Content

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
EN 16981:2021Photocatalysis - Glossary of terms2021-10-06RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
EN ISO 11807-2:2021Integrated optics - Vocabulary - Part 2: Terms used in classification (ISO 11807-2:2021)2021-10-20KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
EN ISO 11807-1:2021Integrated optics - Vocabulary - Part 1: Optical waveguide basic terms and symbols (ISO 11807-1:2021)2021-10-20KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
03.080.01 Usługi. Zagadnienia ogólne
EN 17371-2:2021Provision of services - Part 2: Services contracts - Guidance for the design, content and structure of contracts2021-11-03RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
EN ISO 56005:2021Innovation management - Tools and methods for intellectual property management - Guidance (ISO 56005:2020)2021-10-06KT 336 ds. Innowacji
EN 17463:2021Valuation of Energy Related Investments (VALERI)2021-10-06KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
EN ISO 56005:2021Innovation management - Tools and methods for intellectual property management - Guidance (ISO 56005:2020)2021-10-06KT 336 ds. Innowacji
03.140 Patenty. Własność intelektualna
EN ISO 56005:2021Innovation management - Tools and methods for intellectual property management - Guidance (ISO 56005:2020)2021-10-06KT 336 ds. Innowacji
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
EN IEC 80001-1:2021Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software2021-10-29KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN IEC 80601-2-26:2020/AC:2021-10Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalographs2021-10-29KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN 60601-1:2006/A2:2021Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance2021-10-08KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN IEC 80601-2-77:2021Medical electrical equipment - Part 2-77: Particular requirements for the basic safety and essential performance of robotically assisted surgical equipment2021-10-01KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 10079-4:2021Medical suction equipment - Part 4: General requirements (ISO 10079-4:2021)2021-10-20KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 80601-2-90:2021Medical electrical equipment - Part 2-90: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory high-flow therapy equipment (ISO 80601-2-90:2021)2021-10-06KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały
EN IEC 80601-2-77:2021Medical electrical equipment - Part 2-77: Particular requirements for the basic safety and essential performance of robotically assisted surgical equipment2021-10-01KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
EN 50527-2-3:2021Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-3: Specific assessment for workers with implantable neurostimulators2021-10-29KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
EN ISO 16672:2021Ophthalmic implants - Ocular endotamponades (ISO 16672:2020)2021-10-13KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
EN 285:2015+A1:2021Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers2021-10-06KT 295 ds. Sterylizacji
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
EN 13624:2021Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)2021-11-10KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
EN ISO 4307:2021Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for saliva - Isolated human DNA (ISO 4307:2021)2021-11-03KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
EN ISO 16256:2021Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems - Broth micro-dilution reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against yeast fungi involved in infectious diseases (ISO 16256:2021)2021-10-27KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
EN ISO 10535:2021Assistive products - Hoists for the transfer of persons - Requirements and test methods (ISO 10535:2021)2021-11-03KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62321-3-3:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-3: Screening - Polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry using a pyrolyser/thermal desorption acces2021-10-22KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 62321-9:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 9: Hexabromocyclododecane in polymers by chromatography-mass spectrometry (GC-MS)2021-10-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 62321-2:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 2: Disassembly, disjointment and mechanical sample preparation2021-10-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
EN ISO 22526-1:2021Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 1: General principles (ISO 22526-1:2020)2021-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 22526-2:2021Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 2: Material carbon footprint, amount (mass) of CO2 removed from the air and incorporated into polymer molecule (ISO 22526-2:2020)2021-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 22526-3:2021Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 3: Process carbon footprint, requirements and guidelines for quantification (ISO 22526-3:2020)2021-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 22403:2021Plastics - Assessment of the intrinsic biodegradability of materials exposed to marine inocula under mesophilic aerobic laboratory conditions - Test methods and requirements (ISO 22403:2020)2021-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 14065:2021General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information (ISO 14065:2020)2021-10-27KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
EN 15216:2021Environmental solid matrices - Determination of total dissolved solids (TDS) in water and eluates2021-10-20KT 216 ds. Odpadów
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
EN 17255-3:2021Stationary source emissions - Data acquisition and handling systems - Part 3: Specification of requirements for the performance test of data acquisition and handling systems2021-10-20KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.20 Woda pitna
EN 12873-4:2021Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 4: Test method for water treatment membranes2021-11-17KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
EN ISO 20236:2021Water quality - Determination of total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC), total bound nitrogen (TNb) and dissolved bound nitrogen (DNb) after high temperature catalytic oxidative combustion (ISO 20236:2018)2021-11-17KT 122 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
EN ISO 16266-2:2021Water quality - Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa - Part 2: Most probable number method (ISO 16266-2:2018)2021-11-17KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
EN ISO 11916-3:2021Soil quality - Determination of selected explosives and related compounds - Part 3: Method using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) (ISO 11916-3:2021)2021-10-06KT 191 ds. Chemii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 19085-15:2021Woodworking machines - Safety - Part 15: Presses (ISO 19085-15:2021)2021-11-17KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-14:2021Woodworking machines - Safety - Part 14: Four-sided moulding machines (ISO 19085-14:2021)2021-11-17KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-2:2021Woodworking machines - Safety - Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines (ISO 19085-2:2021)2021-11-17KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation2021-11-19KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-21:2021/A1:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters2021-10-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-25:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens2021-10-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-25:2021/A11:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens2021-10-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60704-1:2021Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 1: General requirements2021-10-15KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-35:2016/A2:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-15:2016/A12:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-15:2016/A2:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-15:2016/A1:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-61:2003/A12:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
EN IEC 63087-1:2021Assistive listening devices and systems for active assisted living - Part 1: General2021-10-01KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN IEC 60695-2-12:2021Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials2021-11-19KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60695-2-13:2021Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials2021-10-01KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60695-9-2:2021Fire hazard testing - Part 9-2: Surface spread of flame - Summary and relevance of test methods2021-10-01KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
EN 15882-5:2021Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 5: Combined penetration seals2021-10-13KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.230 Ochrona przed wybuchami
EN 14373:2021Explosion suppression systems2021-11-03KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN 50689:2021Safety of laser products - Particular Requirements for Consumer Laser Products2021-11-05KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN IEC 60839-11-33:2021Alarm and electronic security systems - Part 11-33: Electronic access control systems - Access control configuration based on Web services2021-10-01KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
EN ISO 15384:2020/A1:2021Protective clothing for firefighters - Laboratory test methods and performance requirements for wildland firefighting clothing - Amendment 1 (ISO 15384:2018/Amd 1:2021)2021-10-13KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN 17479:2021Hearing protectors - Guidance on selection of individual fit testing methods2021-11-17KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
EN 13138-1:2021Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn2021-10-20KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 13138-3:2021Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats into which a user is positioned2021-10-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 13138-2:2021Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held2021-10-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
17.040.20 Właściwości powierzchni
EN 16165:2021Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation2021-10-27KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 15302:2021Railway applications - Wheel-rail contact geometry parameters - Definitions and methods for evaluation2021-10-06KT 138 ds. Kolejnictwa
17.180.20 Barwy i pomiary światła
EN 13032-3:2021Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of workplaces2021-11-03KT 4 ds. Techniki Świetlnej
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 61788-23:2021Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of cavity-grade Nb superconductors2021-10-01KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC/IEEE 62209-1528:2021Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Part 1528: Human models, instrumentation, and procedures (Frequency range of 2021-11-19KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 62586-2:2017/A1:2021Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements2021-10-22KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.240 Pomiary promieniowania
EN 50527-2-3:2021Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-3: Specific assessment for workers with implantable neurostimulators2021-10-29KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.040 Badania środowiskowe
EN IEC 60068-3-3:2019/AC:2021-10Environmental testing - Part 3-3: Supporting documentation and guidance - Seismic test methods for equipment2021-10-15KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
EN IEC 61010-2-011:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-011: Particular requirements for refrigerating equipment2021-11-19KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-011:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-011: Particular requirements for refrigerating equipment2021-11-19KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN 61010-031:2015/A1:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 031: Safety requirements for hand-held and hand-manipulated probe assemblies for electrical test and measurement2021-11-12KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-032:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-032: Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical test and measurement2021-11-12KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN 61010-031:2015/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 031: Safety requirements for hand-held and hand-manipulated probe assemblies for electrical test and measurement2021-11-12KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-032:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-032: Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical test and measurement2021-11-12KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-033:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage2021-11-12KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage2021-11-12KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.100 Badania nieniszczące
EN 17290:2021Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Examination for loss of thickness due to erosion and/or corrosion using the TOFD technique2021-10-13KT 7 ds. Badań Nieniszczących
EN 13477-2:2021Non-destructive testing - Acoustic emission testing - Equipment characterisation - Part 2: Verification of operating characteristics2021-10-13KT 7 ds. Badań Nieniszczących
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 11114-2:2021Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 2: Non-metallic materials (ISO 11114-2:2021)2021-11-10KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 1439:2021LPG equipment and accessories - Procedure for checking transportable refillable LPG cylinders before, during and after filling2021-10-27KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 23826:2021Gas cylinders - Ball valves - Specification and testing (ISO 23826:2021)2021-10-27KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN 877:2021Cast iron pipe systems and their components for the evacuation of water from works - characteristics and test methods2021-10-27KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 13480-5:2017/A2:2021Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing2021-10-13KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
EN 13480-2:2017/A8:2021Metallic industrial piping - Part 2: Materials2021-10-06KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
EN ISO 15874-3:2013/A2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 3: Fittings - Amendment 2 (ISO 15874-3:2013/Amd 2:2021)2021-10-27KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 21003-3:2008/A1:2021Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 3: Fittings - Amendment 1 (ISO 21003-3:2008/Amd 1:2021)2021-10-27KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 15876-3:2017/A2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutene (PB) - Part 3: Fittings - Amendment 2 (ISO 15876-3:2017/Amd 2:2021)2021-10-27KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 15875-3:2003/A2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 3: Fittings - Amendment 2 (ISO 15875-3:2003/Amd 2:2021)2021-10-27KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 22391-3:2009/A2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 3: Fittings - Amendment 2 (ISO 22391-3:2009/Amd 2:2021)2021-10-27KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 15877-3:2009/A2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 3: Fittings - Amendment 2 (ISO 15877-3:2009/Amd 2:2021)2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN 12516-2:2014+A1:2021Industrial valves - Shell design strength - Part 2: Calculation method for steel valve shells2021-10-27KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.080 Pompy
EN 17038-1:2019/AC:2021Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pump units - Part 1: General requirements and procedures for testing and calculation of Energy Efficiency Index (EEI)2021-10-13KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
EN 17038-2:2019/AC:2021Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pump units - Part 2: Testing and calculation of Energy Efficiency Index (EEI) of single pump units2021-10-13KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
EN 16480:2021Pumps - Rotodynamic pumps - Minimum required efficiency of water pumps and determination of Minimum Efficiency Index (MEI)2021-10-13KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-5: Particular requirements for grass shears2021-10-29KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN IEC 62841-4-5:2021Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-5: Particular requirements for grass shears2021-10-29KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN ISO 15614-12:2021Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding (ISO 15614-12:2021)2021-10-27KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 3834-5:2021Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2021)2021-10-27KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN 12732:2021Gas infrastructure - Welding steel pipework - Functional requirements2021-11-17KT 277 ds. Przesyłu Paliw Gazowych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
EN ISO 18496:2021Brazing - Fluxes for brazing - Classification and technical delivery conditions (ISO 18496:2020)2021-10-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.01 Obróbka powierzchni i nakładanie powłok. Zagadnienia ogólne
EN 16981:2021Photocatalysis - Glossary of terms2021-10-06RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN ISO 14922:2021Thermal spraying - Quality requirements for manufacturers of thermal sprayed coatings (ISO 14922:2021)2021-10-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.40 Powłoki metalowe
EN ISO 4524-3:2021Metallic coatings - Test methods for electrodeposited gold and gold alloy coatings - Part 3: Electrographic tests for porosity (ISO 4524-3:2021)2021-11-03KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.50 Emalie
EN ISO 6370-1:2021Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance to abrasion - Part 1: Abrasion testing apparatus (ISO 6370-1:1991)2021-10-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 6370-2:2021Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance to abrasion - Part 2: Loss in mass after sub-surface abrasion (ISO 6370-2:2020)2021-10-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.60 Powłoki organiczne
EN 13523-3:2021Coil coated metals - Test methods - Part 3: Colour difference and metamerism - Instrumental comparison 2021-10-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-7:2021Coil coated metals - Test methods - Part 7: Resistance to cracking on bending (T-bend test)2021-10-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-2:2021Coil coated metals - Test methods - Part 2: Gloss2021-10-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-0:2021Coil coated metals - Test methods - Part 0: General introduction2021-10-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
