Content

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-M-86401:1994
- wersja polska
Łożyska toczne -- Terminologia2020-07-14RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
PN-EN ISO 15902:2007
- wersja polska
Optyka i fotonika -- Optyka dyfrakcyjna -- Słownik2020-06-16KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 15902:2020-06
- wersja angielska
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2020-07-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 27000:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2020-07-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 27000:2020-07
- wersja angielska
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 8044:2015-12
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Podstawowe terminy i definicje2020-08-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 8044:2020-08
- wersja angielska
01.070 Kodowanie barwne
PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A7:2017-07
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A4:2015-02
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A6:2016-12
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
PN-EN ISO 7010:2012/A6:2016-12
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A7:2017-07
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A4:2015-02
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A4:2015-02
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A6:2016-12
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A7:2017-07
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
PN-EN ISO 6414:1997
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Rysunek wyrobów szklanych2020-06-23KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6414:2020-06
- wersja angielska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22313:2015-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo powszechne -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne2020-08-05KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22313:2020-08
- wersja angielska
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
PN-EN 12973:2002
- wersja angielska
Zarządzanie wartością2020-06-17KT 10 Zastosowań Metod StatystycznychPN-EN 12973:2020-06
- wersja angielska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 14006:2011
- wersja niemiecka
Systemy zarzadzania środowiskowego -- Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania2020-08-03KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14006:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 14006:2011
- wersja angielska
Systemy zarzadzania środowiskowego -- Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania2020-08-03KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14006:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2020-07-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 27000:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2020-07-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 27000:2020-07
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-ISO 10003:2009
- wersja polska
Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dotyczące rozstrzygania sporów na zewnętrz organizacji2020-07-15KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10003:2020-07
- wersja angielska
PN-ISO 10002:2006/AC1:2011
- wersja polska
Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach2020-07-14KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10002:2020-07
- wersja angielska
PN-ISO 10002:2006
- wersja polska
Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach2020-07-14KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10002:2020-07
- wersja angielska
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
PN-N-04050-2:1994
- wersja polska
Niezawodność w technice -- Obliczanie wskaźników niezawodności ślizgowych skojarzeń trących pracujących w warunkach tarcia mieszanego -- Elementy symulacji numerycznej i analizy statystycznej wyników2020-07-14RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8536-4:2013-06
- wersja angielska
Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego -- Część 4: Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego2020-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8536-4:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 8536-4:2013-06/A1:2013-07
- wersja angielska
Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego -- Część 4: Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego2020-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8536-4:2020-07
- wersja angielska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 9997:2002
- wersja angielska
Strzykawki dentystyczne z nabojem2020-08-07KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 9997:2020-08
- wersja angielska
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN ISO 11607-2:2017-12
- wersja angielska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania2020-06-30KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11607-2:2020-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11607-1:2017-12
- wersja angielska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych2020-06-30KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11607-1:2020-06
- wersja angielska
11.120.20 Opatrunki ran i kompresy
PN-EN 13726-6:2005
- wersja polska
Nieaktywne wyroby medyczne -- Metody badania bezpośrednich opatrunków ran -- Część 6: Ocena przenikania zapachu2020-06-25KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14006:2011
- wersja angielska
Systemy zarzadzania środowiskowego -- Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania2020-08-03KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14006:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 14006:2011
- wersja niemiecka
Systemy zarzadzania środowiskowego -- Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania2020-08-03KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14006:2020-08
- wersja angielska
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
PN-EN 62430:2009
- wersja angielska
Projektowanie wyrobów elektrycznych i elektronicznych uwzględniające ochronę środowiska2020-07-15KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 62430:2020-07
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 54-22:2015-07
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 22: Liniowe kasowalne czujki ciepła2020-07-31KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-22+A1:2020-07
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1363-1:2012/Ap1:2015-12
- wersja polska
Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-29KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1363-1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 1363-1:2012
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-29KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1363-1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 1363-1:2012
- wersja polska
Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-29KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1363-1:2020-07
- wersja angielska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 13922:2011
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi2020-07-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13922:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 16106:2010
- wersja polska
Opakowania -- Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych -- Opakowania do towarów niebezpiecznych, duże pojemniki do przewozu luzem (IBC) i duże opakowania -- Wytyczne stosowania ISO 90012020-06-22KT 133 OpakowańPN-EN ISO 16106:2020-06
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN ISO 22313:2015-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo powszechne -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne2020-08-05KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22313:2020-08
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50104:2011
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badań2020-07-13KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50104:2020-07
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 13595-4:2005
- wersja polska
Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 17092-5:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-6:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-3:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-1
- wersja angielska
PN-EN 17092-4:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 13595-3:2005
- wersja polska
Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 17092-4:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-1
- wersja angielska
PN-EN 17092-3:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-6:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-5:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 13595-2:2005
- wersja polska
Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 17092-3:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-1
- wersja angielska
PN-EN 17092-4:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-6:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-5:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 13595-1:2005
- wersja polska
Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 17092-1
- wersja angielska
PN-EN 17092-4:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-5:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-3:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 17092-6:2020-07
- wersja angielska
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
PN-C-99221:1997
- wersja polska
Materiały rejestracyjne -- Papier rejestracyjny do tachografów2020-07-06KT 138 KolejnictwaPN-C-99221:2020-07
- wersja polska
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
PN-ISO 385-2:1999
- wersja polska
Szklany sprzęt laboratoryjny -- Biurety -- Biurety bez określonego czasu odczekiwania2020-07-14KT 198 Szkła
17.080 Pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej
PN-C-99221:1997
- wersja polska
Materiały rejestracyjne -- Papier rejestracyjny do tachografów2020-07-06KT 138 KolejnictwaPN-C-99221:2020-07
- wersja polska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 11665-6:2015-11
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 6: Metoda chwilowego pomiaru stężenia promieniotwórczego2020-07-23KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11665-6:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11665-3:2015-11
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 3: Metoda chwilowego pomiaru stężenia energii potencjalnej alfa jego krótko-życiowych produktów rozpadu2020-07-23KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11665-3:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11665-5:2015-11
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 5: Metoda ciągłego pomiaru stężenia promieniotwórczego2020-07-23KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11665-5:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 50499:2009
- wersja angielska
Metoda oszacowania ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne2020-07-09KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50499:2020-07
- wersja angielska
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
PN-N-04050-2:1994
- wersja polska
Niezawodność w technice -- Obliczanie wskaźników niezawodności ślizgowych skojarzeń trących pracujących w warunkach tarcia mieszanego -- Elementy symulacji numerycznej i analizy statystycznej wyników2020-07-14RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.100.20 Łożyska toczne
PN-M-86401:1994
- wersja polska
Łożyska toczne -- Terminologia2020-07-14RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 13922:2011
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi2020-07-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13922:2020-07
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja niemiecka
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja niemiecka
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15012:2010
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budowli -- Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń2020-06-25KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 15014:2010
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy ciśnieniowych sieci do wody i innych cieczy układane pod ziemią i nad ziemią -- Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń2020-06-25KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN 15014:2010
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy ciśnieniowych sieci do wody i innych cieczy układane pod ziemią i nad ziemią -- Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń2020-06-25KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 2106:2011
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie masy anodowych powłok tlenkowych na jednostkę powierzchni (gęstości powierzchniowej) -- Metoda wagowa2020-06-18KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2106:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 4707:2014-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Trawienie w kwasie aluminium i stopów aluminium bez sześciowartościowego chromu2020-06-17KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4707:2020-06
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe2020-07-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja niemiecka
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe2020-07-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-2:2020-07
- wersja angielska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 8289:2002
- wersja polska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Badanie niskonapięciowe w celu wykrycia i umiejscowienia wad2020-08-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 8289-1:2020-08
- wersja angielska
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
PN-EN 267+A1:2011
- wersja angielska
Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe2020-06-26KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 267:2020-06
- wersja angielska
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 676+A2:2008
- wersja angielska
Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych2020-06-30KT 277PN-EN 676:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 676+A2:2008/AC:2009
- wersja angielska
Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych2020-06-30KT 277PN-EN 676:2020-06
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja niemiecka
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja niemiecka
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja niemiecka
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja niemiecka
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62430:2009
- wersja angielska
Projektowanie wyrobów elektrycznych i elektronicznych uwzględniające ochronę środowiska2020-07-15KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 62430:2020-07
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 60077-5:2004
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia2020-07-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 60077-5:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 60077-3:2002
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 3: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia stałego2020-07-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 60077-3:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 60077-4:2003
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 4: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia przemiennego2020-07-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 60077-4:2020-07
- wersja angielska
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
PN-EN 61535:2009/A1:2013-05
- wersja angielska
Złączki instalacyjne wtykowo-nasadkowe do trwałych połączeń w instalacjach stałych2020-07-09KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 61535:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 61535:2009
- wersja angielska
Złączki instalacyjne wtykowo-nasadkowe do trwałych połączeń w instalacjach stałych2020-07-09KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 61535:2020-07
- wersja angielska
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN 50342-2:2008
- wersja angielska
Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 2: Wymiary akumulatorów oraz oznakowanie końcówek2020-07-08KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 50342-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 50342-2:2008/A1:2015-07
- wersja angielska
Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 2: Wymiary akumulatorów oraz oznakowanie końcówek2020-07-08KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 50342-2:2020-07
- wersja angielska
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN 60079-19:2011
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń2020-07-13KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN IEC 60079-19:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 60079-19:2011
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń2020-07-13KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN IEC 60079-19:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 60079-19:2011/A1:2015-09
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń2020-07-13KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN IEC 60079-19:2020-07
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 60077-5:2004
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia2020-07-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 60077-5:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 60077-3:2002
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 3: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia stałego2020-07-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 60077-3:2020-07
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62430:2009
- wersja angielska
Projektowanie wyrobów elektrycznych i elektronicznych uwzględniające ochronę środowiska2020-07-15KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 62430:2020-07
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 15902:2007
- wersja polska
Optyka i fotonika -- Optyka dyfrakcyjna -- Słownik2020-06-16KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 15902:2020-06
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-13 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - urządzenia użytkownika (UE)2020-07-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-13 V13.1.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-1 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne2020-06-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2020-06
- wersja angielska
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 175-6 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 6: Tożsamości i adresowanie2020-07-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-6 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 176-2 V2.2.1:2013-04
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Specyfikacja badań -- Część 2: Sygnał akustyczny i sygnał mowy2020-07-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 176-2 V2.3.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-8 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 8: Kodowanie i transmisja mowy i dźwięku2020-07-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-8 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-7 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 7: Środki bezpieczeństwa2020-07-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-7 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-5 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 5: Warstwa sieci (NWK)2020-07-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-5 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-3 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 3: Warstwa sterowania dostępem do medium transmisyjnego (MAC)2020-07-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-3 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-4 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 4: Warstwa sterowania łączem danych (DLC)2020-07-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-4 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-2 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 2: Warstwa fizyczna (PHL)2020-07-13KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-2 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-1 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 1: Przegląd2020-07-13KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-1 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-1 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne2020-06-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2020-06
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-ETSI EN 301 908-13 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - urządzenia użytkownika (UE)2020-07-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-13 V13.1.1:2020-07
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE i zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/UE2020-07-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 55035:2017-09/AC:2020-01
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące odporności2020-07-14KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.30 Łączniki RF
PN-HD 134.5 S1:2010
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 5: Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości do kabli 96 IEC 60050-17 i większych2020-06-25KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-HD 134.3 S1:2010
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 3: Złącza z dwoma stykami do dwużyłowych, zrównoważonych powietrznych linii zasilających2020-06-25KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN 122001:2002
- wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Specyfikacja wojskowa CECC dla złączy wielkiej częstotliwości -- Typ MIL-C-390122020-06-25KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-HD 134.7 S2:2010
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 7: Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości o średnicy wewnętrznej przewodu zewnętrznego 9,5 mm (0,374 cal) ze sprzęgiem bagnetowym -- Impedancja charakterystyczna 50 om (Typ C)2020-06-25KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-HD 134.6 S1:2010
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 6: Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości do kabli 96 IEC 60075-17 i większych2020-06-25KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60794-1-23:2013-06
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-23: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań elementów kabli2020-07-08KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-1-23:2020-07
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61300-3-21:2016-02
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-21: Badania i pomiary -- Czas przełączania2020-06-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-3-21:2020-06
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2020-07-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 27000:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2020-07-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 27000:2020-07
- wersja angielska
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN ISO 16739:2016-12
- wersja angielska
Industry Foundation Classes (IFC) do wymiany danych w budownictwie i zarządzania obiektami2020-07-16KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w BudownictwiePN-EN ISO 16739-1:2020-07
- wersja angielska
35.240.68 Zastosowanie IT w rolnictwie
PN-EN 16590-2:2014-08
- wersja polska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 2: Faza koncepcyjna2020-07-14KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN 16590-2:2014-08
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 2: Faza koncepcyjna2020-07-14KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN 13321-2:2013-06
- wersja angielska
Otwarta wymiana danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Domowe i budynkowe systemy elektroniczne -- Część 2: Komunikacja KNXnet/IP2020-08-05KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 22510:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 22313:2015-02
- wersja angielska
Bezpieczeństwo powszechne -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne2020-08-05KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22313:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 25119-4:2019-03
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Wytwarzanie, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia2020-07-14KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 25119-3:2019-03
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 3: Rozwój serii, sprzęt i oprogramowanie2020-07-14KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 25119-1:2019-03
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania i rozwoju2020-07-14KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
PN-EN 13922:2011
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi2020-07-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13922:2020-07
- wersja angielska
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
PN-EN ISO 17268:2017-02
- wersja angielska
Urządzenia przyłączeniowe do tankowania pojazdów lądowych napędzanych gazowym wodorem2020-08-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 17268:2020-08
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60077-5:2004
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia2020-07-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 60077-5:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 60077-4:2003
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 4: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia przemiennego2020-07-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 60077-4:2020-07
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 15153-1+A1:2016-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów -- Część 1: Sygnalizacja świetlna czoła i końca pociągu2020-06-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 15153-1:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 15153-2:2013-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów -- Część 2: Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze2020-06-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 15153-2:2020-06
- wersja angielska
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN 1502:1999
- wersja polska
Statki żeglugi śródlądowej -- Drabinki zaburtowe2020-08-10KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 1502:2020-08
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 10240:2006/A1:2015-06
- wersja angielska
Małe statki -- Instrukcja dla właściciela2020-06-23KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10240:2020-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 10240:2006
- wersja polska
Małe statki -- Instrukcja dla właściciela2020-06-23KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10240:2020-06
- wersja angielska
49.025.20 Aluminium
PN-EN 4707:2014-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Trawienie w kwasie aluminium i stopów aluminium bez sześciowartościowego chromu2020-06-17KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4707:2020-06
- wersja angielska
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 2516:2000
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Pasywacja stali odpornej na korozję i dekontaminacja stopów na bazie niklu2020-06-26KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2516:2020-06
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4533-001:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy układów optycznych -- Podręcznik -- Część 001: Metody zakańczania i narzędzia2020-07-30KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4533-001:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 3475-513:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 513: Rezystancja odkształcenia (Montaż za pomocą plastikowych opasek zaciskowych)2020-07-30KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-513:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 3155-018:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 018: Styki wtykowe, typ A, zagniatane, klasa S -- Norma wyrobu2020-06-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-018:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 3155-017:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 017: Styki gniazdowe, przekaźnikowe, typ A, zagniatane, klasa P -- Norma wyrobu2020-06-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-017:2020-06
- wersja angielska
53.040.20 Części składowe przenośników
PN-EN ISO 21178:2013-07
- wersja angielska
Lekkie taśmy przenośnikowe -- Oznaczanie rezystancji elektrycznej2020-08-04KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 21178:2020-08
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 1459-1:2017-10
- wersja angielska
Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 1: Wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem2020-07-21KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 1459-1+A1:2020-07
- wersja angielska
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16106:2010
- wersja polska
Opakowania -- Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych -- Opakowania do towarów niebezpiecznych, duże pojemniki do przewozu luzem (IBC) i duże opakowania -- Wytyczne stosowania ISO 90012020-06-22KT 133 OpakowańPN-EN ISO 16106:2020-06
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 12956:2011
- wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystycznej wielkości porów2020-06-18KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 12956:2020-06
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17076-1:2012
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: Metoda Tabera2020-07-01KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17076-1:2020-07
- wersja angielska
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
PN-EN 60335-2-71:2007
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-71: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierząt2020-07-10KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 60335-2-71:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-71:2007/A1:2007
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-71: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierząt2020-07-10KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 60335-2-71:2020-07
- wersja angielska
65.040.10 Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje
PN-EN 60335-2-71:2007/A1:2007
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-71: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierząt2020-07-10KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 60335-2-71:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-71:2007
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-71: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierząt2020-07-10KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 60335-2-71:2020-07
- wersja angielska
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16590-2:2014-08
- wersja polska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 2: Faza koncepcyjna2020-07-14KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 25119-4:2019-03
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Wytwarzanie, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia2020-07-14KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN 16590-2:2014-08
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 2: Faza koncepcyjna2020-07-14KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 25119-3:2019-03
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 3: Rozwój serii, sprzęt i oprogramowanie2020-07-14KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 25119-1:2019-03
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania i rozwoju2020-07-14KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 16087-1:2011
- wersja angielska
Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe -- Oznaczanie tlenowej aktywności biologicznej -- Część 1: Współczynnik pobierania tlenu (WPT)2020-06-22KT 90 Uprawy Roli i OgrodnictwaPN-EN 16087-1:2020-06
- wersja angielska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 16215:2012
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie dioksyn i dioksynopodobnych PCB metodą GC-HRMS oraz wskaźnikowych PCB metodą GC-HRMS2020-06-15KT 40 PaszPN-EN 16215:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 16215:2012
- wersja angielska
Pasze -- Oznaczanie dioksyn i dioksynopodobnych PCB metodą GC-HRMS oraz wskaźnikowych PCB metodą GC-HRMS2020-06-15KT 40 PaszPN-EN 16215:2020-06
- wersja angielska
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-EN ISO 16297:2014-06
- wersja angielska
Mleko -- Liczba bakterii -- Protokół do oceny metod alternatywnych2020-06-23KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 16297:2020-06
- wersja angielska
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN 14103:2012
- wersja polska
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości estrów i estru metylowego kwasu linolenowego2020-06-25KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN 14103:2020-06
- wersja angielska
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 13150:2004
- wersja polska
Stoły robocze dla laboratoriów -- Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań2020-07-08KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13150:2020-07
- wersja angielska
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
PN-ISO 4802-2:1994
- wersja polska
Naczynia szklane -- Odporność hydrolityczna powierzchni wewnętrznej pojemników szklanych -- Oznaczanie metodą spektrometrii płomieniowej i klasyfikacja2020-07-14KT 198 Szkła
PN-ISO 4802-1:1994
- wersja polska
Naczynia szklane -- Odporność hydrolityczna powierzchni wewnętrznej pojemników szklanych -- Oznaczanie przez miareczkowanie i klasyfikacja2020-07-14KT 198 Szkła
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-EN ISO 17268:2017-02
- wersja angielska
Urządzenia przyłączeniowe do tankowania pojazdów lądowych napędzanych gazowym wodorem2020-08-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 17268:2020-08
- wersja angielska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 24444:2011
- wersja angielska
Kosmetyki -- Metody badań ochrony przeciwsłonecznej -- Wyznaczanie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) in vivo2020-06-18KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 24444:2020-06
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-C-96016:2014-05
- wersja polska
Badanie środków smarowych -- Oznaczanie wydzielania oleju ze smaru plastycznego w warunkach statycznych2020-07-06KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-ISO 22285:2020-07
- wersja polska
75.120 Ciecze hydrauliczne
PN-EN ISO 12922:2013-05
- wersja angielska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Wymagania dla cieczy hydraulicznych kategorii HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR i HFDU2020-08-03KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN ISO 12922:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 12922:2013-05
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Wymagania dla cieczy hydraulicznych kategorii HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR i HFDU2020-08-03KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN ISO 12922:2020-08
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 10113:2014-08
- wersja angielska
Metale -- Blachy i taśmy -- Wyznaczanie współczynnika anizotropii plastycznej2020-07-31KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 10113:2020-07
- wersja angielska
77.040.99 Inne metody badania metali
PN-EN ISO 643:2013-06
- wersja angielska
Stal -- Mikrograficzne określanie wielkości ziarna2020-07-02KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 643:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 643:2013-06
- wersja niemiecka
Stal -- Mikrograficzne określanie wielkości ziarna2020-07-02KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 643:2020-07
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 8044:2015-12
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Podstawowe terminy i definicje2020-08-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 8044:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11844-3:2010
- wersja polska
Korozja metali i stopów -- Klasyfikacja atmosfer wewnętrznych o małej korozyjności -- Część 3: Pomiar parametrów środowiskowych wpływających na korozyjność atmosfer wewnętrznych2020-06-30KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11844-3:2020-06
- wersja angielska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 439:2010
- wersja angielska
Stal i żelazo -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu -- Metoda wagowa2020-08-06KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 439:2020-08
- wersja angielska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 1534:2011
- wersja angielska
Podłoga z drewna -- Oznaczanie odporności na wgniecenie (metodą Brinella) -- Metoda badania2020-06-19KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1534:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 1534:2011
- wersja niemiecka
Podłoga z drewna -- Oznaczanie odporności na wgniecenie (metodą Brinella) -- Metoda badania2020-06-19KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1534:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 14915+A1:2017-07
- wersja polska
Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2020-06-16KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14915+A2:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 14915+A1:2017-07
- wersja angielska
Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2020-06-16KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14915+A2:2020-06
- wersja angielska
81.040.01 Szkło. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 719:1994
- wersja polska
Szkło -- Odporność hydrolityczna ziaren szkła w temperaturze 98 stopni C -- Metoda badania i klasyfikacja2020-07-14KT 198 Szkła
85.060 Papier i tektura
PN-EN ISO 536:2012
- wersja niemiecka
Papier i tektura -- Oznaczanie gramatury2020-08-06KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 536:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 536:2012
- wersja angielska
Papier i tektura -- Oznaczanie gramatury2020-08-06KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 536:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 536:2012
- wersja polska
Papier i tektura -- Oznaczanie gramatury2020-08-06KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 536:2020-08
- wersja angielska
85.080.99 Inne wyroby z papieru
PN-C-99221:1997
- wersja polska
Materiały rejestracyjne -- Papier rejestracyjny do tachografów2020-07-06KT 138 KolejnictwaPN-C-99221:2020-07
- wersja polska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 3668:2002
- wersja polska
Farby i lakiery -- Wzrokowe porównywanie barwy farb2020-08-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3668:2020-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 15184:2013-04
- wersja niemiecka
Farby i lakiery -- Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową2020-07-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15184:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15184:2013-04
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową2020-07-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15184:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15091:2013-05
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie przewodności elektrycznej i oporu właściwego2020-07-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15091:2020-07
- wersja angielska
91.080.10 Konstrukcje metalowe
PN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe2020-07-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja niemiecka
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe2020-07-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-2:2020-07
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 15388:2008
- wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Płyty i przycinane na wymiar wyroby stosowane na blaty kuchenne i toaletowe2020-07-29KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 15388:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 13373:2004
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie właściwości geometrycznych elementów2020-06-25KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 13373:2020-06
- wersja angielska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 13230-4:2016-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 4: Podrozjazdnice z betonu sprężonego do rozjazdów i skrzyżowań2020-07-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13230-4+A1:2020-07
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 15012:2010
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budowli -- Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń2020-06-25KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-20:2014-10
- wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe2020-08-10KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-20:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 81-20:2014-10
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe2020-08-10KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-20:2020-08
- wersja angielska
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN ISO 19432:2012
- wersja angielska
Maszyny i urządzenia budowlane -- Ręczne przecinarki spalinowe -- Wymagania bezpieczeństwa2020-07-27KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN ISO 19432-1:2020-07
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-46:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 46: Pękanie niskotemperaturowe i właściwości w badaniach osiowego rozciągania2020-07-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-46:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-6:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej2020-07-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-6:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-45:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Cześć 45: Badanie sztywności przy rozciąganiu próbek poddanych starzeniu w wodzie (SATS)2020-07-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-45:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-34:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 34: Badanie Marshalla2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-34:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-40:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Cześć 40: Wodoprzepuszczalność nawierzchni in situ2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-40:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-39:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza metodą spalania2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-39:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-21:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 21: Badanie twardości (penetracji) za pomocą płaskich próbek2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-21:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-20:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 20: Badanie twardości (penetracji) na próbkach sześciennych lub cylindrycznych (CY)2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-20:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-22+A1:2008
- wersja polska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 22: Koleinowanie2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-22:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-28:2005
- wersja polska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-28:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-19:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 19: Wodoprzepuszczalność próbek2020-07-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-19:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-11:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem2020-07-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-11:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-14:2005
- wersja polska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 14: Zawartość wody2020-07-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-14:2020-07
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13230-4:2016-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 4: Podrozjazdnice z betonu sprężonego do rozjazdów i skrzyżowań2020-07-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13230-4+A1:2020-07
- wersja angielska
97.080 Urządzenia do czyszczenia
PN-EN 62826:2014-11
- wersja angielska
Sprzęt do czyszczenia powierzchni -- Urządzenia do pielęgnacji podłóg, z układem jezdnym lub bez układu jezdnego, do użytku komercyjnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-07-08KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 62885-9:2020-07
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 13321-2:2013-06
- wersja angielska
Otwarta wymiana danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Domowe i budynkowe systemy elektroniczne -- Część 2: Komunikacja KNXnet/IP2020-08-05KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 22510:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-2:2003/A11:2005
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników2020-07-09KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-22:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-2:2003
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników2020-07-09KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-22:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-4:2010
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników zespołów sprężarkowych w obudowie hermetycznej lub półhermetycznej2020-07-09KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-22:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-2:2003/A1:2008
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników2020-07-09KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-22:2020-07
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 14988:2017-10
- wersja angielska
Wysokie krzesełka dla dzieci -- Wymagania i metody badań2020-07-22KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14988+A1:2020-07
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 10581:2014-02
- wersja niemiecka
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja2020-07-31KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 10581:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 10581:2014-02
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja2020-07-31KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 10581:2020-07
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 14988:2017-10
- wersja angielska
Wysokie krzesełka dla dzieci -- Wymagania i metody badań2020-07-22KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14988+A1:2020-07
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 15567-1:2015-08
- wersja angielska
Urządzenia sportowe i rekreacyjne -- Tory linowe -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji i bezpieczeństwa2020-07-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15567-1+A1:2020-07
- wersja angielska