Content

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
EN ISO 18513:2021Tourism services - Hotels and other types of tourism accommodation - Vocabulary (ISO 18513:2021)2021-09-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
EN 16981:2021Photocatalysis - Glossary of terms2021-10-06RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
EN IEC 63203-101-1:2021Wearable electronic devices and technologies - Part 101-1: Terminology2021-08-27KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
EN ISO 15223-1:2021Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2021)2021-09-29KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN IEC 60445:2021Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
03.080.30 Usługi dla konsumentów
EN ISO 18513:2021Tourism services - Hotels and other types of tourism accommodation - Vocabulary (ISO 18513:2021)2021-09-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
EN ISO 56005:2021Innovation management - Tools and methods for intellectual property management - Guidance (ISO 56005:2020)2021-10-06KT 336 ds. Innowacji
EN 17463:2021Valuation of Energy Related Investments (VALERI)2021-10-06KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
EN ISO 56005:2021Innovation management - Tools and methods for intellectual property management - Guidance (ISO 56005:2020)2021-10-06KT 336 ds. Innowacji
03.100.70 Systemy zarządzania
EN ISO 13485:2016/A11:2021Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)2021-09-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
EN ISO/IEC 17030:2021Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity (ISO/IEC 17030:2021)2021-09-22KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.140 Patenty. Własność intelektualna
EN ISO 56005:2021Innovation management - Tools and methods for intellectual property management - Guidance (ISO 56005:2020)2021-10-06KT 336 ds. Innowacji
03.160 Prawo. Administracja
EN 17531:2021Reporting in support of supervision of online gambling services by the gambling regulatory authorities of the Member States2021-09-29KT 330 ds. Opracowania Raportów Wspierających Nadzór nad Grami Hazardowymi w Sieci Internet
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 6888-1:2021Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Method using Baird-Parker agar medium (ISO 6888-1:2021)2021-09-08KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN ISO 6888-2:2021Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 2: Method using rabbit plasma fibrinogen agar medium (ISO 6888-2:2021)2021-09-08KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
EN 60601-1:2006/A2:2021Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance2021-10-08KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN IEC 80601-2-77:2021Medical electrical equipment - Part 2-77: Particular requirements for the basic safety and essential performance of robotically assisted surgical equipment2021-10-01KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN ISO 15223-1:2021Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2021)2021-09-29KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 13485:2016/A11:2021Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)2021-09-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 80601-2-90:2021Medical electrical equipment - Part 2-90: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory high-flow therapy equipment (ISO 80601-2-90:2021)2021-10-06KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały
EN IEC 80601-2-77:2021Medical electrical equipment - Part 2-77: Particular requirements for the basic safety and essential performance of robotically assisted surgical equipment2021-10-01KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
EN 62563-1:2010/A2:2021Medical electrical equipment - Medical image display systems - Part 1: Evaluation methods2021-08-27KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
EN ISO 16672:2021Ophthalmic implants - Ocular endotamponades (ISO 16672:2020)2021-10-13KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
EN ISO 6877:2021Dentistry - Endodontic obturating materials (ISO 6877:2021)2021-09-22KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 21563:2021Dentistry - Hydrocolloid impression materials (ISO 21563:2021)2021-09-15KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
EN ISO 17664-1:2021Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices - Part 1: Critical and semi-critical medical devices (ISO 17664-1:2021)2021-09-01KT 295 ds. Sterylizacji
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
EN 285:2015+A1:2021Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers2021-10-06KT 295 ds. Sterylizacji
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
EN 12353:2021Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity2021-09-01KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
EN ISO 6717:2021In vitro diagnostic medical devices - Single-use containers for the collection of specimens from humans other than blood (ISO 6717:2021)2021-09-08KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
EN ISO 10993-9:2021Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products (ISO 10993-9:2019)2021-09-29KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62321-2:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 2: Disassembly, disjointment and mechanical sample preparation2021-10-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 62321-9:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 9: Hexabromocyclododecane in polymers by chromatography-mass spectrometry (GC-MS)2021-10-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.030.50 Recykling
EN 17410:2021Plastics - Controlled loop recycling of PVC-U profiles from windows and doors2021-09-22KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
EN 16980-1:2021Photocatalysis - Continuous flow test methods - Part 1: Determination of the degradation of nitric oxide (NO) in the air by photocatalytic materials2021-09-15KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
EN 50632-3-9:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws2021-09-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-3-1:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws2021-09-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-2-19:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-19: Particular requirements for jointers2021-09-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-2-17:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers2021-09-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-2-14:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-14: Particular requirements for planers2021-09-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-2-5:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-5: Particular requirements for circular saws2021-09-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
EN ISO 11916-3:2021Soil quality - Determination of selected explosives and related compounds - Part 3: Method using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) (ISO 11916-3:2021)2021-10-06KT 191 ds. Chemii Gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
EN ISO 17892-12:2018/A1:2021Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 12: Determination of liquid and plastic limits - Amendment 1 (ISO 17892-12:2018/Amd 1:2021)2021-09-08KT 254 ds. Geotechniki
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN IEC 60445:2021Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN IEC 60704-1:2021Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 1: General requirements2021-10-15KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-15:2016/A1:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-15:2016/A12:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-35:2016/A2:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-61:2003/A12:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-15:2016/A2:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
EN IEC 63087-1:2021Assistive listening devices and systems for active assisted living - Part 1: General2021-10-01KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 50710:2021Requirements for the provision of secure remote services for fire safety systems and security systems2021-09-24KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia
EN 14972-15:2021Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 15: Test protocol for combustion turbines in enclosures not exceeding 260 m³ for open nozzle systems2021-09-15KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 14972-14:2021Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 14: Test protocol for combustion turbines in enclosures exceeding 260 m³ for open nozzle systems2021-09-15KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN IEC 60695-9-2:2021Fire hazard testing - Part 9-2: Surface spread of flame - Summary and relevance of test methods2021-10-01KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60695-2-13:2021Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials2021-10-01KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
EN 15882-5:2021Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 5: Combined penetration seals2021-10-13KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN IEC 60695-6-1:2021Fire hazard testing - Part 6-1: Smoke obscuration - General guidance2021-09-17KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
EN IEC 62271-215:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 215: Phase comparator used with VDIS2021-08-27KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN IEC 61318:2021Live working - Methods for assessment of defects and verification of performance applicable to tools, devices and equipment2021-08-27KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN IEC 60839-11-33:2021Alarm and electronic security systems - Part 11-33: Electronic access control systems - Access control configuration based on Web services2021-10-01KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
EN 50710:2021Requirements for the provision of secure remote services for fire safety systems and security systems2021-09-24KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia
13.340.10 Odzież ochronna
EN ISO 15384:2020/A1:2021Protective clothing for firefighters - Laboratory test methods and performance requirements for wildland firefighting clothing - Amendment 1 (ISO 15384:2018/Amd 1:2021)2021-10-13KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 13688:2013/A1:2021Protective clothing - General requirements (ISO 13688:2013/Amd 1:2021)2021-09-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN ISO 16321-2:2021Eye and face protection for occupational use - Part 2: Additional requirements for protectors used during welding and related techniques (ISO 16321-2:2021)2021-09-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 18527-2:2021Eye and face protection for sports use - Part 2: Requirements for eye protectors for squash and eye protectors for racquetball and squash 57 (ISO 18527-2:2021)2021-09-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
EN 13138-2:2021Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held2021-10-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 13138-3:2021Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats into which a user is positioned2021-10-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
17.040.20 Właściwości powierzchni
EN 15302:2021Railway applications - Wheel-rail contact geometry parameters - Definitions and methods for evaluation2021-10-06KT 138 ds. Kolejnictwa
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
EN ISO 10360-13:2021Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 13: Optical 3D CMS (ISO 10360-13:2021)2021-09-22KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
EN ISO 10360-10:2021Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 10: Laser trackers (ISO 10360-10:2021)2021-09-15KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
EN ISO 10360-13:2021Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 13: Optical 3D CMS (ISO 10360-13:2021)2021-09-22KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
EN ISO 3381:2021Railway applications - Acoustics - Noise measurement inside railbound vehicles (ISO 3381:2021)2021-09-22KT 138 ds. Kolejnictwa
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 61788-23:2021Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of cavity-grade Nb superconductors2021-10-01KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60404-11:2021Magnetic materials - Part 11: Methods of measurement of the surface insulation resistance of electrical steel strip and sheet2021-08-27KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 60404-6:2018/A1:2021Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens2021-08-27KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
EN IEC 62056-3-1:2021Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 3-1: Use of local area networks on twisted pair with carrier signalling2021-08-27KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
19.040 Badania środowiskowe
EN IEC 60068-3-3:2019/AC:2021-10Environmental testing - Part 3-3: Supporting documentation and guidance - Seismic test methods for equipment2021-10-15KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60068-2-21:2021Environmental testing - Part 2-21: Tests - Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
EN IEC 61010-2-051:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-051: Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-061:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-051: Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.100 Badania nieniszczące
EN 13477-2:2021Non-destructive testing - Acoustic emission testing - Equipment characterisation - Part 2: Verification of operating characteristics2021-10-13KT 7 ds. Badań Nieniszczących
EN 17290:2021Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Examination for loss of thickness due to erosion and/or corrosion using the TOFD technique2021-10-13KT 7 ds. Badań Nieniszczących
