Content

Inicjatywy powołania KT/KZ/PK

Inicjatywy powołania KT

INICJATYWA POWOŁANIA KT

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO

ds. Innowacji

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Nanotechnologii i Innowacji Komitetu Technicznego ds. Innowacji

Tematyka Komitetu obejmie: normalizację w dziedzinie innowacji, systemów zarządzania innowacjami, innowacyjnych technologii,  metod zwiększenia innowacyjności przy zachowaniu bezpieczeństwa, prywatności oraz umożliwieniu powszechnego zastosowania innowacyjnych technologii poprzez zapewnienie metod wdrażania innowacji i systemów zarządzania innowacjami.

KT ds. Innowacji  będzie komitetem wiodącym we współpracy z ISO/TC 279 Innovation management oraz CEN/TC 389 Innovation management.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce:

Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Odpowiedzialność i zadania Członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 23 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2‑I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Sekretariat KT będzie prowadzony przez PKN.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 15 czerwca 2021 roku, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Nanotechnologii i Innowacji
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Sektora Tomaszem Mazurem, tel.: 22 55 67 601, e-mail: tomasz.mazur@pkn.pl

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO

ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Elektrotechniki Komitetu Technicznego ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności

Zadaniem Komitetu będzie opracowanie norm i innych dokumentów normalizacyjnych z dziedziny inteligentnego i zrównoważonego rozwoju miast i społeczności, zawierających wymagania, ramy, wskazówki oraz narzędzia i techniki pomocnicze w tym zakresie. Powstające dokumenty mają umożliwić wdrażanie holistycznego i zintegrowanego podejścia do osiągnięcia takiego rozwoju w odpowiedzi na potrzeby europejskich miast i społeczności. Ich treści mają:

  1. opierać się na celach zrównoważonego rozwoju;
  2. zawierać postanowienia dla wszystkich miast i społeczności oraz ich zainteresowanych stron zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich;
  3. promować stosowanie inteligentnych rozwiązań jako środka do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Nowy KT będzie komitetem lustrzanym CEN/TC 465 ds. Sustainable and Smart Cities and Communities. W ramach współpracy europejskiej komitet ten będzie współpracować również z CEN/WS SCS Description and Assessment of Good Practices for Smart City Solutions; CEN/CLC/ETSI/SF-SSCC CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities. Współpraca międzynarodowa będzie natomiast obejmować: ISO/TC 268 Sustainable cities and communities; ISO/TC 268/SC 1 Smart community infrastructures; IEC/SyC Smart Cities Electrotechnical aspects of Smart Cities.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce Jak zostać członkiem KT/KZ/PK. Odpowiedzialność i zadania członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Przyjmowane są również oferty dotyczące prowadzenia sekretariatu KT. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT określa procedura Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych, a w szczególności formularz Z2-P3-F15.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 23 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2‑I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 11 lutego 2021 roku, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Elektrotechniki
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem – Michał Zimmer, tel.: 22 55 67 545; e-mail: michal.zimmer@pkn.pl

lub z Konsultantem – Alicją Haras, tel.: 22 55 67 645, e-mail: alicja.haras@pkn.pl

 

Inicjatywy powołania KZ
INICJATYWA POWOŁANIA KZ
Brak nowych ogłoszeń
Inicjatywy powołania PK
INICJATYWY POWOŁANIA PK

Brak nowych ogłoszeń