Content

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 12620:2019Management of terminology resources -- Data category specifications2019-05-20KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
ISO 25178-73:2019Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 73: Terms and definitions for surface defects on material measures2019-05-17KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO 5593:2019Rolling bearings -- Vocabulary2019-04-30RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-442:1998/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 442: Electrical accessories2019-05-14KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
ISO 14880-1:2019Optics and photonics -- Microlens arrays -- Part 1: Vocabulary2019-06-07KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/IEC 2382-36:2019Information technology - Vocabulary - Part 36: Learning, education and training2019-06-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 2382-36:2019Information technology -- Vocabulary -- Part 36: Learning, education and training2019-06-07KT 288 ds. Multimediów
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
ISO 19642-1:2019Road vehicles -- Automotive cables -- Part 1: Vocabulary and design guidelines2019-04-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
01.040.85 Przemysł papierniczy (Słownictwo)
ISO 12625-1:2019Tissue paper and tissue products -- Part 1: Vocabulary2019-04-29KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
ISO 18451-1:2019Pigments, dyestuffs and extenders -- Terminology -- Part 1: General terms2019-04-30KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
01.070 Kodowanie barwne
ISO 10243:2019Tools for pressing -- Compression springs with rectangular section -- Housing dimensions and colour coding2019-05-17KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
ISO 28564-3:2019Public information guidance systems -- Part 3: Guidelines for the design and use of information index signs2019-05-16KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO/IEC 13251:2019Information technology - Collection of graphical symbols for office equipment2019-05-16KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 13251:2019Information technology -- Collection of graphical symbols for office equipment2019-05-16KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
IEC/IEEE 82079-1:2019Preparation of information for use (instructions for use) of products -- Part 1: Principles and general requirements2019-05-20KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC/IEEE 82079-1:2019Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements2019-05-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 34101-1:2019Sustainable and traceable cocoa -- Part 1: Requirements for cocoa sustainability management systems2019-05-06KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO 34101-4:2019Sustainable and traceable cocoa -- Part 4: Requirements for certification schemes2019-05-06KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 37159:2019Smart community infrastructures -- Smart transportation for rapid transit in and between large city zones and their surrounding areas2019-05-20RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO 19297-1:2019Intelligent transport systems -- Shareable geospatial databases for ITS applications -- Part 1: Framework2019-05-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC 80601-2-26:2019Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalograph2019-05-20KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 13926-3:2019Pen systems -- Part 3: Seals for pen-injectors for medical use2019-05-27KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 20487:2019Traditional Chinese medicine -- Test method of single-use acupuncture needles for electrical stimulation2019-05-14KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 14243-5:2019Implants for surgery -- Wear of total knee prostheses -- Part 5: Durability performance of the patellofemoral joint2019-05-23KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 13782:2019Implants for surgery -- Metallic materials -- Unalloyed tantalum for surgical implant applications2019-04-26KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
IEC 80601-2-26:2019Medical electrical equipment -- Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalographs2019-05-22KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
ISO 21291:2019Traditional Chinese medicine --Therapeutic fumigation devices2019-05-27KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
IEC 60601-2-83:2019Medical electrical equipment - Part 2-83: Particular requirements for the basic safety and essential performance of home light therapy equipment2019-05-22KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
ISO 21366:2019Traditional Chinese medicine -- General requirements for smokeless moxibustion devices2019-05-10KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
ISO 16202-1:2019Dentistry -- Nomenclature of oral anomalies -- Part 1: Code for the representation of oral anomalies2019-05-28KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
ISO 16202-2:2019Dentistry -- Nomenclature of oral anomalies -- Part 2: Developmental anomalies of teeth2019-05-28KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 4049:2019Dentistry -- Polymer-based restorative materials2019-05-23KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 27020:2019Dentistry -- Brackets and tubes for use in orthodontics2019-06-07KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
ISO 20916:2019In vitro diagnostic medical devices -- Clinical performance studies using specimens from human subjects -- Good study practice2019-06-04KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO 20776-1:2019Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices -- Part 1: Broth micro-dilution reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against rapidly growing aerob2019-06-05KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
ISO 19894:2019Walking trolleys -- Requirements and test methods2019-05-16KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
IEC 60364-8-1:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency2019-05-20KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 14005:2019Environmental management systems -- Guidelines for a flexible approach to phased implementation2019-05-06KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37159:2019Smart community infrastructures -- Smart transportation for rapid transit in and between large city zones and their surrounding areas2019-05-20RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO 37122:2019Sustainable cities and communities -- Indicators for smart cities2019-05-13RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO 37104:2019Sustainable cities and communities -- Transforming our cities -- Guidance for practical local implementation of ISO 371012019-04-26RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
ISO 11665-9:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Air: Radon-222 -- Part 9: Test methods for exhalation rate of building materials2019-05-14KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 16000-39:2019Indoor air -- Part 39: Determination of amines -- Analysis of amines by (ultra-) high-performance liquid chromatography coupled to high resolution or tandem mass spectrometry2019-05-31KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 12219-9:2019Interior air of road vehicles -- Part 9: Determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts -- Large bag method2019-04-25KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 22065:2019Workplace air -- Gases and vapours -- Requirements for evaluation of measuring procedures using pumped samplers2019-05-31KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
ISO 14644-16:2019Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 16: Energy efficiency in cleanrooms and separative devices2019-05-24KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 22519:2019Purified water and water for injection pretreatment and production systems2019-05-29KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 21939-1:2019A method to calculate and express energy consumption of industrial wastewater treatment for the purpose of water reuse -- Part 1: Biological processes 2019-05-24KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 24516-2:2019Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems -- Part 2: Waterworks2019-05-17KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 24516-4:2019Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems -- Part 4: Wastewater treatment plants, sludge treatment facilities, pumping stations, retention and detention facilities2019-04-24KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.30 Ścieki
ISO 21939-1:2019A method to calculate and express energy consumption of industrial wastewater treatment for the purpose of water reuse -- Part 1: Biological processes 2019-05-24KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 24516-4:2019Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems -- Part 4: Wastewater treatment plants, sludge treatment facilities, pumping stations, retention and detention facilities2019-04-24KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 9698:2019Water quality -- Tritium -- Test method using liquid scintillation counting2019-04-30KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO 21479:2019Soil quality -- Determination of the effects of pollutants on soil flora -- Leaf fatty acid composition of plants used to assess soil quality2019-06-05KT 190 ds. Biologii Gleby
ISO 21285:2019Soil quality -- Inhibition of reproduction of the soil mite (Hypoaspis aculeifer) by soil contaminants2019-04-26KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
ISO 15176:2019Guidance on characterization of excavated soil and other materials intended for re-use2019-06-03KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO 20607:2019Safety of machinery -- Instruction handbook -- General drafting principles2019-06-06KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 19085-7:2019Woodworking machines -- Safety -- Part 7: Surface planing, thickness planing, combined surface/thickness planing machines2019-06-04KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-96:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating2019-05-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-9:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances2019-05-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-27:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to optical radiation2019-05-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-7:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines2019-05-14KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances2019-05-14KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
ISO 28927-8:2009/Amd 2:2019Oscillating knives (vibrating screen removal tools)2019-05-21KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
13.180 Ergonomia
ISO 25065:2019Systems and software engineering -- Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Common Industry Format (CIF) for Usability: User requirements specification2019-05-29KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
IEC 60479-2:2019Effects of current on human beings and livestock - Part 2: Special aspects2019-05-14KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 6182-8:2019Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 8: Requirements and test methods for pre-action dry alarm valves2019-05-29KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 6182-11:2019Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 11: Requirements and test methods for pipe hangers2019-05-29KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 6182-12:2019Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 12: Requirements and test methods for grooved-end components for steel pipe systems2019-04-25KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
ISO 834-14:2019Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 14: Requirements for the testing and assessment of applied fire protection to solid steel bar2019-05-21KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ISO 834-13:2019Fire-resistance tests -- Elements of building construction -- Part 13: Requirements for the testing and assessment of applied fire protection to steel beams with web openings2019-05-21KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 20042:2019Measurement of radioactivity -- Gamma-ray emitting radionuclides -- Generic test method using gamma-ray spectrometry2019-06-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 20785-4:2019Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft -- Part 4: Validation of codes2019-05-20KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 15080:2001/Amd 1:2019Nuclear facilities -- Ventilation penetrations for shielded enclosures2019-05-09KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 62244:2019Radiation protection instrumentation - Installed radiation portal monitors (RPMs) for the detection of illicit trafficking of radioactive and nuclear materials2019-05-07KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
ISO 9698:2019Water quality -- Tritium -- Test method using liquid scintillation counting2019-04-30KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
ISO 25178-73:2019Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 73: Terms and definitions for surface defects on material measures2019-05-17KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
IEC 60704-3:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 3: Procedure for determining and verifying declared noise emission values2019-05-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60704-2-16:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-16: Particular requirements for washer-dryers2019-05-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
17.180.01 Optyka i pomiary zjawisk optycznych. Zagadnienia ogólne
ISO 13653:2019Optics and photonics -- General optical test methods -- Measurement of relative irradiance in the image field2019-05-14KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 19962:2019Optics and photonics -- Spectroscopic measurement methods for integrated scattering by plane parallel optical elements2019-05-13KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
17.180.20 Barwy i pomiary światła
ISO/CIE 17166:2019Erythema reference action spectrum and standard erythema dose2019-05-21KT 4 ds. Techniki Świetlnej
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 11665-9:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Air: Radon-222 -- Part 9: Test methods for exhalation rate of building materials2019-05-14KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60721-3-3:2019Classification of environmental conditions - Part 3-3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at weatherprotected locations2019-05-22KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60721-3-4:2019Classification of environmental conditions - Part 3-4: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at non-weatherprotected locations2019-05-22KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60068-2-82:2019Environmental testing - Part 2-82: Tests - Test Xw1: Whisker test methods for components and parts used in electronic assemblies2019-05-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
IEC 62402:2019Obsolescence management2019-05-29KT 9 ds. Niezawodności
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
ISO 15480:2019Fasteners -- Hexagon washer head drilling screws with tapping screw thread2019-06-06KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
ISO 7053:2019Fasteners -- Hexagon washer head tapping screws2019-06-06KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 7146-2:2019Plain bearings -- Appearance and characterization of damage to metallic hydrodynamic bearings -- Part 2: Cavitation erosion and its countermeasures2019-05-16RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 7146-1:2019Plain bearings -- Appearance and characterization of damage to metallic hydrodynamic bearings -- Part 1: General2019-05-16RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 12129-2:2019Plain bearings -- Tolerances -- Part 2: Tolerances on form and position and surface roughness for shafts and thrust collars2019-04-24RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.100.20 Łożyska toczne
ISO 355:2019Rolling bearings -- Tapered roller bearings -- Boundary dimensions and series designations2019-05-14RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 5593:2019Rolling bearings -- Vocabulary2019-04-30RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.220.10 Napędy pasowe i ich elementy
ISO 21342:2019Synchronous belt drives -- Automotive belts and pulleys2019-04-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.020.35 Butle do gazów
ISO 10462:2013/Amd 1:2019Gas cylinders -- Acetylene cylinders -- Periodic inspection and maintenance2019-06-04KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 15995:2019Gas cylinders -- Specifications and testing of LPG cylinder valves -- Manually operated2019-06-03KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 14245:2019Gas cylinders -- Specifications and testing of LPG cylinder valves -- Self-closing2019-06-03KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
ISO 21029-1:2018/Amd 1:2019Cryogenic vessels -- Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1 000 litres volume -- Part 1: Design, fabrication, inspection and tests2019-05-16KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 21013-4:2012/Amd 1:2019Cryogenic vessels -- Pilot operated pressure relief devices -- Part 4: Pressure-relief accessories for cryogenic service2019-05-06KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
IEC 60879:2019Comfort fans and regulators for household and similar purposes - Methods for measuring performance2019-05-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
ISO 16358-1:2013/Amd 1:2019Air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps -- Testing and calculating methods for seasonal performance factors -- Part 1: Cooling seasonal performance factor 2019-04-25KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
ISO 20140-3:2019Automation systems and integration -- Evaluating energy efficiency and other factors of manufacturing systems that influence the environment -- Part 3: Environmental performance evaluation data aggregation process2019-05-02KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 10303-235:2019Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 235: Application protocol: Engineering properties and materials information2019-05-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-19: Data-link layer service definition - Type 19 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-12: Data-link layer service definition - Type 12 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-21: Data-link layer service definition - Type 21 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61131-10:2019Programmable controllers – Part 10: PLC open XML exchange format2019-04-24KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
IEC 62881:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Cause and effect matrix2019-04-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4 -19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-24:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-2:2014/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3 - 2: Data-link layer service definition - Type 2 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-3:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-3: Data-link layer protocol specification - Type 3 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-25: Application layer service definition - Type 25 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.30 Przeciągarki
ISO 6779:2019Test conditions for vertical internal type broaching machines -- Testing of accuracy2019-05-23KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.100.70 Materiały ścierne
ISO 13942:2019Bonded abrasive products -- Limit deviations and run-out tolerances2019-05-17KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
ISO 10243:2019Tools for pressing -- Compression springs with rectangular section -- Housing dimensions and colour coding2019-05-17KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
ISO 28927-8:2009/Amd 2:2019Oscillating knives (vibrating screen removal tools)2019-05-21KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.160.10 Procesy spawalnicze
ISO 15620:2019Welding -- Friction welding of metallic materials2019-05-22KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
ISO 5171:2019Gas welding equipment -- Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes2019-05-02KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
ISO 11124-5:2019Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Specifications for metallic blast-cleaning abrasives -- Part 5: Cut steel wire 2019-05-29KT 175 ds. Farb i Lakierów
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
IEC 60364-8-1:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency2019-05-20KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
27.070 Ogniwa paliwowe
IEC 62282-6-400:2019Fuel cell technologies - Part 6-400: Micro fuel cell power systems - Power and data interchangeability2019-05-22KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.080 Pompy cieplne
ISO 16358-1:2013/Amd 1:2019Air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps -- Testing and calculating methods for seasonal performance factors -- Part 1: Cooling seasonal performance factor 2019-04-25KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
ISO 15080:2001/Amd 1:2019Nuclear facilities -- Ventilation penetrations for shielded enclosures2019-05-09KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.140 Hydroenergetyka
IEC 60193:2019Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Model acceptance tests2019-04-25KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
27.160 Energetyka słoneczna
ISO 22975-5:2019Solar energy -- Collector components and materials -- Part 5: Insulation material durability and performance2019-05-20KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-26-1:2019Wind energy generation systems - Part 26-1: Availability for wind energy generation systems2019-05-29KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61400-21-1:2019Wind energy generation systems - Part 21-1: Measurement and assessment of electrical characteristics - Wind turbines2019-05-20KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC/IEEE 82079-1:2019Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements2019-05-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60479-2:2019Effects of current on human beings and livestock - Part 2: Special aspects2019-05-14KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 62677-3-103:2019Heat-shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 103: Heat-shrinkable, polyolefin, conductive moulded shapes for medium voltage applications2019-05-14KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
IEC 62677-3-103:2019Heat-shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 103: Heat-shrinkable, polyolefin, conductive moulded shapes for medium voltage applications2019-05-14KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.10 Oleje izolacyjne
IEC 63012:2019Insulating liquids - Unused modified or blended esters for electrotechnical applications2019-05-09KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
IEC 60851-2:2009/AMD2:2019Amendment 2 - Winding wires - Test methods - Part 2: Determination of dimensions2019-05-28KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-442:1998/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 442: Electrical accessories2019-05-14KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
IEC 62613-1:2019Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection (HVSC) systems - Part 1: General requirements2019-05-24KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 60320-1:2015/COR2:2019Corrigendum 2 - Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements2019-05-16KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-107:2019High-voltage switchgear and controlgear - Part 107: Alternating current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV2019-05-28KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 60947-5-4:2002/AMD1:2019Amendment 1 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-4: Control circuit devices and switching elements - Method of assessing the performance of low-energy contacts - Special tests2019-05-22KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 62026-1:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 1: General rules2019-05-09KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
IEC 62386-104:2019Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components2019-05-20KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 61820-1:2019Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles2019-05-02KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 63128:2019Lighting control interface for dimming – Analogue voltage dimming interface for electronic current sourcing controlgear2019-05-20KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 62386-104:2019Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components2019-05-20KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 63146:2019LED packages for general lighting - Specification sheet2019-05-02KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 60633:2019High-voltage direct current (HVDC) transmission - Vocabulary2019-04-25KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
IEC 60086-4:2019Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries2019-04-25KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
IEC 60099-6:2019Surge arresters - Part 6: Surge arresters containing both series and parallel gapped structures - System voltage of 52 kV and less2019-05-22KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
IEC TS 61973:2012/AMD1:2019Amendment 1 - High voltage direct current (HVDC) substation audible noise2019-05-09KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC TS 61973:2012/AMD1:2019Amendment 1 - High voltage direct current (HVDC) substation audible noise2019-05-09KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-0:2017/ISH1:2019Interpretation Sheet 1 - Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements2019-04-23KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
IEC 62812:2019Low resistance measurements – Methods and guidance2019-05-02KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 60747-18-1:2019Semiconductor devices - Part 18-1: Semiconductor bio sensors - Test method and data analysis for calibration of lens-free CMOS photonic array sensors2019-05-20KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 63150-1:2019Semiconductor devices - Measurement and evaluation methods of kinetic energy harvesting devices under practical vibration environment - Part 1: Arbitrary and random mechanical vibrations2019-05-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62951-6:2019Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 6: Test method for sheet resistance of flexible conducting films2019-05-06KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC 62884-4:2019Measurement techniques of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators - Part 4 : Short-term frequency stability test methods2019-05-06KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 62899-204:2019Printed electronics - Part 204: Materials - Insulator ink - Measurement methods of properties of insulator inks and printed insulating layers2019-05-20RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
IEC 61188-6-4:2019Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 6-4: Land pattern design - Generic requirements for dimensional drawings of surface mounted components (SMD) from the viewpoint of land pattern design2019-05-02KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60512-11-1:2019Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-1: Climatic tests - Test 11a - Climatic sequence2019-05-16KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
ISO 14880-1:2019Optics and photonics -- Microlens arrays -- Part 1: Vocabulary2019-06-07KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.050.10 Wyposażenie telefoniczne
IEC 62209-2:2010/AMD1:2019Amendment 1 - Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communic2019-05-17KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.10 Emisja
CISPR 16-1-1:2019Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus2019-05-22KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
IEC 61000-4-18:2019Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test2019-05-16KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
IEC 61156-11:2019Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 11: Symmetrical single pair cables with transmission characteristics up to 600 MHz - Horizontal floor wiring - Sectional specification2019-05-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 61280-4-1:2019Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement2019-05-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62129-3:2019Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments - Part 3:Optical frequency meters internally referenced to a frequency comb2019-05-20KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60793-2-10:2019Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres2019-05-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61753-1:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 1: General and guidance2019-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62148-19:2019Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 19: Photonic chip scale package2019-05-02KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
IEC 61291-5-2:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Optical amplifiers - Part 5-2: Qualification specifications - Reliability qualification for optical fibre amplifiers2019-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 2382-36:2019Information technology -- Vocabulary -- Part 36: Learning, education and training2019-06-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 2382-36:2019Information technology - Vocabulary - Part 36: Learning, education and training2019-06-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 30071-1:2019Information technology - Development of user interface accessibility - Part 1: Code of practice for creating accessible ICT products and services2019-05-24KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 30071-1:2019Information technology -- Development of user interface accessibility -- Part 1: Code of practice for creating accessible ICT products and services2019-05-24KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 13251:2019Information technology -- Collection of graphical symbols for office equipment2019-05-16KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 13251:2019Information technology - Collection of graphical symbols for office equipment2019-05-16KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 9798-2:2019IT Security techniques - Entity authentication - Part 2: Mechanisms using authenticated encryption2019-06-05KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 9798-2:2019IT Security techniques -- Entity authentication -- Part 2: Mechanisms using authenticated encryption2019-06-03KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 24760-1:2019IT Security and Privacy - A framework for identity management - Part 1: Terminology and concepts2019-05-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 24760-1:2019IT Security and Privacy -- A framework for identity management -- Part 1: Terminology and concepts2019-05-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19823-21:2019Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 21: Crypto suite SIMON2019-05-21KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 19823-22:2019Information technology -- Conformance test methods for security service crypto suites -- Part 22: Crypto suite SPECK2019-05-21KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 19823-21:2019Information technology -- Conformance test methods for security service crypto suites -- Part 21: Crypto suite SIMON2019-05-21KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 19823-22:2019Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 22: Crypto suite SPECK2019-05-21KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 18033-6:2019IT Security techniques -- Encryption algorithms -- Part 6: Homomorphic encryption2019-05-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18033-6:2019IT Security techniques - Encryption algorithms - Part 6: Homomorphic encryption2019-05-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 13818-1:2019Information technology -- Generic coding of moving pictures and associated audio information -- Part 1: Systems2019-05-27KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 13818-1:2019Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information - Part 1: Systems2019-05-27KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-1:2019Information technology -- JPEG XS low-latency lightweight image coding system -- Part 1: Core coding system2019-05-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-1:2019Information technology - JPEG XS low-latency lightweight image coding system - Part 1: Core coding system2019-05-02KT 288 ds. Multimediów
35.080 Oprogramowanie
ISO 25065:2019Systems and software engineering -- Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Common Industry Format (CIF) for Usability: User requirements specification2019-05-29KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO/IEC 26560:2019Software and systems engineering -- Tools and methods for product line product management2019-05-23KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26560:2019Software and systems engineering - Tools and methods for product line product management2019-05-23KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26552:2019Software and systems engineering -- Tools and methods for product line architecture design2019-05-16KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26552:2019Software and systems engineering - Tools and methods for product line architecture design2019-05-16KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19515:2019Information technology - Object Management Group Automated Function Points (AFP), 1.02019-05-06RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 19515:2019Information technology -- Object Management Group Automated Function Points (AFP), 1.02019-05-06RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
