-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-14:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 14: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using glacial acetic acid)2019-09-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 105-A03:2019Textiles -- Tests for colour fastness -- Part A03: Grey scale for assessing staining2019-10-08KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 3175-5:2019Textiles -- Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments -- Part 5: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using dibutoxymethane2019-09-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 21701:2019Textiles --Test method for accelerated hydrolysis of textile materials and biodegradation under controlled composting conditions of the resulting hydrolysate2019-09-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 3175-6:2019Textiles -- Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments -- Part 6: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using decamethylpentacyclosiloxane2019-09-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
ISO 24347:2019Agricultural vehicles -- Mechanical connections between towed and towing vehicles -- Dimensions of ball coupling device (80 mm)2019-09-30KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.50 Maszyny do zbiorów
ISO 5718:2013/Amd 1:2019Harvesting equipment -- Blades for agricultural rotary mowers -- Requirements2019-08-21KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 22947:2019Cigarettes -- Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarette smoke with an intense smoking regime -- NDIR method2019-09-30KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 4387:2019Cigarettes -- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine2019-09-09KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
ISO 3631:2019Citrus fruits -- Guidelines for storage2019-09-30KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
ISO 21803:2019Dried dill -- Specification2019-09-30KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
67.240 Analiza sensoryczna
ISO 16820:2019Sensory analysis -- Methodology -- Sequential analysis2019-10-03KT 235 ds. Analizy Żywności
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
ISO 7086-1:2019Glass hollowware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method2019-09-09KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
ISO 6486-1:2019Ceramic ware, glass ceramic ware and glass dinnerware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method 2019-08-28KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 6145-1:2019Gas analysis -- Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods -- Part 1: General aspects2019-09-02KT 277 ds. Gazownictwa
ISO 10810:2019Surface chemical analysis -- X-ray photoelectron spectroscopy -- Guidelines for analysis2019-08-22KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
ISO 5940-1:2019Carbonaceous materials for the production of aluminium -- Pitch for electrodes -- Part 1: Determination of softening point by the ring-and-ball method2019-10-03KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
71.100.20 Gazy przemysłowe
ISO 22734:2019Hydrogen generators using water electrolysis -- Industrial, commercial, and residential applications2019-09-30KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
71.120.99 Inna aparatura dla przemysłu chemicznego
ISO 22734:2019Hydrogen generators using water electrolysis -- Industrial, commercial, and residential applications2019-09-30KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
73.040 Węgiel
ISO 1018:2019Hard coal -- Determination of moisture-holding capacity2019-09-30KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
73.100.30 Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku
ISO 19225:2017/Amd 1:2019Underground mining machines -- Mobile extracting machines at the face -- Safety requirements for shearer loaders and plough systems2019-09-24KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 4259-1:2017/Amd 1:2019Petroleum and related products -- Precision of measurement methods and results -- Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test2019-09-06KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 4259-2:2017/Amd 1:2019Petroleum and related products -- Precision of measurement methods and results -- Part 2: Interpretation and application of precision data in relation to methods of test2019-09-02KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 6521-3:2019Lubricants, industrial oils and related products (Class L) -- Family D (compressors) -- Part 3: Specifications of categories DRA, DRB, DRC, DRD, DRE, DRF and DRG (lubricants for refrigerating compressors)2019-10-01KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 18806:2019Solid mineral fuels -- Determination of chlorine content2019-09-30KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
75.160.20 Paliwa płynne
ISO 6246:2017/Amd 1:2019Petroleum products -- Gum content of fuels -- Jet evaporation method2019-08-27KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.160.40 Biopaliwa
ISO 14780:2017/Amd 1:2019Solid biofuels -- Sample preparation2019-09-09KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 3183:2019Petroleum and natural gas industries -- Steel pipe for pipeline transportation systems2019-10-07KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 15590-4:2019Petroleum and natural gas industries -- Factory bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems -- Part 4: Factory cold bends2019-09-24KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.20 Badania nieniszczące metali
ISO 10893-3:2011/Amd 1:2019Change of dimensions of the reference notch2019-09-14KT 126 ds. Rur Stalowych
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
ISO 6935-2:2019Steel for the reinforcement of concrete -- Part 2: Ribbed bars2019-10-03KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
ISO 3183:2019Petroleum and natural gas industries -- Steel pipe for pipeline transportation systems2019-10-07KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 10893-3:2011/Amd 1:2019Change of dimensions of the reference notch2019-09-14KT 126 ds. Rur Stalowych
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
ISO 10679:2019Steels -- Cast tool steels2019-09-04KT 301 ds. Odlewnictwa
77.160 Metalurgia proszków
ISO 4489:2019Hardmetals -- Sampling and testing2019-09-17KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
ISO 4884:2019Hardmetals -- Sampling and testing of powders using sintered test pieces2019-09-17KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
81.040.30 Wyroby szklane
ISO 7086-1:2019Glass hollowware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method2019-09-09KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
ISO 6486-1:2019Ceramic ware, glass ceramic ware and glass dinnerware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method 2019-08-28KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
81.060.20 Wyroby ceramiczne
