Content

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
EN ISO 7369:2020Pipework - Metal hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO 7369:2020)2020-04-29KT 126 ds. Rur Stalowych
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
EN 235:2020Wallcoverings - Vocabulary and symbols2020-05-20KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
EN 235:2020Wallcoverings - Vocabulary and symbols2020-05-20KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62960:2020Dependability reviews during the life cycle2020-05-08KT 9 ds. Niezawodności
EN IEC 61163-2:2020Reliability stress screening - Part 2: Components2020-05-01KT 9 ds. Niezawodności
03.220.20 Transport drogowy
EN ISO 14906:2018/A1:2020Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated short-range communication - Amendment 1 (ISO 14906:2018/Amd 1:2020)2020-04-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.10 Mikrobiologia medyczna
EN ISO 11737-2:2020Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process (ISO 11737-2:2019)2020-05-13KT 295 ds. Sterylizacji
07.100.20 Mikrobiologia wody
EN ISO 11133:2014/A2:2020Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 2 (ISO 11133:2014/Amd 2:2020)2020-05-20KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 11133:2014/A2:2020Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 2 (ISO 11133:2014/Amd 2:2020)2020-05-20KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN ISO 6887-5:2020Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products (ISO 6887-5:2020)2020-05-13KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN ISO 7932:2004/A1:2020Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus - Colony-count technique at 30 degrees C - Amendment 1: Inclusion of optional tests (ISO 7932:2004/Amd 1:2020)2020-04-15KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
EN IEC 80601-2-78:2020Medical electrical equipment - Part 2-78: Particular requirements for basic safety and essential performance of medical robots for rehabilitation, assessment, compensation or alleviation2020-04-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN IEC 80601-2-60:2020Medical electrical equipment - Part 2-60: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental equipment2020-04-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN IEC 60601-2-31:2020Medical electrical equipment - Part 2-31: Particular requirements for the basic safety and essential performance of external cardiac pacemakers with internal power source2020-04-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
EN ISO 7886-3:2020Sterile hypodermic syringes for single use - Part 3: Auto-disabled syringes for fixed-dose immunization (ISO 7886-3:2020)2020-05-20KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 7886-2:2020Sterile hypodermic syringes for single use - Part 2: Syringes for use with power-driven syringe pumps (ISO 7886-2:2020)2020-05-13KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 20695:2020Enteral feeding systems - Design and testing (ISO 20695:2020)2020-04-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
EN ISO 8637-1:2020Extracorporeal systems for blood purification - Part 1: Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators (ISO 8637-1:2017)2020-04-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 7199:2017/A1:2020Cardiovascular implants and artificial organs - Blood-gas exchangers (oxygenators) - Amendment 1: Connectors (ISO 7199:2016/Amd 1:2020)2020-04-01KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
EN IEC 61223-3-6:2020Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-6: Acceptance and constancy tests - Imaging performance of mammographic X-ray equipment used in a mammographic tomosynthesis mode of operation2020-04-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN 60601-2-65:2013/A1:2020Medical electrical equipment - Part 2-65: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental intra-oral X-ray equipment2020-04-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN IEC 60580:2020Medical electrical equipment - Dose area product meters2020-04-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN 60601-2-43:2010/A2:2020Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures2020-04-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
EN ISO 80601-2-56:2017/A1:2020Medical electrical equipment - Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement - Amendment 1 (ISO 80601-2-56:2017/Amd 1:2018)2020-05-06KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN IEC 80601-2-26:2020Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalographs2020-04-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
EN IEC 80601-2-26:2020Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalographs2020-04-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 21850-1:2020Dentistry - Materials for dental instruments - Part 1: Stainless steel (ISO 21850-1:2020)2020-05-13KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11737-2:2020Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process (ISO 11737-2:2019)2020-05-13KT 295 ds. Sterylizacji
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
EN 17272:2020Chemical disinfectants and antiseptics - Methods of airborne room disinfection by automated process - Determination of bactericidal, mycobactericidal, sporicidal, fungicidal, yeasticidal, virucidal and phagocidal activities2020-04-08KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
11.140 Wyposażenie szpitalne
EN 455-1:2020Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes2020-05-13KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
EN IEC 60601-2-66:2020Medical electrical equipment - Part 2-66: Particular requirements for the basic safety and essential performance of hearing aids and hearing aid systems2020-04-03KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
EN ISO 14063:2020Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples (ISO 14063:2020)2020-04-15KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
EN 45557:2020General method for assessing the proportion of recycled material content in energy-related products2020-04-29KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
EN 840-2:2020Mobile waste and recycling containers - Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design2020-04-08KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
EN 840-3:2020Mobile waste and recycling containers - Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design2020-04-08KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
EN 840-4:2020Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG- and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design2020-04-08KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
EN 840-5:2020Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance requirements and test methods2020-04-08KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
EN 840-6:2020Mobile waste and recycling containers - Part 6: Safety and health requirements2020-04-08KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
EN 840-1:2020Mobile waste and recycling containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices - Dimensions and design2020-04-08KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
EN 17346:2020Ambient air - Standard method for the determination of the concentration of ammonia using diffusive samplers2020-05-20KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
EN ISO 21832:2020Workplace air - Metals and metalloids in airborne particles - Requirements for evaluation of measuring procedures (ISO 21832:2018)2020-04-08KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
EN 17389:2020Stationary source emissions - Quality assurance and quality control procedures for automated dust arrestment plant monitors2020-05-06KT 280 ds. Jakości Powietrza
EN 17255-2:2020Stationary source emissions - Data acquisition and handling systems - Part 2: Specification of requirements on data acquisition and handling systems2020-04-29KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.10 Woda z zasobów naturalnych
EN ISO 5667-6:2016/A11:2020Water quality - Sampling - Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams (ISO 5667-6:2014)2020-05-13KT 119 ds. Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
EN ISO 5667-6:2016/A11:2020Water quality - Sampling - Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams (ISO 5667-6:2014)2020-05-13KT 119 ds. Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
EN ISO 17155:2020Soil quality - Determination of abundance and activity of soil microflora using respiration curves (ISO 17155:2012)2020-05-06KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 17512-1:2020Soil quality - Avoidance test for determining the quality of soils and effects of chemicals on behaviour - Part 1: Test with earthworms (Eisenia fetida and Eisenia andrei) (ISO 17512-1:2008)2020-05-06KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 21479:2020Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Leaf fatty acid composition of plants to assess soil quality (ISO 21479:2019)2020-05-06KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 29200:2020Soil quality - Assessment of genotoxic effects on higher plants - Vicia faba micronucleus test (ISO 29200:2013)2020-05-06KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 15685:2020Soil quality - Determination of potential nitrification and inhibition of nitrification - Rapid test by ammonium oxidation (ISO 15685:2012)2020-05-06KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 17512-2:2020Soil quality - Avoidance test for determining the quality of soils and effects of chemicals on behaviour - Part 2: Test with collembolans (Folsomia candida) (ISO 17512-2:2011)2020-05-06KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 20130:2020Soil quality - Measurement of enzyme activity patterns in soil samples using colorimetric substrates in micro-well plates (ISO 20130:2018)2020-05-06KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 11266:2020Soil quality - Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic conditions (ISO 11266:1994)2020-05-06KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 15473:2020Soil quality - Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under anaerobic conditions (ISO 15473:2002)2020-04-29KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 21286:2020Soil quality - Identification of ecotoxicological test species by DNA barcoding (ISO 21286:2019)2020-04-29KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 14239:2020Soil quality - Laboratory incubation systems for measuring the mineralization of organic chemicals in soil under aerobic conditions (ISO 14239:2017)2020-04-29KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 21285:2020Soil quality - Inhibition of reproduction of the soil mite (Hypoaspis aculeifer) by soil contaminants (ISO 21285:2019)2020-04-29KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 18763:2020Soil quality - Determination of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher plants (ISO 18763:2016)2020-04-29KT 190 ds. Biologii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 11553-1:2020Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: Laser safety requirements (ISO 11553-1:2020)2020-04-15KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
EN ISO 19085-11:2020Woodworking machines - Safety - Part 11: Combined machines (ISO 19085-11:2020)2020-04-08KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-9:2020Woodworking machines - Safety - Part 9: Circular saw benches (with and without sliding table) (ISO 19085-9:2019)2020-04-08KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN 60335-2-26:2003/A11:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-26: Particular requirements for clocks2020-05-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-27:2013/A1:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation2020-04-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-6:2015/A11:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances2020-04-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-27:2013/A2:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation2020-04-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-17:2013/A1:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances2020-04-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-6:2015/A1:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances2020-04-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.10 Walka z pożarem
EN 16856:2020Portable aerosol dispensers for fire extinguishing purposes 2020-04-22KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 16925:2018/AC:2020Fixed firefighting systems - Automatic residential sprinkler systems - Design, installation and maintenance2020-04-29KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN IEC 60695-1-12:2020Fire hazard testing - Part 1-12: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Fire safety engineering2020-05-15KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN 61482-2:2020Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 2: Requirements2020-05-01KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 13823:2020Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item2020-05-20KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 13381-10:2020Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 10: Applied protection to solid steel bars in tension2020-05-06KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 15269-1:2019/AC:2020Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 1: General requirements2020-04-15KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50131-13:2020Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 13: Pyrotechnic Obscuration Security Devices2020-05-08KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
EN ISO 15384:2020Protective clothing for firefighters - Laboratory test methods and performance requirements for wildland firefighting clothing (ISO 15384:2018)2020-04-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
EN 407:2020Protective gloves and other hand protective equipments against thermal risks (heat and/or fire)2020-04-08KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 20320:2020Protective clothing for use in Snowboarding - Wrist Protectors - Requirements and test methods (ISO 20320:2020)2020-04-08KT 22 ds. Odzieżownictwa
17.040.20 Właściwości powierzchni
EN ISO 16610-29:2020Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 29: Linear profile filters: Wavelets (ISO 16610-29:2020)2020-04-22KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
EN ISO 10360-5:2020Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 5: Coordinate measuring machines (CMMs) using single and multiple stylus contacting probing systems using discrete point and/or sc2020-04-15KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN IEC 60704-2-8:2020Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-8: Particular requirements for electric shavers, hair clippers or trimmers2020-05-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60704-2-4:2012/A11:2020Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-4: Particular requirements for washing machines and spin extractors2020-04-03KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
17.140.50 Elektroakustyka
EN IEC 60118-13:2020Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Requirements and methods of measurement for electromagnetic immunity to mobile digital wireless devices2020-04-03KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
EN IEC 60601-2-66:2020Medical electrical equipment - Part 2-66: Particular requirements for the basic safety and essential performance of hearing aids and hearing aid systems2020-04-03KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 61788-7:2020Superconductivity - Part 7: Electronic characteristic measurements - Surface resistance of high-temperature superconductors at microwave frequencies2020-05-15KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN IEC 61788-4:2020Superconductivity - Part 4: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti and Nb3Sn composite superconductors2020-05-15KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN IEC 60404-7:2020Magnetic materials - Part 7: Method of measurement of the coercivity (up to 160 kA/m) of magnetic materials in an open magnetic circuit2020-04-24KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
EN IEC 61010-2-010:2020Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials2020-05-22KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-081:2020Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-081: Particular requirements for automatic and semi-automatic laboratory equipment for analysis and other purposes2020-05-22KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
EN ISO 3506-1:2020Fasteners - Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and studs with specified grades and property classes (ISO 3506-1:2020)2020-04-15KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.060.20 Nakrętki
EN ISO 3506-2:2020Fasteners - Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 2: Nuts with specified grades and property classes (ISO 3506-2:2020)2020-04-22KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
23.020.35 Butle do gazów
EN 16728:2016+A2:2020LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders other than traditional welded and brazed steel cylinders - Periodic inspection2020-04-29KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 16964:2020Gas cylinders - Flexible hoses assemblies - Specification and testing (ISO 16964:2019)2020-04-29KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 1440:2016+A2:2020LPG equipment and accessories - Transportable refillable traditional welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Periodic inspection2020-04-29KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 11118:2015/A1:2020Gas cylinders - Non-refillable metallic gas cylinders - Specification and test methods - Amendment 1 (ISO 11118:2015/Amd 1:2019)2020-04-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN 13480-2:2017/A7:2020Metallic industrial piping - Part 2: Materials2020-04-22KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
EN 13598-1:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings and shallow chambers2020-05-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 13598-2:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers2020-05-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
EN 13598-2:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers2020-05-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 13598-1:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings and shallow chambers2020-05-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
EN 16436-1:2014+A3:2020Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixtures in the vapour phase - Part 1: Hoses and tubings2020-05-20KT 277 ds. Gazownictwa
EN 13766:2018+A1:2020Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of liquid petroleum gas and liquefied natural gas - Specification2020-05-06KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN ISO 7369:2020Pipework - Metal hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO 7369:2020)2020-04-29KT 126 ds. Rur Stalowych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN ISO 8659:2020Thermoplastics valves - Fatigue strength - Test method (ISO 8659:2020)2020-04-22KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.50 Zawory zwrotne
EN 16767:2020Industrial valves - Metallic check valves2020-04-15KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
EN ISO/ASTM 52915:2020Specification for additive manufacturing file format (AMF) Version 1.2 (ISO/ASTM 52915:2020)2020-04-15KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
EN ISO 9455-3:2020Soft soldering fluxes - Test methods - Part 3: Determination of acid value, potentiometric and visual titration methods (ISO 9455-3:2019)2020-05-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
EN ISO 8502-6:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 6: Extraction of water soluble contaminants for analysis (Bresle method)(ISO 8502-6:2020)2020-05-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63172:2020Electrical accessories - Methodology for determining the energy efficiency class of electrical accessories2020-05-15KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
27.070 Ogniwa paliwowe
EN IEC 62282-8-101:2020Fuel cell technologies - Part 8-101: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of solid oxide single cells and stacks, including reversible operation2020-04-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62282-3-100:2020Fuel cell technologies - Part 3-100: Stationary fuel cell power systems - Safety2020-04-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 62446-2:2020Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 2: Grid connected systems - Maintenance of PV systems2020-05-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN 62852:2015/A1:2020Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements and tests2020-05-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62788-5-1:2020Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 5-1: Edge seals - Suggested test methods for use with edge seal materials2020-05-08KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62788-6-2:2020Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 6-2: General tests - Moisture permeation testing of polymeric materials2020-05-08KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
EN 61400-22:2011/AC:2020-04Wind turbines - Part 22: Conformity testing and certification2020-04-24KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 61400-12-1:2017/AC:2020-04Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines2020-04-10KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
EN ISO 20049-1:2020Solid biofuels - Determination of self-heating of pelletized biofuels - Part 1: Isothermal calorimetry (ISO 20049-1:2020)2020-05-20KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60695-1-12:2020Fire hazard testing - Part 1-12: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Fire safety engineering2020-05-15KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 61293:2020Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements2020-04-10KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.030 Materiały magnetyczne
EN IEC 60404-7:2020Magnetic materials - Part 7: Method of measurement of the coercivity (up to 160 kA/m) of magnetic materials in an open magnetic circuit2020-04-24KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.035.10 Materiały izolacyjne z papieru i tektury
EN IEC 60667-3-1:2020Vulcanized fibre for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Flat sheets2020-05-22KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
EN IEC 61788-7:2020Superconductivity - Part 7: Electronic characteristic measurements - Surface resistance of high-temperature superconductors at microwave frequencies2020-05-15KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN IEC 61788-4:2020Superconductivity - Part 4: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti and Nb3Sn composite superconductors2020-05-15KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 62024-2:2020High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Rated current of inductors for DC-to-DC converters2020-05-22KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
EN IEC 63093-2:2020Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 2: Pot-cores for use in telecommunications, power supply, and filter applications2020-05-22KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
EN IEC 63093-3:2020Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 3: Half pot-cores made of ferrite for inductive proximity switches2020-05-22KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63172:2020Electrical accessories - Methodology for determining the energy efficiency class of electrical accessories2020-05-15KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.40 Łączniki
EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices2020-05-15KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN 62752:2016/A1:2020In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD)2020-05-08KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2020-05-15KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices2020-05-15KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2020-05-15KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN IEC 61439-7:2020Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations2020-05-01KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN 60061-1:1993/A60:2020Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps2020-05-22KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 60061-3:1993/A57:2020Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges2020-05-22KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 60061-2:1993/A55:2020Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders2020-05-22KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
EN IEC 62386-105:2020Digital addressable lighting interface - Part 105: Particular requirements for control gear and control devices - Firmware Transfer2020-05-22KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 62386-105:2020Digital addressable lighting interface - Part 105: Particular requirements for control gear and control devices - Firmware Transfer2020-05-22KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60034-2-3:2020Rotating electrical machines - Part 2-3: Specific test methods for determining losses and efficiency of converter-fed AC motors2020-05-08KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.180 Transformatory. Dławiki
EN 50708-3-1:2020Power transformers - Additional European requirements: Part 3-1 Large power transformer - General requirements2020-05-22KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
EN 50708-1-1:2020Power transformers - Additional European requirements: Part 1-1: Common part - General requirements2020-05-22KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
EN 50708-2-1:2020Power transformers - Additional European requirements: Part 2-1 Medium power transformer - General requirements2020-05-22KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN IEC 60633:2019/AC:2020-04High-voltage direct current (HVDC) transmission - Vocabulary2020-04-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
EN IEC 60086-4:2019/AC:2020-05Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries2020-05-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 60086-6:2020Primary batteries - Part 6: Guidance on environmental aspects2020-04-03KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
EN IEC 62984-1:2020High-temperature secondary batteries - Part 1: General requirements2020-05-08KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62984-2:2020High-temperature secondary batteries - Part 2: Safety requirements and tests2020-05-01KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
EN IEC 63056:2020Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries for use in electrical energy storage systems2020-05-22KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.99 Inne ogniwa galwaniczne i baterie
EN IEC 62932-2-1:2020Flow battery energy systems for stationary applications - Part 2-1: Performance general requirements and test methods2020-04-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62932-1:2020Flow battery energy systems for stationary applications - Part 1: Terminology and general aspects2020-04-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62932-2-2:2020Flow battery energy systems for stationary applications - Part 2-2: Safety requirements2020-04-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
EN IEC 61897:2020Overhead lines - Requirements and tests for Aeolian vibration dampers2020-04-17KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
EN IEC 61854:2020Overhead lines - Requirements and tests for spacers2020-04-17KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.260 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
EN 61482-2:2020Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 2: Requirements2020-05-01KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
EN 50119:2020Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines2020-04-03KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61163-2:2020Reliability stress screening - Part 2: Components2020-05-01KT 9 ds. Niezawodności
EN IEC 62435-3:2020Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 3: Data2020-04-17KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.040 Rezystory
EN IEC 61643-331:2020Components for low-voltage surge protection - Part 331: Performance requirements and test methods for metal oxide varistors (MOV)2020-05-08KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62812:2019/AC:2020-04Low resistance measurements - Methods and guidance2020-04-10KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
EN IEC 60384-11:2019/AC:2020-05Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 11: Sectional specification - Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil DC capacitors2020-05-15KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
EN IEC 60384-26:2018/AC:2020-05Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 26: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte2020-05-15KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 61076-3-124:2019/AC:2020-04Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-124: Rectangular connectors - Detail specification for 10-way, shielded, free and fixed connectors for I/O and data transmission with frequencies up to 500 MHz2020-04-24KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
EN IEC 62610-6:2020Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Thermal management for cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 series - Part 6: Air recirculation and bypass of indoor cabinets2020-05-15KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN ISO 11553-1:2020Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: Laser safety requirements (ISO 11553-1:2020)2020-04-15KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.100.20 Odporność
EN 55035:2017/A11:2020Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements2020-05-22KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN IEC 60118-13:2020Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Requirements and methods of measurement for electromagnetic immunity to mobile digital wireless devices2020-04-03KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62368-1:2020/AC:2020-05Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements2020-05-15KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61280-4-1:2019/AC:2020-05Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement2020-05-15KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN 60794-1-21:2015/A1:2020Optical fibre cables - Part 1-21: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Mechanical tests methods2020-04-17KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 62148-6:2020Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 6: ATM-PON transceivers2020-05-01KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 61300-2-19:2013/AC:2020-04Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-19: Tests - Damp heat (steady state)2020-04-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
EN IEC 61757-1-1:2020Fibre optic sensors - Part 1-1: Strain measurement - Strain sensors based on fibre Bragg gratings2020-05-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN 62351-3:2014/A2:2020Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 3: Communication network and system security - Profiles including TCP/IP2020-05-01KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN 61850-8-1:2011/A1:2020Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) - Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-32020-04-17KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN 61850-9-2:2011/A1:2020Communication networks and systems for power utility automation - Part 9-2: Specific communication service mapping (SCSM) - Sampled values over ISO/IEC 8802-32020-04-03KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN 61850-7-2:2010/A1:2020Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-2: Basic information and communication structure - Abstract communication service interface (ACSI)2020-04-03KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN 61850-7-4:2010/A1:2020Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-4: Basic communication structure - Compatible logical node classes and data object classes2020-04-03KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62368-1:2020/AC:2020-05Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements2020-05-15KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN 50600-4-7:2020Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-7: Cooling Efficiency Ratio2020-04-03KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
EN 10372:2020Quality tracking system for flat steel products using barcode - Printing, reading and information processing2020-04-22KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
35.100.10 Warstwa fizyczna
EN 50090-5-1:2020Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 5-1: Media and media dependent layers - Power line for HBES Class 1 2020-04-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50090-5-2:2020Home and Building Electronic Systems (HBES) Part 5-2: Media and media dependent layers - Network based on HBES Class 1, Twisted Pair 2020-04-10KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
EN 50090-5-1:2020Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 5-1: Media and media dependent layers - Power line for HBES Class 1 2020-04-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50090-5-2:2020Home and Building Electronic Systems (HBES) Part 5-2: Media and media dependent layers - Network based on HBES Class 1, Twisted Pair 2020-04-10KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.110 Tworzenie sieci
EN 50600-4-7:2020Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-7: Cooling Efficiency Ratio2020-04-03KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.160 Systemy mikroprocesorowe
EN 50600-4-7:2020Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-7: Cooling Efficiency Ratio2020-04-03KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
EN ISO/ASTM 52915:2020Specification for additive manufacturing file format (AMF) Version 1.2 (ISO/ASTM 52915:2020)2020-04-15KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN ISO 14906:2018/A1:2020Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated short-range communication - Amendment 1 (ISO 14906:2018/Amd 1:2020)2020-04-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN ISO 16484-5:2017/A1:2020Building automation and control systems (BACS) - Part 5: Data communication protocol - Amendment 1 (ISO 16484-5:2017/Amd 1:2020)2020-05-06KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN ISO 21597-1:2020Information container for linked document delivery - Exchange specification - Part 1: Container (ISO 21597-1:2020)2020-04-22KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
EN ISO 16484-6:2020Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing (ISO 16484-6:2020)2020-04-15KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
EN ISO 19136-1:2020Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 1: Fundamentals (ISO 19136-1:2020)2020-04-15KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO 11073-20701:2020Health informatics - Device interoperability - Part 20701: Point-of-care medical device communication - Service oriented medical device exchange architecture and protocol binding (ISO/IEEE 11073-20701:2020)2020-04-01KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.260 Urządzenia biurowe
EN 50643:2018/A1:2020Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment2020-04-10KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
37.040.25 Błony radiograficzne
EN 60601-2-43:2010/A2:2020Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures2020-04-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
43.080.99 Inne pojazdy użytkowe
EN 16990:2020Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to type-approval for on-road use - Side by Side Vehicles - Safety requirements and test methods2020-05-20KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.140 Motocykle i motorowery
EN 16990:2020Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to type-approval for on-road use - Side by Side Vehicles - Safety requirements and test methods2020-05-20KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.150 Rowery
EN 17406:2020Classification for bicycles usage2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 16185-1:2014+A1:2020Railway applications - Braking systems of multiple unit trains - Part 1: Requirements and definitions2020-05-20KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15611:2020Railway applications - Braking - Relay valves2020-04-01KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 15227:2020Railway applications - Crashworthiness requirements for rail vehicles2020-04-08KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
EN IEC 61108-5:2020Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Global navigation satellite systems (GNSS) - Part 5: BeiDou navigation satellite system (BDS) - Receiver equipment - Performance requirements, methods of testing and required test results2020-05-08KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 25197:2020Small craft - Electrical/electronic control systems for steering, shift and throttle (ISO 25197:2020)2020-04-22KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 15083:2020Small craft - Bilge-pumping systems (ISO 15083:2020)2020-04-22KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 11105:2020Small craft - Ventilation of petrol engine and/or petrol tank compartments (ISO 11105:2020)2020-04-01KT 230 ds. Małych Statków
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
EN 2576:2020Aerospace series - Bolts, MJ threads, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286) - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/650 °C - Technical specification2020-05-13KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 7010:2020Aerospace series - Configuration - Definition and designation for product standards for externally threaded fasteners2020-05-13KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
EN 16602-70-17:2020Space product assurance - Durability testing of coatings and surface finishes 2020-04-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 4604-007:2019/AC:2020Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 007: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WN - Product standard2020-04-22KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4604-006:2019/AC:2020Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 006: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WM - Product standard2020-04-22KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16602-70-17:2020Space product assurance - Durability testing of coatings and surface finishes 2020-04-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.060 Wózki przemysłowe
EN 16842-9:2019/AC:2020Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 9: Order-picking, lateral- and front-stacking trucks with elevating operator position2020-04-15KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
55.100 Butelki. Słoje
EN ISO 12822:2020Glass packaging - 26 H 126 crown finish - Dimensions (ISO 12822:2020)2020-04-01KT 133 ds. Opakowań
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 1833-28:2020Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 28: Mixtures of chitosan with certain other fibres (method using diluted acetic acid) (ISO 1833-28:2019)2020-04-29KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
EN 17323:2020Geosynthetics - Determination of tensile properties of Polymeric Geosynthetic Barriers 2020-05-13KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 3376:2020Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tensile strength and percentage elongation (ISO 3376:2020)2020-05-20KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 17131:2020Leather - Identification of leather with microscopy (ISO 17131:2020)2020-04-15KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 14088:2020Leather - Chemical tests - Quantitative analysis of tanning agents by filter method (ISO 14088:2020)2020-04-08KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
EN ISO 4254-6:2020Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (ISO 4254-6:2020)2020-05-20KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.80 Sprzęt leśny
EN 13525:2020Forestry machinery - Wood chippers - Safety2020-04-15KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 17362:2020Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and compound feed by LC-MS/MS2020-04-29KT 40 ds. Pasz
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
EN ISO 3657:2020Animal and vegetable fats and oils - Determination of saponification value (ISO 3657:2020)2020-04-29KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
EN IEC 61010-2-081:2020Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-081: Particular requirements for automatic and semi-automatic laboratory equipment for analysis and other purposes2020-05-22KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
EN IEC 61010-2-010:2020Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials2020-05-22KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
EN 17272:2020Chemical disinfectants and antiseptics - Methods of airborne room disinfection by automated process - Determination of bactericidal, mycobactericidal, sporicidal, fungicidal, yeasticidal, virucidal and phagocidal activities2020-04-08KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
EN 12404:2020Durability of wood and wood-based products - Assessment of the effectiveness of masonry fungicide to prevent growth into wood of Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Laboratory method2020-05-20KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
EN 1390:2020Wood preservatives - Determination of the eradicant action against Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae - Laboratory method2020-04-08KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 14935:2020Petroleum and related products - Determination of wick flame persistence of fire-resistant fluids (ISO 14935:2020)2020-04-29KT 222 ds. Środków Smarowych
75.160.30 Paliwa gazowe
EN ISO 8973:1999/A1:2020Liquefied petroleum gases - Calculation method for density and vapour pressure - Amendment 1 (ISO 8973:1997/Amd 1:2020)2020-04-08KT 223 ds. Gazów Technicznych
75.160.40 Biopaliwa
EN ISO 20049-1:2020Solid biofuels - Determination of self-heating of pelletized biofuels - Part 1: Isothermal calorimetry (ISO 20049-1:2020)2020-05-20KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
EN ISO 8222:2020Petroleum measurement systems - Calibration - Volumetric measures, proving tanks and field measures (including formulae for properties of liquids and materials) (ISO 8222:2020)2020-04-15KT 222 ds. Środków Smarowych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN ISO 20257-1:2020Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of floating LNG installations - Part 1: General requirements (ISO 20257-1:2020)2020-05-06KT 277 ds. Dystrybucji Paliw Gazowych
EN ISO 20088-2:2020Determination of the resistance to cryogenic spill of insulation materials - Part 2: Vapour exposure (ISO 20088-2:2020)2020-04-01KT 277 ds. Dystrybucji Paliw Gazowych
EN ISO 21809-3:2016/A1:2020Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 3: Field joint coatings - Amendment 1: Introduction of mesh-backed coating systems (ISO 21809-3:2016/Amd 1:2020)2020-04-01KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
EN 1676:2020Aluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots for remelting - Specifications2020-04-22KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
EN 10372:2020Quality tracking system for flat steel products using barcode - Printing, reading and information processing2020-04-22KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
EN 10139:2016+A1:2020Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming - Technical delivery conditions2020-04-08KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
77.150.10 Wyroby z aluminium
EN 1706:2020Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition and mechanical properties2020-04-22KT 301 ds. Odlewnictwa
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 4497:2020Metallic powders - Determination of particle size by dry sieving (ISO 4497:2020)2020-05-13KT 33 ds. Metalurgii Proszków
EN ISO 13517:2020Metallic powders - Determination of flow rate by means of a calibrated funnel (Gustavsson flowmeter) (ISO 13517:2020)2020-05-13KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-11:2020Woodworking machines - Safety - Part 11: Combined machines (ISO 19085-11:2020)2020-04-08KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-9:2020Woodworking machines - Safety - Part 9: Circular saw benches (with and without sliding table) (ISO 19085-9:2019)2020-04-08KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 19066-2:2020Plastics - Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene (MABS) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 19066-2:2020)2020-04-01KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 19064-2:2020Plastics - Styrene-acrylonitrile (SAN) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 19064-2:2020)2020-04-01KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
EN ISO 8659:2020Thermoplastics valves - Fatigue strength - Test method (ISO 8659:2020)2020-04-22KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
EN ISO 16964:2020Gas cylinders - Flexible hoses assemblies - Specification and testing (ISO 16964:2019)2020-04-29KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
83.180 Kleje
EN ISO 17178:2020Adhesives - Adhesives for bonding parquet to subfloor - Test methods and minimum requirements (ISO 17178:2013)2020-04-08KT 184 ds. Klejów
87.040 Farby i lakiery
EN 927-11:2020Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 11: Assessment of air inclusions/microfoam in coating films2020-04-22KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 927-7:2020Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 7: Assessment of knot staining resistance of wood coatings2020-04-22KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
EN ISO 787-19:2020General methods of test for pigments - Part 19: Determination of water-soluble nitrates (Salicylic acid method) (ISO 787-19:2020)2020-04-29KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
EN ISO 3262-1:2020Extenders - Specifications and methods of test - Part 1: Introduction and general test methods (ISO 3262-1:2020)2020-04-01KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 21597-1:2020Information container for linked document delivery - Exchange specification - Part 1: Container (ISO 21597-1:2020)2020-04-22KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
EN ISO 16484-5:2017/A1:2020Building automation and control systems (BACS) - Part 5: Data communication protocol - Amendment 1 (ISO 16484-5:2017/Amd 1:2020)2020-05-06KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne
EN 13823:2020Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item2020-05-20KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
EN 16475-4:2020Chimneys - Accessories - Part 4: Flue dampers - Requirements and test methods2020-04-15KT 318 ds. Kominów
EN 16475-6:2020Chimneys - Accessories - Part 6: Access components - Requirements and test methods2020-04-08KT 318 ds. Kominów
EN 16475-1:2020Chimneys - Accessories - Part 1: Chimney silencers - Requirements and test methods2020-04-08KT 318 ds. Kominów
91.060.50 Drzwi i okna
EN 15269-1:2019/AC:2020Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 1: General requirements2020-04-15KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.080.13 Konstrukcje stalowe
EN 13381-10:2020Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 10: Applied protection to solid steel bars in tension2020-05-06KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.080.20 Konstrukcje drewniane
EN ISO 8970:2020Timber structures - Testing of joints made with mechanical fasteners - Requirements for timber density (ISO 8970:2020)2020-04-01KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
EN 13823:2020Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item2020-05-20KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 1097-2:2020Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation 2020-04-15KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
EN 1097-8:2020Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value2020-04-15KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
EN 13230-6:2020Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 6: Design2020-04-29KT 138 ds. Kolejnictwa
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
EN ISO 16484-6:2020Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing (ISO 16484-6:2020)2020-04-15KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.180 Wykończenie wnętrz
EN 235:2020Wallcoverings - Vocabulary and symbols2020-05-20KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
EN 13598-2:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers2020-05-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 13598-1:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings and shallow chambers2020-05-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
EN 1794-2:2020Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 2: General safety and environmental requirements2020-05-13KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 13230-6:2020Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 6: Design2020-04-29KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 13146-4:2020Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 4: Effect of repeated loading2020-04-22KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 13146-9:2020Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 9: Determination of stiffness2020-04-22KT 138 ds. Kolejnictwa
93.120 Budownictwo portów lotniczych
EN 50212:2020Connectors for thermoelectric sensors2020-05-01KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63008:2020Household and similar electrical appliances - Accessibility of control elements, doors, lids, drawers and handles2020-05-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 62552-1:2020Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 1: General requirements2020-04-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 62552-2:2020Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 2: Performance requirements2020-04-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 62552-3:2020Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 3: Energy consumption and volume2020-04-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 50643:2018/A1:2020Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment2020-04-10KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
EN 15181:2017+A1:2020Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens2020-05-13KT 277 ds. Użytkowania Gazu
EN 60335-2-6:2015/A11:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances2020-04-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 484:2019/AC:2020Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Independent stoves, including those incorporating a grill for outdoor use2020-04-22KT 277 ds. Gazownictwa
EN 60335-2-6:2015/A1:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances2020-04-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
EN 60335-2-26:2003/A11:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-26: Particular requirements for clocks2020-05-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-17:2013/A1:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances2020-04-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
EN 60704-2-4:2012/A11:2020Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-4: Particular requirements for washing machines and spin extractors2020-04-03KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
EN 50559:2013/A1:2020Electric room heating, underfloor heating, characteristic of performance - Definitions, method of testing, sizing and formula symbols2020-04-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN IEC 60730-2-7:2020Automatic electrical controls - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches2020-05-01KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN IEC 60730-2-8:2020Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements2020-05-01KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN IEC 60730-2-11:2020Automatic electrical controls - Part 2-11: Particular requirements for energy regulators2020-05-01KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN 60730-2-6:2016/A1:2020Automatic electrical controls - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements2020-05-01KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN 50090-5-1:2020Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 5-1: Media and media dependent layers - Power line for HBES Class 1 2020-04-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50090-5-2:2020Home and Building Electronic Systems (HBES) Part 5-2: Media and media dependent layers - Network based on HBES Class 1, Twisted Pair 2020-04-10KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50491-11:2015/A1:2020General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 11: Smart Metering - Application Specifications - Simple External Consumer Display2020-04-10KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.140 Meble
EN 1335-1:2020Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions2020-04-22KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.150 Pokrycia podłogowe
EN 1817:2020Resilient floor coverings - Specification for homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings2020-04-29KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 12199:2020Resilient floor coverings - Specifications for homogeneous and heterogeneous relief rubber floor coverings2020-04-29KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 1816:2020Resilient floor coverings - Specification for homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings with foam backing2020-04-29KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN IEC 60704-2-8:2020Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-8: Particular requirements for electric shavers, hair clippers or trimmers2020-05-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-27:2013/A1:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation2020-04-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-27:2013/A2:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation2020-04-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
EN 17187:2020Conservation of Cultural Heritage - Characterization of mortars used in cultural heritage2020-04-22KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
EN 17206:2020Entertainment technology - Machinery for stages and other production areas - Safety requirements and inspections2020-05-13KT 320 ds. Technologii Widowiskowej
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
EN ISO 5912:2020Camping tents - Requirements and test methods (ISO 5912:2020)2020-04-01KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.200.40 Place do zabaw i gier
EN 1176-7:2020Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation2020-04-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.200.50 Zabawki
EN 71-7:2014+A3:2020Safety of toys - Part 7: Finger paints - Requirements and test methods2020-04-08KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.220.10 Obiekty sportowe
EN 17409:2020Surfaces for sports areas - Code of practice for the sampling of performance infills used within synthetic turf surfaces2020-05-20KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 17324:2020Surfaces for sports areas - Test method for the determination of the resistance to dynamic fatigue of shock pads and sports surfaces2020-05-06KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 17326:2020Surfaces for sports areas - Determination of dimensional stability of shock pads used within sports systems2020-05-06KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 1569:2020Surfaces for sports areas - Determination of the behaviour under a rolling load2020-05-06KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 1517:2020Surfaces for sports areas - Determination of resistance to impact2020-05-06KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
EN ISO 20320:2020Protective clothing for use in Snowboarding - Wrist Protectors - Requirements and test methods (ISO 20320:2020)2020-04-08KT 22 ds. Odzieżownictwa
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
EN 914:2020Gymnastic equipment - Parallel bars and combination asymmetric/parallel bars - Requirements and test methods including safety2020-05-20KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
EN 1651:2018+A1:2020Paragliding equipment - Harnesses - Safety requirements and strength tests2020-04-22KT 2 ds. Sportu i Rekreacji