IEC 61158-3-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-12: Data-link layer service definition - Type 12 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-19: Data-link layer service definition - Type 19 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-21: Data-link layer service definition - Type 21 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-24:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4 -19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-3:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-3: Data-link layer protocol specification - Type 3 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-2:2014/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3 - 2: Data-link layer service definition - Type 2 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
IEC 61158-5-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-25: Application layer service definition - Type 25 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC 21228:2019Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Coexistence mechanism for broadband powerline communication technologies2019-05-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 21228:2019Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Coexistence mechanism for broadband powerline communication technologies2019-05-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
IEC 61158-3-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-21: Data-link layer service definition - Type 21 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-19: Data-link layer service definition - Type 19 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-12: Data-link layer service definition - Type 12 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4 -19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-2:2014/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3 - 2: Data-link layer service definition - Type 2 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-3:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-3: Data-link layer protocol specification - Type 3 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-24:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-25: Application layer service definition - Type 25 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.140 Grafika komputerowa
ISO/IEC 18040:2019Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Live actor and entity representation in mixed and augmented reality (MAR)2019-05-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 18040:2019Information technology -- Computer graphics, image processing and environmental data representation -- Live actor and entity representation in mixed and augmented reality (MAR)2019-05-29KT 288 ds. Multimediów
35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej
ISO/IEC 30190:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Information technology - Digitally recorded media for information interchange and storage - 120 mm Single Layer (25,0 Gbytes per disk) and Dual Layer (50,0 Gbytes per disk) BD Recordable disk2019-05-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30192:2016/Amd 1:2019Information technology -- Digitally recorded media for information interchange and storage -- 120 mm Single Layer (25,0 Gbytes per disk) and Dual Layer (50,0 Gbytes per disk) BD Rewritable disk2019-05-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30191:2015/Amd 1:2019Information technology -- Digitally recorded media for information interchange and storage -- 120 mm Triple Layer (100,0 Gbytes single sided disk and 200,0 Gbytes double sided disk) and Quadruple Layer (128,0 Gbytes single sided disk) BD Recordable disk2019-05-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30190:2016/Amd 1:2019Information technology -- Digitally recorded media for information interchange and storage -- 120 mm Single Layer (25,0 Gbytes per disk) and Dual Layer (50,0 Gbytes per disk) BD Recordable disk2019-05-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30192:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Information technology - Digitally recorded media for information interchange and storage - 120 mm Single Layer (25,0 Gbytes per disk) and Dual Layer (50,0 Gbytes per disk) BD Rewritable disk2019-05-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30191:2015/AMD1:2019Amendment 1 - Information technology - Digitally recorded media for information interchange and storage - 120 mm Triple Layer (100,0 Gbytes single sided disk and 200,0 Gbytes double sided disk) and Quadruple Layer (128,0 Gbytes single sided disk) BD Recor2019-05-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 30137-1:2019Information technology - Use of biometrics in video surveillance systems - Part 1: System design and specification2019-05-31KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30137-1:2019Information technology -- Use of biometrics in video surveillance systems -- Part 1: System design and specification2019-05-31KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30106-1:2016/Amd 1:2019Additional specifications and conformance statements2019-05-22KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30106-1:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Information technology - Object oriented BioAPI - Part 1: Architecture - Additional specifications and conformance statements2019-05-22KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 29109-5:2019Information technology -- Conformance testing methodology for biometric data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 -- Part 5: Face image data2019-05-21KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 29109-5:2019Information technology - Conformance testing methodology for biometric data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 - Part 5: Face image data2019-05-21KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 15693-3:2019Cards and security devices for personal identification - Contactless vicinity objects - Part 3: Anticollision and transmission protocol2019-04-23KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 15693-2:2019Cards and security devices for personal identification - Contactless vicinity objects - Part 2: Air interface and initialization2019-04-23KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 15693-3:2019Cards and security devices for personal identification -- Contactless vicinity objects -- Part 3: Anticollision and transmission protocol2019-04-23KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 15693-2:2019Cards and security devices for personal identification -- Contactless vicinity objects -- Part 2: Air interface and initialization2019-04-23KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
ISO/IEC 30113-5:2019Information technology -- User interface -- Gesture-based interfaces across devices and methods -- Part 5: Gesture Interface Markup Language (GIML)2019-05-09KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 30113-5:2019Information technology - User interface - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 5: Gesture Interface Markup Language (GIML)2019-05-09KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 15511:2019Information and documentation -- International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL)2019-06-04KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
ISO 12620:2019Management of terminology resources -- Data category specifications2019-05-20KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
ISO/IEC 23681:2019Information technology - Self-contained Information Retention Format (SIRF) Specification2019-05-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 23681:2019Information technology -- Self-contained Information Retention Format (SIRF) Specification2019-05-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO 16684-1:2019Graphic technology -- Extensible metadata platform (XMP) -- Part 1: Data model, serialization and core properties2019-04-26RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
IEC 61131-10:2019Programmable controllers – Part 10: PLC open XML exchange format2019-04-24KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
IEC 61131-10:2019Programmable controllers – Part 10: PLC open XML exchange format2019-04-24KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 20900:2019Intelligent transport systems -- Partially automated parking systems (PAPS) -- Performance requirements and test procedures2019-05-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 26683-3:2019Intelligent transport systems -- Freight land conveyance content identification and communication -- Part 3: Monitoring cargo condition information during transport2019-05-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19297-1:2019Intelligent transport systems -- Shareable geospatial databases for ITS applications -- Part 1: Framework2019-05-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19150-4:2019Geographic information -- Ontology -- Part 4: Service ontology2019-05-22KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 13606-1:2019Health informatics -- Electronic health record communication -- Part 1: Reference model2019-06-07KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 13606-3:2019Health informatics -- Electronic health record communication -- Part 3: Reference archetypes and term lists2019-06-07KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 13606-5:2019Health informatics -- Electronic health record communication -- Part 5: Interface specification2019-06-07KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 13606-2:2019Health informatics -- Electronic health record communication -- Part 2: Archetype interchange specification2019-06-07KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 13606-4:2019Health informatics -- Electronic health record communication -- Part 4: Security2019-06-07KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 13120:2019Health informatics -- Syntax to represent the content of healthcare classification systems -- Classification Markup Language (ClaML)2019-04-26KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO 16684-1:2019Graphic technology -- Extensible metadata platform (XMP) -- Part 1: Data model, serialization and core properties2019-04-26RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
39.060 Jubilerstwo
ISO 9202:2019Jewellery and precious metals -- Fineness of precious metal alloys2019-05-02KT 239 ds. Jubilerstwa
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 12219-9:2019Interior air of road vehicles -- Part 9: Determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts -- Large bag method2019-04-25KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 19642-1:2019Road vehicles -- Automotive cables -- Part 1: Vocabulary and design guidelines2019-04-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 11992-1:2019Road vehicles -- Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles -- Part 1: Physical and data-link layers2019-05-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20078-3:2019Road vehicles -- Extended vehicle (ExVe) web services -- Part 3: Security2019-04-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
ISO 21342:2019Synchronous belt drives -- Automotive belts and pulleys2019-04-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 20766-6:2019Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components -- Part 6: Pressure relief valves (PRV)2019-05-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-9:2019Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components -- Part 9: Pressure relieve device (PRD)2019-04-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
ISO 20574:2019Road vehicles -- Durability test method for starter motor for stop and start system2019-04-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
IEC 61991:2019Railway applications - Rolling stock - Protective provisions against electrical hazards2019-05-10KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 19897:2019Ships and marine technology -- Marine evacuation systems -- Testing under conditions of icing2019-06-05KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
ISO 20083-2:2019Ships and marine technology -- Determination of the shaft power of ship propulsion systems by measuring the shaft distorsion -- Part 2: Optical reflection method2019-06-05KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 20083-3:2019Ships and marine technology -- Determination of the shaft power of ship propulsion systems by measuring the shaft distorsion -- Part 3: Elastic vibration method2019-06-05KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.30 Instalacje rurociągowe
ISO 19037:2019Ships and marine technology -- Gate valves for use in low temperature applications -- Design and testing requirements2019-06-07KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 20602:2019Ships and marine technology -- Check valves for use in low temperature applications -- Design and testing requirements2019-05-07KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.40 Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe
ISO 21125:2019Ships and marine technology -- Marine cranes -- Manufacturing requirements2019-06-05KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21132:2019Ships and marine technology -- Marine cranes -- Operation and maintenance requirements2019-05-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 21711:2019Marine structures -- Mobile offshore units -- Chain wheels2019-04-24KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 11711-1:2019Ships and marine technology -- Aquatic nuisance species -- Part 1: Ballast water discharge sample port2019-05-20KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 12215-5:2019Small craft -- Hull construction and scantlings -- Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantlings determination2019-05-13KT 230 ds. Małych Statków
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
ISO 20785-4:2019Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft -- Part 4: Validation of codes2019-05-20KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 14621-1:2019Space systems -- Electrical, electronic and electromechanical (EEE) parts -- Part 1: Parts management 2019-05-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 14621-2:2019Space systems -- Electrical, electronic and electromechanical (EEE) parts -- Part 2: Control programme requirements2019-05-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 11231:2019Space systems -- Probabilistic risk assessment (PRA)2019-04-29KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 22915-21:2019Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 21: Order-picking trucks with operator position elevating above 1 200 mm2019-05-20KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
55.180.01 Dystrybucja i transport towarów. Zagadnienia ogólne
ISO 26683-3:2019Intelligent transport systems -- Freight land conveyance content identification and communication -- Part 3: Monitoring cargo condition information during transport2019-05-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
ISO 1496-3:2019Series 1 freight containers -- Specification and testing -- Part 3: Tank containers for liquids, gases and pressurized dry bulk2019-05-02KT 138 ds. Kolejnictwa
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 1833-28:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 28: Mixtures of chitosan with certain other fibres (method using diluted acetic acid)2019-06-05KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-16:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 16: Mixtures of polypropylene fibres with certain other fibres (method using xylene)2019-04-26KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 18184:2019Textiles -- Determination of antiviral activity of textile products2019-06-05KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
ISO 1419:2019Rubber- or plastics-coated fabrics -- Accelerated-ageing tests2019-05-23KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
59.080.70 Geotekstylia
ISO 11058:2019Geotextiles and geotextile-related products -- Determination of water permeability characteristics normal to the plane, without load2019-05-29KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 23910:2019Leather -- Physical and mechanical tests -- Measurement of stitch tear resistance2019-06-07KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 22517:2019Leather -- Chemical tests -- Determination of pesticide residues content2019-05-09KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 20942:2019Leather -- Full chrome upper leather -- Specification and test methods2019-05-09KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.35 Urządzenia nawadniające i odwadniające
ISO 15886-4:2019Irrigation equipment -- Irrigation sprinklers -- Part 4: Test methods for durability2019-06-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 22486:2019Water pipe tobacco smoking machine -- Definitions and standard conditions2019-05-15KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO 20813:2019Molecular biomarker analysis -- Methods of analysis for the detection and identification of animal species in foods and food products (nucleic acid-based methods) -- General requirements and definitions2019-05-09KT 287 ds. Biotechnologii
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
ISO 17678:2019Milk and milk products -- Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides2019-05-28KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.140.30 Kakao
ISO 34101-4:2019Sustainable and traceable cocoa -- Part 4: Requirements for certification schemes2019-05-06KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
ISO 34101-1:2019Sustainable and traceable cocoa -- Part 1: Requirements for cocoa sustainability management systems2019-05-06KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
ISO 34101-2:2019Sustainable and traceable cocoa -- Part 2: Requirements for performance (related to economic, social and environmental aspects)2019-05-06KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
ISO 34101-3:2019Sustainable and traceable cocoa -- Part 3: Requirements for traceability2019-05-06KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
67.200.20 Nasiona oleiste
ISO 9167:2019Rapeseed and rapeseed meals -- Determination of glucosinolates content -- Method using high-performance liquid chromatography2019-05-24KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 11952:2019Surface chemical analysis -- Scanning-probe microscopy -- Determination of geometric quantities using SPM: Calibration of measuring systems2019-05-21KT 249 ds. Analizy Chemicznej
ISO 22415:2019Surface chemical analysis -- Secondary ion mass spectrometry -- Method for determining yield volume in argon cluster sputter depth profiling of organic materials2019-05-10KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.60 Olejki eteryczne
ISO 3140:2019Essential oil of sweet orange expressed [Citrus sinensis (L.)]2019-05-10KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
ISO 19434:2017/Amd 1:2019Mining -- Classification of mine accidents2019-05-21KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
73.040 Węgiel
ISO 11724:2019Solid mineral fuels -- Determination of total fluorine in coal, coke and fly ash2019-06-04KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
73.120 Urządzenia do przeróbki kopalin
ISO 10753:2019Coal preparation plant -- Assessment of the liability to breakdown in water of materials associated with coal seams2019-06-07KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 3016:2019Petroleum and related products from natural or synthetic sources -- Determination of pour point2019-04-25KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 3015:2019Petroleum and related products from natural or synthetic sources -- Determination of cloud point2019-04-25KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 22995:2019Petroleum products -- Determination of cloud point -- Automated step-wise cooling method2019-04-25KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 6521-1:2019Lubricants, industrial oils and related products (Class L) -- Family D (compressors) -- Part 1: Specifications of categories DAA and DAB (lubricants for reciprocating and drip feed rotary air compressors)2019-05-27KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 10418:2019Petroleum and natural gas industries -- Offshore production installations -- Process safety systems2019-05-20KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 19904-1:2019Petroleum and natural gas industries -- Floating offshore structures -- Part 1: Ship-shaped, semi-submersible, spar and shallow-draught cylindrical structures2019-05-10KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 19345-2:2019Petroleum and natural gas industry -- Pipeline transportation systems -- Pipeline integrity management specification -- Part 2: Full-life cycle integrity management for offshore pipeline2019-05-16KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 19345-1:2019Petroleum and natural gas industry -- Pipeline transportation systems -- Pipeline integrity management specification -- Part 1: Full-life cycle integrity management for onshore pipeline2019-05-10KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.060 Korozja metali
ISO 22479:2019Corrosion of metals and alloys -- Sulfur dioxide test in a humid atmosphere (fixed gas method)2019-05-14KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.080.10 Żeliwa
ISO 945-4:2019Microstructure of cast irons -- Part 4: Test method for evaluating nodularity in spheroidal graphite cast irons2019-05-03KT 301 ds. Odlewnictwa
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
ISO 3116:2019Magnesium and magnesium alloys -- Wrought magnesium and magnesium alloys2019-05-09KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
ISO 5000:2019Steel sheet, aluminium-silicon alloy-coated by the continuous hot-dip process, of commercial and drawing qualities2019-05-21KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
ISO 19085-7:2019Woodworking machines -- Safety -- Part 7: Surface planing, thickness planing, combined surface/thickness planing machines2019-06-04KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.060 Guma
ISO 2951:2019Rubber, vulcanized rubber -- Determination of insulation resistance2019-06-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 13468-1:2019Plastics -- Determination of the total luminous transmittance of transparent materials -- Part 1: Single-beam instrument2019-06-05KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-11:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 11: Glass transition temperature2019-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 21475:2019Plastics -- Methods of exposure to determine the wavelength dependent degradation using spectrally dispersed radiation2019-05-23KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 16014-5:2019Plastics -- Determination of average molecular weight and molecular weight distribution of polymers using size-exclusion chromatography -- Part 5: Light-scattering method2019-05-15KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 16014-4:2019Plastics -- Determination of average molecular weight and molecular weight distribution of polymers using size-exclusion chromatography -- Part 4: High-temperature method2019-05-15KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 16014-3:2019Plastics -- Determination of average molecular weight and molecular weight distribution of polymers using size-exclusion chromatography -- Part 3: Low-temperature method2019-05-15KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 16014-2:2019Plastics -- Determination of average molecular weight and molecular weight distribution of polymers using size-exclusion chromatography -- Part 2: Universal calibration method2019-05-15KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 16014-1:2019Plastics -- Determination of average molecular weight and molecular weight distribution of polymers using size-exclusion chromatography -- Part 1: General principles2019-05-15KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 3251:2019Paints, varnishes and plastics -- Determination of non-volatile-matter content2019-05-14KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 21702:2019Measurement of antiviral activity on plastics and other non-porous surfaces2019-05-07KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-4:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 4: Tensile vibration -- Non-resonance method2019-05-02KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 15512:2019Plastics -- Determination of water content2019-04-30KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 17556:2019Plastics -- Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in soil by measuring the oxygen demand in a respirometer or the amount of carbon dioxide evolved2019-04-30KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-1:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 1: General principles2019-04-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-2:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 2: Torsion-pendulum method2019-04-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 4574:2019Plastics -- PVC resins for general use -- Determination of hot plasticizer absorption2019-05-21KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 1110:2019Plastics -- Polyamides -- Accelerated conditioning of test specimens2019-05-16KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 305:2019Plastics -- Determination of thermal stability of poly(vinyl chloride), related chlorine-containing homopolymers and copolymers and their compounds -- Discoloration method2019-05-15KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 21302-1:2019Plastics -- Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications2019-05-07KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 21302-2:2019Plastics -- Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2019-05-07KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 307:2019Plastics -- Polyamides -- Determination of viscosity number2019-04-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 21746:2019Composites and metal assemblies -- Galvanic corrosion tests of carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) related bonded or fastened structures in artificial atmospheres -- Salt spray tests2019-04-26KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.160.99 Inne opony
ISO 10499-1:2019Industrial tyres and rims -- Rubber solid tyres (metric series) for pneumatic tyre rims -- Part 1: Designation, dimensions and marking2019-05-29KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
83.180 Kleje
ISO 11343:2019Adhesives -- Determination of dynamic resistance to cleavage of high-strength adhesive bonds under impact wedge conditions -- Wedge impact method2019-06-07KT 184 ds. Klejów
ISO 11003-2:2019Adhesives -- Determination of shear behaviour of structural adhesives -- Part 2: Tensile test method using thick adherends 2019-05-27KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 21760-2:2019Adhesives for organic electronic devices -- Determination of water vapour transmission rate -- Part 2: Edge seal methods2019-05-22KT 184 ds. Klejów
ISO 21760-1:2019Adhesives for organic electronic devices -- Determination of water vapour transmission rate -- Part 1: Adhesive film preparation methods2019-05-22KT 184 ds. Klejów
ISO 15509:2019Adhesives -- Determination of the bond strength of engineering-plastic joints2019-05-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 11003-1:2019Adhesives -- Determination of shear behaviour of structural adhesives -- Part 1: Torsion test method using butt-bonded hollow cylinders2019-04-26KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
85.060 Papier i tektura
ISO 5628:2019Paper and board -- Determination of bending stiffness -- General principles for two-point, three-point and four-point methods2019-05-14KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 5647:2019Paper and board -- Determination of titanium dioxide content2019-05-09KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.20 Bibułka tissue
ISO 12625-11:2019Tissue paper and tissue products -- Part 11: Determination of wet ball burst strength2019-05-28KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 12625-1:2019Tissue paper and tissue products -- Part 1: Vocabulary2019-04-29KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 22516:2019Paints and varnishes -- Practical determination of non-volatile and volatile matter content during application2019-06-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 23321:2019Solvents for paints and varnishes -- Demineralized water for industrial applications -- Specification and test methods2019-06-05KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 1518-1:2019Paints and varnishes -- Determination of scratch resistance -- Part 1: Constant-loading method2019-06-04KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 1518-2:2019Paints and varnishes -- Determination of scratch resistance -- Part 2: Variable-loading method2019-06-03KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 9514:2019Paints and varnishes -- Determination of the pot life of multicomponent coating systems -- Preparation and conditioning of samples and guidelines for testing2019-05-29KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 3251:2019Paints, varnishes and plastics -- Determination of non-volatile-matter content2019-05-14KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 6504-1:2019Paints and varnishes -- Determination of hiding power -- Part 1: Kubelka-Munk method for white and light-coloured paints2019-05-10KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22970:2019Paints and varnishes -- Test method for evaluation of adhesion of elastic adhesives on coatings by peel test, peel strength test and tensile lap-shear strength test with additional stress by condensation test or cataplasm storage2019-04-29KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
ISO 787-28:2019General methods of tests for pigments and extenders -- Part 28: Determination of total content of polychlorinated biphenyls (PCB) by dissolution, cleanup and GC-MS2019-05-10KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ISO 18451-1:2019Pigments, dyestuffs and extenders -- Terminology -- Part 1: General terms2019-04-30KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
87.060.20 Spoiwa
ISO 3251:2019Paints, varnishes and plastics -- Determination of non-volatile-matter content2019-05-14KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.080 Tusze, atramenty. Farby drukarskie
IEC 62899-204:2019Printed electronics - Part 204: Materials - Insulator ink - Measurement methods of properties of insulator inks and printed insulating layers2019-05-20RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 21931-2:2019Sustainability in buildings and civil engineering works -- Framework for methods of assessment of the environmental, social and economic performance of construction works as a basis for sustainability assessment -- Part 2: Civil engineering works2019-05-09KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 60364-8-1:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency2019-05-20KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
ISO 21873-2:2019Building construction machinery and equipment -- Mobile crushers -- Part 2: Safety requirements and verification2019-05-07KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.010 Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne
ISO 21931-2:2019Sustainability in buildings and civil engineering works -- Framework for methods of assessment of the environmental, social and economic performance of construction works as a basis for sustainability assessment -- Part 2: Civil engineering works2019-05-09KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
93.120 Budownictwo portów lotniczych
IEC 61820-1:2019Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles2019-05-02KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60704-3:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 3: Procedure for determining and verifying declared noise emission values2019-05-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 62311:2019Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)2019-04-18KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
IEC 60335-2-9:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances2019-05-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
IEC 60335-2-7:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines2019-05-14KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.080 Urządzenia do czyszczenia
IEC 60335-2-2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances2019-05-14KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
IEC 60335-2-96:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating2019-05-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
IEC 60730-2-11:2019Automatic electrical controls - Part 2-11: Particular requirements for energy regulators2019-05-17KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
ISO 22041:2019Refrigerated storage cabinets and counters for professional use -- Performance and energy consumption2019-05-24KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 13746:2019Textile floor coverings -- Guidelines for installation and use on stairs2019-06-07KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
IEC 60335-2-27:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to optical radiation2019-05-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.50 Zabawki
ISO 8124-10:2019Safety of toys -- Part 10: Experimental sets for chemistry and related activities2019-05-03KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
ISO 8124-11:2019Safety of toys -- Part 11: Chemical toys (sets) other than experimental sets2019-05-03KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
ISO 9523:2019Touring ski-boots for adults -- Interface with touring ski-bindings -- Requirements and test methods2019-04-29KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 5355:2019Alpine ski-boots -- Requirements and test methods2019-04-25KT 2 ds. Sportu i Rekreacji