Content

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
CEN ISO/TS 23406:2021Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)2021-10-06KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
CWA 17819:2021Guidelines for the assessment of resilience of transport infrastructure to potentially disruptive events2021-11-10RS SLT Rada Sektorowa Sektora Logistyki, Transportu i Opakowań
13.030.50 Recykling
CWA 17807:2021Dismantling methods and protocols in a Circular Economy Framework - Composite recovery in the automotive industry2021-10-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CWA 17806:2021Design Circular Framework Setting - Composite recovery design solutions in the automotive industry2021-10-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.180 Ergonomia
CEN/TR 17698:2021Ergonomics - Demands and availability of anthropometric and strength data of children in Europe2021-10-13KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
CWA 17819:2021Guidelines for the assessment of resilience of transport infrastructure to potentially disruptive events2021-11-10RS SLT Rada Sektorowa Sektora Logistyki, Transportu i Opakowań
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TS 23406:2021Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)2021-10-06KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
CLC IEC/TS 60034-30-2:2021Rotating electrical machines - Part 30-2: Efficiency classes of variable speed AC motors (IE-code)2021-10-08KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
CLC IEC/TS 60034-32:2021Rotating electrical machines - Part 32: Measurement of stator end-winding vibration at form-wound windings 2021-10-08KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
CLC/TR 50510:2021Fibre optic access to end-user - A guideline to building of FTTX fibre optic network2021-10-01KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
CEN ISO/TS 22703:2021Health informatics - Requirements for medication safety alerts (ISO/TS 22703:2021)2021-10-20KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
CEN/CLC/TR 17602-80-01:2021Space product assurance - Reuse of existing software2021-10-06KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17602-80-12:2021Space product assurance - Software process assessment and improvement - Part 2: Assessor instrument2021-10-06KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17602-80-11:2021Space product assurance - Software process assessment and improvement - Part 1: Framework2021-10-06KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17602-80-03:2021Space product assurance - Software dependability and safety2021-10-06KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17602-80-04:2021Space product assurance - Software metrication programme definition and implementation2021-10-06KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
CWA 17807:2021Dismantling methods and protocols in a Circular Economy Framework - Composite recovery in the automotive industry2021-10-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CWA 17806:2021Design Circular Framework Setting - Composite recovery design solutions in the automotive industry2021-10-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17696:2021Railway applications - Vehicle Maintenance - Guide for identification and management of Safety Critical Components for railway vehicles2021-10-27KT 138 ds. Kolejnictwa
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
CEN/CLC/TR 17602-80-12:2021Space product assurance - Software process assessment and improvement - Part 2: Assessor instrument2021-10-06KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17602-80-11:2021Space product assurance - Software process assessment and improvement - Part 1: Framework2021-10-06KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17602-80-03:2021Space product assurance - Software dependability and safety2021-10-06KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17602-80-01:2021Space product assurance - Reuse of existing software2021-10-06KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17602-70-23:2021Space product assurance - Materials, mechanical parts and processes obsolescence management handbook2021-10-06KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17602-80-04:2021Space product assurance - Software metrication programme definition and implementation2021-10-06KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
61.060 Obuwie
CEN ISO/TR 16178:2021Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Lists of critical chemical substances (ISO/TR 16178:2021)2021-10-06KT 20 ds. Skóry i Obuwia
75.160.40 Biopaliwa
CEN ISO/TS 21596:2021Solid biofuels - Determination of grindability - Hardgrove type method for thermally treated biomass fuels (ISO/TS 21596:2021)2021-11-03KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
91.010.30 Aspekty techniczne
CEN/TS 19103:2021Eurocode 5: Design of Timber Structures - Structural design of timber-concrete composite structures - Common rules and rules for buildings2021-11-17KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
CEN/TS 19103:2021Eurocode 5: Design of Timber Structures - Structural design of timber-concrete composite structures - Common rules and rules for buildings2021-11-17KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
91.080.99 Inne konstrukcje
CEN/TS 19100-2:2021Design of glass structures - Part 2: Design of out-of-plane loaded glass components2021-11-17KT 325 ds. Projektowania Konstrukcji i Elementów Budowlanych ze Szkła
CEN/TS 19100-1:2021Design of glass structures - Part 1: Basis of design and materials2021-11-17KT 325 ds. Projektowania Konstrukcji i Elementów Budowlanych ze Szkła
CEN/TS 19100-3:2021Design of glass structures - Part 3: Design of in-plane loaded glass components and their mechanical joints2021-11-17KT 325 ds. Projektowania Konstrukcji i Elementów Budowlanych ze Szkła
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
CEN/TS 17659:2021Design guideline for mechanically fastened roof waterproofing systems2021-11-10KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
97.200.50 Zabawki
CEN/TR 17695:2021Safety of toys - Mechanical and physical properties - Guidance on categorisation of projectile toys within EN 71-12021-11-10KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek