Content

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
PN-IEC 60050-102:2010
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 102: Matematyka -- Pojęcia podstawowe i algebra liniowa2021-11-23KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
PN-IEC 60050-121:2000
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektromagnetyzm2021-11-23KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-IEC 60050-121:2000/A2:2012
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektromagnetyzm2021-11-23KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-IEC 60050-121:2000/A2:2012
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektromagnetyzm2021-11-23KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-IEC 60050-121:2000
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektromagnetyzm2021-11-23KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
PN-IEC 60050-722:2000
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Telefonia2021-11-23KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-IEC 824:1995
- wersja polska
Mikroprocesory -- Terminologia2021-11-09KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-ISO/IEC 2382-17:2004
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Część 17: Bazy danych2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-T-01016-19:1994
- wersja polska
Przetwarzanie informacji i komputery -- Terminologia -- Technika analogowa2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-T-01016-21:1994
- wersja polska
Przetwarzanie informacji i komputery -- Terminologia -- Interfejsy między systemami komputerowymi sterowania procesami a procesami technicznymi2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO/IEC 2382-24:1999
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Wytwarzanie zintegrowane komputerowo2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
PN-ISO 8625-1:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Instalacje płynowe -- Słownictwo -- Część 1: Terminy ogólne i definicje odnoszące się do ciśnienia2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 8625-2:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Instalacje płynowe -- Słownictwo -- Część 2: Terminy ogólne i definicje odnoszące się do przepływu2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 10254:2005
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych w zakresie załadunku towarów -- Słownictwo2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 8625-3:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Instalacje płynowe -- Słownictwo -- Część 3: Terminy ogólne i definicje odnoszące się do temperatury2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-ISO 6707-2:2000
- wersja polska
Budownictwo -- Terminologia -- Terminy stosowane w umowach2021-10-22KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN 1264-1:2011
- wersja angielska
Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 1: Definicje i symbole2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-1:2021-10
- wersja angielska
01.075 Symbole literowe
PN-EN 1264-1:2011
- wersja angielska
Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 1: Definicje i symbole2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-1:2021-10
- wersja angielska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 7083:1998
- wersja polska
Rysunek techniczny maszynowy -- Symbole tolerancji geometrycznych -- Proporcje i wymiary2021-10-27KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 7083:2021-10
- wersja angielska
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN 1041+A1:2013-12
- wersja polska
Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych2021-10-22KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 20417:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1041+A1:2013-12
- wersja angielska
Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych2021-10-22KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 20417:2021-10
- wersja angielska
01.140.20 Informacja naukowa
PN-N-01152-13:2000
- wersja polska
Opis bibliograficzny -- Dokumenty elektroniczne2021-11-23KT 242 Informacji i Dokumentacji
03.080.99 Inne usługi
PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Zarządzanie usługami -- Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami2021-10-12KT 171 Sieci Komputerowych i Oprogramowania
PN-ISO/IEC 27013:2014-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne do zintegrowanego wdrożenia ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-12021-10-12KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-ISO/IEC 27005:2014-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji2021-10-12KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN ISO 14819-6:2006
- wersja angielska
Informacje podróżne i o ruchu drogowym (TTI) -- Wiadomości TTI przekazywane w formie kodowanej -- Część 6: Szyfrowanie i dostęp warunkowy dla kodowania ALERT-C w systemie danych radiowych - kanale wiadomości o ruchu drogowym2021-11-03KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
07.020 Matematyka
PN-IEC 60050-102:2010
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 102: Matematyka -- Pojęcia podstawowe i algebra liniowa2021-11-23KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-A-82055-5:1994
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Badanie trwałości konserw metodą termostatową2021-10-01KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1041+A1:2013-12
- wersja polska
Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych2021-10-22KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 20417:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1041+A1:2013-12
- wersja angielska
Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych2021-10-22KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 20417:2021-10
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 407:2005
- wersja angielska
Małe butle do gazów do celów medycznych -- Przyłącza jarzmowo-kołkowe2021-11-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 407:2021-11
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 80369-7:2017-08
- wersja angielska
Łączniki z otworami o małej średnicy do płynów i gazów stosowane w medycynie ogólnej -- Część 7: Łączniki do zastosowań wewnątrznaczyniowych lub iniekcyjnych2021-10-27KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80369-7:2021-10
- wersja angielska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 13397-4:2005
- wersja polska
Kirety okołozębowe, skalery dentystyczne i ekskawatory -- Część 4: Ekskawatory dentystyczne - typu tarczowego2021-10-25KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 23940:2021-10
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13408-6:2011
- wersja angielska
Postępowanie aseptyczne z produktami stosowanymi w ochronie zdrowia -- Część 6: Systemy oddzielania2021-10-20KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 13408-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 13408-6:2011/Ap1:2013-06
- wersja angielska
Postępowanie aseptyczne z produktami stosowanymi w ochronie zdrowia -- Część 6: Systemy oddzielania2021-10-20KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 13408-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 13408-6:2011/A1:2013-07
- wersja polska
Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 6: Systemy izolatorów2021-10-20KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 13408-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 13408-6:2011
- wersja polska
Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 6: Systemy izolatorów2021-10-20KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 13408-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 13408-6:2011/A1:2013-07
- wersja angielska
Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 6: Systemy izolatorów2021-10-20KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 13408-6:2021-10
- wersja angielska
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
PN-EN 61326-2-6:2013-08
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe -- Wyposażenie medyczne do diagnostyki in-vitro (IVD)2021-11-02KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-2-6:2021-11
- wersja angielska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 10993-12:2012
- wersja angielska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 12: Przygotowanie próbki i materiały odniesienia2021-11-26KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-12:2021-11
- wersja angielska
11.120.01 Środki farmaceutyczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1041+A1:2013-12
- wersja polska
Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych2021-10-22KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 20417:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1041+A1:2013-12
- wersja angielska
Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych2021-10-22KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 20417:2021-10
- wersja angielska
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
PN-EN ISO 11199-1:2004
- wersja polska
Pomoce do chodzenia obsługiwane obydwoma rękoma -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Balkoniki do chodzenia2021-11-26KT 1 Osób NiepełnosprawnychPN-EN ISO 11199-1:2021-11
- wersja angielska
13.030.50 Recykling
PN-EN 15344:2010
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Tworzywa z recyklingu -- Charakterystyka polietylenu (PE) z recyklingu2021-10-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN 15344:2021-10
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04256:2000
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tlenku styrenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2021-11-03KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04354:2005
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1-metoksypropan-2-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2021-11-03KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04045-16:2010
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aldehydów -- Część 16: Oznaczanie akrylaldehydu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej2021-11-03KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04182-22:2000
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie dimetoatu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2021-11-03KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04146-4:2005
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości antymonu i jego związków -- Część 4: Oznaczanie stibanu na stanowiskach pracy metodą wodorkowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2021-10-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04314:2005
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie cyjanamidu wapnia na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej2021-10-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04355:2005
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 3-metylobutan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2021-10-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04274-1:2000
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dichlorostyrenów -- Oznaczanie 2,6-dichlorostyrenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2021-10-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
PN-ISO 8178-10:2005
- wersja polska
Silniki spalinowe tłokowe -- Pomiar emisji spalin -- Część 10: Cykle i procedury badawcze eksploatacyjnych pomiarów zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym pracujących w warunkach nieustalonych2021-10-12KT 132 Silników Spalinowych
13.060.30 Ścieki
PN-ISO 5667-10:1997
- wersja polska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Wytyczne pobierania próbek ścieków2021-11-09KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-10:2021-11
- wersja angielska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 13162:2015-11
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie aktywności węgla 14C -- Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego2021-11-18KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 13162:2021-11
- wersja angielska
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 18589-2:2010
- wersja polska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 2: Zasady wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-ISO 18589-1:2010
- wersja polska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 1: Zasady ogólne i definicje2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN IEC 61010-2-120:2018-05
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-120: Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące aspektów maszynowych urządzeń2021-11-03KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-21:2006
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy wody2021-11-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-21:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-21:2006/A2:2009
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy wody2021-11-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-21:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-32:2009/A2:2015-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-32: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do masażu2021-11-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-32:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-32:2009
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-32: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do masażu2021-11-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-32:2021-11
- wersja angielska
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN ISO 14557:2003
- wersja angielska
Węże pożarnicze -- Węże ssawne gumowe i z tworzyw sztucznych oraz zespoły węży2021-10-20KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN ISO 14557:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 14557:2003/A1:2007
- wersja angielska
Węże pożarnicze -- Węże ssawne gumowe i z tworzyw sztucznych oraz zespoły węży2021-10-20KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN ISO 14557:2021-10
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 54-1:2011
- wersja polska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie2021-11-26KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-1:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 54-1:2011
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie2021-11-26KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-1:2021-11
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-ISO 8690:2005
- wersja polska
Dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami promieniotwórczymi -- Metoda badania i oceny skuteczności dekontaminacji2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-ISO 12794:2005
- wersja polska
Energia jądrowa -- Ochrona radiologiczna -- Indywidualne dawkomierze termoluminescencyjne dla kończyn i oczu2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 1630+A1:2016-02
- wersja angielska
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego2021-11-25KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 1630:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 1629+A1:2016-02
- wersja angielska
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne2021-11-24KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 1629:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 1628+A1:2016-02
- wersja angielska
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne2021-11-24KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 1628:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 1627:2012
- wersja polska
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja2021-11-24KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 1627:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 1627:2012/Ap1:2015-03
- wersja polska
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja2021-11-24KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 1627:2021-11
- wersja angielska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 60704-2-3:2019-11/A11:2019-12
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń2021-11-03KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
PN-EN 60584-3:2008
- wersja angielska
Termoelementy -- Część 3: Kable rozszerzające i kompensacyjne -- Tolerancje i systemy rozpoznawcze2021-11-18KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN IEC 60584-3:2021-11
- wersja angielska
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 60050-121:2000/A2:2012
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektromagnetyzm2021-11-23KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-IEC 60050-121:2000
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektromagnetyzm2021-11-23KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 61010-2-120:2018-05
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-120: Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące aspektów maszynowych urządzeń2021-11-03KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 13162:2015-11
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie aktywności węgla 14C -- Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego2021-11-18KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 13162:2021-11
- wersja angielska
PN-ISO 8769:2005
- wersja polska
Wzorcowe źródła do kalibracji monitorów skażeń powierzchni -- Emitery beta (maksymalna energia promieniowania beta powyżej 0,15 MeV) i emitery alfa2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-ISO 18589-2:2010
- wersja polska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 2: Zasady wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-ISO 8769-2:2005
- wersja polska
Wzorcowe źródła do kalibracji monitorów skażeń powierzchni -- Część 2: Elektrony o energii poniżej 0,15 MeV i fotony o energii poniżej 1,5 MeV2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-ISO 18589-1:2010
- wersja polska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 1: Zasady ogólne i definicje2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-2-13:2002
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-13: Próby -- Próba M: Niskie ciśnienie atmosferyczne2021-11-15KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60068-2-13:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 60068-2-11:2002
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-11: Próby -- Próba Ka: Mgła solna2021-11-15KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60068-2-11:2021-11
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 13445-8:2014-11
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 8: Wymagania dodatkowe dotyczące zbiorników ciśnieniowych z aluminium i stopów aluminium2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-8:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A5:2019-03
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-8:2014-11/A1:2015-04
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 8: Wymagania dodatkowe dotyczące zbiorników ciśnieniowych z aluminium i stopów aluminium2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-8:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-4:2014-11
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 4: Wytwarzanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-4:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-6:2014-11/A2:2019-03
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-2:2014-11/A3:2018-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-6:2014-11
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-5:2014-11
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-5:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-2:2014-11/A1:2017-02
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A2:2016-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A4:2018-06
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-2:2014-11/A2:2018-09
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-5:2014-11
- wersja niemiecka
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-5:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A1:2015-07
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A8:2019-08
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A7:2019-07
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A3:2017-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-4:2014-11/A1:2016-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 4: Wytwarzanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-4:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A6:2019-07
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-5:2014-11/A1:2018-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-5:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-6:2014-11/A1:2016-02
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-2:2014-11
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-1:2014-12
- wersja niemiecka
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-05KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-10:2016-04
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 10: Wymagania dodatkowe dla zbiorników ciśnieniowych z niklu i stopów niklu2021-10-05KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-10:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-1:2014-12/A2:2018-06
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-05KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-1:2014-12/A1:2015-02
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-05KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-1:2014-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-05KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-1:2014-12/A1:2015-02
- wersja niemiecka
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-05KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-1:2021-10
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 15995:2020-01
- wersja angielska
Butle do gazów -- Specyfikacja i badania zaworów do butli do LPG -- Zawory sterowane ręcznie2021-11-19KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 15995:2021-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15245-1:2002/A1:2013-12
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gwint walcowy do podłączania zaworów do butli do gazów -- Część 1: Specyfikacja2021-11-18KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 15245-1:2021-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 14245:2020-01
- wersja angielska
Butle do gazów -- Specyfikacja i badania zaworów do butli do LPG -- Zawory samozamykajace2021-11-18KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 14245:2021-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15245-1:2002
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gwint walcowy do podłączania zaworów do butli do gazów -- Część 1: Specyfikacja2021-11-18KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 15245-1:2021-11
- wersja angielska
23.040.40 Łączniki metalowe
PN-EN 1254-8:2013-04
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 8: Łączniki z końcówkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych2021-10-13KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-8:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-8:2013-04
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 8: Łączniki z końcówkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych2021-10-13KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-8:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-6:2013-04
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 6: Łączniki z końcówkami samozaciskowymi2021-10-13KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-6:2013-04
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 6: Łączniki z końcówkami samozaciskowymi2021-10-13KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-4:2004/Ap1:2015-07
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-4:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-3:2004
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-5:2004
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-5:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-1:2004
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-2:2004
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami zaciskowymi2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-4:2004
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-4:2021-10
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 7233:2016-12
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie odporności na podciśnienie2021-10-27KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 7233:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 1402:2010
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Badania hydrostatyczne2021-10-20KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 1402:2021-10
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN ISO 14245:2020-01
- wersja angielska
Butle do gazów -- Specyfikacja i badania zaworów do butli do LPG -- Zawory samozamykajace2021-11-18KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 14245:2021-11
- wersja angielska
23.100.20 Cylindry
PN-EN 13001-3-6:2018-06
- wersja angielska
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-6: Stany graniczne i właściwości maszyn -- Siłowniki hydrauliczne2021-11-24KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 13001-3-6+A1:2021-11
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 61326-2-3:2013-06
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przetworników ze zintegrowanym lub oddalonym dopasowaniem sygnałów2021-11-02KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-2-3:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61326-2-2:2013-07
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przenośnego wyposażenia badawczego, pomiarowego i monitorującego do zastosowań w niskonapięciowych systemach rozdzielczych2021-11-02KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-2-2:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61326-2-5:2013-07
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń z interfejsami magistrali komunikacyjnej według IEC 61784-12021-11-02KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-2-5:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61326-2-6:2013-08
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe -- Wyposażenie medyczne do diagnostyki in-vitro (IVD)2021-11-02KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-2-6:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61326-2-1:2013-07
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do czułego wyposażenia badawczego i pomiarowego do zastosowań w środowiskach niechronionych pod względem EMC2021-10-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-2-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 61326-1:2013-06
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-1:2021-10
- wersja angielska
25.060.20 Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych
PN-ISO 10889-5:2000
- wersja polska
Oprawki narzędziowe z chwytem walcowym rowkowanym -- Oprawki narzędziowe odmiany D, z więcej niż jednym gniazdem prostokątnym2021-10-12KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 14329:2004
- wersja niemiecka
Zgrzewanie rezystancyjne -- Badania niszczące zgrzein -- Rodzaje zniszczenia i pomiary geometryczne zgrzein punktowych, liniowych i garbowych2021-11-03KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 14329:2004
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne -- Badania niszczące zgrzein -- Rodzaje zniszczenia i pomiary geometryczne zgrzein punktowych, liniowych i garbowych2021-11-03KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN 16296:2013-04
- wersja angielska
Niezgodności w połączeniach spawanych i zgrzewanych termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Poziomy jakości2021-10-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 16296:2021-10
- wersja angielska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN ISO 12224-3:2004
- wersja angielska
Drut do lutowania miękkiego, lity i rdzeniowy -- Wymagania i metody badań -- Część 3: Metoda meniskograficzna badania skuteczności drutów rdzeniowych do lutowania miękkiego2021-11-03KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 3613:2011
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Konwersyjne powłoki chromianowe na cynku, kadmie oraz stopach aluminium-cynk i cynk-aluminium -- Metody badań2021-10-26KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 3613:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 3613:2011
- wersja niemiecka
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Konwersyjne powłoki chromianowe na cynku, kadmie oraz stopach aluminium-cynk i cynk-aluminium -- Metody badań2021-10-26KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 3613:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 1463:2006
- wersja polska
Powłoki metalowe i tlenkowe -- Pomiar grubości powłoki -- Metoda mikroskopowa2021-10-21KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 1463:2021-10
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-ISO 4522-2:2000
- wersja polska
Powłoki metalowe -- Metody badania powłok elektrolitycznych ze srebra i stopów srebra -- Próby przyczepności2021-11-03KT 239 Jubilerstwa
PN-ISO 4524-4:2000
- wersja polska
Powłoki metalowe -- Metody badania powłok elektrolitycznych ze złota i stopów złota -- Oznaczanie zawartości złota2021-11-03KT 239 Jubilerstwa
PN-ISO 4522-1:2000
- wersja polska
Powłoki metalowe -- Metody badania powłok elektrolitycznych ze srebra i stopów srebra -- Oznaczanie grubości powłoki2021-11-03KT 239 Jubilerstwa
PN-ISO 4524-5:2000
- wersja polska
Powłoki metalowe -- Metody badania powłok elektrolitycznych ze złota i stopów złota -- Próby przyczepności2021-11-03KT 239 Jubilerstwa
PN-ISO 4524-1:2000
- wersja polska
Powłoki metalowe -- Metody badania powłok elektrolitycznych ze złota i stopów złota -- Oznaczanie grubości powłoki2021-11-03KT 239 Jubilerstwa
PN-EN ISO 1463:2006
- wersja polska
Powłoki metalowe i tlenkowe -- Pomiar grubości powłoki -- Metoda mikroskopowa2021-10-21KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 1463:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13603:2013-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Metody badań do oceny cynowych powłok ochronnych na drutach miedzianych okrągłych ciągnionych do celów elektrycznych2021-10-14KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 13603:2021-10
- wersja angielska
27.020 Silniki spalinowe
PN-ISO 8178-10:2005
- wersja polska
Silniki spalinowe tłokowe -- Pomiar emisji spalin -- Część 10: Cykle i procedury badawcze eksploatacyjnych pomiarów zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym pracujących w warunkach nieustalonych2021-10-12KT 132 Silników Spalinowych
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 61215-2:2017-05
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 2: Metody badań2021-11-15KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61215-2:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61215-2:2017-05/AC:2018-05
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 2: Metody badań2021-11-15KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61215-2:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61215-2:2017-05/AC:2017-08
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 2: Metody badań2021-11-15KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61215-2:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61215-1:2017-01
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1: Wymagania dotyczące badań2021-11-12KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61215-1:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61215-1-3:2017-08
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-3: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie krzemu amorficznego2021-11-12KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61215-1-3:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61215-1-4:2017-08
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-4: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie Cu(In,Ga)(S,Se)22021-11-12KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61215-1-4:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61215-1-1:2016-10
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-1: Wymagania szczególne dotyczące badań naziemnych modułów fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego2021-11-10KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61215-1-1:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61215-1-2:2017-07
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-2: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie tellurku kadmu (CdTe)2021-11-04KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61215-1-2:2021-11
- wersja angielska
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN ISO 17225-2:2014-07
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 2: Klasy peletów drzewnych2021-10-21KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 17225-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 17225-2:2014-07
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 2: Klasy peletów drzewnych2021-10-21KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 17225-2:2021-10
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 60050-121:2000/A2:2012
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektromagnetyzm2021-11-23KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-IEC 60050-121:2000
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektromagnetyzm2021-11-23KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.080.10 Izolatory
PN-IEC 60471:2006
- wersja polska
Wymiary złączy widlasto-uchatych w ogniwach łańcucha izolatorów2021-10-12KT 76 Izolatorów
PN-EN 60433:2001
- wersja polska
Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV -- Izolatory ceramiczne do sieci prądu przemiennego -- Właściwości izolatorów długopniowych2021-10-04KT 76 IzolatorówPN-EN IEC 60433:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 60305:2007
- wersja polska
Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV -- Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- Właściwości izolatorów kołpakowych2021-10-01KT 76 IzolatorówPN-EN IEC 60305:2021-10
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-106:2011
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 106: Styczniki, sterowniki i rozruszniki silników prądu przemiennego2021-09-30KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-106:2021-09
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 61439-1:2011/Ap1:2019-03
- wersja polska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-10-04KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 61439-2:2011
- wersja polska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej2021-10-04KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 61439-1:2011
- wersja angielska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-10-04KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 61439-2:2011
- wersja angielska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej2021-10-04KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 61439-1:2011
- wersja polska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-10-04KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-1:2021-10
- wersja angielska
29.160.30 Silniki elektryczne
PN-EN 61800-2:2016-01
- wersja angielska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 2: Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu przemiennego o regulowanej prędkości2021-11-17KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61800-2:2021-11
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 50216-12:2011
- wersja angielska
Wyposażenie transformatorów i dławików -- Część 12: Wentylatory2021-10-05KT 79 Transformatorów EnergetycznychPN-EN IEC 60076-22-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 50216-7:2004
- wersja polska
Wyposażenie transformatorów i dławików -- Część 7: Pompy elektryczne oleju transformatorowego2021-10-05KT 79 Transformatorów EnergetycznychPN-EN IEC 60076-22-5:2021-10
- wersja angielska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 61800-2:2016-01
- wersja angielska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 2: Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu przemiennego o regulowanej prędkości2021-11-17KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61800-2:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61800-1:2000
- wersja polska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu stałego o regulowanej prędkości2021-10-05KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61800-1:2021-10
- wersja angielska
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN 61188-5-1:2010
- wersja polska
Płytki drukowane i zespoły na płytkach drukowanych -- Projektowanie i zastosowanie -- Część 5-1: Zagadnienia dotyczące łączenia (pole/połączenie lutowane) -- Wymagania wspólne2021-11-10KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61188-6-1:2021-11
- wersja angielska
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN 61188-5-1:2010
- wersja polska
Płytki drukowane i zespoły na płytkach drukowanych -- Projektowanie i zastosowanie -- Część 5-1: Zagadnienia dotyczące łączenia (pole/połączenie lutowane) -- Wymagania wspólne2021-11-10KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61188-6-1:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61760-3:2010
- wersja angielska
Technologia montażu powierzchniowego -- Część 3: Metoda standardowa klasyfikacji podzespołów do montażu przewlekanego z lutowaniem rozpływowym2021-11-03KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61760-3:2021-11
- wersja angielska
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
PN-EN 301549:2020-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące dostępności produktów i usług ICT2021-11-26KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 301549:2021-11
- wersja angielska
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 60050-722:2000
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Telefonia2021-11-23KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 489-50 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 50: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych (BS), stacji retransmisyjnych i urządzeń pomocniczych łączności komórkowej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2021-11-12KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-50 V2.3.1:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 60215:2003
- wersja polska
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczych2021-11-03KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 489-4 V3.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i urządzeń pomocniczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2021-10-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-4 V3.3.1:2021-10
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 489-50 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 50: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych (BS), stacji retransmisyjnych i urządzeń pomocniczych łączności komórkowej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2021-11-12KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-50 V2.3.1:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61326-2-2:2013-07
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przenośnego wyposażenia badawczego, pomiarowego i monitorującego do zastosowań w niskonapięciowych systemach rozdzielczych2021-11-02KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-2-2:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61326-2-4:2013-06
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń do monitorowania stanu izolacji w sieciach wg IEC 61557-8 i urządzeń do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach wg IEC 61557-92021-11-02KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-2-4:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61326-2-3:2013-06
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przetworników ze zintegrowanym lub oddalonym dopasowaniem sygnałów2021-11-02KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-2-3:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61326-2-6:2013-08
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe -- Wyposażenie medyczne do diagnostyki in-vitro (IVD)2021-11-02KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-2-6:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61326-2-5:2013-07
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń z interfejsami magistrali komunikacyjnej według IEC 61784-12021-11-02KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-2-5:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61326-1:2013-06
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 61326-2-1:2013-07
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do czułego wyposażenia badawczego i pomiarowego do zastosowań w środowiskach niechronionych pod względem EMC2021-10-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-2-1:2021-10
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-ETSI EN 301 489-4 V3.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i urządzeń pomocniczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2021-10-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-4 V3.3.1:2021-10
- wersja angielska
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
PN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2021-11-18KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 62680-1-3:2021-11
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2021-11-18KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 62680-1-3:2021-11
- wersja angielska
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61030:1999
- wersja polska
Zestawy urządzeń fonicznych, wizyjnych oraz wizyjnych z dźwiękiem towarzyszącym -- Domowa magistrala cyfrowa (D2B)2021-11-09KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.40 Systemy wideo
PN-EN 60574-21:2002
- wersja angielska
Urządzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne -- Część 21: Taśmy wizyjne dla zastosowań edukacyjnych i treningowych z prowadzącym i uczniem2021-11-09KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 60933-3:1997
- wersja polska
Zestawy urządzeń fonicznych, wizyjnych oraz wizyjnych z dźwiękiem towarzyszącym -- Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe -- Interfejs do połączeń kamer ENG i magnetowidów przenośnych przy użyciu sygnałów składowych, systemu 625 linii/50 pól2021-11-09KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61280-2-8:2007
- wersja polska
Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Systemy cyfrowe -- Część 2-8: Określanie małych wartości BER z wykorzystaniem pomiarów współczynnika Q2021-11-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61280-2-8:2021-11
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60793-2-40:2016-06
- wersja angielska
Światłowody -- Część 2-40: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów wielomodowych kategorii A42021-11-15KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60793-2-40:2021-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 60794-1-22:2018-04
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-22: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabla światłowodowego -- Metody badań środowiskowych2021-11-10KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-1-211:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 60793-1-34:2006
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-34: Metody pomiarów i procedury badań -- Pomiar skrętu osiowego2021-11-04KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60793-1-34:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 60794-3-12:2013-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 3-12: Kable zewnętrzne -- Wymagania szczegółowe dotyczące telekomunikacyjnych kabli światłowodowych przeznaczonych do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi, stosowanych do okablowania obiektów2021-10-07KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-3-12:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 60794-1-2:2017-07/Ap1:2017-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-2: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Wytyczne ogólne2021-10-04KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-1-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 60794-1-2:2017-07/AC:2017-10
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-2: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Wytyczne ogólne2021-10-04KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-1-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 60794-1-2:2017-07
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-2: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Wytyczne ogólne2021-10-04KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-1-2:2021-10
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61300-2-10:2013-06
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-10: Badania -- Odporność na zgniatanie2021-11-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-2-10:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61300-2-14:2013-07
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-14: Badania -- Wysoka moc optyczna2021-11-09KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-2-14:2021-11
- wersja angielska
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN 61290-1-3:2015-09
- wersja angielska
Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 1-3: Parametry mocy i wzmocnienia -- Metoda miernika mocy optycznej2021-11-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61290-1-3:2021-11
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-T-01016-19:1994
- wersja polska
Przetwarzanie informacji i komputery -- Terminologia -- Technika analogowa2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO/IEC 27013:2014-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne do zintegrowanego wdrożenia ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-12021-10-12KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Zarządzanie usługami -- Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami2021-10-12KT 171 Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-ISO/IEC 27005:2014-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji2021-10-12KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-ISO/IEC 27013:2014-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne do zintegrowanego wdrożenia ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-12021-10-12KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.080 Oprogramowanie
PN-ISO/IEC 25020:2010
- wersja polska
Inżynieria oprogramowania -- Wymagania jakości i ocena produktów programowych (SQuaRE) -- Model odniesienia dla pomiarów i przewodnik2021-11-09KT 171 Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
PN-EN 61784-3:2016-12/A1:2018-02
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Ogólne zasady i definicje profili2021-11-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-3:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61784-3:2016-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Ogólne zasady i definicje profili2021-11-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-3:2021-11
- wersja angielska
35.160 Systemy mikroprocesorowe
PN-IEC 796-1:1995
- wersja polska
System mikroprocesorowy AMS (MULTIBUS I) -- Opis funkcjonalny, parametry elektryczne i zależności czasowe2021-11-09KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-IEC 796-3:1995
- wersja polska
System mikroprocesorowy AMS (MULTIBUS I) -- Opis konstrukcji mechanicznej i wyprowadzeń znormalizowanej płytki montażowej (eurokarty ze złączem pośrednim)2021-11-09KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-IEC 824:1995
- wersja polska
Mikroprocesory -- Terminologia2021-11-09KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
PN-ISO/IEC 9318-4:2000
- wersja polska
Technika informatyczna -- Inteligentny Interfejs Urządzeń Peryferyjnych -- Zbiór rozkazów ogólnych dla urządzeń napędów taśm magnetycznych2021-11-09KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2021-11-18KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 62680-1-3:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 62394:2014-04
- wersja angielska
Serwisowy interfejs diagnostyczny dla wyrobów elektronicznych i sieci -- Implementacja dla echonet2021-11-09KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-IEC 796-3:1995
- wersja polska
System mikroprocesorowy AMS (MULTIBUS I) -- Opis konstrukcji mechanicznej i wyprowadzeń znormalizowanej płytki montażowej (eurokarty ze złączem pośrednim)2021-11-09KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-ISO/IEC 9318-2:2000
- wersja polska
Technika informatyczna -- Inteligentny Interfejs Urządzeń Peryferyjnych -- Zbiór rozkazów właściwych dla urządzeń napędów dysków magnetycznych2021-11-09KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-T-01016-21:1994
- wersja polska
Przetwarzanie informacji i komputery -- Terminologia -- Interfejsy między systemami komputerowymi sterowania procesami a procesami technicznymi2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ISO/IEC 7816-9:2009
- wersja polska
Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty stykowe -- Część 9: Polecenia dotyczące zarządzania kartą2021-10-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
PN-ISO/IEC 2382-17:2004
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Część 17: Bazy danych2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
PN-ISO 21188:2010
- wersja polska
Infrastruktura klucza publicznego dla usług finansowych -- Praktyki i ramy polityki2021-11-09KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 61784-3:2016-12/A1:2018-02
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Ogólne zasady i definicje profili2021-11-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-3:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 61784-3:2016-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Ogólne zasady i definicje profili2021-11-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-3:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 62769-6:2015-12
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 6: FDI mapowanie technologii2021-11-08KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-6:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 62769-4:2015-12
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 4: FDI pakiety2021-11-08KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-4:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 62769-5:2015-12
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 5:FDI model informacyjny2021-11-08KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-5:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 62769-7:2016-01
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 7: FDI urządzenia komunikacyjne2021-11-08KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-7:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 62769-1:2015-11
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 1: Przegląd2021-11-05KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-1:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 62769-2:2015-12
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 2: FDI klient2021-11-05KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-2:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 62769-3:2015-12
- wersja angielska
Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia; integracja urządzeń obiektowych -- Część 3: FDI serwer2021-11-05KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-3:2021-11
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 2382-24:1999
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Wytwarzanie zintegrowane komputerowo2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 14819-6:2006
- wersja angielska
Informacje podróżne i o ruchu drogowym (TTI) -- Wiadomości TTI przekazywane w formie kodowanej -- Część 6: Szyfrowanie i dostęp warunkowy dla kodowania ALERT-C w systemie danych radiowych - kanale wiadomości o ruchu drogowym2021-11-03KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
39.040.10 Zegarki
PN-ISO 3160-2:2000
- wersja polska
Koperty zegarków i akcesoria -- Powłoki ze stopów złota -- Oznaczanie próby złota, grubości, odporności na korozję i przyczepności2021-11-03KT 239 Jubilerstwa
PN-ISO 3160-3:2000
- wersja polska
Koperty zegarków i akcesoria -- Powłoki ze stopów złota -- Badania odporności na ścieranie różnych typów powłok na próbkach standardowych2021-11-03KT 239 Jubilerstwa
39.060 Jubilerstwo
PN-ISO 13756:2000
- wersja polska
Jubilerstwo -- Oznaczanie srebra w jubilerskich stopach srebra -- Metoda objętościowa (potencjometryczna) z użyciem chlorku sodu lub chlorku potasu2021-11-03KT 239 Jubilerstwa
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 18541-3:2015-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 3: Wymagania funkcjonalnych interfejsów użytkownika2021-11-22KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 18541-3:2021-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 18541-4:2016-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 4: Badanie zgodności2021-11-22KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 18541-4:2021-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 18541-2:2015-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 2: Wymagania techniczne2021-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 18541-2:2021-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 18541-1:2015-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 1: Informacje ogólne i definicje przypadków użycia2021-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 18541-1:2021-11
- wersja angielska
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
PN-EN ISO 18541-3:2015-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 3: Wymagania funkcjonalnych interfejsów użytkownika2021-11-22KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 18541-3:2021-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 18541-4:2016-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 4: Badanie zgodności2021-11-22KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 18541-4:2021-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 18541-2:2015-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 2: Wymagania techniczne2021-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 18541-2:2021-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 18541-1:2015-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 1: Informacje ogólne i definicje przypadków użycia2021-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 18541-1:2021-11
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 12082:2017-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Maźnice -- Badania eksploatacyjne2021-11-17KT 138 KolejnictwaPN-EN 12082+A1:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 14198+A1:2019-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla układu hamulcowego pociągów prowadzonych przez lokomotywy2021-10-07KT 138 KolejnictwaPN-EN 14198+A2:2021-10
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14198+A1:2019-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla układu hamulcowego pociągów prowadzonych przez lokomotywy2021-10-07KT 138 KolejnictwaPN-EN 14198+A2:2021-10
- wersja angielska
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
PN-IEC 60092-201:2000
- wersja polska
Instalacje elektryczne na statkach -- Projektowanie systemu -- Postanowienia ogólne2021-11-09KT 18 Statków i Techniki Morskiej
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN 61924-2:2013-07
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Zintegrowane systemy nawigacyjne -- Część 2: Modułowa struktura INS -- Wymagania operacyjne i dotyczące działania, metody badań i wymagane wyniki badań2021-11-09KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN IEC 61924-2:2021-11
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 8849:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Elektryczne pompy zęzowe zasilane prądem stałym2021-10-27KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8849:2021-10
- wersja angielska
49.025.10 Stale
PN-EN 4700-002:2016-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stale i stopy żaroodporne -- Wyroby przerobione plastycznie -- Specyfikacja techniczna -- Część 002: Pręty i kształtowniki2021-10-18KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 4700-002:2021-10
- wersja angielska
49.030.30 Nakrętki
PN-ISO 8788:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki metryczne -- Tolerancje kształtu i położenia2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 2854-003:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia -- Przekrój 9 mm2 lub większy -- Temperatura pracy od -55 °C do 260 °C-- Część 003: Norma wyrobu2021-11-25KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2854-003:2021-11
- wersja angielska
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
PN-ISO 8625-2:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Instalacje płynowe -- Słownictwo -- Część 2: Terminy ogólne i definicje odnoszące się do przepływu2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 8625-1:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Instalacje płynowe -- Słownictwo -- Część 1: Terminy ogólne i definicje odnoszące się do ciśnienia2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 8625-3:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Instalacje płynowe -- Słownictwo -- Część 3: Terminy ogólne i definicje odnoszące się do temperatury2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-ISO 10254:2005
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych w zakresie załadunku towarów -- Słownictwo2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.120 Wyposażenie do transportu towarów
PN-ISO 10254:2005
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych w zakresie załadunku towarów -- Słownictwo2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 13001-3-6:2018-06
- wersja angielska
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-6: Stany graniczne i właściwości maszyn -- Siłowniki hydrauliczne2021-11-24KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 13001-3-6+A1:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 13001-3-5:2016-10
- wersja angielska
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-5: Stany graniczne i wymiarowanie haków kutych2021-10-14KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 13001-3-5+A1:2021-10
- wersja angielska
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
PN-EN 13001-3-5:2016-10
- wersja angielska
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-5: Stany graniczne i wymiarowanie haków kutych2021-10-14KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 13001-3-5+A1:2021-10
- wersja angielska
59.060.10 Włókna naturalne
PN-ISO 1136:2000
- wersja polska
Wełna -- Wyznaczanie średniej średnicy włókien -- Metoda przepływu powietrza2021-11-03KT 24 Surowców Włókienniczych
59.080.50 Liny i sznury
PN-EN ISO 1346:2012
- wersja angielska
Liny włókienne -- Polipropylenowe folie rozszczepialne, monofilamenty i multifilamenty (PP2) oraz polipropylenowe multifilamenty o wysokiej wytrzymałości właściwej (PP3) -- Liny 3-, 4-, 8- i 12-splotkowe2021-10-20KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 1346:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 1140:2012
- wersja angielska
Liny włókienne -- Poliamid -- Liny 3-, 4-, 8- i 12-splotkowe2021-10-19KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 1140:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 1141:2012
- wersja angielska
Liny włókienne -- Poliester -- Liny 3-, 4-, 8- i 12-splotkowe2021-10-19KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 1141:2021-10
- wersja angielska
59.120.20 Maszyny i wyposażenie do przewijania
PN-ISO 10119:1995
- wersja polska
Włókna węglowe -- Wyznaczanie gęstości2021-11-03KT 24 Surowców Włókienniczych
59.120.30 Krosna. Maszyny tkackie
PN-ISO 366-1:2000
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Płochy -- Płochy z okładzinami smołowanymi -- Wymiary2021-11-03KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 14931:2015-04
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Wytyczne do stosowania przy selekcji skór przeznaczonych na odzież (z wyłączeniem skór futerkowych)2021-10-21KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 14931:2021-10
- wersja angielska
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
PN-ISO 5682-2:2005
- wersja polska
Sprzęt do ochrony roślin -- Urządzenia opryskujące -- Część 2: Metody badań opryskiwaczy hydraulicznych2021-11-03KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 28139:2009
- wersja polska
Maszyny rolnicze i leśne -- Zamgławiacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym -- Wymagania bezpieczeństwa2021-10-08KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 28139:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 28139:2009
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i leśne -- Opryskiwacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym -- Wymagania bezpieczeństwa2021-10-08KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 28139:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 28139:2009/Ap1:2013-10
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i leśne -- Opryskiwacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym -- Wymagania bezpieczeństwa2021-10-08KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 28139:2021-10
- wersja angielska
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-ISO 6534:1999
- wersja polska
Pilarki łańcuchowe przenośne -- Osłony rąk -- Wytrzymałość mechaniczna2021-11-03KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-ISO 6533:1999
- wersja polska
Maszyny leśne -- Osłona ręki lewej stosowana w pilarkach łańcuchowych przenośnych -- Wymiary2021-11-03KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
PN-C-87054:2000
- wersja polska
Nawozy sztuczne -- Prosty nawóz azotowy o wysokiej zawartości azotu zawierający azotan amonu -- Saletra amonowa2021-11-23KT 156 Nawozów
PN-C-87082:2000
- wersja polska
Nawozy sztuczne -- Proste nawozy azotowe o wysokiej zawartości azotu zawierające azotan amonu -- Oznaczanie odporności na detonację2021-11-23KT 156 Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-ISO 5510:2000
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie dostepnej lizyny2021-11-09KT 40 Pasz
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 17203:2019-01
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie cytryniny w żywności metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)2021-10-18KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 17203:2021-10
- wersja angielska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-A-74043-1:1994
- wersja polska
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie glutenu mokrego -- Postanowienia ogólne i zakres normy2021-10-01KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-A-74029:1999
- wersja polska
Przetwory zbożowe -- Mąka pszenna i żytnia -- Oznaczanie bieli2021-10-01KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-A-74014:1994
- wersja polska
Przetwory zbożowe -- Oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w 10 procent (m/m) roztworze kwasu solnego2021-10-01KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-R-74015:1994
- wersja polska
Pszenica -- Oznaczanie zanieczyszczeń2021-10-01KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-EN ISO 14501:2009
- wersja polska
Mleko i mleko w proszku -- Oznaczanie zawartości aflatoksyny M1 -- Oczyszczanie metodą chromatografii powinowactwa immunologicznego i oznaczanie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej2021-10-20KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 14501:2021-10
- wersja angielska
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
PN-A-86792:1995
- wersja polska
Surowce i przetwory z ryb i innych zwierząt wodnych -- Oznaczanie trójmetyloaminy2021-11-09KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych
PN-A-86853:1995
- wersja polska
Produkty uboczne z ryb i innych zwierząt wodnych -- Wątroba z ryb dorszowatych2021-11-09KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-A-86934:1995
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Spektrofotometryczne oznaczanie barwy ogólnej2021-11-09KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-A-86933:1995
- wersja polska
Tłuszcze roślinne jadalne -- Metody badań -- Określanie zawartości substancji tłuszczowej w margarynie2021-11-09KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-A-86908:2000
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Rafinowane oleje roślinne2021-11-09KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.200.20 Nasiona oleiste
PN-ISO 10633-1:2000
- wersja polska
Śruta nasion oleistych -- Oznaczanie zawartości glukozynolanów -- Metoda z zastosowaniem wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej2021-11-09KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.100.60 Olejki eteryczne
PN-EN 16274:2013-03
- wersja angielska
Metody badania alergenów -- Oznaczanie ilościowe przypuszczalnych alergenów zapachowych w produktach przygotowanych do powszechnej sprzedaży -- Etap 1: Analiza z zastosowaniem GC próbki gotowej do wstrzyknięcia2021-10-15RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i MedycynyPN-EN 16274:2021-10
- wersja angielska
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
PN-EN 1018+A1:2015-03
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Węglan wapnia2021-11-23KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 1018:2021-11
- wersja angielska
73.040 Węgiel
PN-ISO 13909-8:2005
- wersja polska
Węgiel kamienny i koks -- Mechaniczne pobieranie próbek -- Część 8: Metody badań obciążenia2021-10-12KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
PN-ISO 13909-3:2005
- wersja polska
Węgiel kamienny i koks -- Mechaniczne pobieranie próbek -- Część 3: Węgiel -- Pobieranie próbek z partii nieruchomych2021-10-12KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
PN-ISO 13909-7:2005
- wersja polska
Węgiel kamienny i koks -- Mechaniczne pobieranie próbek -- Część 7: Metody oznaczania precyzji pobierania, przygotowania i badania próbek2021-10-12KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
73.120 Urządzenia do przeróbki kopalin
PN-ISO 10752:2000
- wersja polska
Urządzenia do klasyfikacji ziarnowej węgla -- Ocena skuteczności działania2021-10-12KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 9038:2013-08
- wersja angielska
Oznaczanie zdolności podtrzymywania palenia się cieczy2021-10-27KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 9038:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 22854:2016-05
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych -- Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej2021-10-22KT 222PN-EN ISO 22854:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 22854:2016-05
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych -- Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej2021-10-22KT 222PN-EN ISO 22854:2021-10
- wersja angielska
75.160.10 Paliwa stałe
PN-EN 15359:2012
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Wymagania techniczne i klasy2021-10-22KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 21640:2021-10
- wersja angielska
PN-ISO 13909-8:2005
- wersja polska
Węgiel kamienny i koks -- Mechaniczne pobieranie próbek -- Część 8: Metody badań obciążenia2021-10-12KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
PN-ISO 13909-7:2005
- wersja polska
Węgiel kamienny i koks -- Mechaniczne pobieranie próbek -- Część 7: Metody oznaczania precyzji pobierania, przygotowania i badania próbek2021-10-12KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN ISO 22854:2016-05
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych -- Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej2021-10-22KT 222PN-EN ISO 22854:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 22854:2016-05
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych -- Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej2021-10-22KT 222PN-EN ISO 22854:2021-10
- wersja angielska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 17225-2:2014-07
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 2: Klasy peletów drzewnych2021-10-21KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 17225-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 17225-2:2014-07
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 2: Klasy peletów drzewnych2021-10-21KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 17225-2:2021-10
- wersja angielska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN 1473:2016-09
- wersja angielska
Instalacje i wyposażenie do skroplonego gazu ziemnego -- Projektowanie instalacji na lądzie2021-10-07KT 277PN-EN 1473:2021-10
- wersja angielska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 439:2000
- wersja polska
Stal i żeliwo -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu metodą wagową2021-10-12KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
PN-ISO 9722:2000
- wersja polska
Nikiel i stopy niklu -- Skład chemiczny i postacie wyrobów przerobionych plastycznie2021-10-12KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
PN-ISO 6283:2000
- wersja polska
Nikiel rafinowany2021-10-12KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN 10085:2003
- wersja polska
Stale do azotowania -- Warunki techniczne dostawy2021-10-26KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN ISO 683-5:2021-10
- wersja angielska
77.140.20 Stale wysokojakościowe
PN-EN 10250-4:2001
- wersja polska
Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania -- Część 4: Stale odporne na korozję2021-10-08KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-4:2021-10
- wersja angielska
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 10222-2:2017-06
- wersja angielska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale ferrytyczne i martenzytyczne o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach2021-11-23KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10222-2+A1:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 10222-4:2017-07
- wersja angielska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o wysokiej granicy plastyczności2021-11-23KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10222-4+A1:2021-11
- wersja angielska
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
PN-EN 10222-2:2017-06
- wersja angielska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale ferrytyczne i martenzytyczne o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach2021-11-23KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10222-2+A1:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 10222-4:2017-07
- wersja angielska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o wysokiej granicy plastyczności2021-11-23KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10222-4+A1:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 10250-4:2001
- wersja polska
Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania -- Część 4: Stale odporne na korozję2021-10-08KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-4:2021-10
- wersja angielska
77.140.99 Inne wyroby z żeliwa i stali
PN-H-94023:2000
- wersja polska
Pierścienie kuto walcowane ze stali niestopowych i stopowych2021-10-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
77.150.30 Wyroby z miedzi
PN-EN 13601:2013-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Pręty i druty miedziane do ogólnych celów elektrycznych2021-10-14KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 13601:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13603:2013-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Metody badań do oceny cynowych powłok ochronnych na drutach miedzianych okrągłych ciągnionych do celów elektrycznych2021-10-14KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 13603:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13605:2013-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Kształtowniki i druty kształtowe miedziane do celów elektrycznych2021-10-14KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 13605:2021-10
- wersja angielska
77.150.40 Wyroby z niklu i chromu
PN-ISO 6208:2000
- wersja polska
Nikiel i stopy niklu -- Płyty, blachy i taśmy2021-10-12KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
PN-ISO 9724:2000
- wersja polska
Nikiel i stopy niklu -- Drut oraz produkt do ciągnienia2021-10-12KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
PN-ISO 4491-3:2000
- wersja polska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Tlen ulegający redukcji wodorem2021-10-12KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11403-1:2014-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Zbieranie i przedstawianie porównywalnych danych wielopunktowych -- Część 1: Właściwości mechaniczne2021-11-26KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11403-1:2021-11
- wersja angielska
83.080.10 Tworzywa termoutwardzalne
PN-EN ISO 3219:2000
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Polimery/żywice w stanie ciekłym lub jako emulsje albo dyspersje -- Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego przy określonej szybkości ścinania2021-10-25KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3219-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 3219-1:2021-10
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN 15344:2010
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Tworzywa z recyklingu -- Charakterystyka polietylenu (PE) z recyklingu2021-10-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN 15344:2021-10
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 14557:2003/A1:2007
- wersja angielska
Węże pożarnicze -- Węże ssawne gumowe i z tworzyw sztucznych oraz zespoły węży2021-10-20KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN ISO 14557:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 14557:2003
- wersja angielska
Węże pożarnicze -- Węże ssawne gumowe i z tworzyw sztucznych oraz zespoły węży2021-10-20KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN ISO 14557:2021-10
- wersja angielska
85.040 Masy włókniste
PN-EN ISO 638:2008
- wersja angielska
Papier, tektura i masy włókniste -- Oznaczanie zawartości suchej substancji -- Metoda suszarki komorowej2021-10-26KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 638-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 638-1:2021-10
- wersja angielska
85.060 Papier i tektura
PN-ISO 2528:2000
- wersja polska
Materiały w postaci arkuszy -- Oznaczanie szybkości przenikania pary wodnej -- Metoda wagowa (miseczkowa)2021-11-03KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
PN-ISO 5628:1995
- wersja polska
Papier i tektura -- Oznaczanie sztywności przy zginaniu metodami statycznymi -- Zasady ogólne2021-11-03KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
PN-ISO 2493:1995
- wersja polska
Papier i tektura -- Oznaczanie oporu przy zginaniu2021-11-03KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
PN-EN ISO 638:2008
- wersja angielska
Papier, tektura i masy włókniste -- Oznaczanie zawartości suchej substancji -- Metoda suszarki komorowej2021-10-26KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 638-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 638-1:2021-10
- wersja angielska
85.100 Maszyny papiernicze
PN-EN 1034-1+A1:2010
- wersja niemiecka
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-08KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN 1034-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1034-1+A1:2010
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-08KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN 1034-1:2021-10
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN 12206-1:2005
- wersja polska
Farby i lakiery -- Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa -- Część 1: Powłoki z farb proszkowych2021-10-11KT 175 Farb i LakierówPN-EN 12206-1:2021-10
- wersja angielska
87.060.20 Spoiwa
PN-EN ISO 276:2010
- wersja angielska
Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Olej lniany zagęszczony -- Wymagania i metody badań2021-10-25KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 276:2021-10
- wersja angielska
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 15686-7:2010
- wersja polska
Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 7: Ocena właściwości użytkowych na podstawie danych z praktyki dotyczących okresu użytkowania2021-10-22KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-ISO 15686-2:2005
- wersja polska
Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 2: Procedury związane z przewidywaniem okresu użytkowania2021-10-22KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-ISO 12006-2:2005
- wersja polska
Budownictwo -- Organizacja informacji związanej z robotami budowlanymi -- Część 2: Schemat klasyfikacji informacji2021-10-22KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.010.20 Aspekty kontraktowe
PN-ISO 6707-2:2000
- wersja polska
Budownictwo -- Terminologia -- Terminy stosowane w umowach2021-10-22KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15643-3:2012
- wersja angielska
Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena budynków -- Część 3: Postanowienia dotyczące oceny socjalnych właściwości użytkowych2021-11-24KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15643:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 15643-2:2011
- wersja angielska
Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena budynków -- Część 2: Postanowienia dotyczące oceny środowiskowych właściwości użytkowych2021-11-24KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15643:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 15643-4:2012
- wersja angielska
Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena budynków -- Część 4: Postanowienia dotyczące oceny ekonomicznych właściwości użytkowych2021-11-24KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15643:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 15643-1:2011
- wersja polska
Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena zrównoważoności budynków -- Część 1: Zasady ogólne2021-11-24KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15643:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 15643-2:2011
- wersja polska
Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena budynków -- Część 2: Zasady oceny właściwości środowiskowych2021-11-24KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15643:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 15643-5:2017-11
- wersja angielska
Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena zrównoważoności budynków i obiektów inżynierii lądowej -- Część 5: Szczególne zasady i wymagania dla obiektów inżynierii lądowej2021-11-24KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15643:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 15643-1:2011
- wersja angielska
Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena zrównoważoności budynków -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-11-24KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15643:2021-11
- wersja angielska
PN-ISO 15686-1:2005
- wersja polska
Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 1: Zasady ogólne2021-10-22KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-ISO 15686-7:2010
- wersja polska
Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 7: Ocena właściwości użytkowych na podstawie danych z praktyki dotyczących okresu użytkowania2021-10-22KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-ISO 15686-2:2005
- wersja polska
Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 2: Procedury związane z przewidywaniem okresu użytkowania2021-10-22KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
PN-EN 16758:2016-07
- wersja angielska
Ściany osłonowe -- Wyznaczanie wytrzymałości połączeń ścinanych -- Metoda badania i wymagania2021-10-15KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 16758:2021-10
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 1630+A1:2016-02
- wersja angielska
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego2021-11-25KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 1630:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 1627:2012
- wersja polska
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja2021-11-24KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 1627:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 1628+A1:2016-02
- wersja angielska
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne2021-11-24KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 1628:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 1627:2012/Ap1:2015-03
- wersja polska
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja2021-11-24KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 1627:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 1629+A1:2016-02
- wersja angielska
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne2021-11-24KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 1629:2021-11
- wersja angielska
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN ISO 10545-15:1999
- wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych2021-11-26KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-15:2021-11
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych2021-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-4:2011
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 4: Procedury pomiarowe i wymagania2021-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-4:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-3:2011
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych2021-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-3:2011
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych2021-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-5:2011
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 5: Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia2021-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-5:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 5: Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia2021-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-5:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych2021-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-2:2011
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych2021-10-18KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-1:2016-10
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Zasady stosowania dla określonych wyrobów2021-10-18KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-2:2011
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych2021-10-18KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-2:2011
- wersja niemiecka
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych2021-10-18KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-2:2021-10
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 1264-5:2008
- wersja angielska
Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 5: Systemy ogrzewające i chłodzące wbudowane w podłogi, sufity lub ściany -- Określanie mocy cieplnej2021-10-14KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-5:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1264-4:2009/Ap1:2016-09
- wersja angielska
Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe -- Część 4: Instalowanie2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-4:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1264-4:2009
- wersja angielska
Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe -- Część 4: Instalowanie2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-4:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1264-3:2009
- wersja angielska
Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe -- Część 3: Wymiarowanie2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1264-1:2011
- wersja angielska
Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 1: Definicje i symbole2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1264-2+A1:2013-05
- wersja angielska
Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 2: Ogrzewanie podłogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda określania mocy cieplnej2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1264-3:2009/Ap1:2016-09
- wersja angielska
Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe -- Część 3: Wymiarowanie2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-3:2021-10
- wersja angielska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 60335-2-21:2006/A2:2009
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy wody2021-11-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-21:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-21:2006
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy wody2021-11-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-21:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 1488:2004
- wersja polska
Armatura w budynkach -- Zespoły rozprężne -- Badania i wymagania2021-10-14KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 1488:2021-10
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 1463-2:2003
- wersja polska
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Punktowe elementy odblaskowe -- Część 2: Badania terenowe2021-10-14KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1463-2:2021-10
- wersja angielska
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
PN-V-86005:2000
- wersja polska
Broń palna gazowa -- Wymagania i badania2021-10-12KT 176
97.040.40 Zmywarki
PN-EN 60704-2-3:2019-11/A11:2019-12
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń2021-11-03KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
PN-EN 16282-7:2017-09
- wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 7: Instalacja i wykorzystanie stałych urządzeń gaśniczych2021-10-15KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 16282-7+A1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 16282-3:2016-12
- wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 3: Kuchenne sufity wentylacyjne; projektowanie i wymagania dotyczące bezpieczeństwa2021-10-15KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 16282-3+A1:2021-10
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 16890:2017-06
- wersja angielska
Meble dla dzieci -- Materace do łóżeczek i kołysek -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-11-15KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 16890+A1:2021-11
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 16094:2012
- wersja angielska
Laminowane pokrycia podłogowe -- Metoda badania do wyznaczania odporności na mikrouszkodzenia2021-11-10KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 16094:2021-11
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN 60335-2-32:2009/A2:2015-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-32: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do masażu2021-11-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-32:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-32:2009
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-32: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do masażu2021-11-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-32:2021-11
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 16890:2017-06
- wersja angielska
Meble dla dzieci -- Materace do łóżeczek i kołysek -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-11-15KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 16890+A1:2021-11
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 16582-1:2015-11
- wersja angielska
Baseny do użytku domowego -- Część 1: Wymagania ogólne z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz metody badań2021-10-15KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 16582-1+A1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 16582-1:2015-11
- wersja francuska
Baseny do użytku domowego -- Część 1: Wymagania ogólne z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz metody badań2021-10-15KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 16582-1+A1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 16582-1:2015-11
- wersja niemiecka
Baseny do użytku domowego -- Część 1: Wymagania ogólne z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz metody badań2021-10-15KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 16582-1+A1:2021-10
- wersja angielska
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
PN-EN 957-7:2002
- wersja polska
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 7: Trenażery wioślarskie, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-11-23KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 20957-7:2021-11
- wersja angielska
PN-EN 957-2:2005
- wersja polska
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 2: Sprzęt do treningu siłowego oraz dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-11-23KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 20957-2:2021-11
- wersja angielska