EN 17463:2021Valuation of Energy Related Investments (VALERI)2021-10-06KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
EN 15502-1:2021Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests2021-11-10KT 277 ds. Użytkowania Gazu
27.080 Pompy cieplne
EN ISO 21922:2021Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing and marking (ISO 21922:2021)2021-11-03KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.160 Energetyka słoneczna
EN 62920:2017/A1:2021Photovoltaic power generating systems - EMC requirements and test methods for power conversion equipment2021-10-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
EN ISO 21922:2021Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing and marking (ISO 21922:2021)2021-11-03KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60695-2-12:2021Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials2021-11-19KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN 62262:2002/A1:2021Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)2021-10-15KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN IEC 60695-9-2:2021Fire hazard testing - Part 9-2: Surface spread of flame - Summary and relevance of test methods2021-10-01KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60695-2-13:2021Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials2021-10-01KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
29.030 Materiały magnetyczne
EN 62044-3:2001/AC:2021-11Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 3: Magnetic properties at high excitation level2021-11-19KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
EN IEC 60674-3-1:2021Plastic films for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Biaxially oriented polypropylene (PP) film for capacitors2021-10-01KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
EN IEC 61788-23:2021Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of cavity-grade Nb superconductors2021-10-01KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN 62044-3:2001/AC:2021-11Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 3: Magnetic properties at high excitation level2021-11-19KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
EN IEC 60320-1:2021Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements2021-10-08KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.40 Łączniki
EN IEC 60947-3:2021/AC:2021-11Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units2021-11-19KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN 61009-1:2012/A13:2021Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules2021-10-15KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-101:2021/AC:2021-11High-voltage switchgear and controlgear - Part 101: Synthetic testing2021-11-19KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN 62271-1:2017/A1:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear2021-11-12KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN IEC 60947-3:2021/AC:2021-11Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units2021-11-19KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
EN 62271-1:2017/A1:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear2021-11-12KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN IEC 60238:2018/A2:2021Edison screw lampholders2021-10-01KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 61347-2-14:2018/A11:2021Lamp controlgear - Part 2-14: Particular requirements for DC and/or AC supplied electronic controlgear for fluorescent induction lamps2021-11-19KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62868-2-3:2021Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-3: Particular requirements - Flexible OLED tiles and panels2021-11-19KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62868-2-1:2021Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-1: Particular requirements - semi-integrated OLED modules2021-11-05KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62868-1:2021Organic light emitting diode (OLED) Light sources for general lighting - Safety - Part 1: General requirements and tests2021-11-05KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62868-2-2:2021Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-2: Particular requirements - Integrated OLED modules2021-11-05KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62922:2017/A1:2021Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance requirements2021-10-08KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących
EN ISO 29461-1:2021Air intake filter systems for rotary machinery - Test methods - Part 1: Static filter elements (ISO 29461-1:2021)2021-10-06KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
29.180 Transformatory. Dławiki
EN 50708-1-2:2021Power transformers - Additional European requirements: Part 1-2 Common part - Assessment of energy performance2021-10-29KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN 60700-1:2015/A1:2021Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 1: Electrical testing2021-10-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN 60700-2:2016/A1:2021Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology2021-10-01KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
EN IEC 60086-5:2021Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte2021-11-05KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
EN 50342-1:2015/A2:2021Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test2021-10-08KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
EN IEC 63218:2021Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium, nickel cadmium and nickel-metal hydride cells and batteries for portable applications - Guidance on environmental aspects2021-10-08KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
EN IEC 61954:2021Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves2021-11-12KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62435-9:2021Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 9: Special cases2021-10-01KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63287-1:2021Semiconductor devices - Generic semiconductor qualification guidelines - Part 1: Guidelines for IC reliability qualification2021-10-01KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.20 Tyrystory