ISO 6486-1:2019Ceramic ware, glass ceramic ware and glass dinnerware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method 2019-08-28KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 22601:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for determination of phenol oxidative decomposition performance of semiconducting photocatalytic materials by quantitative analysis of total organic carbon (TOC)2019-09-06KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 22404:2019Plastics -- Determination of the aerobic biodegradation of non-floating materials exposed to marine sediment -- Method by analysis of evolved carbon dioxide2019-09-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 20028-1:2019Plastics -- Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specification2019-09-27KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 16770:2019Plastics -- Determination of environmental stress cracking (ESC) of polyethylene -- Full-notch creep test (FNCT)2019-09-25KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
ISO 6915:2019Flexible cellular polymeric materials -- Polyurethane foam for laminate use -- Specification2019-08-23KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.50 Uszczelnienia
ISO 3601-1:2012/Amd 1:2019Fluid power systems -- O-rings -- Part 1: Inside diameters, cross-sections, tolerances and designation codes2019-09-02KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 16010:2019Elastomeric seals -- Material requirements for seals used in pipes and fittings carrying gaseous fuels and hydrocarbon fluids2019-08-28KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
ISO 18885-3:2019TPMS snap-in valves -- Part 3: Performances2019-10-01KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
87.020 Technologie malowania
ISO 12944-5:2019Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -- Part 5: Protective paint systems2019-09-27KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.20 Spoiwa
ISO 276:2019Binders for paints and varnishes -- Linseed stand oil -- Requirements and methods of test2019-10-04KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.30 Aspekty techniczne
ISO 21723:2019Buildings and civil engineering works -- Modular coordination -- Module2019-09-03KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 11855-7:2019Building environment design -- Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems -- Part 7: Input parameters for the energy calculation2019-09-24KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 18566-6:2019Building environment design -- Design, test methods and control of hydronic radiant heating and cooling panel systems -- Part 6: Input parameters for the energy calculation2019-08-22KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 19454:2019Building environment design -- Indoor environment -- Daylight opening design for sustainability principles in visual environment2019-08-21KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
91.080.01 Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne
ISO 22111:2019Bases for design of structures -- General requirements2019-09-06KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ISO 6935-2:2019Steel for the reinforcement of concrete -- Part 2: Ribbed bars2019-10-03KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 13315-6:2019Environmental management for concrete and concrete structures -- Part 6: Use of concrete structures2019-09-06KT 274 ds. Betonu
ISO 18408:2019Simplified structural design for reinforced concrete wall buildings2019-09-04KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 13315-6:2019Environmental management for concrete and concrete structures -- Part 6: Use of concrete structures2019-09-06KT 274 ds. Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
ISO 16938-1:2019Buildings and civil engineering works -- Determination of the staining of porous substrates by sealants used in joints -- Part 1: Test with compression2019-09-19KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ISO 16938-2:2019Buildings and civil engineering works -- Determination of the staining of porous substrates by sealants used in joints -- Part 2: Test without compression2019-09-19KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
ISO 17738-3:2019Thermal insulation products -- Exterior insulation and finish systems (EIFS) -- Part 3: Design requirements2019-08-28KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
ISO 17738-2:2019Thermal insulation products -- Exterior insulation and finish systems (EIFS) -- Part 2: Installation2019-08-28KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.40 Instalacja odgromowa
IEC 62561-2:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes2019-08-29KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 60364-7-706:2005/AMD1:2019Amendment 1 - Low-voltage electrical installations - Part 7-706: Requirements for special installations or locations - Conducting locations with restricted movement2019-09-26KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO 24536:2019Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Stormwater management -- Guidelines for stormwater management in urban areas2019-10-02KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
ISO 19869:2019Clean cookstoves and clean cooking solutions -- Field testing methods for cookstoves2019-09-09RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
97.040.40 Zmywarki
IEC 60335-2-5:2012/ISH1:2019Interpretation Sheet 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers2019-09-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 63136:2019Electric dishwashers for commercial use - Test methods for measuring the performance2019-09-19KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
ISO 7086-1:2019Glass hollowware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method2019-09-09KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
ISO 6486-1:2019Ceramic ware, glass ceramic ware and glass dinnerware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method 2019-08-28KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
97.080 Urządzenia do czyszczenia
IEC 62885-8:2019Surface cleaning appliances - Part 8: Dry vacuum cleaners for commercial use - Methods for measuring the performance2019-08-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
IEC 60730-2-6:2015/AMD1:2019Amendment 1 - Automatic electrical controls - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements2019-09-23KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
IEC 60335-2-89:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances and ice-makers with an incorporated or remote refrigerant unit or motor-compressor2019-09-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
IEC 60335-2-105:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets2019-09-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-32:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances2019-09-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.50 Zabawki
IEC 62115:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Electric toys - Safety2019-08-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
ISO 8061:2019Alpine ski-bindings -- Selection of release torques values2019-10-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji