Content

Przyznane patronaty

9-11 października, Wisła

Konferencja Klubu Paragraf 34 – II Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego

II Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego przyczynia się do usystematyzowania rozważań nad tą interdyscyplinarną kwestią. Pomocne w wymianie poglądów uczestników spotkania będą specjalne warsztaty poświęcone głównemu zagadnieniu bezpieczeństwa jakim jest ocena ryzyka, a także dyskusje w ramach obrad i przy stoiskach specjalistycznych profesjonalnych podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem. Uczestnicy konferencji otrzymają również wydanie monografii "Bezpieczeństwo przemysłowe", które zawierać będzie pełną treść prezentowanych referatów.

Czytaj więcej o konferencji KP34


Archiwum przyznanych patronatów