Content

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17309:2019Test methods for environmental characterization of solid matrices - Guide to flash point testing2019-05-22RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
CEN/TS 17337:2019Stationary source emissions - Determination of mass concentration of multiple gaseous species - Fourier transform infrared spectroscopy2019-06-05KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
CEN/TR 17309:2019Test methods for environmental characterization of solid matrices - Guide to flash point testing2019-05-22RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
CEN/TR 16829:2016+AC:2019Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators2019-04-24KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
13.230 Ochrona przed wybuchami
CEN/TR 16829:2016+AC:2019Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators2019-04-24KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
CLC IEC/TR 62461:2019Radiation protection instrumentation - Determination of uncertainty in measurement2019-05-31KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
CEN/TS 16769:2019LPG equipment and accessories - Terminology2019-05-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
CEN ISO/TS 21003-7:2019Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 7: Guidance for the assessment of conformity (ISO/TS 21003-7:2019)2019-05-29KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TR 17297-1:2019Intelligent transport systems - Location referencing harmonization for Urban ITS - Part 1: State of the art and guidelines2019-05-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17154-2:2019Electronic fee collection - Evaluation of implementation for conformity to CEN/TS 16986 - Part 2: Abstract test suite2019-05-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17154-1:2019Electronic fee collection - Evaluation of implementation for conformity to CEN/TS 16986 - Part 1: Test suite structure and purposes2019-05-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 15654-3:2019Railway applications - Measurement of vertical forces on wheels and wheelsets - Part 3: Approval and verification of on track measurement sites for vehicles in service2019-05-01KT 138 ds. Kolejnictwa
53.040.10 Przenośniki
CEN/TR 16829:2016+AC:2019Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators2019-04-24KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
65.080 Nawozy sztuczne
CEN/TS 17338:2019Liming materials - Determination of the lime requirement in soil - Ammonium acetate buffer method pH 5,52019-05-01KT 156 ds. Nawozów
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17331:2019Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Content of organic substances - Methods for extraction and analysis2019-05-08KT 308 ds. Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
CEN/TS 17332:2019Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of organic substances in eluates2019-05-08KT 308 ds. Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
CEN/TR 17365:2019Method for the determination of C3A in the clinker from cement analysis2019-05-22KT 196 ds. Cementu i Wapna
91.120.10 Izolacja cieplna
CEN/TR 16798-2:2019Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 2: Interpretation of the requirements in EN 16798-1 - Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, ther2019-05-01KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 16798-2:2019Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 2: Interpretation of the requirements in EN 16798-1 - Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, ther2019-05-01KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.60 Instalacje wodociągowe
CEN ISO/TS 21003-7:2019Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 7: Guidance for the assessment of conformity (ISO/TS 21003-7:2019)2019-05-29KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.190 Sprzęt dla dzieci
CEN/TR 16411:2019Child care articles - Compiled interpretations of CEN/TC 252 standards2019-05-01KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek