Content

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TR 56004:2020Innovation Management Assessment - Guidance (ISO/TR 56004:2019)2020-10-21KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
CEN ISO/TR 56004:2020Innovation Management Assessment - Guidance (ISO/TR 56004:2019)2020-10-21KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.240 Usługi pocztowe
CEN/TR 17535:2020Requirements to connect, access, participate and further develop open global networks and systems, for postal operators and the wider postal sector players2020-11-18KT 259 ds. Poczty
CEN/TR 17536:2020Requirements for electronic advanced data (EAD) in postal operations, in particular compliant to security and customs requirements2020-11-18KT 259 ds. Poczty
CEN/TS 17523:2020Postal services - Packaging for boxable items - Characteristics for packaging of small and light weight items to be delivered into the consumer’s letterbox2020-10-21KT 259 ds. Poczty
13.030.50 Recykling
CEN/TS 17510:2020Materials obtained from end-of-life tyres - Determination of the specific surface area of powders - Method based on krypton adsorption2020-10-07KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
CEN/TS 17045:2020Materials obtained from end-of-life tyres - Quality criteria for the selection of whole tyres, for recovery and recycling processes2020-10-07KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
CEN/TR 17554:2020Ambient air - Application of EN 16909 for the determination of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) in PM10 and PMcoarse2020-11-11KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
CLC/TS 50136-9:2020Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 9: Requirements for common protocol for alarm transmission using the Internet Protocol (IP)2020-11-13KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
23.020.35 Butle do gazów
CEN/TR 14473:2020Transportable gas cylinders - Porous materials for acetylene cylinders2020-11-11KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
CEN ISO/TS 23818-1:2020Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines - Part 1: Polyethylene (PE) material (ISO/TS 23818-1:2020)2020-11-11KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
CEN/TR/ISO/ASTM 52912:2020Additive manufacturing - Design - Functionally graded additive manufacturing (ISO/ASTM/TR 52912:2020)2020-10-07KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
CLC/TS 50136-9:2020Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 9: Requirements for common protocol for alarm transmission using the Internet Protocol (IP)2020-11-13KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TR 17546:2020Electronic fee collection - EETS gap analysis and proposed standards roadmap2020-10-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TS 19321:2020Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Dictionary of in-vehicle information (IVI) data structures (ISO/TS 19321:2020)2020-10-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.69 Zastosowanie IT w usługach pocztowych
CEN/TR 17536:2020Requirements for electronic advanced data (EAD) in postal operations, in particular compliant to security and customs requirements2020-11-18KT 259 ds. Poczty
CEN/TR 17535:2020Requirements to connect, access, participate and further develop open global networks and systems, for postal operators and the wider postal sector players2020-11-18KT 259 ds. Poczty
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
CEN ISO/TS 16791:2020Health informatics - Requirements for international machine-readable coding of medicinal product package identifiers (ISO/TS 16791:2020)2020-10-14KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
CEN ISO/TS 19321:2020Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Dictionary of in-vehicle information (IVI) data structures (ISO/TS 19321:2020)2020-10-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
55.040 Materiały i przybory opakowaniowe
CEN/TS 17523:2020Postal services - Packaging for boxable items - Characteristics for packaging of small and light weight items to be delivered into the consumer’s letterbox2020-10-21KT 259 ds. Poczty
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17510:2020Materials obtained from end-of-life tyres - Determination of the specific surface area of powders - Method based on krypton adsorption2020-10-07KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
CEN/TS 17045:2020Materials obtained from end-of-life tyres - Quality criteria for the selection of whole tyres, for recovery and recycling processes2020-10-07KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
87.040 Farby i lakiery
CEN ISO/TR 19402:2020Paints and varnishes - Adhesion of coatings (ISO/TR 19402:2018)2020-10-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
CEN ISO/TR 21555:2020Paints and varnishes - Overview of test methods on hardness and wear resistance of coatings (ISO/TR 21555:2019)2020-10-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
CEN/TR 17086:2020Further guidance on the application of EN 13791:2019 and background to the provisions2020-10-14KT 274 ds. Betonu