EN IEC 61954:2021Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves2021-11-12KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
EN IEC 63244-1:2021Semiconductor devices - Semiconductor devices for wireless power transfer and charging - Part 1: General requirements and specifications2021-10-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
EN IEC 63041-1:2021Piezoelectric sensors - Part 1: Generic specifications2021-10-29KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
EN IEC 60444-6:2021Measurement of quartz crystal unit parameters - Part 6: Measurement of drive level dependence (DLD)2021-10-08KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
EN IEC 61189-2-807:2021Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 2-807: Test methods for materials for interconnection structures - Decomposition temperature (Td) using TGA2021-10-15KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN 50689:2021Safety of laser products - Particular Requirements for Consumer Laser Products2021-11-05KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
EN ISO 11807-2:2021Integrated optics - Vocabulary - Part 2: Terms used in classification (ISO 11807-2:2021)2021-10-20KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
EN ISO 14881:2021Integrated optics - Interfaces - Parameters relevant to coupling properties (ISO 14881:2021)2021-10-20KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
EN ISO 11807-1:2021Integrated optics - Vocabulary - Part 1: Optical waveguide basic terms and symbols (ISO 11807-1:2021)2021-10-20KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.100.10 Emisja
EN 61000-3-3:2013/A2:2021Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection2021-11-05KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN IEC 62153-4-5:2021Metallic communication cable test methods - Part 4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Screening or coupling attenuation - Absorbing clamp method2021-10-01KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
EN IEC 62153-4-5:2021Metallic communication cable test methods - Part 4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Screening or coupling attenuation - Absorbing clamp method2021-10-01KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62153-4-16:2021Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-16: Electromagnetic compatibility (EMC) - Extension of the frequency range to higher frequencies for transfer impedance and to lower frequencies for screening attenuation measurements usin2021-10-01KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.30 Łączniki RF
EN IEC 61169-54:2021Radio frequency connectors - Part 54: Sectional specification for coaxial connectors with 10 mm inner diameter of outer conductor, nominal characteristic impedance 50 Ω, Series 4,3-102021-10-08KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60958-3:2021Digital audio interface - Part 3: Consumer applications2021-10-08KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 60958-1:2021Digital audio interface - Part 1: General2021-10-08KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
EN IEC 63087-1:2021Assistive listening devices and systems for active assisted living - Part 1: General2021-10-01KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61753-131-03:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 131-03: Single-mode mechanical fibre splice for category OP - Outdoor protected environment2021-11-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61753-101-03:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard - Part 101-03: Fibre management systems for category OP - Outdoor protected environment2021-11-05KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61753-111-09:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 111-09: Sealed closures - Category S - Subterranean2021-10-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 50377-14-1:2021Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications Part 14-1: Simplex and duplex cords made from simplex plugs with cylindrical ferrules, using EN 60793-2-50 single-mode B-652 or B-657 fib2021-10-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61753-111-07:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 111-07: Sealed closures - Category A - Aerial2021-10-15KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN IEC 61850-7-420:2021Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-420: Basic communication structure - Distributed energy resources and distribution automation logical nodes2021-11-19KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
EN ISO/IEC 29101:2021Information technology - Security techniques - Privacy architecture framework (ISO/IEC 29101:2018)2021-10-13KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN IEC 80001-1:2021Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software2021-10-29KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN ISO 27789:2021Health informatics - Audit trails for electronic health records (ISO 27789:2021)2021-10-20KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
EN IEC 62321-3-3:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-3: Screening - Polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry using a pyrolyser/thermal desorption acces2021-10-22KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 62321-9:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 9: Hexabromocyclododecane in polymers by chromatography-mass spectrometry (GC-MS)2021-10-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 62321-2:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 2: Disassembly, disjointment and mechanical sample preparation2021-10-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
EN IEC 63246-1:2021Configurable car infotainment services (CCIS) - Part 1: General2021-10-08KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.060.40 Układy paliwowe
EN ISO 21058:2021Road vehicles - Dimethyl Ether (DME) refuelling connector (ISO 21058:2019)2021-10-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.160 Pojazdy specjalne
EN 17106-3-1:2021Road operation machinery - Safety - Part 3-1: Winter service machines - Requirements for snow clearing machines with rotating tools and snow ploughs2021-10-20KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 17106-3-2:2021Road operation machinery - Safety - Part 3-2: Winter service machines - Specific requirements for spreading machines2021-10-20KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 17106-1:2021Road operation machinery - Safety - Part 1: General requirements2021-10-20KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 17106-2:2021Road operation machinery - Safety - Part 2: Specific requirements for road surface cleaning machines2021-10-20KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 17106-4:2021Road operation machinery - Safety - Part 4: Road service area maintenance machines - Requirements for grass and brush cutting machines2021-10-20KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
EN 17003:2021Road vehicles - Roller brake testers for vehicles of more than 3,5 tons GVW - Safety requirements2021-11-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 15302:2021Railway applications - Wheel-rail contact geometry parameters - Definitions and methods for evaluation2021-10-06KT 138 ds. Kolejnictwa
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 11592-2:2021Small craft - Determination of maximum propulsion power rating using manoeuvring speed - Part 2: Craft with a length of hull between 8 m and 24 m (ISO 11592-2:2021)2021-11-10KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 8666:2020/A11:2021Small craft - Principal data (ISO 8666:2020)2021-10-27KT 230 ds. Małych Statków
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
EN 9208:2021Aerospace series - Programme management - Expression of need - Guidance on and format for (Need) Technical Specification2021-10-13KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.50 Kleje
EN 16602-70-16:2021Space engineering - Adhesive bonding for spacecraft and launcher applications2021-10-27KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
EN 2755:2021Aerospace series - Bearing, spherical, plain in corrosion resisting steel with self-lubricating liner - Elevated load at ambient temperature - Technical specification2021-11-17KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4613:2021Aerospace series - Spherical plain bearing in corrosion resisting steel with self-lubricating liner, narrow series - Dimensions and loads - Inch series2021-10-27KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4614:2021Aerospace series - Spherical plain bearing in corrosion resisting steel with self-lubricating liner, wide series - Dimensions and loads - Inch series2021-10-27KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16602-70-16:2021Space engineering - Adhesive bonding for spacecraft and launcher applications2021-10-27KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.020.99 Inne urządzenia dźwigowe
EN 16952:2018+A1:2021Agricultural machinery - Rough-terrain Work Platforms for Orchard’s operations (WPO) - Safety2021-10-20KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
53.040.10 Przenośniki
EN 620:2021Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for fixed belt conveyors for bulk materials2021-10-06KT 245 ds. Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania
53.060 Wózki przemysłowe
EN ISO 3691-6:2021Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 6: Burden and personnel carriers (ISO 3691-6:2021)2021-10-27KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
EN 16285:2021Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the deformation of the aluminium tube body (Guillotine test)2021-11-03KT 133 ds. Opakowań
EN 15421:2021Packaging - Flexible aluminium tubes - Determination of the adhesion of the internal and external protective lacquering2021-10-27KT 133 ds. Opakowań
55.130 Pojemniki do aerozoli
EN 14854:2021Glass packaging - Dimensions of neck finishes for aerosol and spray glass containers2021-11-03KT 133 ds. Opakowań
55.200 Maszyny pakujące
EN 415-11:2021Safety of packaging machines - Part 11: Determination of efficiency and availability2021-10-20KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
EN 415-3:2021Safety of packaging machines - Part 3: Form, fill and seal machines; fill and seal machines 2021-10-13KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 1973:2021Textile fibres - Determination of linear density - Gravimetric method and vibroscope method (ISO 1973:2021)2021-10-06KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
EN ISO 4674-2:2021Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tear resistance - Part 2: Ballistic pendulum method (ISO 4674-2:2021)2021-10-20KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 6450:2021Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to liquids (ISO 6450:2021)2021-10-06KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
EN IEC 60335-2-76:2021/A11:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers2021-10-29KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
EN IEC 60335-2-76:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers2021-10-29KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
EN ISO 4254-6:2020/A11:2021Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (ISO 4254-6:2020)2021-11-17KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
EN 16952:2018+A1:2021Agricultural machinery - Rough-terrain Work Platforms for Orchard’s operations (WPO) - Safety2021-10-20KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 17547:2021Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of vitamin A, E and D content - Method using solid phase extraction (SPE) clean-up and high-performance liquid chromatography (HPLC)2021-11-10KT 40 ds. Pasz
EN 17517:2021Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) with on-line HPLC-GC-FID analysis2021-10-27KT 40 ds. Pasz
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
EN 12873-4:2021Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 4: Test method for water treatment membranes2021-11-17KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
EN 13870:2015+A1:2021Food processing machinery - Portion cutting machines - Safety and hygiene requirements2021-11-17KT 15 ds. Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage2021-11-12KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-033:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage2021-11-12KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 20884:2019/A1:2021Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry - Amendment 1: Addition of the SSD detector to the Monochromatic excitation part of Table 1 (ISO 20884:2019/Amd 1:2021)2021-10-13KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.160.30 Paliwa gazowe
EN ISO 20884:2019/A1:2021Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry - Amendment 1: Addition of the SSD detector to the Monochromatic excitation part of Table 1 (ISO 20884:2019/Amd 1:2021)2021-10-13KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN ISO 21857:2021Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Prevention of corrosion on pipeline systems influenced by stray currents (ISO 21857:2021)2021-10-13KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
EN 12385-5:2021/AC:2021Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts2021-11-10KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-16:2021Woodworking machines - Safety - Part 16: Table band saws and band re-saws (ISO 19085-16:2021)2021-11-17KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-15:2021Woodworking machines - Safety - Part 15: Presses (ISO 19085-15:2021)2021-11-17KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-14:2021Woodworking machines - Safety - Part 14: Four-sided moulding machines (ISO 19085-14:2021)2021-11-17KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-2:2021Woodworking machines - Safety - Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines (ISO 19085-2:2021)2021-11-17KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 23977-1:2021Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of plastic materials exposed to seawater - Part 1: Method by analysis of evolved carbon dioxide (ISO 23977-1:2020)2021-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 22403:2021Plastics - Assessment of the intrinsic biodegradability of materials exposed to marine inocula under mesophilic aerobic laboratory conditions - Test methods and requirements (ISO 22403:2020)2021-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 22766:2021Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials in marine habitats under real field conditions (ISO 22766:2020)2021-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 22526-2:2021Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 2: Material carbon footprint, amount (mass) of CO2 removed from the air and incorporated into polymer molecule (ISO 22526-2:2020)2021-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 22404:2021Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of non-floating materials exposed to marine sediment - Method by analysis of evolved carbon dioxide (ISO 22404:2019)2021-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 23977-2:2021Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of plastic materials exposed to seawater - Part 2: Method by measuring the oxygen demand in closed respirometer (ISO 23977-2:2020)2021-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 22526-3:2021Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 3: Process carbon footprint, requirements and guidelines for quantification (ISO 22526-3:2020)2021-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 22526-1:2021Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 1: General principles (ISO 22526-1:2020)2021-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
EN 17619:2021Classification of wood adhesives for non-structural timber products for exterior use2021-11-10KT 184 ds. Klejów
EN 17618:2021Adhesives - Wood-to-wood adhesive bonds for non-structural applications - Determination of shear strength by compressive loading2021-11-10KT 184 ds. Klejów
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
EN 12012-4:2019+A1:2021Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 4: Safety requirements for agglomerators2021-10-13KT 240 ds. Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych
EN 12301:2019/AC:2021Plastics and rubber machines - Calenders - Safety requirements2021-10-06KT 240 ds. Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych
85.100 Maszyny papiernicze
EN 1034-4:2021Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 4: Pulpers and their loading facilities2021-11-17KT 23 ds. Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 22553-13:2021Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 13: Determination of re-solving behaviour (ISO 22553-13:2021)2021-11-10KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 22553-14:2021Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 14: Deposition behaviour (ISO 22553-14:2021)2021-11-10KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.99 Inne aspekty
EN 15942:2021Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business2021-11-17KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
EN 15942:2021Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business2021-11-17KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
EN ISO 11855-2:2021Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity (ISO 11855-2:2021)2021-10-06KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.060.20 Dachy
EN 508-3:2021Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 3: Stainless steel2021-10-13KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
EN 508-1:2021Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 1: Steel2021-10-13KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
EN 16165:2021Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation2021-10-27KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
EN ISO 10591:2021Building and civil engineering sealants - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants after immersion in water (ISO 10591:2021)2021-11-03KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
EN ISO 11432:2021Building and civil engineering sealants - Determination of resistance to compression (ISO 11432:2021)2021-10-20KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
EN 16002:2018/AC:2021Flexible sheets for waterproofing - Determination of the resistance to wind load of mechanically fastened flexible sheets for roof waterproofing2021-10-06KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.140.10 Centralne ogrzewanie
EN 15502-1:2021Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests2021-11-10KT 277 ds. Użytkowania Gazu
91.140.40 Instalacje gazowe
EN 12405-1:2021Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion2021-10-06KT 277 ds. Przesyłu Paliw Gazowych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
EN ISO 15875-3:2003/A2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 3: Fittings - Amendment 2 (ISO 15875-3:2003/Amd 2:2021)2021-10-27KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 22391-3:2009/A2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 3: Fittings - Amendment 2 (ISO 22391-3:2009/Amd 2:2021)2021-10-27KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 21003-3:2008/A1:2021Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 3: Fittings - Amendment 1 (ISO 21003-3:2008/Amd 1:2021)2021-10-27KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 15876-3:2017/A2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutene (PB) - Part 3: Fittings - Amendment 2 (ISO 15876-3:2017/Amd 2:2021)2021-10-27KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 15874-3:2013/A2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 3: Fittings - Amendment 2 (ISO 15874-3:2013/Amd 2:2021)2021-10-27KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 15877-3:2009/A2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 3: Fittings - Amendment 2 (ISO 15877-3:2009/Amd 2:2021)2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
EN 60335-2-21:2021/A1:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters2021-10-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.70 Instalacje sanitarne
EN 246:2021Sanitary tapware - General specifications for aerators2021-11-17KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
EN 17037:2018/AC:2021Daylight in buildings2021-10-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
EN 13032-3:2021Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of workplaces2021-11-03KT 4 ds. Techniki Świetlnej
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN ISO 22475-1:2021Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements - Part 1: Technical principles for the sampling of soil, rock and groundwater (ISO 22475-1:2021)2021-10-20KT 254 ds. Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
EN ISO 22391-3:2009/A2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 3: Fittings - Amendment 2 (ISO 22391-3:2009/Amd 2:2021)2021-10-27KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.080.10 Roboty drogowe
EN 16165:2021Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation2021-10-27KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 13286-47:2021Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 47: Test method for the determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling2021-11-10KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 13286-1:2021Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 1: Test methods for laboratory reference density and water content - Introduction, general requirements and sampling2021-11-10KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 13286-4:2021Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for laboratory reference density and water content - Vibrating hammer2021-11-10KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-48:2021Bituminous mixtures - Test methods - Part 48: Interlayer Bonding2021-11-10KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 13286-41:2021Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 41: Test method for the determination of the compressive strength of hydraulically bound mixtures 2021-11-03KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.080.99 Inne normy dotyczące budownictwa drogowego
EN 17106-4:2021Road operation machinery - Safety - Part 4: Road service area maintenance machines - Requirements for grass and brush cutting machines2021-10-20KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 17106-1:2021Road operation machinery - Safety - Part 1: General requirements2021-10-20KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 17106-3-1:2021Road operation machinery - Safety - Part 3-1: Winter service machines - Requirements for snow clearing machines with rotating tools and snow ploughs2021-10-20KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 17106-2:2021Road operation machinery - Safety - Part 2: Specific requirements for road surface cleaning machines2021-10-20KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 16432-3:2021Railway applications - Ballastless track systems - Part 3: Acceptance2021-11-03KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 16704-3:2016+A1:2021Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 3: Competences for personnel related to work on or near tracks2021-10-13KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 16704-1:2016+A1:2021Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 1: Railway risks and common principles for protection of fixed and mobile work sites2021-10-13KT 138 ds. Kolejnictwa
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
EN IEC 60335-2-25:2021/A11:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens2021-10-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-25:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens2021-10-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-90:2021Household and similar appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens2021-10-01KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
EN IEC 60335-2-110:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-110: Particular requirements for commercial microwave appliances with insertion or contacting applicators2021-10-01KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
EN 60335-2-35:2016/A2:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-15:2016/A12:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-15:2016/A2:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-15:2016/A1:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
EN 60335-2-61:2003/A12:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
EN ISO 22042:2021Blast chiller and freezer cabinets for professional use - Classification, requirements and test conditions (ISO 22042:2021)2021-10-13KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation2021-11-19KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60704-1:2021Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 1: General requirements2021-10-15KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
EN 17206:2020/AC:2021Entertainment technology - Machinery for stages and other production areas - Safety requirements and inspections2021-10-13KT 320 ds. Technologii Widowiskowej
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
EN 892:2012+A2:2021Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety requirements and test methods2021-11-10KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 13138-1:2021Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn2021-10-20KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 13138-2:2021Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held2021-10-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 13138-3:2021Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats into which a user is positioned2021-10-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji