Content

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-V-01009:1999
- wersja polska
Środki i urządzenia do likwidacji skażeń -- Terminologia2020-10-28KT 176
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-EN ISO 7369:2006
- wersja polska
Przewody rurowe -- Przewody metalowe i zespoły przewodów -- Terminologia2020-10-14KT 126 Rur StalowychPN-EN ISO 7369:2020-10
- wersja angielska
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-M-58765-1:1994
- wersja polska
Piły taśmowe do metali -- Terminy i definicje2020-10-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-K-92020:1998
- wersja polska
Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej -- Terminologia2020-10-29KT 265 Komunikacji Miejskiej
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-ISO/IEC 2382-27:1998
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Automatyzacja prac biurowych2020-10-29KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO/IEC 2382-13:1998
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Grafika komputerowa2020-10-29KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO/IEC 2382-9:1998
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Komunikacja danych2020-10-29KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
PN-ISO 8640-2:1994
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Maszyny dziewiarskie - osnowarki płaskie -- Terminologia -- Mechanizmy podające osnowę, odbierające i dzielące na sztuki2020-11-12KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
PN-ISO 9947:1994
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i wyposażenie -- Skręcarki dwuskrętowe -- Słownictwo2020-11-12KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
PN-ISO 8640-1:1994
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Maszyny dziewiarskie - osnowarki płaskie -- Terminologia -- Mechanizmy napędowe, nośne i elementy formujące oczka2020-11-12KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
PN-R-78105:1998
- wersja polska
Chów i hodowla zwierząt -- Terminologia2020-10-27KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt
PN-R-78107:1998
- wersja polska
Drób -- Terminologia2020-10-27KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
PN-ISO 7504:1994
- wersja polska
Analiza gazu -- Terminologia2020-10-27KT 277
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 235:2004
- wersja polska
Tapety w zwoikach -- Terminologia i symbole2020-10-28KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 235:2020-10
- wersja angielska
01.040.95 Wojskowość. Inżynieria wojskowa. Uzbrojenie (Słownictwo)
PN-V-01009:1999
- wersja polska
Środki i urządzenia do likwidacji skażeń -- Terminologia2020-10-28KT 176
01.070 Kodowanie barwne
PN-ISO 14726-2:2004
- wersja polska
Statki i technika morska -- Barwy rozpoznawcze do systemów rurociągów przewodzących czynniki -- Część 2: Barwy uzupełniające dla różnorodnych czynników i/lub funkcji2020-10-29KT 18 Statków i Techniki Morskiej
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN 235:2004
- wersja polska
Tapety w zwoikach -- Terminologia i symbole2020-10-28KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 235:2020-10
- wersja angielska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-ISO 10110-3:1999
- wersja polska
Optyka i przyrządy optyczne -- Przygotowywanie rysunków części i układów optycznych -- Wady materiałowe -- Pęcherze i wtrącenia2020-10-27KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
PN-ISO 10110-2:1999
- wersja polska
Optyka i przyrządy optyczne -- Przygotowywanie rysunków części i układów optycznych -- Wady materiałowe -- Dwójłomność naprężeniowa2020-10-27KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
01.140.20 Informacja naukowa
PN-N-01152-4:2009
- wersja polska
Opis bibliograficzny -- Część 4: Dokumenty ikonograficzne2020-10-27KT 242 Informacji i Dokumentacji
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
PN-P-84538:1996
- wersja polska
Opakowania transportowe z tkanin -- Worki pocztowe i bankowe2020-11-19KT 26 Wyrobów Włókienniczych
PN-ISO 7341:2009
- wersja polska
Bankowość -- Uzgadnianie rachunków nostro2020-10-28KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-I-13335-1:1999
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych -- Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych2020-10-29KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 60319:2004
- wersja polska
Przedstawianie i specyfikacja danych o nieuszkadzalności podzespołów elektronicznych2020-10-26KT 9 Niezawodności
PN-IEC 60300-3-7:2004
- wersja polska
Zarządzanie niezawodnością -- Część 3-7: Przewodnik zastosowań -- Selekcja narażeniowa sprzętu elektronicznego ze względu na nieuszkadzalność2020-10-26KT 9 Niezawodności
03.240 Usługi pocztowe
PN-T-85006:2001
- wersja polska
Worki pocztowe -- Wymagania ogólne2020-11-24KT 259 PocztyPN-T-85006:2020-11
- wersja polska
PN-P-84538:1996
- wersja polska
Opakowania transportowe z tkanin -- Worki pocztowe i bankowe2020-11-19KT 26 Wyrobów Włókienniczych
07.100.10 Mikrobiologia medyczna
PN-EN ISO 11737-2:2010
- wersja polska
Sterylizacja wyrobów medycznych -- Metody mikrobiologiczne -- Część 2: Badania sterylności wykonywane podczas określania, walidacji i utrzymywania skuteczności procesu sterylizacji2020-11-03KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11737-2:2020-11
- wersja angielska
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 6887-5:2010
- wersja polska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 5: Specyficzne zasady przygotowania mleka i przetworów mlecznych2020-10-30KT 3 Mikrobiologii Łańcucha ŻywnościowegoPN-EN ISO 6887-5:2020-10
- wersja angielska
PN-A-74102:1999
- wersja polska
Wyroby i półprodukty piekarskie -- Pobieranie próbek i metody badań mikrobiologicznych2020-10-29KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 7886-3:2010
- wersja angielska
Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku -- Część 3: Samoblokujące się po użyciu strzykawki do szczepienia ustaloną dawką2020-11-06KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 7886-3:2020-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 7886-2:2002
- wersja angielska
Sterylne strzykawki jednorazowego użytku -- Część 2: Strzykawki do stosowania z pompami infuzyjnymi2020-11-05KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 7886-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 1615:2002
- wersja angielska
Cewniki do odżywiania wewnętrznego i zestawy do podawania wewnętrznego, do jednorazowego użytku, i ich połączenia -- Projektowanie i badanie2020-10-12KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 20695:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 1618:2000
- wersja polska
Cewniki inne niż wewnątrznaczyniowe -- Metody badania wspólnych właściwości2020-10-12KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 20695:2020-10
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 8637:2014-05
- wersja angielska
Implanty sercowo-naczyniowe i systemy pozaustrojowe -- Hemodializatory, hemodiafiltry, hemofiltry i hemokoncentratory2020-10-15KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8637-1:2020-10
- wersja angielska
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
PN-V-01009:1999
- wersja polska
Środki i urządzenia do likwidacji skażeń -- Terminologia2020-10-28KT 176
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11737-2:2010
- wersja polska
Sterylizacja wyrobów medycznych -- Metody mikrobiologiczne -- Część 2: Badania sterylności wykonywane podczas określania, walidacji i utrzymywania skuteczności procesu sterylizacji2020-11-03KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11737-2:2020-11
- wersja angielska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 10993-18:2009
- wersja angielska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 18: Charakterystyka chemiczna materiałów2020-11-03KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-18:2020-11
- wersja angielska
11.140 Wyposażenie szpitalne
PN-EN 455-1:2004
- wersja polska
Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur2020-11-03KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN 455-1:2020-11
- wersja angielska
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
PN-EN 60601-2-66:2016-01
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego przyrządów słuchowych i systemów przyrządów słuchowych2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60601-2-66:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60118-13:2011
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60118-13:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60118-13:2011
- wersja polska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60118-13:2020-10
- wersja angielska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-ISO 14063:2009
- wersja polska
Zarządzanie środowiskowe -- Komunikacja środowiskowa -- Wytyczne i przykłady2020-10-07KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14063:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 14063:2010
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Komunikacja środowiskowa -- Wytyczne i przykłady2020-10-07KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14063:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 14063:2010
- wersja niemiecka
Zarządzanie środowiskowe -- Komunikacja środowiskowa -- Wytyczne i przykłady2020-10-07KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14063:2020-10
- wersja angielska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14803:2006
- wersja angielska
Identyfikacja i/lub określanie ilości odpadów2020-11-26KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 14803:2020-11
- wersja angielska
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 840-6:2013-05
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 6: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracownika2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-6:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 840-3:2013-05
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 3: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z wypukłą (wypukłymi) pokrywą (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-3:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 840-5:2013-05
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 5: Wymagania eksploatacyjne i metody badań2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-5:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 840-4:2013-05
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 4: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1700 l z płaską pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych, dźwigniowych z systemem BG i/lub szerokogrzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-4:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 840-2:2013-05
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 2: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z płaską (płaskimi) pokrywą (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-2:2020-10
- wersja angielska
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
PN-ISO 15593:2004
- wersja polska
Dym tytoniowy w powietrzu -- Szacowanie udziału dymu tytoniowego we frakcji respirabilnej cząstek zawieszonych -- Oznaczanie cząstek zawieszonych metodą absorbancji nadfioletu oraz metodą fluorescencyjną2020-10-28KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-Z-04113-11:1994
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości związków akrylowych -- Oznaczanie akrylanów i metakrylanów w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej2020-10-27KT 161 Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04398:2013-08
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-etyloheksan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2020-12-01KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04398:2020-12
- wersja polska
PN-Z-04148-5:2011
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości hydrazyny i jej pochodnych -- Część 5: Oznaczanie hydrazyny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej2020-12-01KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04523:2020-12
- wersja polska
PN-Z-04367:2008
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie dichlorku cynku na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej2020-11-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04367:2020-11
- wersja polska
PN-Z-04236-2:1994
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości sześciochlorobenzenu -- Oznaczanie sześciochlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2020-10-27KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04045-11:1994
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aldehydów -- Oznaczanie akroleiny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej2020-10-27KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04259:1999
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bromku winylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2020-10-27KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 13890:2010
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Procedury oznaczania metali i metaloidów zawartych w cząstkach zawieszonych w powietrzu -- Wymagania i metody badań2020-10-13KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN ISO 21832:2020-10
- wersja angielska
13.060.20 Woda pitna
PN-V-65001:1999/Az1:2006
- wersja polska
Zaopatrywanie wojsk w wodę -- Wojskowe zestawy uzdatniania wody -- Wymagania ogólne2020-10-28KT 176
PN-V-65001:1999
- wersja polska
Zaopatrywanie wojsk w wodę -- Wojskowe zestawy uzdatniania wody -- Wymagania ogólne2020-10-28KT 176
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-ISO 13877:2004
- wersja polska
Jakość gleby -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych -- Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej2020-11-19KT 191 Chemii Gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-ISO 17155:2007
- wersja polska
Jakość gleby -- Oznaczanie ilości i aktywności mikroflory glebowej z zastosowaniem krzywych oddychania2020-11-04KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 17155:2020-11
- wersja angielska
PN-ISO 15685:2007
- wersja polska
Jakość gleby -- Oznaczanie potencjalnej nitryfikacji i hamowania nitryfikacji -- Szybki test utleniania amoniaku2020-11-04KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 15685:2020-11
- wersja angielska
PN-ISO 11266:1997
- wersja polska
Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych2020-11-03KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 11266:2020-11
- wersja angielska
PN-ISO 15473:2004
- wersja polska
Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach beztlenowych2020-10-08KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 15473:2020-10
- wersja angielska
PN-ISO 14239:2000
- wersja polska
Jakość gleby -- Laboratoryjne metody inkubacji do pomiaru mineralizacji związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych2020-10-07KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 14239:2020-10
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 11553-1:2010
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa2020-10-07KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11553-1:2020-10
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-61:2008/A11:2020-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-61: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń2020-10-26KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 50305:2010
- wersja polska
Kolejnictwo -- Przewody do pojazdów szynowych o szczególnej odporności na palenie -- Metody badań2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50305:2020-11
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 50306-4:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-3:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-3:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
PN-IEC 60331-12:2004
- wersja polska
Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu -- Część 12: Aparatura -- Palnik o temperaturze płomienia co najmniej 830 stopni C wyposażony w mechanizm uderzający2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
PN-IEC 60331-31:2004
- wersja polska
Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu -- Część 31: Metody badania i wymagania w przypadku zastosowania ognia i uderzenia mechanicznego -- Kable i przewody na napięcie znamionowe do 0,6/1,0 kV2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 13823+A1:2014-12
- wersja angielska
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu2020-11-02KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13823:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 13823+A1:2014-12
- wersja polska
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu2020-11-02KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13823:2020-11
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-ISO 9978:1999
- wersja polska
Ochrona radiologiczna -- Promieniotwórcze źródła zamknięte -- Metody badania szczelności2020-10-27KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-ISO 7503-1:2004
- wersja polska
Ocena skażeń powierzchni -- Część 1: Emitery beta (maksymalna energia beta większa niż 0,15 MeV) i emitery alfa2020-10-27KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 15614:2009
- wersja polska
Odzież ochronna dla strażaków -- Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej2020-10-08KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 15384:2020-10
- wersja angielska
17.040.20 Właściwości powierzchni
PN-EN ISO 16610-29:2015-09
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 29: Liniowe filtry profilu: Falki sklejane2020-10-08KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 16610-29:2020-10
- wersja angielska
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
PN-EN ISO 13385-2:2011
- wersja niemiecka
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Sprzęt pomiarowy do wymiarów -- Część 2: Głębokościomierze suwmiarkowe -- Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne2020-10-29KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 13385-2:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 13385-2:2011
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Sprzęt pomiarowy do wymiarów -- Część 2: Głębokościomierze suwmiarkowe -- Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne2020-10-29KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 13385-2:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 16610-29:2015-09
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 29: Liniowe filtry profilu: Falki sklejane2020-10-08KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 16610-29:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-5:2010
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 5: CMM z zespołami głowic pomiarowych stykowych z pojedynczym trzpieniem pomiarowym i wielotrzpieniowych2020-10-06KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 10360-5:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-4:2002
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 4: CMM stosowane w trybie pomiaru skaningowego2020-10-06KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 10360-5:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-5:2010/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 5: CMM z zespołem głowic pomiarowych stykowych jedno i wielotrzpieniowych2020-10-06KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 10360-5:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-5:2010
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 5: CMM z zespołem głowic pomiarowych stykowych jedno i wielotrzpieniowych2020-10-06KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 10360-5:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-4:2002/Ap1:2017-01
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 4: CMM stosowane w trybie pomiaru skaningowego2020-10-06KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 10360-5:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-4:2002/AC:2005
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 4: CMM stosowane w trybie pomiaru skaningowego2020-10-06KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 10360-5:2020-10
- wersja angielska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 60704-2-7:2002
- wersja polska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dla wentylatorów2020-10-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60704-2-7:2020-10
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 60601-2-66:2016-01
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego przyrządów słuchowych i systemów przyrządów słuchowych2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60601-2-66:2020-10
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-ISO 4037-3:2004
- wersja polska
Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych -- Część 3: Wzorcowanie dawkomierzy otoczenia i dawkomierzy indywidualnych oraz określanie ich charakterystyk energetycznych i kierunkowych2020-10-27KT 246 Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
PN-ETSI EN 300 019-2-8 V2.1.2:2005
- wersja angielska
Equipment Engineering (EE) -- Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment -- Part 2-8: Specification of environmental tests -- Stationary use at underground locations2020-11-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-8 V2.2.1:2020-11
- wersja angielska
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN 61010-2-010:2015-01
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-010: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do nagrzewania materiałów2020-10-21KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-010:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 61010-2-081:2015-05
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-081: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych i półautomatycznych urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do analiz i innych zastosowań2020-10-21KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-081:2020-10
- wersja angielska
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN ISO 3506-1:2009
- wersja angielska
Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 1: Śruby i śruby dwustronne2020-10-14KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 3506-1:2020-10
- wersja angielska
21.060.20 Nakrętki
PN-EN ISO 3506-2:2009
- wersja angielska
Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 2: Nakrętki2020-10-14KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 3506-2:2020-10
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 11114-1:2012/A1:2017-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 1: Materiały metalowe2020-11-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11114-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11114-1:2012
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 1: Materiały metalowe2020-11-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11114-1:2020-11
- wersja angielska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 13598-2:2016-09
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych2020-11-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13598-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 13598-2:2016-09/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych2020-11-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13598-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 13598-2:2016-09
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych2020-11-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13598-2:2020-11
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-ISO 6964:1999
- wersja polska
Rury i kształtki z poliolefin -- Oznaczanie zawartości sadzy za pomocą kalcynacji i pirolizy2020-11-03KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-ISO 6964:1999
- wersja polska
Rury i kształtki z poliolefin -- Oznaczanie zawartości sadzy za pomocą kalcynacji i pirolizy2020-11-03KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN 13766:2019-01
- wersja angielska
Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania gazu płynnego i skroplonego gazu ziemnego -- Wymagania2020-11-02KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 13766+A1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 16436-1+A2:2018-12
- wersja angielska
Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 1: Węże i rury2020-10-28KT 277PN-EN 16436-1+A3:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 7369:2006
- wersja polska
Przewody rurowe -- Przewody metalowe i zespoły przewodów -- Terminologia2020-10-14KT 126 Rur StalowychPN-EN ISO 7369:2020-10
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13175:2019-07
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)2020-11-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13175+A1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 28659:2000
- wersja polska
Zawory z tworzyw termoplastycznych -- Wytrzymałość na zmęczenie -- Metoda badania2020-10-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 8659:2020-10
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN ISO 11114-1:2012/A1:2017-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 1: Materiały metalowe2020-11-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11114-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11114-1:2012
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 1: Materiały metalowe2020-11-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11114-1:2020-11
- wersja angielska
23.060.99 Inne zawory
PN-EN 60730-2-8:2005
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące zaworów wodnych sterowanych elektrycznie, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-8:2020-10
- wersja angielska
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
PN-EN 60704-2-7:2002
- wersja polska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dla wentylatorów2020-10-23KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60704-2-7:2020-10
- wersja angielska
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52915:2017-06
- wersja angielska
Specyfikacja dotycząca formatu pliku wytwarzania przyrostowego (AMF) Wersja 1.22020-10-15KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO/ASTM 52915:2020-10
- wersja angielska
25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie
PN-ISO 230-4:1999
- wersja polska
Przepisy badania obrabiarek -- Badania okrągłości w obrabiarkach sterowanych numerycznie2020-10-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.060.20 Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych
PN-ISO 10897:1999
- wersja polska
Tulejki o zbieżności 1:10 do oprawek zaciskowych -- Tulejki, oprawki, nakrętki -- Wymiary przyłączeniowe2020-10-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
PN-ISO 15488:1999
- wersja polska
Tulejki o kącie nachylenia 8 stopni do oprawek zaciskowych -- Tulejki, oprawki, nakrętki -- Wymiary przyłączeniowe2020-10-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.100.01 Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 513:1999
- wersja polska
Zastosowanie twardych materiałów skrawających -- Oznaczenie głównych grup obróbki wiórowej i grup zastosowania2020-10-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.100.20 Frezy
PN-ISO 4468:1999
- wersja polska
Frezy ślimakowe jednokrotne do kół zębatych -- Wymagania dokładności2020-10-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.100.30 Wiertła, pogłębiacze stożkowe, rozwiertaki
PN-ISO 9766:1999
- wersja polska
Wiertła z płytkami wymiennymi -- Chwyty walcowe spłaszczone2020-10-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
PN-ISO 10898:1999
- wersja polska
Nawiertaki kręte2020-10-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
PN-M-59030:1994
- wersja polska
Rozwiertaki wykańczaki do stożków Morse'a i metrycznych, z chwytem walcowym i stożkowym Morse'a2020-10-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.100.40 Piły
PN-ISO 2336-2:1999
- wersja polska
Brzeszczoty pił -- Wymiary brzeszczotów maszynowych2020-10-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
PN-M-58765-2:1994
- wersja polska
Piły taśmowe do metali -- Główne wymiary i tolerancje2020-10-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
PN-M-58765-3:1994
- wersja polska
Piły taśmowe do metali -- Cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów pił2020-10-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
PN-M-58765-1:1994
- wersja polska
Piły taśmowe do metali -- Terminy i definicje2020-10-26KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN ISO 9455-3:2001
- wersja polska
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 3: Określanie liczby kwasowej metodami miareczkowania potencjometrycznego i wizualnego2020-11-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9455-3:2020-11
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 8502-6:2007
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy -- Metoda Bresle'a2020-11-13KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8502-6:2020-11
- wersja angielska
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 60092-351:2004
- wersja polska
Instalacje elektryczne na statkach -- Część 351: Materiały izolacyjne do kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i sterowniczych do instalowania na statkach oraz ruchomych i stałych platformach morskich2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-C-89265-5:1999
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Polwinity do przewodów i kabli elektrycznych -- Pakowanie, przechowywanie, transport2020-11-03KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
29.060.20 Kable
PN-EN 50306-3:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-3:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50305:2010
- wersja polska
Kolejnictwo -- Przewody do pojazdów szynowych o szczególnej odporności na palenie -- Metody badań2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50305:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
PN-IEC 60092-374:1999
- wersja polska
Okrętowe kable telekomunikacyjne i kable wielkiej częstotliwości -- Kable telefoniczne ogólnego zastosowania2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
PN-IEC 60331-31:2004
- wersja polska
Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu -- Część 31: Metody badania i wymagania w przypadku zastosowania ognia i uderzenia mechanicznego -- Kable i przewody na napięcie znamionowe do 0,6/1,0 kV2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
PN-IEC 60092-354:1999
- wersja polska
Instalacje elektryczne na statkach -- Kable elektroenergetyczne jedno- i trzyżyłowe z izolacją wytłaczaną na napięcia znamionowe 6 kV, 10 kV i 15 kV2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
PN-IEC 60092-353:1999
- wersja polska
Instalacje elektryczne na statkach -- Kable elektroenergetyczne jedno- i wielożyłowe o polu niepromieniowym z izolacją wytłaczaną na napięcia znamionowe 1 kV i 3 kV2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
PN-IEC 60331-12:2004
- wersja polska
Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu -- Część 12: Aparatura -- Palnik o temperaturze płomienia co najmniej 830 stopni C wyposażony w mechanizm uderzający2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
PN-IEC 60092-351:2004
- wersja polska
Instalacje elektryczne na statkach -- Część 351: Materiały izolacyjne do kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i sterowniczych do instalowania na statkach oraz ruchomych i stałych platformach morskich2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
PN-IEC 60092-373:1999
- wersja polska
Okrętowe kable telekomunikacyjne i kable wielkiej częstotliwości -- Okrętowe giętkie kable współosiowe2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-V-80011:2004
- wersja polska
Pojazdy wojskowe -- Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Wymagania i metody badań2020-10-28KT 176
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 61854:2003
- wersja polska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczące odstępników2020-11-23KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN IEC 61854:2020-11
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-K-92020:1998
- wersja polska
Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej -- Terminologia2020-10-29KT 265 Komunikacji Miejskiej
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 60300-3-7:2004
- wersja polska
Zarządzanie niezawodnością -- Część 3-7: Przewodnik zastosowań -- Selekcja narażeniowa sprzętu elektronicznego ze względu na nieuszkadzalność2020-10-26KT 9 Niezawodności
PN-IEC 60319:2004
- wersja polska
Przedstawianie i specyfikacja danych o nieuszkadzalności podzespołów elektronicznych2020-10-26KT 9 Niezawodności
31.080.10 Diody
PN-T-01213-1:1994
- wersja polska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy dyskretne -- Diody sygnałowe (z włączeniem diod przełączających) i diody stabilizujące -- Ramowa norma szczegółowa dla diod sygnałowych, diod przełączających i diod lawinowych o kontrolowanym napięciu przebicia2020-11-03KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-T-01212-1:1994
- wersja polska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy dyskretne -- Diody prostownicze -- Ramowa norma szczegółowa dla diod prostowniczych (z włączeniem lawinowych diod prostowniczych), o określonej temperaturze otoczenia i obudowy, dla prądów do 100 A2020-11-03KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN 60747-5-1:2004
- wersja polska
Przyrządy półprzewodnikowe dyskretne i układy scalone -- Część 5-1: Przyrządy optoelektroniczne -- Postanowienia ogólne2020-11-03KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN ISO 11553-1:2010
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa2020-10-07KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11553-1:2020-10
- wersja angielska
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 019-2-8 V2.1.2:2005
- wersja angielska
Equipment Engineering (EE) -- Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment -- Part 2-8: Specification of environmental tests -- Stationary use at underground locations2020-11-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-8 V2.2.1:2020-11
- wersja angielska
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-ETSI EN 302 217-1 V3.1.1:2017-11
- wersja angielska
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 1: Przegląd, wspólne charakterystyki i wymagania niezależne od systemu2020-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 217-1 V3.2.2:2020-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 217-2 V3.1.1:2017-11
- wersja angielska
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach od 1 GHz do 86 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2020-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 217-2 V3.2.2:2020-10
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-EN 12015:2014-05
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja2020-12-01KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 12015:2020-12
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 61000-4-11:2007/A1:2017-09
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia2020-11-16KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-4-11:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 61000-4-11:2007
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia2020-11-16KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-4-11:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 60118-13:2011
- wersja polska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60118-13:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60118-13:2011
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60118-13:2020-10
- wersja angielska
33.120.40 Anteny
PN-ETSI EN 302 217-1 V3.1.1:2017-11
- wersja angielska
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 1: Przegląd, wspólne charakterystyki i wymagania niezależne od systemu2020-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 217-1 V3.2.2:2020-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 217-2 V3.1.1:2017-11
- wersja angielska
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach od 1 GHz do 86 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2020-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 217-2 V3.2.2:2020-10
- wersja angielska
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62368-1:2015-03/A11:2017-09
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/AC1:2016-01
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/AC:2017-12
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
33.160.30 Systemy audio
PN-HD 337 S3:2014-12
- wersja angielska
Analogowe płyty gramofonowe z zapisem fonicznym oraz sprzęt odczytujący2020-10-20KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60098:2020-10
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60794-2-50:2008
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2-50: Kable wewnątrzobiektowe -- Wymagania grupowe dotyczące kabli jedno- i dwuświatłowodowych stosowanych do zakończeń zestawów kabli2020-10-20KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-2-50:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 50551-2:2014-05
- wersja angielska
Przewody jednoświatłowodowe i dwuświatłowodowe stosowane do wykonywania sznurów -- Część 2: Wymagania szczegółowe i wymagania minimalne dotyczące wzmocnionych 3,0 mm jednomodowych przewodów jednoświatłowodowych, stosowanych do wykonywania sznurów krosowych/sznurów kategorii U2020-10-20KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-2-50:2020-10
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 62148-6:2004
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 6: Transceivery ATM-PON2020-12-01KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 62148-6:2020-12
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60950-23:2007
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/AC:2017-12
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 60950-22:2017-07
- wersja angielska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/A11:2017-09
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/AC1:2016-01
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 60950-23:2007/AC:2009
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 2382-9:1998
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Komunikacja danych2020-10-29KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN 60950-22:2017-07
- wersja angielska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-I-13335-1:1999
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych -- Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych2020-10-29KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-ISO/IEC 15292:2004
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Procedury rejestracji profili zabezpieczeń2020-10-29KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-ISO/IEC 10118-3:1999
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Funkcje skrótu -- Dedykowane funkcje skrótu2020-10-29KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-ISO/IEC 13888-2:1999
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Niezaprzeczalność -- Mechanizmy wykorzystujące techniki symetryczne2020-10-28KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-ISO/IEC 13888-1:1999
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Niezaprzeczalność -- Model ogólny2020-10-28KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-ISO/IEC 13888-3:1999
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Niezaprzeczalność -- Mechanizmy wykorzystujące techniki asymetryczne2020-10-28KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 412-5 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 5: QCStatements2020-11-20KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-5 V2.3.1:2020-11
- wersja angielska
35.140 Grafika komputerowa
PN-ISO/IEC 2382-13:1998
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Grafika komputerowa2020-10-29KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 412-5 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 5: QCStatements2020-11-20KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-5 V2.3.1:2020-11
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 7812-1:2008
- wersja polska
Karty identyfikacyjne -- Identyfikacja wydawców -- Część 1: System numeracji2020-10-29KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
PN-ISO/IEC 2382-27:1998
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Automatyzacja prac biurowych2020-10-29KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
PN-ISO 15782-2:2004
- wersja polska
Bankowość -- Zarządzanie certyfikatami -- Część 2: Rozszerzenia certyfikatów2020-10-28KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN ISO 16484-6:2014-07
- wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 6: Testy zgodności transmisji danych2020-10-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 16484-6:2020-10
- wersja angielska
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19136:2009
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Język znaczników geograficznych GML2020-10-12KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19136-1:2020-10
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-ENV 13730-2:2003
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikaty związane z transfuzją krwi -- Część 2: Komunikaty związane z wytwarzaniem (BTR-PROD)2020-10-26KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
PN-ENV 13730-1:2003
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikaty związane z transfuzją krwi -- Część 1: Komunikaty odnoszące się do podmiotu opieki2020-10-26KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
PN-ENV 13609-2:2003
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikaty do obsługi informacji pomocniczych w systemach opieki zdrowotnej -- Część 2: Uaktualnianie informacji specyficznych dla badań laboratoryjnych2020-10-26KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.260 Urządzenia biurowe
PN-EN 60950-23:2007/AC:2009
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 60950-23:2007
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
37.020 Przyrządy optyczne
PN-ISO 10110-3:1999
- wersja polska
Optyka i przyrządy optyczne -- Przygotowywanie rysunków części i układów optycznych -- Wady materiałowe -- Pęcherze i wtrącenia2020-10-27KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
PN-ISO 10110-2:1999
- wersja polska
Optyka i przyrządy optyczne -- Przygotowywanie rysunków części i układów optycznych -- Wady materiałowe -- Dwójłomność naprężeniowa2020-10-27KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
39.040.99 Inne mierniki czasu
PN-EN 60730-2-7:2011
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-7:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-7:2011/AC:2012
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-7:2020-10
- wersja angielska
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
PN-S-76021:1998
- wersja polska
Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-S-76021:1998/Az1:2001
- wersja polska
Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.60 Nadwozia i części nadwozi
PN-S-73300:1998
- wersja polska
Urządzenia zabezpieczające pojazdy samochodowe przed korzystaniem z nich przez osoby niepowołane -- Wymagania ogólne2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-S-48052:1998
- wersja polska
Samochody ciężarowe i ciągniki drogowe -- Wystające części zewnętrzne -- Wymagania i metody badań2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-S-48051:1998
- wersja polska
Samochody osobowe -- Wystające części zewnętrzne nadwozia -- Wymagania i metody badań2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
PN-S-73300:1998
- wersja polska
Urządzenia zabezpieczające pojazdy samochodowe przed korzystaniem z nich przez osoby niepowołane -- Wymagania ogólne2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
PN-S-48052:1998
- wersja polska
Samochody ciężarowe i ciągniki drogowe -- Wystające części zewnętrzne -- Wymagania i metody badań2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-S-48011:1998
- wersja polska
Pojazdy samochodowe i przyczepy -- Urządzenia uziemiające -- Wymagania podstawowe2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-S-48016:1998
- wersja polska
Samochody osobowe -- Zabezpieczenie przeciwpożarowe -- Wymagania i metody badań2020-11-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 16185-1:2015-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe wieloczłonowych zespołów trakcyjnych -- Część 1: Wymagania i definicje2020-10-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 16185-1+A1:2020-10
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15612+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przyspieszacze hamowania nagłego2020-11-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 15612:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-3:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-3:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe (parowe, trójkowe i czwórkowe) ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja francuska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 50305:2010
- wersja polska
Kolejnictwo -- Przewody do pojazdów szynowych o szczególnej odporności na palenie -- Metody badań2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50305:2020-11
- wersja angielska
47.020.30 Instalacje rurociągowe
PN-ISO 14726-2:2004
- wersja polska
Statki i technika morska -- Barwy rozpoznawcze do systemów rurociągów przewodzących czynniki -- Część 2: Barwy uzupełniające dla różnorodnych czynników i/lub funkcji2020-10-29KT 18 Statków i Techniki Morskiej
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
PN-IEC 92-202:1994
- wersja polska
Instalacje elektryczne na statkach -- Projektowanie systemu -- Zabezpieczenia2020-10-29KT 18 Statków i Techniki Morskiej
PN-IEC 60092-351:2004
- wersja polska
Instalacje elektryczne na statkach -- Część 351: Materiały izolacyjne do kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i sterowniczych do instalowania na statkach oraz ruchomych i stałych platformach morskich2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
PN-IEC 60092-374:1999
- wersja polska
Okrętowe kable telekomunikacyjne i kable wielkiej częstotliwości -- Kable telefoniczne ogólnego zastosowania2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
PN-IEC 60092-354:1999
- wersja polska
Instalacje elektryczne na statkach -- Kable elektroenergetyczne jedno- i trzyżyłowe z izolacją wytłaczaną na napięcia znamionowe 6 kV, 10 kV i 15 kV2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
PN-IEC 60092-373:1999
- wersja polska
Okrętowe kable telekomunikacyjne i kable wielkiej częstotliwości -- Okrętowe giętkie kable współosiowe2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
PN-IEC 60092-353:1999
- wersja polska
Instalacje elektryczne na statkach -- Kable elektroenergetyczne jedno- i wielożyłowe o polu niepromieniowym z izolacją wytłaczaną na napięcia znamionowe 1 kV i 3 kV2020-10-27KT 53 Kabli i Przewodów
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-ISO 2269:1994
- wersja polska
Budowa statków -- Kompasy magnetyczne klasy A, namierniki i szafki kompasowe -- Badania i atestacja2020-10-29KT 18 Statków i Techniki Morskiej
PN-ISO 10316:1994
- wersja polska
Budowa statków -- Kompasy magnetyczne klasy B -- Badania i atestacja2020-10-29KT 18 Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 25197:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Elektryczno-elektroniczne systemy sterowania kierunkiem i prędkością2020-10-13KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 25197:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 15083:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Instalacje zęzowe2020-10-08KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15083:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11105:2017-12
- wersja angielska
Małe statki -- Wentylacja przedziałów silnika benzynowego i/lub zbiornika benzyny2020-10-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11105:2020-10
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16603-32-10:2014-10
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Konstrukcyjne współczynniki bezpieczeństwa dla sprzętu lotów kosmicznych2020-11-27KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-32-10:2020-11
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 1525:1999
- wersja polska
Wózki jezdniowe -- Bezpieczeństwo -- Wózki bez operatora i ich układy2020-10-20KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN ISO 3691-4:2020-10
- wersja angielska
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-V-92000:1999
- wersja polska
Maszyny gąsienicowe do robót ziemnych -- Maszyny do rowów -- Wymagania ogólne i metody badań2020-10-28KT 176
55.080 Worki. Torby
PN-T-85006:2001
- wersja polska
Worki pocztowe -- Wymagania ogólne2020-11-24KT 259 PocztyPN-T-85006:2020-11
- wersja polska
PN-P-84538:1996
- wersja polska
Opakowania transportowe z tkanin -- Worki pocztowe i bankowe2020-11-19KT 26 Wyrobów Włókienniczych
55.100 Butelki. Słoje
PN-EN 16293:2013-08
- wersja angielska
Opakowania -- Opakowania szklane -- Przedłużone główki BVS do wina niegazowanego2020-11-26KT 133 OpakowańPN-EN 16293:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 14635:2010
- wersja angielska
Opakowania szklane -- Główka do zamknięcia koronowego 26 H 126 -- Wymiary2020-10-07KT 133 OpakowańPN-EN ISO 12822:2020-10
- wersja angielska
55.160 Pudła. Skrzynie. Klatki
PN-O-79401:1999
- wersja polska
Opakowania jednostkowe tekturowe -- Pudełka2020-10-27KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-ISO 1496-2:1999
- wersja polska
Kontenery ładunkowe serii 1 -- Wymagania i metody badań -- Kontenery izotermiczne2020-10-16KT 138 KolejnictwaPN-ISO 1496-2:2020-10
- wersja angielska
59.060.10 Włókna naturalne
PN-ISO 2370:1999
- wersja polska
Tekstylia -- Wyznaczanie cienkości włókien lnianych -- Metody permeametryczne2020-10-26KT 24 Surowców Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-ISO 9867:1999
- wersja polska
Tekstylia -- Ocena odprężności płaskich wyrobów po zmięciu -- Metoda oceny wyglądu2020-10-27KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
PN-ISO 3303:1994
- wersja polska
Wyroby włókiennicze powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie wytrzymałości na wypychanie2020-10-27KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN 14030:2004/A1:2005
- wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na roztwory kwasów i zasad2020-11-16KT 142 Geosyntetyków
PN-EN 14030:2004
- wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na roztwory kwasów i zasad2020-11-16KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 12960:2020-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 9863-2:1999
- wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach -- Określenie grubości warstwy pojedynczej wyrobów wielowarstwowych2020-11-12KT 142 Geosyntetyków
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
PN-ISO 3598:1994
- wersja polska
Tekstylia szklane -- Nitki -- Zasady sporządzania specyfikacji wymagań2020-10-27KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
PN-ISO 8516:1994
- wersja polska
Tekstylia szklane -- Nitki teksturowane -- Zasady sporządzania specyfikacji wymagań2020-10-27KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.120.10 Maszyny do przędzenia, skręcania i teksturowania
PN-ISO 96-1:1994
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Obrączki i biegacze do przędzarek i skręcarek obrączkowych -- Obrączki typu T i biegacze2020-11-12KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
PN-ISO 96-1/Ak:1994
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Obrączki i biegacze do przędzarek i skręcarek obrączkowych -- Obrączki typu T i biegacze2020-11-12KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
PN-ISO 9947:1994
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i wyposażenie -- Skręcarki dwuskrętowe -- Słownictwo2020-11-12KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
59.120.40 Maszyny dziewiarskie
PN-ISO 8640-1:1994
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Maszyny dziewiarskie - osnowarki płaskie -- Terminologia -- Mechanizmy napędowe, nośne i elementy formujące oczka2020-11-12KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
PN-ISO 8640-2:1994
- wersja polska
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Maszyny dziewiarskie - osnowarki płaskie -- Terminologia -- Mechanizmy podające osnowę, odbierające i dzielące na sztuki2020-11-12KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 3376:2012
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia wyrażonego w procentach2020-10-30KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 3376:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 3376:2012
- wersja niemiecka
Skóra wyprawiona -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia wyrażonego w procentach2020-10-30KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 3376:2020-10
- wersja angielska
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
PN-R-78105:1998
- wersja polska
Chów i hodowla zwierząt -- Terminologia2020-10-27KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt
PN-R-78564:1998
- wersja polska
Jaja wylęgowe indycze, kacze i gęsie2020-10-27KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt
PN-R-78107:1998
- wersja polska
Drób -- Terminologia2020-10-27KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
PN-EN ISO 4254-6:2011
- wersja polska
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi2020-10-30KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 4254-6:2020-10
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-ISO 10084:2004
- wersja polska
Nawozy stałe -- Oznaczanie zawartości siarczanów rozpuszczalnych w kwasie mineralnym -- Metoda wagowa2020-11-03KT 156 Nawozów
PN-C-87081:1999
- wersja polska
Nawozy sztuczne -- Proste nawozy azotowe o wysokiej zawartości azotu, zawierające azotan amonu -- Oznaczanie zawartości składników palnych w przeliczeniu na węgiel2020-11-03KT 156 Nawozów
PN-C-87011:1999
- wersja polska
Nawozy sztuczne -- Mocznik granulowany2020-11-03KT 156 Nawozów
PN-ISO 8358:1994
- wersja polska
Nawozy stałe -- Przygotowanie próbek do oznaczań chemicznych i fizycznych2020-11-03KT 156 Nawozów
PN-ISO 5317:1994
- wersja polska
Nawozy sztuczne -- Oznaczanie zawartości potasu wodnorozpuszczalnego -- Przygotowanie roztworu do badań2020-11-03KT 156 Nawozów
PN-C-87083:1999
- wersja polska
Nawozy sztuczne -- Proste nawozy azotowe o wysokiej zawartości azotu, zawierające azotan amonu -- Oznaczanie składu ziarnowego2020-11-03KT 156 Nawozów
PN-C-87010:1999
- wersja polska
Nawozy sztuczne -- Saletrzak2020-11-03KT 156 Nawozów
PN-ISO 5314:1994
- wersja polska
Nawozy sztuczne -- Oznaczanie zawartości azotu amonowego metodą destylacyjną2020-11-03KT 156 Nawozów
65.100.01 Pestycydy i inne środki ochrony roślin. Zagadnienia ogólne
PN-C-04657:1999
- wersja polska
Środki ochrony roślin -- Pakowanie, przechowywanie i transport2020-11-03RS SCH Rada Sektorowa Sektora Chemii
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-R-64834:1998
- wersja polska
Pasze -- Badanie wytrzymałości kinetycznej granul2020-10-27KT 40 Pasz
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
PN-ISO 13276:1999
- wersja polska
Tytoń i wyroby tytoniowe -- Oznaczanie czystości nikotyny -- Metoda wagowa z wykorzystaniem kwasu krzemowolframowego2020-10-28KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 4388:1999
- wersja polska
Papierosy -- Oznaczanie wskaźnika zatrzymywania kondensatu dymu przez filtr -- Bezpośrednia metoda spektrometryczna2020-10-28KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 6466:2004
- wersja polska
Tytoń i wyroby tytoniowe -- Oznaczanie pozostałości pestycydów z grupy ditiokarbaminianów -- Metoda cząsteczkowej spektrometrii absorpcyjnej2020-10-28KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 3401:1999
- wersja polska
Papierosy -- Oznaczanie zatrzymywania alkaloidów przez filtry -- Metoda spektrometryczna2020-10-28KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 15593:2004
- wersja polska
Dym tytoniowy w powietrzu -- Szacowanie udziału dymu tytoniowego we frakcji respirabilnej cząstek zawieszonych -- Oznaczanie cząstek zawieszonych metodą absorbancji nadfioletu oraz metodą fluorescencyjną2020-10-28KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 4874:2004
- wersja polska
Tytoń -- Pobieranie próbek z partii surowca -- Zasady ogólne2020-10-28KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 3400:1999
- wersja polska
Papierosy -- Oznaczanie alkaloidów w kondensacie dymu -- Metoda spektrometryczna2020-10-28KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 4876:2004
- wersja polska
Tytoń i wyroby tytoniowe -- Oznaczanie pozostałości hydrazydu kwasu maleinowego2020-10-28KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 3400:1999/A1:2018-02
- wersja angielska
Papierosy -- Oznaczanie alkaloidów w kondensacie dymu -- Metoda spektrometryczna2020-10-28KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 4389:2004
- wersja polska
Tytoń i wyroby tytoniowe -- Oznaczanie pozostałości pestycydów chloroorganicznych -- Metoda chromatografii gazowej2020-10-28KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-A-74110:1994/Az1:1996
- wersja polska
Pieczywo -- Pakowanie, przechowywanie i transport2020-10-29KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-A-74102:1999
- wersja polska
Wyroby i półprodukty piekarskie -- Pobieranie próbek i metody badań mikrobiologicznych2020-10-29KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-A-74043-2:1994
- wersja polska
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie glutenu mokrego -- Pszenica2020-10-29KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-A-74043-3:1994
- wersja polska
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie glutenu mokrego -- Mąka pszenna2020-10-29KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-A-74110:1994
- wersja polska
Pieczywo -- Pakowanie, przechowywanie i transport2020-10-29KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-V-74004:2004
- wersja polska
Kasza gryczana specjalna2020-10-28KT 176
PN-V-74003:2004
- wersja polska
Kasza jęczmienna specjalna2020-10-28KT 176
PN-V-74005:2004
- wersja polska
Makaron specjalny2020-10-28KT 176
PN-V-74008:1999
- wersja polska
Groch obłuskany polerowany specjalny2020-10-28KT 176
PN-V-74013:1999
- wersja polska
Suchary specjalne2020-10-28KT 176
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
PN-A-78601:1994
- wersja polska
Fasola szparagowa zamrożona2020-10-29KT 88 Żywności Mrożonej
PN-V-74009:1999
- wersja polska
Przetwory warzywne -- Koncentrat pomidorowy specjalny2020-10-28KT 176
PN-A-74702-5:1999
- wersja polska
Przetwory ziemniaczane -- Metody badań -- Wykrywanie i oznaczanie zanieczyszczeń2020-10-28KT 200 Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
PN-A-74720:1994
- wersja polska
Przetwory ziemniaczane -- Grysik ziemniaczany2020-10-28KT 200 Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
PN-V-74011:1999
- wersja polska
Przetwory ziemniaczane -- Susze ziemniaczane specjalne2020-10-28KT 176
PN-V-74010:1999
- wersja polska
Przetwory warzywne -- Warzywa suszone specjalne2020-10-28KT 176
67.160.10 Napoje alkoholowe
PN-A-79527:2004
- wersja polska
Produkty i półprodukty spirytusowe -- Pobieranie próbek2020-10-29KT 82 Wyrobów Spirytusowych
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
PN-Z-11001-4:1999
- wersja polska
Butelkowane naturalne wody mineralne i lecznicze -- Wymagania produkcyjne2020-10-27RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
PN-Z-11001-5:1999
- wersja polska
Butelkowane naturalne wody mineralne i lecznicze -- Pakowanie, znakowanie, przechowywanie i transport2020-10-27RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 3657:2013-10
- wersja angielska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby zmydlenia2020-10-14KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 3657:2020-10
- wersja angielska
67.220.20 Dodatki do żywności
PN-A-86060:1994
- wersja polska
Kwas mlekowy spożywczy2020-10-29KT 82 Wyrobów Spirytusowych
PN-A-86062:1994
- wersja polska
Kwas mlekowy spożywczy -- Metody badań2020-10-29KT 82 Wyrobów Spirytusowych
67.230 Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana
PN-V-74007:2004
- wersja polska
Koncentraty spożywcze -- Koncentraty obiadowe specjalne2020-10-28KT 176
67.240 Analiza sensoryczna
PN-ISO 11035:1999
- wersja polska
Analiza sensoryczna -- Identyfikacja i wybór deskryptorów do ustalania profilu sensorycznego z użyciem metod wielowymiarowych2020-10-29KT 235 Analizy Żywności
PN-ISO 11036:1999
- wersja polska
Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Profilowanie tekstury2020-10-29KT 235 Analizy Żywności
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 61010-2-081:2015-05
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-081: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych i półautomatycznych urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do analiz i innych zastosowań2020-10-21KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-081:2020-10
- wersja angielska
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
PN-EN 61010-2-010:2015-01
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-010: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do nagrzewania materiałów2020-10-21KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-010:2020-10
- wersja angielska
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-ISO 6349:1994
- wersja polska
Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych -- Metoda membranowa2020-10-27KT 277
PN-ISO 7504:1994
- wersja polska
Analiza gazu -- Terminologia2020-10-27KT 277
PN-ISO 6146:1994
- wersja polska
Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych -- Metoda manometryczna2020-10-26KT 277
71.080.60 Alkohole. Etery
PN-C-04352:2004
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie kwasowości bioetanolu (etanolu paliwowego) -- Metoda miareczkowania2020-11-03KT 222
PN-A-79532:1999
- wersja polska
Denaturat2020-10-29KT 82 Wyrobów Spirytusowych
PN-A-79521:1999
- wersja polska
Etanol absolutny2020-10-29KT 82 Wyrobów Spirytusowych
PN-A-79527:2004
- wersja polska
Produkty i półprodukty spirytusowe -- Pobieranie próbek2020-10-29KT 82 Wyrobów Spirytusowych
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
PN-C-86252:1999
- wersja polska
Nitrocelulozy -- Oznaczanie stopnia rozdrobnienia2020-10-28KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
PN-C-86034:1999
- wersja polska
Materiały wybuchowe -- Sprawdzanie barwy, zapachu i konsystencji materiału oraz średnicy, masy i gęstości naboi2020-10-28KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
PN-C-86253:1999
- wersja polska
Nitrocelulozy -- Oznaczanie rozpuszczalności w alkoholu etylowym lub w mieszaninie alkoholowo-eterowej2020-10-28KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
PN-C-86077:1999
- wersja polska
Zapalniki elektryczne -- Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego zapalników i wymiarów przewodów2020-10-28KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
PN-M-04614:1994
- wersja polska
Chłodnictwo -- Czynniki ziębnicze -- Wymagania2020-10-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
75.060 Gaz ziemny
PN-ISO 6568:1994
- wersja polska
Gaz ziemny -- Uproszczona analiza metodą chromatografii gazowej2020-10-27KT 277
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14935:2002/Ap1:2015-04
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie skłonności do palenia cieczy trudnopalnych2020-10-08KT 222PN-EN ISO 14935:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 14935:2002
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie trwałości palenia knota cieczy trudnopalnych2020-10-08KT 222PN-EN ISO 14935:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 14935:2002
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie skłonności do palenia cieczy trudnopalnych2020-10-08KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN ISO 14935:2020-10
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-C-04352:2004
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie kwasowości bioetanolu (etanolu paliwowego) -- Metoda miareczkowania2020-11-03KT 222
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
PN-EN ISO 8222:2008
- wersja polska
System pomiarów przetworów naftowych -- Kalibracja -- Korekcja temperaturowa w zastosowaniu do kalibracji objętości zbiorników wzorcowych2020-10-15KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN ISO 8222:2020-10
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 7539-10:2015-02
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Badanie korozji naprężeniowej -- Część 10: Metoda odwrotnego zginania próbki w kształcie litery U2020-11-05KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 7539-10:2020-11
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN 24497:1999
- wersja polska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie wielkości cząstek przez przesiewanie na sucho2020-11-05KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4497:2020-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 13517:2013-08
- wersja angielska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie czasu przesypywania przez kalibrowany lejek (sypkościomierz Gustavssona)2020-11-03KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 13517:2020-11
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN 1870-4:2012
- wersja niemiecka
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem2020-10-29KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-13:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 1870-4:2012
- wersja polska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem2020-10-29KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-13:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 1870-4:2012
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem2020-10-29KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-13:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 940+A1:2012
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Obrabiarki kombinowane2020-10-09KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-11:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 940+A1:2012
- wersja niemiecka
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Obrabiarki kombinowane2020-10-09KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-11:2020-10
- wersja angielska
79.120.20 Narzędzia do obróbki drewna
PN-ISO 2730:1994
- wersja polska
Narzędzia do obróbki drewna -- Strugi płaszczyznowe z korpusem drewnianym2020-10-29KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 25137-1:2017-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polimery sulfonowe do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2020-11-13KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 24025-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 25137-2:2017-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polimery sulfonowe do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2020-11-13KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 24025-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 2898-1:2001
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-P) do formowania wtryskowego i wytłaczania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji2020-11-12KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 24023-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 2898-2:2008
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-P) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości2020-11-12KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 24023-2:2020-11
- wersja angielska
PN-C-89265-5:1999
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Polwinity do przewodów i kabli elektrycznych -- Pakowanie, przechowywanie, transport2020-11-03KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 10366-2:2005
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren (MABS) do formowania i wytłaczania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2020-10-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19066-2:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 4894-2:2000
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery styren/akrylonitryl (SAN) do formowania wtryskowego i wytłaczania -- Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości2020-10-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19064-2:2020-10
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN 14293:2007
- wersja polska
Kleje -- Kleje do przyklejania posadzki mozaikowej do ślepej podłogi -- Metody badań i wymagania minimalne2020-10-09KT 184 KlejówPN-EN ISO 17178:2020-10
- wersja angielska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 787-19:1999
- wersja polska
Ogólne metody badań pigmentów -- Oznaczanie azotanów rozpuszczalnych w wodzie -- Metoda z kwasem salicylowym2020-10-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 787-19:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 3262-1:2001
- wersja polska
Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Wprowadzenie i ogólne metody badań2020-10-13KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-1:2020-10
- wersja angielska
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16484-6:2014-07
- wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 6: Testy zgodności transmisji danych2020-10-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 16484-6:2020-10
- wersja angielska
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13823+A1:2014-12
- wersja angielska
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu2020-11-02KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13823:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 13823+A1:2014-12
- wersja polska
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu2020-11-02KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13823:2020-11
- wersja angielska
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
PN-EN 13830:2015-06
- wersja niemiecka
Ściany osłonowe -- Norma wyrobu2020-11-02KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13830+A1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 13830:2015-06
- wersja angielska
Ściany osłonowe -- Norma wyrobu2020-11-02KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13830+A1:2020-11
- wersja angielska
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-EN ISO 8970:2010
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Badania złączy na łączniki mechaniczne -- Wymagania dotyczące gęstości drewna2020-10-15KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN ISO 8970:2020-10
- wersja angielska
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13823+A1:2014-12
- wersja angielska
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu2020-11-02KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13823:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 13823+A1:2014-12
- wersja polska
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu2020-11-02KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13823:2020-11
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 12015:2014-05
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja2020-12-01KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 12015:2020-12
- wersja angielska
91.180 Wykończenie wnętrz
PN-EN 235:2004
- wersja polska
Tapety w zwoikach -- Terminologia i symbole2020-10-28KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 235:2020-10
- wersja angielska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 13598-2:2016-09/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych2020-11-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13598-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 13598-2:2016-09
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych2020-11-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13598-2:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 13598-1:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami niewłazowymi2020-11-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13598-1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 13598-2:2016-09
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych2020-11-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13598-2:2020-11
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-29:2006
- wersja polska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 29: Oznaczanie wymiarów próbki z mieszanki mineralno-asfaltowej2020-12-01KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-29:2020-12
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 1794-2:2011
- wersja angielska
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Wymagania pozaakustyczne -- Część 2: Ogólne bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne2020-11-03KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1794-2:2020-11
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-K-92011:1998
- wersja polska
Torowiska tramwajowe -- Wymagania i badania2020-10-29KT 265 Komunikacji Miejskiej
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
PN-V-74007:2004
- wersja polska
Koncentraty spożywcze -- Koncentraty obiadowe specjalne2020-10-28KT 176
PN-V-80011:2004
- wersja polska
Pojazdy wojskowe -- Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Wymagania i metody badań2020-10-28KT 176
PN-V-92000:1999
- wersja polska
Maszyny gąsienicowe do robót ziemnych -- Maszyny do rowów -- Wymagania ogólne i metody badań2020-10-28KT 176
PN-V-65001:1999/Az1:2006
- wersja polska
Zaopatrywanie wojsk w wodę -- Wojskowe zestawy uzdatniania wody -- Wymagania ogólne2020-10-28KT 176
PN-V-65001:1999
- wersja polska
Zaopatrywanie wojsk w wodę -- Wojskowe zestawy uzdatniania wody -- Wymagania ogólne2020-10-28KT 176
PN-V-74003:2004
- wersja polska
Kasza jęczmienna specjalna2020-10-28KT 176
PN-V-74005:2004
- wersja polska
Makaron specjalny2020-10-28KT 176
PN-V-01009:1999
- wersja polska
Środki i urządzenia do likwidacji skażeń -- Terminologia2020-10-28KT 176
PN-V-74004:2004
- wersja polska
Kasza gryczana specjalna2020-10-28KT 176
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 15181:2017-04
- wersja angielska
Metoda pomiaru zużycia energii w piekarnikach opalanych gazem2020-10-28KT 277PN-EN 15181+A1:2020-10
- wersja angielska
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
PN-EN 60335-2-61:2008/A11:2020-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-61: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń2020-10-26KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 60730-2-7:2011
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-7:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-11:2010
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów energii2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-11:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-7:2011/AC:2012
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-7:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-8:2005
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące zaworów wodnych sterowanych elektrycznie, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-8:2020-10
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 1517:2002
- wersja polska
Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie odporności na uderzenia2020-11-09KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1517:2020-11
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 1569:2002
- wersja polska
Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie zachowania się pod obciążeniem tocznym2020-11-09KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1569:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 1517:2002
- wersja polska
Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie odporności na uderzenia2020-11-09KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1517:2020-11
- wersja angielska
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
PN-ISO 5355:1994
- wersja polska
Zjazdowe buty narciarskie -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2020-10-27KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-ISO 10045:1994
- wersja polska
Narty zjazdowe -- Strefa montażowa wiązań -- Wymagania dotyczące wkrętów kontrolnych2020-10-27KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-ISO 8364:1994
- wersja polska
Narty zjazdowe i wiązania -- Strefa montażowa wiązań -- Wymagania i badania2020-10-27KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-ISO 11088:1999
- wersja polska
Montaż, regulacja i kontrola układu: narta zjazdowa-wiązanie-but (N-W-B)2020-10-27KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-ISO 9523:1999
- wersja polska
Buty dla dorosłych do nart śladowych -- Miejsce styku z wiązaniem narciarskim2020-10-27KT 2 Sportu i Rekreacji
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
PN-EN 914:2008
- wersja angielska
Sprzęt gimnastyczny -- Poręcze równoległe i poręcze kombinowane asymetryczne/równoległe -- Wymagania i metody badań z uwzględnieniem bezpieczeństwa2020-11-12KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 914:2020-11
- wersja angielska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-V-85000:1999
- wersja polska
Nurkowanie -- Komory dekompresyjne -- Ogólne wymagania i badania2020-10-28KT 176