EN 16602-70-15:2021Space product assurance - Non-destructive testing2021-09-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
EN ISO 13918:2018/A1:2021Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding - Amendment 1 (ISO 13918:2017/Amd 1:2021)2021-09-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
23.020.10 Zbiorniki stałe i cysterny
EN 13121-1:2021GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials - Specification conditions and acceptance criteria2021-09-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN 13480-5:2017/A2:2021Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing2021-10-13KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
EN 13480-2:2017/A8:2021Metallic industrial piping - Part 2: Materials2021-10-06KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
EN 13480-3:2017/A4:2021Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation2021-09-22KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
EN ISO 15877-3:2009/A2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 3: Fittings - Amendment 2 (ISO 15877-3:2009/Amd 2:2021)2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.99 Inne elementy rurociągów
EN 17415-3:2021District cooling pipes - Bonded single pipe systems for directly buried cold water networks - Part 3: Factory made steel valve assembly for steel or plastic service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene2021-09-01KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 17415-2:2021District cooling pipes - Bonded single pipe systems for directly buried cold water networks - Part 2: Factory made fitting assemblies of steel or plastic service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene2021-09-01KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
EN 13611:2019/AC:2021Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - General requirements2021-09-01KT 277 ds. Użytkowania Gazu
23.080 Pompy
EN 16480:2021Pumps - Rotodynamic pumps - Minimum required efficiency of water pumps and determination of Minimum Efficiency Index (MEI)2021-10-13KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
EN 17038-1:2019/AC:2021Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pump units - Part 1: General requirements and procedures for testing and calculation of Energy Efficiency Index (EEI)2021-10-13KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
EN 17038-2:2019/AC:2021Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pump units - Part 2: Testing and calculation of Energy Efficiency Index (EEI) of single pump units2021-10-13KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 50632-2-5:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-5: Particular requirements for circular saws2021-09-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-2-19:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-19: Particular requirements for jointers2021-09-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-2-17:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers2021-09-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-2-14:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-14: Particular requirements for planers2021-09-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN ISO 3834-1:2021Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements (ISO 3834-1:2021)2021-09-22KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 13918:2018/A1:2021Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding - Amendment 1 (ISO 13918:2017/Amd 1:2021)2021-09-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
EN ISO 18496:2021Brazing - Fluxes for brazing - Classification and technical delivery conditions (ISO 18496:2020)2021-10-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.01 Obróbka powierzchni i nakładanie powłok. Zagadnienia ogólne
EN 16981:2021Photocatalysis - Glossary of terms2021-10-06RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN ISO 14922:2021Thermal spraying - Quality requirements for manufacturers of thermal sprayed coatings (ISO 14922:2021)2021-10-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 7668:2021Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of specular reflectance and specular gloss of anodic oxidation coatings at angles of 20°, 45°, 60° or 85° (ISO 7668:2021)2021-09-01KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
25.220.50 Emalie
EN ISO 6370-2:2021Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance to abrasion - Part 2: Loss in mass after sub-surface abrasion (ISO 6370-2:2020)2021-10-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 6370-1:2021Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance to abrasion - Part 1: Abrasion testing apparatus (ISO 6370-1:1991)2021-10-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.60 Powłoki organiczne
EN 13523-7:2021Coil coated metals - Test methods - Part 7: Resistance to cracking on bending (T-bend test)2021-10-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-0:2021Coil coated metals - Test methods - Part 0: General introduction2021-10-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-2:2021Coil coated metals - Test methods - Part 2: Gloss2021-10-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-3:2021Coil coated metals - Test methods - Part 3: Colour difference and metamerism - Instrumental comparison 2021-10-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
EN 17463:2021Valuation of Energy Related Investments (VALERI)2021-10-06KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
EN 1397:2021Heat exchangers - Hydronic room fan coil units - Test procedures for establishing the performance2021-09-01KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
EN IEC 60987:2021Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Hardware requirements2021-09-17KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
EN 62920:2017/A1:2021Photovoltaic power generating systems - EMC requirements and test methods for power conversion equipment2021-10-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN 50524:2021Data sheet for photovoltaic inverters2021-09-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 61724-1:2021Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring2021-08-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
EN 17432:2021Packaged refrigerating units for walk-in cold rooms - Classification, performance and energy consumption testing2021-09-29KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN 62262:2002/A1:2021Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)2021-10-15KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN IEC 60695-9-2:2021Fire hazard testing - Part 9-2: Surface spread of flame - Summary and relevance of test methods2021-10-01KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60695-2-13:2021Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials2021-10-01KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60695-6-1:2021Fire hazard testing - Part 6-1: Smoke obscuration - General guidance2021-09-17KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60152:2021Designation of phase differences by hour numbers in three-phase AC systems2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
EN IEC 60445:2021Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
EN IEC 61936-1:2021Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 1: AC2021-08-27KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.030 Materiały magnetyczne
EN IEC 60404-11:2021Magnetic materials - Part 11: Methods of measurement of the surface insulation resistance of electrical steel strip and sheet2021-08-27KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
EN IEC 60404-6:2018/A1:2021Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens2021-08-27KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
EN IEC 60674-3-1:2021Plastic films for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Biaxially oriented polypropylene (PP) film for capacitors2021-10-01KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
EN IEC 61788-23:2021Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of cavity-grade Nb superconductors2021-10-01KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.01 Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61316:2021Industrial cable reels2021-09-03KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.060.10 Przewody
EN 61534-21:2014/A11:2021Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting2021-09-24KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 61534-22:2014/A11:2021Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation2021-09-24KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 61534-21:2014/A1:2021Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting2021-09-24KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 61534-22:2014/A1:2021Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation2021-09-24KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 60317-84:2021Specifications for particular types of winding wires – Part 84: Polyesterimide enamelled round copper wire, class 2002021-09-17KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61936-1:2021Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 1: AC2021-08-27KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 60938-2:2021Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification on power line chokes2021-08-27KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
29.120 Osprzęt elektryczny
EN 62423:2012/AC:2021-09Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses2021-09-10KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63044-4:2021Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 4: General functional safety requirements for products intended to be integrated in HBES and BACS2021-08-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN IEC 63044-6:2021Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 6: Requirements for planning and installation2021-08-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
EN 50520:2020/A1:2021Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations2021-09-17KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
EN 61534-21:2014/A1:2021Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting2021-09-24KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 61534-21:2014/A11:2021Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting2021-09-24KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 61534-22:2014/A11:2021Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation2021-09-24KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 61534-22:2014/A1:2021Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation2021-09-24KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
EN IEC 60320-1:2021Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements2021-10-08KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN 50546:2020/AC:2021-09Railway applications - Rolling Stock - Three-phase shore (external) supply system for rail vehicles and its connectors2021-09-24KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN 61009-1:2012/A13:2021Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Annex N - Additional requirements and tests for RCBOs consisting of one residual current protection function and several independent t2021-10-15KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN 62423:2012/AC:2021-09Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses2021-09-10KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN 60898-2:2021Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation2021-08-27KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.70 Przekaźniki
EN IEC 60255-187-1:2021Measuring relays and protection equipment - Part 187-1: Functional requirements for differential protection - Restrained and unrestrained differential protection of motors, generators and transformers2021-09-17KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
EN IEC 61316:2021Industrial cable reels2021-09-03KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 63044-4:2021Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 4: General functional safety requirements for products intended to be integrated in HBES and BACS2021-08-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN IEC 63044-6:2021Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 6: Requirements for planning and installation2021-08-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-101:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 101: Synthetic testing2021-09-17KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN IEC 62271-112:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 112: Alternating current high-speed earthing switches for secondary arc extinction on transmission lines2021-09-03KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN IEC 62271-215:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 215: Phase comparator used with VDIS2021-08-27KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN IEC 62271-100:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating-current circuit-breakers2021-08-27KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
EN IEC 62271-112:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 112: Alternating current high-speed earthing switches for secondary arc extinction on transmission lines2021-09-03KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN IEC 60238:2018/A2:2021Edison screw lampholders2021-10-01KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN 62922:2017/A1:2021Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance requirements2021-10-08KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących
EN ISO 29461-1:2021Air intake filter systems for rotary machinery - Test methods - Part 1: Static filter elements (ISO 29461-1:2021)2021-10-06KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN 60700-2:2016/A1:2021Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology2021-10-01KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
EN 50342-1:2015/A2:2021Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test2021-10-08KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
EN IEC 63218:2021Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium, nickel cadmium and nickel-metal hydride cells and batteries for portable applications - Guidance on environmental aspects2021-10-08KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN 62133-2:2017/A1:2021Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Part 2: Lithium systems2021-09-03KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
EN IEC 60652:2021Overhead line structures - Loading tests2021-09-17KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
EN IEC 61318:2021Live working - Methods for assessment of defects and verification of performance applicable to tools, devices and equipment2021-08-27KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
EN IEC 62271-215:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 215: Phase comparator used with VDIS2021-08-27KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
EN IEC 61318:2021Live working - Methods for assessment of defects and verification of performance applicable to tools, devices and equipment2021-08-27KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62435-9:2021Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 9: Special cases2021-10-01KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN IEC 60938-2:2021Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification on power line chokes2021-08-27KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.10 Kondensatory stałe
EN IEC 60384-1:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification2021-08-27KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
EN IEC 60384-25:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 25: Sectional specification: Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 60384-24:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 24: Sectional specification - Fixed tantalum electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
EN IEC 60384-24:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 24: Sectional specification - Fixed tantalum electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 60384-25:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 25: Sectional specification: Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63287-1:2021Semiconductor devices - Generic semiconductor qualification guidelines - Part 1: Guidelines for IC reliability qualification2021-10-01KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
EN IEC 60444-6:2021Measurement of quartz crystal unit parameters - Part 6: Measurement of drive level dependence (DLD)2021-10-08KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
EN IEC 61189-2-807:2021Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 2-807: Test methods for materials for interconnection structures - Decomposition temperature (Td) using TGA2021-10-15KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
EN IEC 60068-2-21:2021Environmental testing - Part 2-21: Tests - Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
EN IEC 61760-2:2021Surface mounting technology - Part 2: Transportation and storage conditions of surface mounting devices (SMD) - Application guide2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
33.100.10 Emisja
EN IEC 62153-4-5:2021Metallic communication cable test methods - Part 4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Screening or coupling attenuation - Absorbing clamp method2021-10-01KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62153-4-15:2021Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-15: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring transfer impedance and screening attenuation - or coupling attenuation with triaxial cell2021-09-17KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62153-4-7:2021Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) -Test method for measuring of transfer impedance ZT and screening attenuation aS or coupling attenuation aC of conne2021-09-03KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
EN IEC 62153-4-16:2021Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-16: Electromagnetic compatibility (EMC) - Extension of the frequency range to higher frequencies for transfer impedance and to lower frequencies for screening attenuation measurements usin2021-10-01KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62153-4-5:2021Metallic communication cable test methods - Part 4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Screening or coupling attenuation - Absorbing clamp method2021-10-01KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62153-4-15:2021Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-15: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring transfer impedance and screening attenuation - or coupling attenuation with triaxial cell2021-09-17KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62153-4-7:2021Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) -Test method for measuring of transfer impedance ZT and screening attenuation aS or coupling attenuation aC of conne2021-09-03KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.30 Łączniki RF
EN IEC 61169-54:2021Radio frequency connectors - Part 54: Sectional specification for coaxial connectors with 10 mm inner diameter of outer conductor, nominal characteristic impedance 50 Ω, Series 4,3-102021-10-08KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60958-3:2021Digital audio interface - Part 3: Consumer applications2021-10-08KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 60958-1:2021Digital audio interface - Part 1: General2021-10-08KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
EN IEC 63087-1:2021Assistive listening devices and systems for active assisted living - Part 1: General2021-10-01KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61280-1-3:2021Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 1-3: General communication subsystems - Measurement of central wavelength, spectral width and additional spectral characteristics2021-08-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-1-401:2021Optical fibre cables - Part 1-401: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Electrical test methods - Short-circuit test (for OPGW, OPPC and OPAC), Method H12021-09-17KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-402:2021Optical fibre cables - Part 1-402: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Electrical test methods - Lightning test (for OPGW, OPPC and OPAC), Method H22021-09-17KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-31:2021Optical fibre cables - Part 1-31: Generic specification - Optical cable elements - Optical fibre ribbon2021-08-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61753-085-02:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 085-02: Non-connectorized single-mode pigtailed CWDM devices for category C - Indoor controlled environment2021-08-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61753-111-07:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 111-07: Sealed closures - Category A - Aerial2021-10-15KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61300-3-7:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-7: Examinations and measurements - Wavelength dependence of attenuation and return loss of single mode components2021-08-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
EN IEC 61757-2-1:2021Fibre optic sensors - Part 2-1: Temperature measurement - Temperature sensors based on fibre Bragg gratings2021-09-17KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-31:2021Optical fibre cables - Part 1-31: Generic specification - Optical cable elements - Optical fibre ribbon2021-08-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61757-5-1:2021Fibre optic sensors - Part 5-1: Tilt measurement - Tilt sensors based on fibre Bragg gratings2021-08-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN 50710:2021Requirements for the provision of secure remote services for fire safety systems and security systems2021-09-24KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia
35.030 Bezpieczeństwo IT
EN ISO/IEC 29101:2021Information technology - Security techniques - Privacy architecture framework (ISO/IEC 29101:2018)2021-10-13KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.110 Tworzenie sieci
EN IEC 62056-3-1:2021Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 3-1: Use of local area networks on twisted pair with carrier signalling2021-08-27KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN 14908-9:2021Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 9: Wireless Communication in ISM bands2021-09-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 14908-8:2021Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 8: Communication using Broadband over Power Line Networks - with internet protocols2021-09-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
EN 17531:2021Reporting in support of supervision of online gambling services by the gambling regulatory authorities of the Member States2021-09-29KT 330 ds. Opracowania Raportów Wspierających Nadzór nad Grami Hazardowymi w Sieci Internet
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
EN IEC 62321-9:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 9: Hexabromocyclododecane in polymers by chromatography-mass spectrometry (GC-MS)2021-10-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 62321-2:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 2: Disassembly, disjointment and mechanical sample preparation2021-10-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
EN IEC 63246-1:2021Configurable car infotainment services (CCIS) - Part 1: General2021-10-08KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.060.40 Układy paliwowe
EN ISO 21058:2021Road vehicles - Dimethyl Ether (DME) refuelling connector (ISO 21058:2019)2021-10-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.150 Rowery
EN 17406:2020+A1:2021Classification for bicycles usage2021-09-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
EN 17507:2021Road vehicles - Portable Emission Measuring Systems (PEMS) - Performance assessment2021-09-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 3381:2021Railway applications - Acoustics - Noise measurement inside railbound vehicles (ISO 3381:2021)2021-09-22KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 15302:2021Railway applications - Wheel-rail contact geometry parameters - Definitions and methods for evaluation2021-10-06KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 50546:2020/AC:2021-09Railway applications - Rolling Stock - Three-phase shore (external) supply system for rail vehicles and its connectors2021-09-24KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
EN 17556:2021Inland navigation vessels - Safety rota and safety plans for passenger vessels2021-09-15KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
EN 9208:2021Aerospace series - Programme management - Expression of need - Guidance on and format for (Need) Technical Specification2021-10-13KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16602-70-15:2021Space product assurance - Non-destructive testing2021-09-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 16603-10-04:2021Space engineering - Space environment2021-09-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.040.10 Przenośniki
EN 620:2021Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for fixed belt conveyors for bulk materials2021-10-06KT 245 ds. Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania
53.060 Wózki przemysłowe
EN ISO 18063-2:2021Rough-terrain trucks - Visibility test methods and their verification - Part 2: Slewing rough-terrain variable-reach trucks (ISO 18063-2:2021)2021-09-29KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
55.200 Maszyny pakujące
EN 415-3:2021Safety of packaging machines - Part 3: Form, fill and seal machines; fill and seal machines 2021-10-13KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 1973:2021Textile fibres - Determination of linear density - Gravimetric method and vibroscope method (ISO 1973:2021)2021-10-06KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 30023:2021Textiles - Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered (ISO 30023:2021)2021-09-08KT 22 ds. Odzieżownictwa
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
EN ISO 6450:2021Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to liquids (ISO 6450:2021)2021-10-06KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 5470-2:2021Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of abrasion resistance - Part 2: Martindale abrader (ISO 5470-2:2021)2021-09-08KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
EN 12447:2021Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to hydrolysis in water2021-09-01KT 142 ds. Geosyntetyków
59.080.80 Inteligentne tekstylia
EN IEC 63203-101-1:2021Wearable electronic devices and technologies - Part 101-1: Terminology2021-08-27KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
61.060 Obuwie
EN ISO 19957:2021Footwear - Test methods for heels - Heel pin holding strength (ISO 19957:2021)2021-09-29KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.80 Sprzęt leśny
EN 50632-2-17:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers2021-09-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
EN IEC 60335-2-87:2020/A1:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment2021-09-10KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
67.240 Analiza sensoryczna
EN ISO 11132:2021Sensory analysis - Methodology - Guidelines for the measurement of the performance of a quantitative descriptive sensory panel (ISO 11132:2021)2021-09-22KT 235 ds. Analizy Żywności
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
EN IEC 61010-2-061:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-051:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-051: Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-051: Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
EN 12353:2021Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity2021-09-01KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
71.100.40 Środki powierzchniowo czynne
EN 17035:2021Surface active agents - Bio-based surfactants - Requirements and test methods2021-09-22KT 335 ds. Detergentów
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
EN ISO 21392:2021Cosmetics - Analytical methods - Measurement of traces of heavy metals in cosmetic finished products using ICP/MS technique (ISO 21392:2021)2021-09-01KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 20884:2019/A1:2021Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry - Amendment 1: Addition of the SSD detector to the Monochromatic excitation part of Table 1 (ISO 20884:2019/Amd 1:2021)2021-10-13KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN 15199-4:2021Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 4: Light fractions of crude oil2021-09-01KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.160.10 Paliwa stałe
EN ISO 22940:2021Solid recovered fuels - Determination of elemental composition by X-ray fluorescence (ISO 22940:2021)2021-09-08KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.160.30 Paliwa gazowe
EN ISO 20884:2019/A1:2021Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry - Amendment 1: Addition of the SSD detector to the Monochromatic excitation part of Table 1 (ISO 20884:2019/Amd 1:2021)2021-10-13KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
EN ISO 18797-2:2021Petroleum, petrochemical and natural gas industries - External corrosion protection of risers by coatings and linings - Part 2: Maintenance and field repair coatings for riser pipes (ISO 18797-2:2021) 2021-09-29KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN ISO 21857:2021Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Prevention of corrosion on pipeline systems influenced by stray currents (ISO 21857:2021)2021-10-13KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN 13617-1:2021Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units2021-09-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13617-2:2021Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers2021-09-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13617-3:2021Petrol filling stations - Part 3: Safety requirements for construction and performance of shear valves2021-09-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13617-4:2021Petrol filling stations - Part 4: Safety requirements for construction and performance of swivels for use on metering pumps and dispensers2021-09-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13012:2021Petrol filling stations - Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispensers2021-09-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
EN 10132:2021Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions2021-09-15KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.25 Stale sprężynowe
EN 10132:2021Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions2021-09-15KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
EN 10132:2021Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions2021-09-15KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.150.10 Wyroby z aluminium
EN 603-3:2021Aluminium and aluminium alloys - Wrought forging stock - Part 3: Tolerances on dimensions and form2021-09-22KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN 50632-3-9:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws2021-09-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-3-1:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws2021-09-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
83.140.01 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne
EN ISO 13000-2:2021Plastics - Polytetrafluoroethylene (PTFE) semi-finished products - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 13000-2:2021)2021-09-01KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 13000-1:2021Plastics - Polytetrafluoroethylene (PTFE) semi-finished products - Part 1: Requirements and designation (ISO 13000-1:2021)2021-09-01KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
EN 17410:2021Plastics - Controlled loop recycling of PVC-U profiles from windows and doors2021-09-22KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
EN 12012-4:2019+A1:2021Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 4: Safety requirements for agglomerators2021-10-13KT 240 ds. Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych
EN 12301:2019/AC:2021Plastics and rubber machines - Calenders - Safety requirements2021-10-06KT 240 ds. Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych
85.080.20 Bibułka tissue
EN ISO 12625-7:2021Tissue paper and tissue products - Part 7: Determination of optical properties - Measurement of brightness and colour with D65/10° (outdoor daylight) (ISO 12625-7:2021)2021-09-15KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
EN 16980-1:2021Photocatalysis - Continuous flow test methods - Part 1: Determination of the degradation of nitric oxide (NO) in the air by photocatalytic materials2021-09-15KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
EN ISO 22553-11:2021Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 11: Bath stability (ISO 22553-11:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 22553-12:2021Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 12: Sedimentation on horizontal areas (ISO 22553-12:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 22553-7:2021Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 7: Electrical wet-film resistance (ISO 22553-7:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 22553-9:2021Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 9: Stoving loss (ISO 22553-9:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 22553-8:2021Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 8: Electric charge density (ISO 22553-8:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.20 Spoiwa
EN 16980-1:2021Photocatalysis - Continuous flow test methods - Part 1: Determination of the degradation of nitric oxide (NO) in the air by photocatalytic materials2021-09-15KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
EN ISO 13885-1:2021Gel permeation chromatography (GPC) - Part 1: Tetrahydrofuran (THF) as eluent (ISO 13885-1:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 13885-2:2021Gel permeation chromatography (GPC) - Part 2: N,N-Dimenthylacetamide (DMAC) as eluent (ISO 13885-2:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 13885-3:2021Gel permeation chromatography (GPC) - Part 3: Water as eluent (ISO 13885-3:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11855-2:2021Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity (ISO 11855-2:2021)2021-10-06KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN ISO 11855-4:2021Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS) (ISO 11855-4:2021)2021-09-01KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN ISO 11855-5:2021Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 5: Installation (ISO 11855-5:2021)2021-09-01KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN ISO 11855-3:2021Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 3: Design and dimensioning (ISO 11855-3:2021)2021-09-01KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.060.20 Dachy
EN 508-1:2021Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 1: Steel2021-10-13KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
EN 508-3:2021Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 3: Stainless steel2021-10-13KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
91.060.50 Drzwi i okna
EN 17410:2021Plastics - Controlled loop recycling of PVC-U profiles from windows and doors2021-09-22KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
EN 16980-1:2021Photocatalysis - Continuous flow test methods - Part 1: Determination of the degradation of nitric oxide (NO) in the air by photocatalytic materials2021-09-15KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
EN 16002:2018/AC:2021Flexible sheets for waterproofing - Determination of the resistance to wind load of mechanically fastened flexible sheets for roof waterproofing2021-10-06KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
EN 14908-9:2021Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 9: Wireless Communication in ISM bands2021-09-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 14908-8:2021Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 8: Communication using Broadband over Power Line Networks - with internet protocols2021-09-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.140.40 Instalacje gazowe
EN 12405-1:2021Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion2021-10-06KT 277 ds. Przesyłu Paliw Gazowych
91.140.50 Instalacje elektryczne
HD 60364-8-2:2018/A12:2021Low-voltage electrical installations - Part 8-2: Prosumer's low-voltage electrical installations2021-09-03KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 62056-3-1:2021Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 3-1: Use of local area networks on twisted pair with carrier signalling2021-08-27KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
EN ISO 15877-3:2009/A2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 3: Fittings - Amendment 2 (ISO 15877-3:2009/Amd 2:2021)2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
EN 81-22:2021Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 22: Passenger and goods passenger lifts with inclined travel path2021-09-01KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
EN 17037:2018/AC:2021Daylight in buildings2021-10-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN ISO 22476-4:2021Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 4: Prebored pressuremeter test by Ménard procedure (ISO 22476-4:2021)2021-09-15KT 254 ds. Geotechniki
EN ISO 17892-12:2018/A1:2021Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 12: Determination of liquid and plastic limits - Amendment 1 (ISO 17892-12:2018/Amd 1:2021)2021-09-08KT 254 ds. Geotechniki
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 16704-1:2016+A1:2021Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 1: Railway risks and common principles for protection of fixed and mobile work sites2021-10-13KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 16704-3:2016+A1:2021Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 3: Competences for personnel related to work on or near tracks2021-10-13KT 138 ds. Kolejnictwa
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
EN IEC 60335-2-110:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-110: Particular requirements for commercial microwave appliances with insertion or contacting applicators2021-10-01KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
EN IEC 60335-2-90:2021Household and similar appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens2021-10-01KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
EN 60335-2-15:2016/A12:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-15:2016/A2:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-15:2016/A1:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-35:2016/A2:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
EN 60335-2-61:2003/A12:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN 14908-9:2021Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 9: Wireless Communication in ISM bands2021-09-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 14908-8:2021Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 8: Communication using Broadband over Power Line Networks - with internet protocols2021-09-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
EN ISO 22042:2021Blast chiller and freezer cabinets for professional use - Classification, requirements and test conditions (ISO 22042:2021)2021-10-13KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.150 Pokrycia podłogowe
EN 14978:2016+A1:2021Laminate floor coverings - Elements with acrylic based surface layer, electron beam cured - Specifications, requirements and test methods2021-09-22KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 15468:2016+A1:2021Laminate floor coverings - Elements with directly applied printing and resin surface layer - Specifications, requirements and test methods2021-09-22KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 13329:2016+A2:2021Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - Specifications, requirements and test methods2021-09-22KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN IEC 60704-1:2021Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 1: General requirements2021-10-15KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
EN 17206:2020/AC:2021Entertainment technology - Machinery for stages and other production areas - Safety requirements and inspections2021-10-13KT 320 ds. Technologii Widowiskowej
97.200.99 Inny sprzęt rekreacyjny
EN 17531:2021Reporting in support of supervision of online gambling services by the gambling regulatory authorities of the Member States2021-09-29KT 330 ds. Opracowania Raportów Wspierających Nadzór nad Grami Hazardowymi w Sieci Internet
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
EN ISO 18527-2:2021Eye and face protection for sports use - Part 2: Requirements for eye protectors for squash and eye protectors for racquetball and squash 57 (ISO 18527-2:2021)2021-09-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 913:2018+A1:2021Gymnastic equipment - General safety requirements and test methods2021-09-15KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
EN 13138-2:2021Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held2021-10-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 13138-3:2021Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats into which a user is positioned2021-10-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 18527-2:2021Eye and face protection for sports use - Part 2: Requirements for eye protectors for squash and eye protectors for racquetball and squash 57 (ISO 18527-2:2021)2021-09-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników