Content

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
CEN/TR 17419-2:2023Digital information interchange in the insurance industry - Transfer of electronic documents - Part 2: Implementation of EN 17419-1 in Open API 3.0 specification2023-02-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
CEN/TR 17909:2023Hydrometry - On-site measurement of snow depth and depth of snowfall2023-03-01KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
CEN/TR 17911:2023Stationary source emissions - Guideline for the elaboration of standardized measurement methods - Recommendations for the structure and content2023-02-15KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.180 Ergonomia
CEN ISO/TR 9241-311:2023Ergonomics of human-system interaction - Part 311: Application of ISO 9241-307: LCD screens for workstations (ISO/TR 9241-311:2022)2023-02-22KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
CWA 17967:2023Guidelines for design of advanced Human-Robot Collaborative cells in personalized HRC systems2023-01-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
CWA 17967:2023Guidelines for design of advanced Human-Robot Collaborative cells in personalized HRC systems2023-01-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
CEN/CLC/TR 17919:2023Data protection and privacy by design and by default - Technical Report on applicability to the video surveillance industry - State of the art2023-02-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
CEN ISO/TR 9241-311:2023Ergonomics of human-system interaction - Part 311: Application of ISO 9241-307: LCD screens for workstations (ISO/TR 9241-311:2022)2023-02-22KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
CWA 16926-78:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 78: Biometrics Device Class Interface Proposal - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-74:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 74: Cash-In Module Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-71:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 71: Camera Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-76:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 76: Barcode Reader Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-69:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 69: Sensors and Indicators Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-63:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 63: Identification Card Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-67:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 67: Depository Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-75:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 75: Card Dispenser Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-77:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 77: Item Processing Module Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-62:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 62: Printer and Scanning Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-61:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 61: Application Programming Interface (API) - Service Provider Interface (SPI) - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2000) to Version 3.50 (thi2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-66:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 66: Check Reader/Scanner Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-73:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 73: Card Embossing Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-65:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 65: PIN Keypad Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-68:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 68: Text Terminal Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-70:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 70: Vendor Dependent Mode Device Class Interface - Programmer's Reference – Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-72:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 72: Alarm Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-64:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 64: Cash Dispenser Module Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
CWA 16926-62:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 62: Printer and Scanning Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-66:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 66: Check Reader/Scanner Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-77:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 77: Item Processing Module Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-75:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 75: Card Dispenser Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-67:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 67: Depository Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-63:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 63: Identification Card Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-69:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 69: Sensors and Indicators Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-76:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 76: Barcode Reader Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-71:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 71: Camera Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-74:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 74: Cash-In Module Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-64:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 64: Cash Dispenser Module Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-78:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 78: Biometrics Device Class Interface Proposal - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-72:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 72: Alarm Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-70:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 70: Vendor Dependent Mode Device Class Interface - Programmer's Reference – Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-68:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 68: Text Terminal Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-65:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 65: PIN Keypad Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-73:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 73: Card Embossing Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-61:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 61: Application Programming Interface (API) - Service Provider Interface (SPI) - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2000) to Version 3.50 (thi2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
CEN/TR 17419-2:2023Digital information interchange in the insurance industry - Transfer of electronic documents - Part 2: Implementation of EN 17419-1 in Open API 3.0 specification2023-02-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
CWA 16926-76:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 76: Barcode Reader Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-71:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 71: Camera Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-63:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 63: Identification Card Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-62:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 62: Printer and Scanning Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-66:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 66: Check Reader/Scanner Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-64:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 64: Cash Dispenser Module Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-77:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 77: Item Processing Module Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-75:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 75: Card Dispenser Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-61:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 61: Application Programming Interface (API) - Service Provider Interface (SPI) - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2000) to Version 3.50 (thi2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-73:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 73: Card Embossing Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-72:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 72: Alarm Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-78:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 78: Biometrics Device Class Interface Proposal - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-65:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 65: PIN Keypad Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-69:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 69: Sensors and Indicators Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-68:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 68: Text Terminal Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-70:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 70: Vendor Dependent Mode Device Class Interface - Programmer's Reference – Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-74:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 74: Cash-In Module Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-67:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 67: Depository Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
CEN/TR 17920:2023BIM in infrastructure - Standardization need and recommendations2023-02-08KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
CEN ISO/TS 17251:2023Health informatics - Business requirements for a syntax to exchange structured dose information for medicinal products (ISO/TS 17251:2023)2023-03-15KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.150 Rowery
CEN/TS 17831:2023Cycles - Electrically power assisted cycles - Anti-tampering measures2023-03-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
87.040 Farby i lakiery
CEN/TS 927-9:2023Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 9: Determination of pull-off strength2023-01-25KT 175 ds. Farb i Lakierów
97.190 Sprzęt dla dzieci
CEN/TR 13387-3:2023Child care articles - General safety guidelines - Part 3: Mechanical hazards2023-03-01KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek