Content

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 16972:2020-09
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Słownictwo i znaki graficzne2020-09-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 132:2003
- wersja polska
PN-EN 17399:2020-09
- wersja angielska
Glony i produkty z glonów -- Terminy i definicje2020-09-02KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych
PN-EN ISO 11074:2015-10/A1:2020-07
- wersja angielska
Jakość gleby -- Terminologia2020-07-31KT 192 Ogólnych i Fizyki Gleby
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-EN IEC 60633:2019-12/AC:2020-09
- wersja angielska
Urządzenia transmisji energii liniami wysokiego napięcia stałego (HVDC) -- Słownictwo2020-09-11KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 8044:2020-08
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Terminologia2020-08-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 8044:2015-12
- wersja angielska
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
PN-EN ISO 19403-1:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 1: Terminologia i zasady ogólne2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-2:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 2: Oznaczanie swobodnej energii powierzchniowej stałych powierzchni poprzez pomiar kąta zwilżania2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-3:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 3: Oznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą wiszącej kropli2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-4:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 4: Oznaczanie składowych polarnych i dyspersyjnych napięcia powierzchniowego cieczy z napięcia międzyfazowego2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-5:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 5: Oznaczanie składowej polarnej i dyspersyjnej napięcia powierzchniowego cieczy na podstawie pomiarów kątów zwilżania stałej powierzchni z wyłącznie dyspersyjną składową energii powierzchniowej2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-6:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 6: Pomiar dynamicznego kąta zwilżania2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-7:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 7: Pomiar kąta zwilżania na powierzchni pochyłej (kąt spływu)2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN ISO 80000-8:2020-09
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 8: Akustyka2020-09-11KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-8:2009
- wersja polska
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
PN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-09-03KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A6:2016-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A7:2017-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-09-03KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A7:2017-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A6:2016-12
- wersja angielska
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-09-03KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A6:2016-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A7:2017-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-09-03KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A7:2017-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A6:2016-12
- wersja angielska
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
Przygotowanie informacji dotyczących użytkowania (instrukcji użytkowania) produktów -- Część 1: Zasady i wymagania ogólne2020-09-15KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 82079-1:2013-05/Ap1:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja polska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja angielska
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
PN-EN 17161:2019-04/Ap1:2020-08
- wersja angielska
Projektowanie dla wszystkich -- Dostępność w odniesieniu do wyrobów, towarów i usług zgodna z podejściem „projektowanie dla wszystkich” -- Rozszerzanie zakresu użytkowników2020-08-20KT 1 Osób Niepełnosprawnych
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22313:2020-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 223012020-08-05KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22313:2015-02
- wersja angielska
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-ISO 10015:2020-08
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące zarządzania kompetencjami i rozwoju ludzi2020-08-17KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10015:2004
- wersja polska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO/IEC 27019:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w branży energetycznej2020-09-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO 14006:2020-08
- wersja angielska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania2020-08-03KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14006:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 14006:2011
- wersja niemiecka
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61123:2020-08
- wersja angielska
Badanie nieuszkadzalności -- Plany badań zgodności dotyczących prawdopodobieństwa sukcesu2020-08-24KT 9 NiezawodnościPN-IEC 1123:1998
- wersja polska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-ISO 10015:2020-08
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące zarządzania kompetencjami i rozwoju ludzi2020-08-17KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10015:2004
- wersja polska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń Ex2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2011/Ap1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja polska
03.220.30 Transport kolejowy
PN-EN IEC 62290-3:2020-06/AC:2020-09
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy zarządzania i kontroli jazdy pojazdu dla nadzorowanego transportu miejskiego -- Część 3: Specyfikacja wymagań systemowych2020-09-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 11290-2:2017-07
- wersja polska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. -- Część 2: Metoda oznaczania liczby2020-09-22KT 3 Mikrobiologii Łańcucha ŻywnościowegoPN-EN ISO 11290-2:2000/Ap2:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 11290-2:2000/A1:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 11290-2:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11290-2:2000/Ap1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 7932:2004/A1:2020-09
- wersja angielska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C2020-09-16KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella -- Część 1: Wykrywanie Salmonella spp2020-09-10KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.140 Nauki sądowe
PN-EN ISO 21043-2:2020-09
- wersja angielska
Kryminalistyka -- Część 2: Ujawnianie, dokumentowanie, zabezpieczanie, transport i przechowywanie obiektów2020-09-08KZ 505 Procesów Kryminalistycznych
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13718-1+A1:2020-09
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 1: Wymagania dla wyposażenia medycznego używanego w środkach transportu powietrznego2020-09-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-1:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 13718-2+A1:2020-08
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków transportu medycznego2020-08-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-2:2015-04
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN IEC 80601-2-26:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-26: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego elektroencefalografów2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-26:2015-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 10079-1:2016-02/A1:2019-03
- wersja polska
Medyczne urządzenia odsysające -- Część 1: Urządzenia odsysające zasilane elektrycznie2020-09-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN IEC 60601-2-31:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zewnętrznych stymulatorów serca z wewnętrznym źródłem zasilania2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-31:2008/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-31:2008
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN IEC 60580:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka-powierzchnia2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60580:2002
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-43:2010/A2:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zestawów rentgenowskich stosowanych w procedurach interwencyjnych2020-09-14KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN 60601-2-65:2013-06/A1:2020-08
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego wewnątrzustnych stomatologicznych zestawów rentgenowskich2020-08-24KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN IEC 63077:2020-08
- wersja angielska
Dobre praktyki w zakresie odnawiania urządzeń do obrazowania medycznego2020-08-13KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN IEC 63077:2020-08
- wersja angielska
Dobre praktyki w zakresie odnawiania urządzeń do obrazowania medycznego2020-08-13KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
PN-EN IEC 60601-2-83:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-83: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do terapii domowej przy pomocy światła2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN IEC 80601-2-78:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-78: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego robotów medycznych do rehabilitacji, oceny, kompensacji lub złagodzenia2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 24157:2010/A1:2020-08
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna i przyrządy -- Opis aberracji oka ludzkiego2020-08-05KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN IEC 80601-2-60:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń stomatologicznych2020-09-16KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 80601-2-60:2015-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 22570:2020-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Łyżki i kirety kostne2020-09-09KT 283 Materiałów Stomatologicznych
PN-EN 60601-2-65:2013-06/A1:2020-08
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego wewnątrzustnych stomatologicznych zestawów rentgenowskich2020-08-24KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 7787-2:2020-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Noże laboratoryjne -- Część 2: Noże laboratoryjne z węglików spiekanych2020-09-11KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7787-2:2002
- wersja angielska
PN-EN ISO 15098:2020-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Szczypce dentystyczne2020-09-04KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 15098-2:2002
- wersja angielska
PN-EN ISO 15098-1:2002
- wersja angielska
PN-EN ISO 15098-3:2002
- wersja angielska
PN-EN ISO 9997:2020-08
- wersja angielska
Stomatologia -- Strzykawki z nabojem2020-08-07KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 9997:2002
- wersja angielska
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
PN-EN 13060+A1:2018-12
- wersja polska
Małe sterylizatory parowe2020-09-10KT 295 SterylizacjiPN-EN 13060:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 13060:2015-02
- wersja polska
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN 868-8:2019-02
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 8: Pojemniki sterylizacyjne wielokrotnego użycia do sterylizatorów parowych zgodnych z EN 285 -- Wymagania i metody badań2020-09-14KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-8:2009
- wersja angielska
PN-EN 868-9:2019-01
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 9: Niepowlekane włókniny z poliolefin -- Wymagania i metody badań2020-09-14KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-9:2009
- wersja angielska
PN-EN 868-10:2019-01
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 10: Włókniny z poliolefin pokryte warstwą adhezyjną -- Wymagania i metody badań2020-09-09KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-10:2009
- wersja angielska
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22367:2020-09
- wersja angielska
Laboratoria medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem w laboratoriach medycznych2020-09-09KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.140 Wyposażenie szpitalne
PN-EN 14683+AC:2019-09
- wersja polska
Maski medyczne -- Wymagania i metody badań2020-08-21KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14683:2019-05
- wersja angielska
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 13718-1+A1:2020-09
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 1: Wymagania dla wyposażenia medycznego używanego w środkach transportu powietrznego2020-09-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-1:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 13718-2+A1:2020-08
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków transportu medycznego2020-08-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-2:2015-04
- wersja angielska
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17161:2019-04/Ap1:2020-08
- wersja angielska
Projektowanie dla wszystkich -- Dostępność w odniesieniu do wyrobów, towarów i usług zgodna z podejściem „projektowanie dla wszystkich” -- Rozszerzanie zakresu użytkowników2020-08-20KT 1 Osób Niepełnosprawnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14006:2020-08
- wersja angielska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania2020-08-03KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14006:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 14006:2011
- wersja niemiecka
13.020.55 Bioprodukty
PN-EN 17399:2020-09
- wersja angielska
Glony i produkty z glonów -- Terminy i definicje2020-09-02KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 15597-1:2020-08
- wersja angielska
Sprzęt do zimowego utrzymania dróg -- Maszyny rozrzucające i natryskowe -- Część 1: Wymagania ogólne i definicje2020-08-20KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 15597-1:2009
- wersja angielska
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN ISO 21904-2:2020-09
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 2: Wymagania dotyczące badania i oznaczania wydajności separacji2020-09-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15012-1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 21904-1:2020-09
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 1: Wymagania ogólne2020-09-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15012-4:2016-10
- wersja angielska
PN-EN 13284-1:2018-02
- wersja polska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego pyłu w zakresie niskich wartości -- Część 1: Manualna metoda grawimetryczna2020-08-19KT 280 Jakości PowietrzaPN-EN 13284-1:2007
- wersja polska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 22908:2020-08
- wersja angielska
Jakość wody -- Rad 226 i Rad 228 -- Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego2020-08-05KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11074:2015-10/A1:2020-07
- wersja angielska
Jakość gleby -- Terminologia2020-07-31KT 192 Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 18674-3:2018-02/A1:2020-09
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych -- Część 3: Pomiar przemieszczeń w przekrojach pomiarowych: Inklinometry2020-09-07KT 254 Geotechniki
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
PN-EN ISO 21904-4:2020-09
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 4: Wyznaczanie minimalnego natężenia przepływu powietrza urządzeń do pochłaniania2020-09-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15012-2:2009
- wersja polska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 20321:2020-09
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Bezpieczeństwo maszyn -- Podnośniki napędzane2020-09-08KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-30:2010/A1:2020-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń2020-09-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-17:2013-06/A1:2020-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego2020-09-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-6:2015-05/A11:2020-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu2020-09-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-27:2014-02/A2:2020-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-27: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym2020-08-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 7096:2020-09
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Laboratoryjna ocena drgań mechanicznych na siedzisku operatora2020-09-10KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN ISO 7096:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 7096:2009/AC:2009
- wersja angielska
13.180 Ergonomia
PN-EN 17161:2019-04/Ap1:2020-08
- wersja angielska
Projektowanie dla wszystkich -- Dostępność w odniesieniu do wyrobów, towarów i usług zgodna z podejściem „projektowanie dla wszystkich” -- Rozszerzanie zakresu użytkowników2020-08-20KT 1 Osób Niepełnosprawnych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PKN-CEN/TS 54-14:2020-09
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji2020-09-21KT 264 Systemów Sygnalizacji Pożarowej
PN-EN 54-22+A1:2020-07
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 22: Czujki ciepła liniowe kasowalne2020-07-31KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-22:2015-07
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 17077:2018-07
- wersja polska
Określanie przebiegu spalania warstw pyłu2020-09-09KT 269 Bezpieczeństwa Chemicznego
PN-EN 60754-1:2014-11/A1:2020-09
- wersja angielska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów2020-09-03KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60754-2:2014-11/A1:2020-09
- wersja angielska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności2020-09-03KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 61034-1:2010/A2:2020-08
- wersja angielska
Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 1: Aparatura2020-08-24KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 61034-2:2010/A2:2020-08
- wersja angielska
Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania2020-08-24KT 53 Kabli i Przewodów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1364-2:2018-02
- wersja polska
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 2: Sufity2020-09-07KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1364-2:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 11925-2:2020-09
- wersja angielska
Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia2020-09-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 11925-2:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 11925-2:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011
- wersja angielska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN 61482-2:2020-09
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 2: Wymagania2020-09-23KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
PN-EN IEC 60900:2018-10/AC:2020-09
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1 000 V i napięciu stałym do 1 500 V2020-09-03KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN ISO 22908:2020-08
- wersja angielska
Jakość wody -- Rad 226 i Rad 228 -- Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego2020-08-05KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN ISO 22313:2020-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 223012020-08-05KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22313:2015-02
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50676:2020-09
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne stosowane do wykrywania i pomiaru stężenia gazów ziębniczych -- Wymagania dotyczące właściwości użytkowych i metody badań2020-09-24KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 61482-2:2020-09
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 2: Wymagania2020-09-23KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
PN-EN 17092-1:2020-08
- wersja angielska
Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 1: Metody badań2020-08-18KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13595-2:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-4:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-3:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-1:2005
- wersja polska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN ISO 18526-1:2020-09
- wersja angielska
Ochrona oczu i twarzy -- Metody badań -- Część 1: Geometryczne właściwości optyczne2020-09-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN ISO 18526-2:2020-09
- wersja angielska
Ochrona oczu i twarzy -- Metody badań -- Część 2: Fizyczne właściwości optyczne2020-09-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN ISO 18526-4:2020-09
- wersja angielska
Ochrona oczu i twarzy -- Metody badań -- Część 4: Modele głowy2020-09-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN ISO 16972:2020-09
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Słownictwo i znaki graficzne2020-09-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 132:2003
- wersja polska
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN ISO 21420:2020-09
- wersja angielska
Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań2020-09-08KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 420+A1:2012
- wersja polska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 20349-2:2017-10
- wersja polska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie i spawalnictwie -- Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące ochrony przed zagrożeniami w spawalnictwie i procesach pokrewnych2020-08-20KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20349:2011/Ap1:2014-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 20349:2011
- wersja angielska
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21204:2020-09
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Specyfikacja krawędzi przejścia2020-09-08KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 80000-8:2020-09
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 8: Akustyka2020-09-11KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-8:2009
- wersja polska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN ISO 11200:2014-10/A1:2020-08
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wytyczne stosowania norm podstawowych dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach2020-08-03KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
PN-EN ISO 11357-2:2020-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 2: Wyznaczanie temperatury zeszklenia i stopnia przejścia w stan szklisty2020-09-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-2:2014-06
- wersja angielska
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
PN-EN 50413:2020-08
- wersja angielska
Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)2020-08-13KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50413:2009/Ap1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 50413:2009/A1:2014-01
- wersja angielska
PN-EN 50413:2009
- wersja angielska
PN-EN 50413:2009
- wersja polska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 60404-7:2020-09
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 7: Metoda pomiaru koercji (do 160 kA/m) materiałów magnetycznych w otwartym obwodzie magnetycznym2020-09-22KT 153 Stalowych Blach Cienkich
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN IEC 60580:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka-powierzchnia2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60580:2002
- wersja angielska
PN-EN ISO 19361:2020-08
- wersja angielska
Pomiar radioaktywności -- Oznaczanie aktywności emiterów promieniowania beta -- Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego2020-08-11KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 22908:2020-08
- wersja angielska
Jakość wody -- Rad 226 i Rad 228 -- Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego2020-08-05KT 246 Ochrony Radiologicznej
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 16526-1:2020-08
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Pomiar i ocena napięcia lamp rentgenowskich -- Część 1: Technika dzielnika napięcia2020-08-18KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 12544-1:2003
- wersja polska
PN-EN 12544-3:2003
- wersja polska
PN-EN 12544-2:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 16526-2:2020-08
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Pomiar i ocena napięcia lamp rentgenowskich -- Część 2: Sprawdzanie stałości techniką grubego filtra2020-08-18KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 12544-2:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 16526-3:2020-08
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Pomiar i ocena napięcia lamp rentgenowskich -- Część 3: Technika spektrometryczna2020-08-18KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 12544-3:2003
- wersja polska
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
PN-EN IEC 61123:2020-08
- wersja angielska
Badanie nieuszkadzalności -- Plany badań zgodności dotyczących prawdopodobieństwa sukcesu2020-08-24KT 9 NiezawodnościPN-IEC 1123:1998
- wersja polska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 1440+A2:2020-09
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) -- Kontrola okresowa2020-09-28KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 1440+A1:2018-10
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13480-2:2017-10/A7:2020-09
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 2: Materiały2020-09-28KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
PN-EN 12735-1:2020-08
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych2020-08-27KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12735-1:2016-08
- wersja angielska
PN-EN 12735-1:2016-08/Ap1:2017-07
- wersja angielska
PN-EN 12735-1:2016-08
- wersja polska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 13254:2017-11
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania wodoszczelności2020-08-11KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1053:1998
- wersja polska
23.040.99 Inne elementy rurociągów
PN-EN 14624:2020-08
- wersja angielska
Charakterystyki przenośnych wykrywaczy nieszczelności i stałych wykrywaczy gazu dla wszystkich czynników chłodniczych2020-08-18KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14624:2012
- wersja angielska
23.080 Pompy
PN-EN 17038-2:2019-06/AC:2020-08
- wersja angielska
Pompy -- Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych -- Część 2: Badanie i obliczanie wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) pojedynczego zespołu pompowego2020-08-12KT 47 Pomp i Turbin Wodnych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 61784-3-12:2010/A1:2020-08
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-12: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 122020-08-12KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 50632-2-6:2016-02/A1:2020-09
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotów2020-09-18KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 62841-3-4:2016-08/A12:2020-08
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-4: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych szlifierek stołowych2020-08-13KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 62841-4-1:2020-08
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 4-1:Wymagania szczegółowe dotyczące pił łańcuchowych2020-08-12KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-13:2009
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-13:2009/A1:2011
- wersja angielska
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21904-2:2020-09
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 2: Wymagania dotyczące badania i oznaczania wydajności separacji2020-09-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15012-1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 21904-4:2020-09
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 4: Wyznaczanie minimalnego natężenia przepływu powietrza urządzeń do pochłaniania2020-09-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15012-2:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 21904-1:2020-09
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 1: Wymagania ogólne2020-09-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15012-4:2016-10
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-EN IEC 63078:2020-08
- wersja angielska
Instalacje do elektrotermii i obróbki elektromagnetycznej -- Metody badania instalacji do indukcyjnego nagrzewania skrośnego2020-08-19KT 78 Elektrotermii Przemysłowej
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 8289-1:2020-08
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Badanie niskonapięciowe w celu wykrycia i umiejscowienia wad -- Część 1: Badanie tamponem powierzchni nieprofilowanych2020-08-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 8289:2002
- wersja polska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 12953-5:2020-08
- wersja angielska
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów2020-08-28KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12953-5:2005
- wersja polska
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN IEC 62282-8-102:2020-09
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 8-102: Systemy magazynowania energii wykorzystujące moduły ogniw paliwowych w trybie odwróconym -- Procedury testowe dla pojedynczych ogniw i stosów z membranami protonowymiennymi uwzględniające pracę odwróconą2020-09-18KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 62282-3-100:2020-09
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-100: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych -- Bezpieczeństwo2020-09-16KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62282-3-100:2012
- wersja angielska
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
PN-EN ISO 19226:2020-08
- wersja angielska
Energia jądrowa -- Określanie fluencji neutronów oraz dyslokacji na atom (DPA) w zbiorniku i elementach wewnętrznych reaktora2020-08-07KT 246 Ochrony Radiologicznej
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN IEC 61225:2020-08
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Systemy oprzyrządowania, sterowania i zasilania w energię elektryczną -- Wymagania dla statycznych nieprzerywalnych systemów zasilania elektrycznego prądem stałym DC i przemiennym AC2020-08-17KT 266 Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN IEC 62941:2020-09
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) dla zastosowań naziemnych -- System kontroli jakości dla procesu produkcji modułów PV2020-09-18KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 60904-4:2020-08
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 4: Elementy wzorcowe do pomiaru nasłonecznienia -- Procedury zapewniające spójność procesu kalibracji2020-08-13KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 60904-4:2010
- wersja angielska
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN ISO 21945:2020-09
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Uproszczona metoda pobierania próbek do zastosowań na małą skalę2020-09-09KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
PN-EN ISO 20024:2020-09
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Bezpieczny przewóz i przechowywanie peletów z biopaliwa stałego do zastosowań komercyjnych i przemysłowych2020-09-07KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
PN-EN ISO 21404:2020-08
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zachowania podczas topienia popiołu (ISO 21404:2020)2020-08-05KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 50676:2020-09
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne stosowane do wykrywania i pomiaru stężenia gazów ziębniczych -- Wymagania dotyczące właściwości użytkowych i metody badań2020-09-24KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61293:2020-09
- wersja angielska
Oznaczanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi zasilania elektrycznego -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2020-09-17KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 61293:2000
- wersja polska
PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
Przygotowanie informacji dotyczących użytkowania (instrukcji użytkowania) produktów -- Część 1: Zasady i wymagania ogólne2020-09-15KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 82079-1:2013-05/Ap1:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja polska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 60754-1:2014-11/A1:2020-09
- wersja angielska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów2020-09-03KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60754-2:2014-11/A1:2020-09
- wersja angielska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności2020-09-03KT 53 Kabli i Przewodów
29.030 Materiały magnetyczne
PN-EN IEC 60404-7:2020-09
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 7: Metoda pomiaru koercji (do 160 kA/m) materiałów magnetycznych w otwartym obwodzie magnetycznym2020-09-22KT 153 Stalowych Blach Cienkich
29.060.10 Przewody
PN-EN IEC 60317-27-3:2020-08
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 27-3: Przewody miedziane, prostokątne w obwoju z taśmy papierowej2020-08-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-27:2014-04
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN 60754-1:2014-11/A1:2020-09
- wersja angielska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów2020-09-03KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60754-2:2014-11/A1:2020-09
- wersja angielska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności2020-09-03KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 61034-1:2010/A2:2020-08
- wersja angielska
Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 1: Aparatura2020-08-24KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 61034-2:2010/A2:2020-08
- wersja angielska
Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania2020-08-24KT 53 Kabli i Przewodów
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN 60570:2007/A2:2020-09
- wersja angielska
Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych2020-09-17KT 4 Techniki Świetlnej
29.120.40 Łączniki
PN-EN IEC 60947-5-2:2020-08
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe2020-08-24KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-5-2:2011
- wersja polska
PN-EN 60947-5-2:2011/A1:2013-06
- wersja angielska
29.120.70 Przekaźniki
PN-EN 61810-1:2015-09/A1:2020-08
- wersja angielska
Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa2020-08-19KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN IEC 60947-5-2:2020-08
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe2020-08-24KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-5-2:2011
- wersja polska
PN-EN 60947-5-2:2011/A1:2013-06
- wersja angielska
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 60570:2007/A2:2020-09
- wersja angielska
Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych2020-09-17KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60598-2-22:2015-01/A1:2020-08
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2020-08-19KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN IEC 62031:2020-08
- wersja angielska
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-13KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62031:2010
- wersja polska
PN-EN 62031:2010/A1:2013-06
- wersja polska
PN-EN 62031:2010/A2:2015-04
- wersja angielska
PN-EN 62031:2010/A1:2013-06
- wersja angielska
29.160.20 Prądnice
PN-EN 50549-1:2019-02
- wersja polska
Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 1: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nN -- Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie2020-09-17KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 50438:2014-02
- wersja polska
PN-EN 50438:2014-02/Ap1:2014-09
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02/IS1:2015-06
- wersja polska
PN-EN 50438:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02/IS1:2015-06
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02/Ap2:2017-02
- wersja polska
PN-EN 50549-1:2019-02/Ap1:2020-08
- wersja angielska
Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 1: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nN -- Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie2020-08-12KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN 50549-2:2019-04/Ap1:2020-08
- wersja angielska
Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 2: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej SN -- Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie2020-08-12KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 50238-1:2020-08
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów -- Część 1: Postanowienia ogólne2020-08-12KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50238:2003/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 50238:2003
- wersja angielska
PN-EN IEC 62041:2020-08
- wersja angielska
Transformatory, zasilacze, dławiki i podobne urządzenia -- Wymagania EMC2020-08-12KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej MocyPN-EN 62041:2011
- wersja angielska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 62823:2015-12/A1:2020-09
- wersja angielska
Zawory tyrystorowe dla kondensatorów szeregowych sterowanych tyrystorem (TCSC) -- Badania elektryczne2020-09-16KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 60633:2019-12/AC:2020-09
- wersja angielska
Urządzenia transmisji energii liniami wysokiego napięcia stałego (HVDC) -- Słownictwo2020-09-11KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń Ex2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2011/Ap1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja polska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50641:2020-09
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania dotyczące walidacji narzędzi do symulacji stosowanych do projektowania systemów zasilania trakcji elektrycznej2020-09-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
PN-EN IEC 62031:2020-08
- wersja angielska
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-13KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62031:2010
- wersja polska
PN-EN 62031:2010/A1:2013-06
- wersja polska
PN-EN 62031:2010/A2:2015-04
- wersja angielska
PN-EN 62031:2010/A1:2013-06
- wersja angielska
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN IEC 62433-1:2019-10/AC:2020-09
- wersja angielska
Modelowanie EMC układów scalonych -- Część 1: Ogólna struktura modelowania2020-09-11KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 60512-28-100:2020-08
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 28-100: Badania integralności sygnałowej do 2 000 MHz -- Badania od 28a do 28g2020-08-17KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60512-28-100:2013-07
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017-08/Ap1:2020-09
- wersja polska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody pomiarów2020-09-07KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 908-15 V15.1.1:2020-08
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki2020-08-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-15 V15.1.1:2020-08
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki2020-08-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 50413:2020-08
- wersja angielska
Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)2020-08-13KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50413:2009/Ap1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 50413:2009/A1:2014-01
- wersja angielska
PN-EN 50413:2009
- wersja angielska
PN-EN 50413:2009
- wersja polska
PN-EN IEC 62041:2020-08
- wersja angielska
Transformatory, zasilacze, dławiki i podobne urządzenia -- Wymagania EMC2020-08-12KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej MocyPN-EN 62041:2011
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 61000-4-25:2003/A2:2020-09
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-25: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności urządzeń i systemów na HEMP2020-09-18KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 55035:2017-09/A11:2020-09
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące odporności2020-09-17KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62368-3:2020-08
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 3: Aspekty bezpieczeństwa przesyłu energii roboczej prądu stałego za pomocą kabli komunikacyjnych i portów2020-08-26KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 60950-21:2005
- wersja polska
33.160.30 Systemy audio
PN-EN IEC 62942:2020-09
- wersja angielska
Format pliku do przesyłania i wymiany cyfrowych danych fonicznych w sprzęcie profesjonalnym2020-09-14KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
33.160.40 Systemy wideo
PN-EN IEC 63005-2:2020-09
- wersja angielska
Rejestrator wizyjny danych dotyczących wypadków drogowych z udziałem pojazdów -- Część 2: Metody badań dotyczące oceny działania podstawowych funkcji2020-09-18KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61756-1:2020-09
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma interfejsu systemów zarządzania światłowodami -- Część 1: Postanowienia ogólne i przewodnik2020-09-14KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61756-1:2006
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60793-2:2020-08
- wersja angielska
Światłowody -- Część 2: Specyfikacja wyrobu -- Postanowienia ogólne2020-08-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-2:2016-09
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 50411-3-3:2020-08
- wersja angielska
Systemy organizacji włókien i osłony ochronne do stosowania w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 3-3: Osłonki spoin jednomodowych włókien światłowodowych2020-08-19KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 50411-3-3:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61300-2-54:2020-08
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-54: Badania -- Atmosfera przemysłowa (gaz mieszany)2020-08-13KT 282 Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62368-3:2020-08
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 3: Aspekty bezpieczeństwa przesyłu energii roboczej prądu stałego za pomocą kabli komunikacyjnych i portów2020-08-26KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 60950-21:2005
- wersja polska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 29134:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne dotyczące oceny skutków dla prywatności2020-09-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 15408-1:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 1: Wprowadzenie i model ogólny2020-09-11KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 15408-2:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 2: Komponenty funkcjonalne zabezpieczeń2020-09-11KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 15408-3:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń2020-09-11KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 18045:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Metodyka oceny zabezpieczeń informatycznych2020-09-11KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 19790:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wymagania bezpieczeństwa dla modułów kryptograficznych2020-09-11KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
PN-EN 10372:2020-09
- wersja angielska
System śledzenia jakości wyrobów płaskich stalowych przy zastosowaniu kodu kreskowego -- Drukowanie, odczytywanie i przetwarzanie informacji2020-09-24KT 153 Stalowych Blach Cienkich
PN-EN 17099:2020-08
- wersja angielska
Technologia informatyczna -- Produkty rybołówstwa i akwakultury -- Wymagania dotyczące etykietowania jednostek dystrybucyjnych i palet w handlu produktami rybołówstwa i akwakultury2020-08-21KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
PN-EN 61784-3-12:2010/A1:2020-08
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-12: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 122020-08-12KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN IEC 62680-1-2:2020-08
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2020-08-18KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 62680-1-2:2018-09
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-ETSI EN 302 636-4-1 V1.4.1:2020-09
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 4-1: Adresowanie geograficzne i przekazywanie w komunikacji punkt-punkt i punkt-wielopunkt -- Funkcjonalność niezależna od medium2020-09-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 636-4-1 V1.3.1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 62290-3:2020-06/AC:2020-09
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy zarządzania i kontroli jazdy pojazdu dla nadzorowanego transportu miejskiego -- Część 3: Specyfikacja wymagań systemowych2020-09-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-ETSI EN 302 663 V1.3.1:2020-08
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Specyfikacja warstwy dostępowej dla inteligentnych systemów transportowych pracujących w paśmie częstotliwości 5 GHz ITS-G52020-08-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 663 V1.2.1:2014-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 613 V1.1.1:2020-08
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Specyfikacja warstwy dostępowej dla inteligentnych systemów transportowych pracujących w paśmie częstotliwości 5 GHz LTE-V2X2020-08-27KT 11 Telekomunikacji
PKN-CEN/TS 15531-5:2020-08
- wersja angielska
Transport publiczny -- Interfejs usług w czasie rzeczywistym dotyczących działania transportu publicznego -- Część 5: Interfejs usługi wymiany bieżących informacji: Bieżąca wymiana informacji2020-08-26KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PKN-CEN/TS 17118:2020-08
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Transport publiczny -- Otwarte interfejsy programowania aplikacji (API) do planowania podróży w systemie rozproszonym2020-08-26KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN ISO 23386:2020-09
- wersja angielska
Modelowanie informacji o budynku i inne procesy cyfrowe stosowane w budownictwie -- Metodologia opisywania, tworzenia i utrzymywania właściwości w połączonych słownikach danych2020-09-10KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 22510:2020-08
- wersja angielska
Otwarta wymiana danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Domowe i budynkowe systemy elektroniczne -- Komunikacja KNXnet/IP2020-08-05KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 13321-2:2013-06
- wersja angielska
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19111:2020-09
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Odniesienia za pomocą współrzędnych2020-09-07KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19111:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 19111-2:2012
- wersja angielska
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN ISO 22313:2020-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 223012020-08-05KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22313:2015-02
- wersja angielska
37.040.25 Błony radiograficzne
PN-EN ISO 14096-1:2020-09
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 1: Definicje, pomiary ilościowe parametrów jakości obrazu, standardowa błona odniesienia i kontrola jakości2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 14096-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 14096-2:2020-09
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 2: Wymagania minimalne2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 14096-2:2007
- wersja polska
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN IEC 63005-2:2020-09
- wersja angielska
Rejestrator wizyjny danych dotyczących wypadków drogowych z udziałem pojazdów -- Część 2: Metody badań dotyczące oceny działania podstawowych funkcji2020-09-18KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN ISO 17409:2020-08
- wersja angielska
Pojazdy drogowe z napędem elektrycznym -- Przewodowy przesył energii -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-26KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 17409:2017-03
- wersja angielska
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
PN-EN ISO 17268:2020-08
- wersja angielska
Urządzenia przyłączeniowe do tankowania pojazdów lądowych napędzanych gazowym wodorem2020-08-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 17268:2017-02
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62290-3:2020-06/AC:2020-09
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy zarządzania i kontroli jazdy pojazdu dla nadzorowanego transportu miejskiego -- Część 3: Specyfikacja wymagań systemowych2020-09-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 50238-1:2020-08
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów -- Część 1: Postanowienia ogólne2020-08-12KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50238:2003/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 50238:2003
- wersja angielska
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
PN-EN 1502:2020-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Schody umożliwiające wejście na pokład2020-08-10KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 1502:1999
- wersja polska
PN-EN 17360:2020-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Słupki i uchwyty do odchylanych i odczepianych balustrad2020-08-10KT 18 Statków i Techniki Morskiej
PN-EN 17361:2020-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Drabiny zewnętrzne2020-08-10KT 18 Statków i Techniki Morskiej
47.020.30 Instalacje rurociągowe
PN-EN 17243:2020-09
- wersja angielska
Ochrona katodowa wewnętrznych powierzchni metalowych zbiorników, konstrukcji, wyposażenia i rurociągów zawierających wodę morską2020-09-01KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN 1502:2020-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Schody umożliwiające wejście na pokład2020-08-10KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 1502:1999
- wersja polska
PN-EN 17360:2020-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Słupki i uchwyty do odchylanych i odczepianych balustrad2020-08-10KT 18 Statków i Techniki Morskiej
PN-EN 17361:2020-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Drabiny zewnętrzne2020-08-10KT 18 Statków i Techniki Morskiej
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13718-1+A1:2020-09
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 1: Wymagania dla wyposażenia medycznego używanego w środkach transportu powietrznego2020-09-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-1:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 13718-2+A1:2020-08
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków transportu medycznego2020-08-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-2:2015-04
- wersja angielska
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4572:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny X12CrNiCoMoW21-20 -- Przesycony -- Blachy i taśmy -- a ≤ 3 mm2020-07-31KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 4573:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny X12CrNiCoMoW21-20 -- Przesycony i starzony -- Pręty i kształtowniki -- De ≤ 100 mm2020-07-31KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 4574:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny X12CrNiCoMoW21-20 -- Przesycony i starzony -- Odkuwki -- De ≤ 100 mm2020-07-31KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 4575:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny X12CrNiCoMoW21-20 -- Przesycony i łuszczony -- Blachy cienkie i blachy grube -- 3 mm < a ≤ 50 mm2020-07-31KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.99 Inne materiały
PN-EN 2960:2020-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny na bazie niklu (Ni-P101HT) -- Odkształcony na zimno i przesycony -- Pręty do obróbki skrawaniem na elementy złączne -- 3 mm ≤ D ≤ 50 mm2020-09-03KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 6046:2020-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe, ze stali odpornej na korozję -- Seria wąska -- Wymiary i obciążenia -- Seria calowa2020-08-21KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN 12312-15:2020-08
- wersja angielska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 15: Ciągniki do przyczep bagażowych i innych urządzeń2020-08-20KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-15+A1:2011
- wersja polska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-10-09:2020-08
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- System kontroli niezgodności2020-08-20KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-10-09:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 16602-20:2020-08
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Zapewnienie jakości2020-08-20KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-20:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 16603-50-12:2020-08
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- SpaceWire -- Połączenia, węzły, rutery i sieci2020-08-20KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.040.10 Przenośniki
PN-EN ISO 21178:2020-08
- wersja angielska
Lekkie taśmy przenośnikowe -- Oznaczanie rezystancji elektrycznej2020-08-04KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 21178:2013-07
- wersja angielska
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN ISO 7096:2020-09
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Laboratoryjna ocena drgań mechanicznych na siedzisku operatora2020-09-10KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN ISO 7096:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 7096:2009/AC:2009
- wersja angielska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1833-28:2020-09
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 28: Mieszanki włókien chitozanowych z określonymi innymi włóknami (metoda z zastosowaniem rozcieńczonego kwasu octowego)2020-09-23KT 24 Surowców Włókienniczych
PN-EN ISO 1833-17:2020-09
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 17: Mieszanki włókien celulozowych i określonych włókien z włóknami chlorowymi i określonymi pozostałymi włóknami (metoda z zastosowaniem stężonego kwasu siarkowego)2020-09-07KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-17:2010
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3071:2020-08
- wersja angielska
Tekstylia -- Oznaczanie pH ekstraktów wodnych2020-08-11KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 3071:2007
- wersja polska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 20932-1:2020-08
- wersja angielska
Tekstylia -- Wyznaczanie sprężystości płaskich wyrobów tekstylnych -- Część 1: Metody paska2020-08-11KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN 14704-1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 20932-2:2020-08
- wersja angielska
Tekstylia -- Wyznaczanie sprężystości płaskich wyrobów tekstylnych -- Część 2: Metody wielokierunkowe2020-08-11KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN 14704-2:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 20932-3:2020-08
- wersja angielska
Tekstylia -- Wyznaczanie sprężystości płaskich wyrobów tekstylnych -- Część 3: Wąskie płaskie wyroby tekstylne2020-08-11KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN 14704-3:2007
- wersja polska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17131:2020-09
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Identyfikacja skóry za pomocą mikroskopu2020-09-23KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17131:2013-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14088:2020-09
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Ilościowa analiza substancji garbujących metodą filtracyjną2020-09-22KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 14088:2012
- wersja angielska
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17344:2020-08
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Samobieżne pojazdy rolnicze i leśne -- Wymagania dotyczące hamowania2020-08-21KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.50 Maszyny do zbiorów
PN-EN ISO 4254-11:2012/A1:2020-08
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 11: Prasy zbierające2020-08-06KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN 50636-2-107:2015-08/A2:2020-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania sprzętu domowego i podobnego -- Część 2-107: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek robotów do trawy zasilanych z akumulatorów2020-08-17KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN 13525:2020-09
- wersja angielska
Maszyny Leśne -- Rębarki do drewna -- Bezpieczeństwo2020-09-28KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 13525+A2:2009
- wersja angielska
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
PN-EN IEC 60335-2-87:2020-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-87: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do ogłuszania zwierząt2020-08-13KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN 60335-2-87:2004/A2:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-87:2004
- wersja polska
PN-EN 60335-2-87:2004/A1:2007
- wersja angielska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 15741:2020-08
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie OCPs i PCBs metodą GC/MS2020-08-31KT 40 PaszPN-EN 15741:2011
- wersja polska
PN-EN 15742:2020-08
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie OCPs metodą GC-ECD2020-08-31KT 40 PaszPN-EN 15742:2011
- wersja polska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN ISO 16624:2020-09
- wersja angielska
Mąka pszenna i semolina z pszenicy durum -- Oznaczanie barwy metodą kolorymetrii rozproszonej w odbiciu2020-09-04KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-EN 15587:2019-01
- wersja polska
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.), pszenżycie (Triticosecale Wittmack spp) i jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.)2020-08-03KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN 15587+A1:2013-12
- wersja angielska
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
PN-EN 17099:2020-08
- wersja angielska
Technologia informatyczna -- Produkty rybołówstwa i akwakultury -- Wymagania dotyczące etykietowania jednostek dystrybucyjnych i palet w handlu produktami rybołówstwa i akwakultury2020-08-21KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
67.200.20 Nasiona oleiste
PN-EN ISO 665:2020-09
- wersja angielska
Nasiona oleiste -- Oznaczanie wilgotności i zawartości substancji lotnych2020-09-10KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 665:2004
- wersja polska
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-ISO 12963:2020-08
- wersja polska
Analiza gazu -- Metody porównawcze do oznaczania składu mieszanin gazowych oparte na jedno- i dwupunktowym wzorcowaniu2020-08-25KT 277
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-EN ISO 17268:2020-08
- wersja angielska
Urządzenia przyłączeniowe do tankowania pojazdów lądowych napędzanych gazowym wodorem2020-08-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 17268:2017-02
- wersja angielska
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
PN-EN 14624:2020-08
- wersja angielska
Charakterystyki przenośnych wykrywaczy nieszczelności i stałych wykrywaczy gazu dla wszystkich czynników chłodniczych2020-08-18KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14624:2012
- wersja angielska
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
PN-EN 1390:2020-09
- wersja angielska
Środki ochrony drewna -- Oznaczanie działania zwalczającego larwy Hylotrupes bajulus (Linnaeus) -- Metoda laboratoryjna2020-09-28KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1390:2008
- wersja polska
PN-EN 14128:2020-08
- wersja angielska
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Kryteria skuteczności zwalczających środków ochrony drewna oznaczone w badaniach biologicznych2020-08-28KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14128:2007
- wersja polska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 28399:2020-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Produkty do zewnętrznego wybielania zębów2020-09-10KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 28399:2011
- wersja angielska
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-EN 12370:2020-08
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na krystalizację soli2020-08-27KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12370:2001
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4259-3:2020-08
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 3: Monitorowanie i weryfikacja opublikowanych danych precyzji dotyczących metod badania2020-08-06KT 222
75.120 Ciecze hydrauliczne
PN-EN ISO 12922:2020-08
- wersja angielska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Wymagania dla cieczy hydraulicznych kategorii HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR i HFDU2020-08-03KT 222PN-EN ISO 12922:2013-05
- wersja polska
PN-EN ISO 12922:2013-05
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2020-08-13KT 222PN-EN 15940+A1:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 16709+A1:2018-12
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy o wysokiej zawartości FAME (B20 i B30) -- Wymagania i metody badań2020-08-03KT 222PN-EN 16709:2015-11/AC:2016-07
- wersja polska
PN-EN 16709:2015-11/AC:2016-07
- wersja angielska
PN-EN 16709:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 16709:2015-11
- wersja polska
75.160.30 Paliwa gazowe
PN-EN ISO 13758:1999/A1:2020-08
- wersja angielska
Skroplone gazy węglowodorowe -- Ocena suchości propanu -- Metoda zamrażania zaworu2020-08-03KT 223 Gazów Technicznych
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 21945:2020-09
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Uproszczona metoda pobierania próbek do zastosowań na małą skalę2020-09-09KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
PN-EN ISO 20024:2020-09
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Bezpieczny przewóz i przechowywanie peletów z biopaliwa stałego do zastosowań komercyjnych i przemysłowych2020-09-07KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
PN-EN ISO 21404:2020-08
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zachowania podczas topienia popiołu (ISO 21404:2020)2020-08-05KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 20321:2020-09
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Bezpieczeństwo maszyn -- Podnośniki napędzane2020-09-08KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 14692-4:2017-11
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 4: Wytwarzanie, instalowanie i eksploatacja2020-08-18KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-4:2011
- wersja polska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 10113:2020-07
- wersja angielska
Metale -- Blachy i taśmy -- Wyznaczanie współczynnika anizotropii plastycznej2020-07-31KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 10113:2014-08
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN 16299:2013-06
- wersja polska
Ochrona katodowa powierzchni zewnętrznych zbiorników naziemnych stykających się z ziemią lub z fundamentami2020-09-09KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN 17243:2020-09
- wersja angielska
Ochrona katodowa wewnętrznych powierzchni metalowych zbiorników, konstrukcji, wyposażenia i rurociągów zawierających wodę morską2020-09-01KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN ISO 8044:2020-08
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Terminologia2020-08-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 8044:2015-12
- wersja angielska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 439:2020-08
- wersja angielska
Stale i żeliwa -- Oznaczanie zawartości krzemu -- Metoda wagowa2020-08-06KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 439:2010
- wersja angielska
77.100 Żelazostopy
PN-EN ISO 7526:2020-09
- wersja angielska
Żelazonikle -- Oznaczanie zawartości siarki -- Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym2020-09-10KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 27526:1993
- wersja polska
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
PN-EN ISO 7526:2020-09
- wersja angielska
Żelazonikle -- Oznaczanie zawartości siarki -- Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym2020-09-10KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 27526:1993
- wersja polska
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
PN-EN ISO 15630-2:2019-04
- wersja polska
Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 2: Zgrzewane siatki i i dźwigary kratowe2020-08-03KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 15630-2:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 15630-2:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 15630-3:2019-04
- wersja polska
Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 3: Stal do sprężania2020-08-03KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 15630-3:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 15630-3:2011
- wersja angielska
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 10028-6:2017-10
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste hartowane i odpuszczane2020-08-03KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-6:2010
- wersja polska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10139+A1:2020-09
- wersja angielska
Taśma wąska niepowlekana walcowana na zimno ze stali niskowęglowych, przeznaczona do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy2020-09-24KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10139:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 10372:2020-09
- wersja angielska
System śledzenia jakości wyrobów płaskich stalowych przy zastosowaniu kodu kreskowego -- Drukowanie, odczytywanie i przetwarzanie informacji2020-09-24KT 153 Stalowych Blach Cienkich
PN-EN 10028-6:2017-10
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste hartowane i odpuszczane2020-08-03KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-6:2010
- wersja polska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 14128:2020-08
- wersja angielska
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Kryteria skuteczności zwalczających środków ochrony drewna oznaczone w badaniach biologicznych2020-08-28KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14128:2007
- wersja polska
79.060.99 Inne płyty z materiałów drewnopochodnych
PN-EN 14080:2013-07
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo i konstrukcyjne sklejone drewno lite -- Wymagania2020-09-07KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 387:2002
- wersja polska
PN-EN 392:1999
- wersja polska
PN-EN 390:1999
- wersja polska
PN-EN 14080:2006
- wersja polska
PN-EN 391:2002
- wersja polska
PN-EN 386:2002
- wersja polska
PN-EN 385:2002
- wersja polska
PN-EN 1194:2000
- wersja polska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 13629:2020-08
- wersja angielska
Podłogi drewniane -- Deski pojedyncze lite oraz deski łączone z litych elementów z drewna liściastego2020-08-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13629:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 13629:2012
- wersja angielska
PN-EN 1534:2020-06
- wersja niemiecka
Podłogi drewniane i parkiet -- Oznaczanie odporności na wgniecenie -- Metoda badania2020-08-25KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1534:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 1534:2011
- wersja angielska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 1279-1:2018-08
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 1: Postanowienia ogólne, opis systemu, zasady substytucji, tolerancje i jakość wizualna2020-08-18KT 198 SzkłaPN-EN 1279-1:2006/AC:2006
- wersja polska
PN-EN 1279-1:2006
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 75-1:2020-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem -- Część 1: Ogólna metoda badania2020-09-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 75-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11357-2:2020-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 2: Wyznaczanie temperatury zeszklenia i stopnia przejścia w stan szklisty2020-09-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-2:2014-06
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 23153-1:2020-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polietereteroketon (PEEK) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2020-09-09KT 141 Tworzyw Sztucznych
83.140.20 Arkusze laminowane
PN-EN 438-2+A1:2019-01
- wersja polska
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 2: Oznaczanie właściwości2020-08-20KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 438-2:2016-04
- wersja angielska
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
PN-EN ISO 14692-4:2017-11
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 4: Wytwarzanie, instalowanie i eksploatacja2020-08-18KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-4:2011
- wersja polska
83.180 Kleje
PN-EN 17333-3:2020-09
- wersja angielska
Charakterystyka pianek jednoskładnikowych -- Część 3: Aplikacja2020-09-02KT 184 Klejów
PN-EN 17333-4:2020-09
- wersja angielska
Charakterystyka pianek jednoskładnikowych -- Część 4: Wytrzymałość mechaniczna2020-09-02KT 184 Klejów
PN-EN 17333-5:2020-09
- wersja angielska
Charakterystyka pianek jednoskładnikowych -- Część 5: Izolacja2020-09-02KT 184 Klejów
PN-EN 17333-1:2020-09
- wersja angielska
Charakterystyka pianek jednoskładnikowych -- Część 1: Charakterystyka wydajności pianek2020-09-01KT 184 Klejów
PN-EN 17333-2:2020-09
- wersja angielska
Charakterystyka pianek jednoskładnikowych -- Część 2: Charakterystyka przyrostu pianek2020-09-01KT 184 Klejów
85.060 Papier i tektura
PN-EN ISO 536:2020-08
- wersja angielska
Papier i tektura -- Oznaczanie gramatury2020-08-06KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 536:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 536:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 536:2012
- wersja polska
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-7:2018-01
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich2020-09-07KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-7:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-8:2018-01/Ap2:2020-09
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 8: Opracowanie specyfikacji dotyczącej nowych prac i renowacji2020-09-03KT 175 Farb i Lakierów
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 3668:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Wzrokowe porównywanie barwy farb2020-08-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3668:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 19403-1:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 1: Terminologia i zasady ogólne2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-2:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 2: Oznaczanie swobodnej energii powierzchniowej stałych powierzchni poprzez pomiar kąta zwilżania2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-3:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 3: Oznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą wiszącej kropli2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-4:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 4: Oznaczanie składowych polarnych i dyspersyjnych napięcia powierzchniowego cieczy z napięcia międzyfazowego2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-5:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 5: Oznaczanie składowej polarnej i dyspersyjnej napięcia powierzchniowego cieczy na podstawie pomiarów kątów zwilżania stałej powierzchni z wyłącznie dyspersyjną składową energii powierzchniowej2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-6:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 6: Pomiar dynamicznego kąta zwilżania2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-7:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 7: Pomiar kąta zwilżania na powierzchni pochyłej (kąt spływu)2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19396-1:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie wartości pH -- Część 1: Elektrody pH ze szklaną membraną2020-08-03KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19396-2:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie wartości pH -- Część 2: Elektrody pH z technologią ISFET2020-08-03KT 175 Farb i Lakierów
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 12006-2:2020-08
- wersja angielska
Budownictwo -- Organizacja informacji o obiekcie budowlanym -- Część 2: Schemat klasyfikacji2020-08-03KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.010.99 Inne aspekty
PN-EN 17213:2020-09
- wersja angielska
Okucia i drzwi -- Deklaracja Środowiskowa Wyrobu -- Zasady kategoryzacji wyrobu dla okien i drzwi2020-09-01KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22510:2020-08
- wersja angielska
Otwarta wymiana danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Domowe i budynkowe systemy elektroniczne -- Komunikacja KNXnet/IP2020-08-05KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 13321-2:2013-06
- wersja angielska
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
PN-EN 1364-2:2018-02
- wersja polska
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 2: Sufity2020-09-07KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1364-2:2001
- wersja polska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 17213:2020-09
- wersja angielska
Okucia i drzwi -- Deklaracja Środowiskowa Wyrobu -- Zasady kategoryzacji wyrobu dla okien i drzwi2020-09-01KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN ISO 12944-7:2018-01
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich2020-09-07KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-7:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-8:2018-01/Ap2:2020-09
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 8: Opracowanie specyfikacji dotyczącej nowych prac i renowacji2020-09-03KT 175 Farb i Lakierów
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 197-2:2020-09
- wersja angielska
Cement -- Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych2020-09-02KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 197-2:2014-05
- wersja angielska
PN-EN 197-2:2014-05
- wersja polska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 1097-8:2020-09
- wersja angielska
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia2020-09-25KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1097-8:2009
- wersja angielska
PN-EN 1097-2:2020-09
- wersja angielska
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie2020-09-24KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1097-2:2010
- wersja angielska
PN-EN 12370:2020-08
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na krystalizację soli2020-08-27KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12370:2001
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 13230-6:2020-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 6: Projektowanie2020-09-25KT 138 Kolejnictwa
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN 16883:2017-07
- wersja polska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Wytyczne dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej budynków zabytkowych2020-09-08KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN ISO 13254:2017-11
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania wodoszczelności2020-08-11KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1053:1998
- wersja polska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-50:2020-08
- wersja angielska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby elementów dźwigowych2020-08-11KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-50:2014-10/Ap1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 81-50:2014-10
- wersja polska
PN-EN 81-50:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 81-20:2020-08
- wersja angielska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe2020-08-10KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-20:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 81-20:2014-10
- wersja polska
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
PN-EN 60598-2-22:2015-01/A1:2020-08
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2020-08-19KT 4 Techniki Świetlnej
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 16867:2020-08
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Mechatroniczne okucia drzwiowe -- Wymagania i metody badań2020-08-31KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN 17293:2020-08
- wersja angielska
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Wykonanie -- Wymagania dotyczące produkcji2020-08-21KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 22476-14:2020-09
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe -- Część 14: Badanie sondą dynamiczną2020-09-09KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 18674-3:2018-02/A1:2020-09
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych -- Część 3: Pomiar przemieszczeń w przekrojach pomiarowych: Inklinometry2020-09-07KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 22477-1:2019-01
- wersja polska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania konstrukcyjnych elementów geotechnicznych -- Część 1: Badania pali: statyczne badanie nośności poprzez ściskanie osiowe (wersja poprawiona 2019-03)2020-08-20KT 254 Geotechniki
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-1:2020-08
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego2020-08-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-1:2012
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13146-4:2020-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Metody badań systemów przytwierdzeń -- Część 4: Skutki obciążeń powtarzalnych2020-09-25KT 138 KolejnictwaPN-EN 13146-4+A1:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 13146-9:2020-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Metody badań systemów przytwierdzeń -- Część 9: Określenie sztywności2020-09-25KT 138 KolejnictwaPN-EN 13146-9+A1:2012
- wersja angielska
PN-EN 13230-6:2020-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 6: Projektowanie2020-09-25KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 16729-2:2020-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Badania nieniszczące szyn w torze -- Część 2: Badania szyn w torze metodą prądów wirowych2020-08-21KT 138 Kolejnictwa
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60335-2-17:2013-06/A1:2020-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego2020-09-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 60335-2-6:2015-05/A11:2020-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu2020-09-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 61591:2020-09
- wersja angielska
Wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 61591:2002/A2:2011
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002/A1:2006
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002/A11:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002/A12:2015-04
- wersja angielska
PN-EN 484:2019-08/AC:2020-08
- wersja angielska
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Kuchnie wolnostojące wraz z kuchniami wyposażonymi w opiekacz do użytkowania na zewnątrz2020-08-10KT 277
97.040.40 Zmywarki
PN-EN 60436:2020-08
- wersja angielska
Elektryczne zmywarki do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-08-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50242:2016-08
- wersja angielska
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
PN-EN 60335-2-30:2010/A1:2020-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń2020-09-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 50090-5-1:2020-09
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-1: Nośniki transmisji i warstwy zależne od nośników -- Linia zasilająca dla HBES klasy 12020-09-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50090-5-1:2007
- wersja polska
PN-EN 50491-11:2015-08/A1:2020-09
- wersja angielska
Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Część 11: Inteligentne opomiarowanie -- Specyfikacja aplikacji -- Prosty, zewnętrzny wyświetlacz użytkownika2020-09-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN 50090-5-2:2020-09
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-2: Nośniki transmisji i warstwy zależne od nośników -- Sieć oparta na HBES klasy 1, skrętka dwużyłowa2020-09-16KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50090-5-2:2005
- wersja polska
97.140 Meble
PN-EN 1335-1:2020-09
- wersja angielska
Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Wyznaczanie wymiarów2020-09-21KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1335-1:2004
- wersja polska
97.145 Drabiny
PN-EN 131-4:2020-08
- wersja angielska
Drabiny -- Część 4: Drabiny pojedynczo lub wielokrotnie łączone na zawiasy2020-08-28RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 131-4:2007
- wersja francuska
PN-EN 131-4:2007
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 1816:2020-09
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja homogenicznych i heterogenicznych gładkich gumowych pokryć podłogowych z podkładem piankowym2020-09-22KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1816:2010
- wersja angielska
PN-EN 1817:2020-09
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja homogenicznych i heterogenicznych gładkich gumowych pokryć podłogowych2020-09-22KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1817:2012
- wersja polska
PN-EN 12199:2020-09
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacje homogenicznych i heterogenicznych profilowanych gumowych pokryć podłogowych2020-09-21KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 12199:2012
- wersja polska
PN-EN 15398:2020-08
- wersja angielska
Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe mechanicznie blokowane pokrycia podłogowe (MMF) -- Symbole standardowe pokryć podłogowych -- Uzupełnienie2020-08-31KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
PN-EN ISO 10581:2020-07
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja2020-07-31KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 10581:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 10581:2014-02
- wersja niemiecka
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 28399:2020-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Produkty do zewnętrznego wybielania zębów2020-09-10KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 28399:2011
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-27:2014-02/A2:2020-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-27: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym2020-08-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
PN-EN 16893:2018-03
- wersja polska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Specyfikacje dotyczące lokalizacji, budowy i modyfikacji budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zbiorów i korzystania z nich2020-09-16KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
PN-EN 15759-2:2018-03
- wersja polska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Warunki klimatyczne we wnętrzach -- Część 2: Regulacja wentylacji w ochronie budynków zabytkowych i zbiorów2020-09-08KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
PN-EN 16853:2017-06
- wersja polska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Proces konserwacji -- Podejmowanie decyzji, planowanie oraz wdrażanie2020-09-08KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
PN-EN 16883:2017-07
- wersja polska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Wytyczne dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej budynków zabytkowych2020-09-08KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
PN-EN ISO 5912:2020-09
- wersja angielska
Namioty kempingowe -- Wymagania i metody badań2020-09-23KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 5912:2012
- wersja angielska
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1176-7:2020-09
- wersja angielska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne dotyczące instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji2020-09-25KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08
- wersja polska
PN-EN 1176-7:2009
- wersja polska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN ISO 21853:2020-09
- wersja angielska
Kiteboarding -- System uwalniania -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2020-09-08KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN 17232:2020-09
- wersja angielska
Wyposażenie i artykuły do zabawy w wodzie -- Wymagania bezpieczeństwa, metody badań i wymagania w zakresie obsługi2020-09-01KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN 17109:2020-08
- wersja angielska
Sprzęt alpinistyczny -- Indywidualny system bezpieczeństwa dla torów linowych -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2020-08-31KT 2 Sportu i Rekreacji