Content

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TS 21177:2019Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO/TS 21177:2019)2019-10-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.240 Usługi pocztowe
CEN/TR 17386:2019Postal services - Transit time measurement for cross border postal items using real mail feasibility study2019-09-04KT 259 ds. Poczty
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
CEN/TS 17363:2019Intelligent transport systems - ECall optional additional data - Linked mobile phone number data concept2019-08-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
CEN ISO/TS 18090-1:2019Radiological protection - Characteristics of reference pulsed radiation - Part 1: Photon radiation (ISO/TS 18090-1:2015)2019-09-11KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
CWA 17454:2019Bionic Aircraft - Quality control of metal ALM parts using the Ultrasonic Technique2019-09-11KT 123 ds. Badań Własności Metali
CWA 17453:2019Bionic Aircraft - Optimized ALM support structures made from Al alloys2019-09-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
CLC/TS 50238-3:2019Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 3: Compatibility with axle counters2019-09-06KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
35.030 Bezpieczeństwo IT
CEN ISO/TS 21177:2019Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO/TS 21177:2019)2019-10-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN ISO/TS 21177:2019Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO/TS 21177:2019)2019-10-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17297-2:2019Intelligent transport systems - Location Referencing Harmonisation for Urban-ITS - Part 2: Transformation methods 2019-09-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17363:2019Intelligent transport systems - ECall optional additional data - Linked mobile phone number data concept2019-08-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TR 12896-9:2019Public transport - Reference data model - Part 9: Informative documentation2019-08-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17373:2019Railway applications - Railway rolling stock - Investigation of vehicles position on the reverse curve tracks during running and calculation of buffer overlap2019-09-18KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
CLC/TS 50238-3:2019Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 3: Compatibility with axle counters2019-09-06KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
CWA 17454:2019Bionic Aircraft - Quality control of metal ALM parts using the Ultrasonic Technique2019-09-11KT 123 ds. Badań Własności Metali
49.025.20 Aluminium
CWA 17453:2019Bionic Aircraft - Optimized ALM support structures made from Al alloys2019-09-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
CEN/TS 17062:2019Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues in vegetable oils by LC-MS/MS (QuOil)2019-09-04KT 235 ds. Analizy Żywności
CEN/TS 17061:2019Foodstuffs - Guidelines for the calibration and quantitative determination of pesticide residues and organic contaminants using chromatographic methods2019-09-04KT 235 ds. Analizy Żywności