Content

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN 60743:2014-02
- wersja polska
Prace pod napięciem -- Terminologia dotycząca narzędzi, urządzeń i sprzętu2019-10-04KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 60743:2005
- wersja polska
PN-EN 60743:2005/A1:2010
- wersja polska
01.040.85 Przemysł papierniczy (Słownictwo)
PN-EN ISO 12625-1:2019-08
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 1: Terminologia2019-08-20KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-1:2011
- wersja angielska
03.080.99 Inne usługi
PN-EN 16844+A2:2019-10
- wersja angielska
Usługi medycyny estetycznej -- Niechirurgiczne zabiegi medyczne2019-10-10KZ 502 Usług Chirurgii EstetycznejPN-EN 16844+A1:2018-11
- wersja angielska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 19011:2018-08
- wersja polska
Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania2019-10-08KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO 19011:2012/Ap1:2015-03
- wersja polska
PN-EN ISO 19011:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 50001:2018-09/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Systemy zarządzania energią -- Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania2019-10-01KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO 19011:2018-08
- wersja polska
Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania2019-10-08KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO 19011:2012/Ap1:2015-03
- wersja polska
PN-EN ISO 19011:2012
- wersja polska
07.100.10 Mikrobiologia medyczna
PN-EN ISO 11737-1:2018-03
- wersja polska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach2019-09-20KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11737-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009
- wersja polska
07.100.20 Mikrobiologia wody
PN-EN ISO 11731:2017-08
- wersja polska
Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella2019-09-25KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i BiologicznePN-EN ISO 11731-2:2008
- wersja angielska
PN-ISO 11731:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 11731-2:2008
- wersja polska
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16844+A2:2019-10
- wersja angielska
Usługi medycyny estetycznej -- Niechirurgiczne zabiegi medyczne2019-10-10KZ 502 Usług Chirurgii EstetycznejPN-EN 16844+A1:2018-11
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 16054:2019-10
- wersja angielska
Implanty chirurgiczne -- Minimalne zestawy danych dotyczących implantów chirurgicznych2019-10-03KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 16054:2003
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11737-1:2018-03
- wersja polska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach2019-09-20KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11737-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009
- wersja polska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 13697+A1:2019-08
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Metoda badania i wymagania bez działania mechanicznego (faza 2, etap 2)2019-08-28KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13697:2015-06
- wersja angielska
PN-EN 14476+A2:2019-08
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)2019-08-20KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14476+A1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 14476+A1:2015-10
- wersja polska
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN 868-4:2017-03
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 4: Torebki papierowe -- Wymagania i metody badań2019-08-27KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-4:2009
- wersja angielska
PN-EN 868-6:2017-03
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 6: Papier do niskotemperaturowych procesów sterylizacji -- Wymagania i metody badań2019-08-27KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-6:2009
- wersja angielska
11.140 Wyposażenie szpitalne
PN-EN 14683+AC:2019-09
- wersja angielska
Maski medyczne -- Wymagania i metody badań2019-09-26KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14683:2019-05
- wersja angielska
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20342-1:2019-09
- wersja angielska
Wyroby pomocnicze wspomagające integralność tkanek podczas leżenia -- Część 1: Wymagania ogólne2019-09-10KT 1 Osób Niepełnosprawnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14005:2019-08
- wersja angielska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne dotyczące elastycznego podejścia do wdrażania etapowego2019-08-20KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04501:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,2-dichloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną2019-10-11KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04502:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie niklu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2019-10-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04124-5:2006
- wersja polska
PN-Z-04503:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie rozpuszczalnych związków srebra na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2019-10-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN ISO 22065:2019-08
- wersja angielska
Powietrze na stanowiskach pracy -- Gazy i pary -- Wymagania dotyczace oceny procedur pomiaru za pomocą próbników połączonych z pompką2019-08-28KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 1076:2010
- wersja angielska
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
PN-EN ISO 14644-16:2019-08
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 16: Efektywność energetyczna w pomieszczeniach czystych i urządzeniach oddzielających2019-08-26KT 161 Jakości Powietrza Wnętrz
13.060.20 Woda pitna
PN-ISO 5667-5:2017-10
- wersja polska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji2019-09-24KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-5:2003
- wersja polska
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 5667-5:2017-10
- wersja polska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji2019-09-24KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-5:2003
- wersja polska
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 28927-8:2010/A2:2019-10
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 8: Piły, polerujące i pilnikujące maszyny o ruchu posuwisto-zwrotnym i piły o ruchu oscylacyjnym lub obrotowym2019-10-14KT 208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 10551:2019-09
- wersja angielska
Ergonomia środowiska fizycznego – Skale oceny subiektywnej do oceny wpływu środowiska fizycznego2019-09-26KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 10551:2002
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 13565-1:2019-09
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 1: Wymagania i metody badań elementów składowych2019-09-16KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 13565-1+A1:2010
- wersja polska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12/AC:2019-10
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2019-10-03KT 53 Kabli i Przewodów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 15269-3:2012
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym2019-10-01KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 15269-2:2013-03
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i na czopach obrotowych2019-09-16KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 15269-5+A1:2016-11/Ap1:2019-08
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym2019-08-20KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 14460:2018-02
- wersja polska
Urządzenia odporne na wybuch2019-08-19KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 14460:2008
- wersja polska
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
PN-EN ISO 4126-1:2013-12/A2:2019-10
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- Część 1: Zawory bezpieczeństwa2019-10-14KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN 60743:2014-02
- wersja polska
Prace pod napięciem -- Terminologia dotycząca narzędzi, urządzeń i sprzętu2019-10-04KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 60743:2005
- wersja polska
PN-EN 60743:2005/A1:2010
- wersja polska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN ISO 15382:2017-12/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Ochrona radiologiczna -- Procedury kontroli dawki dla soczewek oczu, skóry i kończyn2019-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 15713:2009
- wersja niemiecka
Bezpieczne niszczenie dokumentów niejawnych -- Rozwiązania praktyczne2019-10-04KT 273 Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50518:2019-10
- wersja angielska
Centrum monitoringu i odbioru alarmu2019-10-03KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50518-1:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 50518-3:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 50518-2:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 50849:2017-04/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Systemy elektroakustyczne dla sytuacji awaryjnych2019-10-01KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN ISO 11393-5:2019-08
- wersja angielska
Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 5: Wymagania dotyczące skuteczności oraz metody badań dla getrów ochronnych2019-08-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 381-9:2001
- wersja polska
PN-EN 381-8:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 11393-6:2019-08
- wersja angielska
Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 6: Wymagania dotyczące skuteczności oraz metody badań dla ochron górnej części ciała2019-08-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 381-10:2005
- wersja polska
PN-EN 381-11:2005
- wersja polska
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN 13032-4+A1:2019-09
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2019-09-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-4:2015-09
- wersja polska
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 61869-14:2019-10
- wersja angielska
Przekładniki -- Część 14: Dodatkowe wymagania dla przekładników prądowych do zastosowania w obwodach prądu stałego2019-10-03KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
PN-EN IEC 61869-15:2019-10
- wersja angielska
Przekładniki -- Część 15: Dodatkowe wymagania dla przekładników napięciowych do zastosowania w obwodach prądu stałego2019-10-03KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
PN-EN IEC 61869-9:2019-10
- wersja angielska
Przekładniki -- Część 9: Cyfrowy interfejs dla przekładników2019-10-03KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej MocyPN-EN 60044-8:2006
- wersja polska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN IEC 60068-2-82:2019-10
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-82: Próby -- Próba Xw1: Metody badania wiskerów na podzespołach i częściach stosowanych w montażu elektronicznym2019-10-01KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60068-2-82:2008
- wersja angielska
PN-EN IEC 60721-3-3:2019-10
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-3: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60721-3-3:2002
- wersja angielska
PN-EN IEC 60721-3-4:2019-10
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-4: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60721-3-4:2002
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 16809:2019-08
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Ultradźwiękowy pomiary grubości2019-08-26KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 14127:2011
- wersja angielska
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
PN-EN IEC 62402:2019-08
- wersja angielska
Zarządzanie wycofaniem z użycia2019-08-20KT 9 NiezawodnościPN-EN 62402:2008
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1451-1:2018-02
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-10-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1451-1:2001
- wersja polska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN 14423+A2:2019-09
- wersja angielska
Złączki z zaciskami do węży na parę wodną na ciśnienie do 18 bar2019-09-20KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 14423+A1:2016-12
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 14071+A1:2019-09
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Zawory bezpieczeństwa do zbiorników ciśnieniowych do LPG -- Wyposażenie dodatkowe2019-09-20KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 14071:2015-09
- wersja angielska
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
PN-EN ISO 6149-1:2019-09
- wersja angielska
Łączniki rurowe do napędów i sterowań hydraulicznych oraz zastosowania ogólnego -- Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym -- Część 1: Gniazda w kształcie stożka ściętego uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym2019-09-20KT 160 Napędów i Sterowań HydraulicznychPN-EN ISO 6149-1:2009
- wersja polska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 61158-1:2019-08
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i 617842019-08-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-1:2014-12
- wersja angielska
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
PN-EN ISO 28927-8:2010/A2:2019-10
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 8: Piły, polerujące i pilnikujące maszyny o ruchu posuwisto-zwrotnym i piły o ruchu oscylacyjnym lub obrotowym2019-10-14KT 208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-3-12:2019-10
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-12: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych gwinciarek2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 61029-2-12:2011
- wersja angielska
PN-EN 61029-2-12:2011
- wersja polska
PN-EN 61029-2-12:2011/Ap1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN 62841-4-2:2019-10
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotu2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-15:2009/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-15:2009
- wersja angielska
PN-EN 62841-2-5:2015-02
- wersja polska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych pilarek tarczowych2019-09-19KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-5:2011
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-5:2011
- wersja polska
PN-EN 62841-2-21:2019-08
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych czyszczarek rur odpływowych2019-08-26KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-21:2009/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-21:2009
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 544:2018-02
- wersja polska
Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie2019-10-04KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 544:2011
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 17662:2016-06
- wersja niemiecka
Spawanie -- Wzorcowanie, sprawdzanie i walidacja sprzętu używanego do spawania oraz czynności pomocniczych2019-08-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17662:2008
- wersja polska
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 50001:2018-09/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Systemy zarządzania energią -- Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania2019-10-01KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-HD 60364-8-2:2019-01/A11:2019-08
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2: Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta2019-08-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN IEC 62282-6-400:2019-09
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 6-400: Systemy zasilania z mikroogniw paliwowych -- Moc i wymienność danych2019-09-20KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN IEC 60964:2019-09
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Sterownie -- Projekt2019-09-16KT 266 Aparatury Jądrowej
PN-EN IEC 60709:2019-08
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie, sterowanie i systemy energii elektrycznej ważne dla bezpieczeństwa -- Separacja2019-08-28KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN 60709:2010
- wersja angielska
PN-EN 62808:2017-01/A1:2019-08
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Projektowanie i kwalifikacja urządzeń izolujących2019-08-26KT 266 Aparatury Jądrowej
PN-EN IEC 61500:2019-08
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Systemy sterowania i kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Transmisja danych w systemach pełniących funkcje kategorii A2019-08-20KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN 61500:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 62465:2019-08
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy sterowania ważne dla bezpieczeństwa -- Zarządzanie starzeniem systemów okablowania elektrycznego2019-08-20KT 266 Aparatury Jądrowej
PN-EN IEC 62646:2019-08
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe --Sterowanie -- Procedury skomputeryzowane2019-08-20KT 266 Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN IEC 61730-1:2018-06
- wersja polska
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji2019-10-10KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61730-1:2007/A1:2012
- wersja angielska
PN-EN 61730-1:2007
- wersja angielska
PN-EN 61730-1:2007/A2:2013-11
- wersja angielska
PN-EN 61730-1:2007/A11:2015-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 22975-2:2016-11
- wersja polska
Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 2: Rurki ciepła dla zastosowań energii słonecznej do wytwarzania ciepła -- Trwałość i wydajność2019-10-08KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN ISO 22975-2:2016-11/Ap1:2019-09
- wersja angielska
Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 2: Rurki ciepła dla zastosowań energii słonecznej do wytwarzania ciepła -- Trwałość i wydajność2019-09-20KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN IEC 60904-3:2019-09
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru elementów fotowoltaicznych (PV) do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowej charakterystyki widmowej promieniowania słonecznego2019-09-16KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 60904-3:2016-11
- wersja angielska
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN 16723-2:2017-10
- wersja polska
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego -- Część 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdów2019-10-15KT 277
PN-EN 16723-2:2017-10/Ap1:2019-09
- wersja angielska
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego -- Część 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdów2019-09-20KT 277
PN-EN 16723-1:2016-12
- wersja polska
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego -- Część 1: Wymagania dotyczące biometanu zatłaczanego do sieci gazu ziemnego2019-08-30KT 277
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 17066-1:2019-10
- wersja angielska
Izolowane środki transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę -- Wymagania i badania -- Część 1: Kontenery2019-10-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12/AC:2019-10
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2019-10-03KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 62559-2:2015-07/Ap1:2019-09
- wersja angielska
Metodyka przypadków użycia -- Część 2: Definicja szablonu dokumentowania przypadków użycia, wykazu uczestników i wykazu wymagań2019-09-10KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN IEC 62559-3:2018-03
- wersja polska
Metodyka przypadków użycia -- Część 3: Określenie artefaktów szablonu dokumentowania przypadków użycia w serializowanym formacie XML2019-09-09KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.060.20 Kable
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12/AC:2019-10
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2019-10-03KT 53 Kabli i Przewodów
29.080.20 Izolatory przepustowe
PN-EN 50673:2019-08
- wersja angielska
Przepusty wtykowe do urządzeń elektrycznych na napięcie do 72,5 kV i prądy znamionowe od 630 A do 1 250 A2019-08-20KT 76 Izolatorów
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 63093-11:2018-10/Ap1:2019-09
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 11: Rdzenie typu EC do zasilaczy mocy2019-09-20KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
PN-EN IEC 63093-6:2018-12/Ap1:2019-09
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 6: Rdzenie typu ETD do zasilaczy2019-09-20KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
PN-EN IEC 63093-7:2018-07/Ap1:2019-09
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 7: Rdzenie typu EER2019-09-20KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN 61386-1:2011/A1:2019-08
- wersja angielska
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 1: Wymagania ogólne2019-08-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-HD 60364-8-2:2019-01/A11:2019-08
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2: Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta2019-08-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-5-4:2005/A1:2019-08
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-4: Aparaty i łączniki sterownicze -- Metody zapewnienia styczności styków o małej energii -- Badania specjalne2019-08-28KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN 60188:2004/A11:2019-09
- wersja angielska
Wysokoprężne lampy rtęciowe -- Wymagania funkcjonalne2019-09-26KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62560:2013-06/A11:2019-09
- wersja angielska
Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie > 50 V -- Wymagania bezpieczeństwa2019-09-26KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04
- wersja polska
Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2019-09-27KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN IEC 60810:2018-04/A1:2019-10
- wersja angielska
Lampy, źródła światła i moduły LED do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2019-10-10KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 61347-2-11:2005/A1:2019-09
- wersja angielska
Urządzenia do lamp -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące różnorodnych układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych2019-09-26KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 13032-4+A1:2019-09
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2019-09-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-4:2015-09
- wersja polska
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN IEC 61558-1:2019-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2019-10-01KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej MocyPN-EN 61558-1:2009
- wersja polska
PN-EN 61558-1:2009/A1:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60076-22-2:2019-09
- wersja angielska
Transformatory -- Część 22-2: Wyposażenie transformatora i dławika -- Radiatory demontowalne2019-09-10KT 79 Transformatorów Energetycznych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
PN-EN IEC 60086-4:2019-09
- wersja angielska
Baterie pierwotne -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii litowych2019-09-20KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 60086-4:2015-03
- wersja angielska
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62812:2019-10
- wersja angielska
Pomiary małych rezystancji -- Metody pomiaru i wytyczne2019-10-01KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN IEC 62884-4:2019-10
- wersja angielska
Techniki pomiaru piezoelektrycznych, dielektrycznych i elektrostatycznych generatorów -- Część 4: Metody badania krótkoterminowej stałości częstotliwości2019-10-10KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN IEC 61188-6-4:2019-10
- wersja angielska
Płytki drukowane i zespoły na płytkach drukowanych -- Projektowanie i zastosowanie -- Część 6-4: Wzory mozaiki pól -- Wymagania wspólne rysunków wymiarowych elementów do montażu powierzchniowego (SMD) dotyczące wzoru mozaiki pól2019-10-01KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60512-11-1:2019-10
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 11-1: Badania klimatyczne -- Badanie 11a: Seria klimatyczna2019-10-03KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60512-11-1:2002
- wersja polska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 470 V1.1.1:2019-10
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) – Metodyka pomiaru i wskaźniki efektywności energetycznej dla serwerów2019-10-03KT 11 Telekomunikacji
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61158-1:2019-08
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i 617842019-08-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-1:2014-12
- wersja angielska
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
PN-EN IEC 61158-1:2019-08
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i 617842019-08-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-1:2014-12
- wersja angielska
33.050.99 Inne urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne
PN-ETSI EN 300 132-1 V2.1.1:2019-10
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Interfejs zasilania energetycznego na wejściu urządzeń teleinformatycznych (ICT) -- Część 1: Prąd przemienny (AC)2019-10-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETS 300 132-1:2005
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 303 406 V1.1.1:2017-08/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia alarmowe pomocy socjalnej pracujące w zakresie od 25 MHz do 1 000 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2019-10-10KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-10-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2014-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 098 V2.2.1:2019-09
- wersja angielska
Morskie urządzenia małej mocy do osobistej lokalizacji wyposażone w AIS -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2019-09-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 098 V2.1.1:2016-11
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-10-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2014-03
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-ETSI EN 303 098 V2.2.1:2019-09
- wersja angielska
Morskie urządzenia małej mocy do osobistej lokalizacji wyposażone w AIS -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2019-09-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 098 V2.1.1:2016-11
- wersja angielska
PN-EN 50697:2019-08
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Pomiar łączy typu end-to-end (E2E)2019-08-28KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
33.100.20 Odporność
PN-EN 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo2019-10-03KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 62148-21:2019-10
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 21: Przewodnik projektowania interfejsu elektrycznego obudów fotonicznych układów scalonych z użyciem matryc wyprowadzeń sferycznych z małym rastrem (S-FBGA) i matryc płaskich wyprowadzeń podwyższonych z małym rastrem (S-FLGA) na bazie krzemu2019-10-01KT 282 Techniki Światłowodowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-ISO/IEC 29100:2017-07/A1:2019-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Ramy prywatności2019-09-10KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-ISO/IEC 10118-4:2001/AC1:2019-05
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Funkcje skrótu -- Część 4: Funkcje skrótu wykorzystujące arytmetykę modularną2019-08-23KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN IEC 62443-4-2:2019-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 4-2: Wymagania techniczne bezpieczeństwa dla komponentów IACS2019-08-20KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
PN-EN IEC 61158-1:2019-08
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i 617842019-08-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-1:2014-12
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50697:2019-08
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Pomiar łączy typu end-to-end (E2E)2019-08-28KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
PN-EN 16931-1:2017-10/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2019-10-01KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 62443-4-2:2019-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 4-2: Wymagania techniczne bezpieczeństwa dla komponentów IACS2019-08-20KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
PN-EN 16931-1:2017-10/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2019-10-01KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 14298:2019-08
- wersja polska
Technologia graficzna -- Zarządzanie procesami produkcji druków zabezpieczonych2019-08-30KT 6 Systemów Zarządzania
43.060.40 Układy paliwowe
PN-EN 16652-2:2019-10
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Warsztaty motoryzacyjne do obsługi pojazdów na LPG -- Część 2: Szkolenie i kompetencje personelu2019-10-14KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN IEC 61851-1:2019-10
- wersja angielska
System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 61851-1:2011
- wersja angielska
43.150 Rowery
PN-EN ISO 4210-9:2014-09
- wersja polska
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 9: Metody badań siodełek i wsporników siodełek2019-09-27KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 14764:2007
- wersja polska
PN-EN 14781:2007
- wersja polska
PN-EN 14766:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 4210-8:2014-09
- wersja polska
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 8: Metody badań układu napędowego i pedałów2019-09-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 14766:2007
- wersja polska
PN-EN 14781:2007
- wersja polska
PN-EN 14764:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 4210-7:2014-08
- wersja polska
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 7: Metody badań kół i obręczy2019-09-20KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 14764:2007
- wersja polska
PN-EN 14766:2007
- wersja polska
PN-EN 14781:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 4210-9:2014-09/Ap1:2019-09
- wersja angielska
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 9: Metody badań siodełek i wsporników siodełek2019-09-10KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
PN-EN 16652-2:2019-10
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Warsztaty motoryzacyjne do obsługi pojazdów na LPG -- Część 2: Szkolenie i kompetencje personelu2019-10-14KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 16922+A1:2019-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Obsługa zewnętrzna pojazdów -- Urządzenie do opróżniania ścieków w pojazdach szynowych2019-09-16KT 138 KolejnictwaPN-EN 16922:2017-11
- wersja angielska
49.025.20 Aluminium
PN-EN 2510:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium 2024- -- T42 -- Rury ciągnione do zastosowań konstrukcyjnych2019-09-20KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
PN-EN 2566:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Twardość 70 IRHD2019-09-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2567:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Twardość 80 IRHD2019-09-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2568:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Twardość 90 IRHD2019-09-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2798:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Małe odkształcenie po ściskaniu -- Twardość 80 IRHD2019-09-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4852:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łby z zewnętrznym spiralnym zarysem dla gwintowanych części złącznych -- Definicja geometrii i konfiguracja pod klucz łba części złącznej2019-09-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.045 Konstrukcje i elementy konstrukcyjne
PN-EN 3001:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Warstwy szkła hartowanego float do stosowania na statkach powietrznych -- Specyfikacja techniczna2019-10-03KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 2812:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Usuwanie izolacji z kabli elektrycznych2019-10-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2812:2009
- wersja angielska
PN-EN 4708-001:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4708-001:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 6059-305:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne -- Metody badań -- Część 305: Pochłanianie płynów2019-10-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 6059-407:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne -- Metody badań -- Część 407: Przyczepność znakowania i trwałość nadruku2019-10-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3155-014:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 014: Styki elektryczne kołkowe, typu A, zaciskane, klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-014:2007
- wersja angielska
PN-EN 3155-015:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 015: Styki elektryczne gniazdowe, typu A, zaciskane, klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-015:2007
- wersja angielska
PN-EN 3155-078:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 078: Styki wielkości 22 do EN 2997 elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-078:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 3155-082:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 082: Styki elektryczne gniazdowe, typu A, zaciskane, klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-082:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 3475-418:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 418: Odporność przewodników na temperaturę2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-418:2008
- wersja angielska
PN-EN 3645-005:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe stykochronne z pierścieniem gwintowanym z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 005: Gniazdo hermetyczne z kołnierzem okrągłym montowane za pomocą lutowania -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-005:2007
- wersja angielska
PN-EN 3645-010:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe stykochronne z pierścieniem gwintowanym z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C – Część 010: Gniazdo hermetyczne z okrągłym kołnierzem mocowane przeciwnakrętką -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-010:2007
- wersja angielska
PN-EN 3645-013:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe stykochronne z pierścieniem gwintowanym z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 013: Gniazdo ślepe -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-013:2007
- wersja angielska
PN-EN 3660-001:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-001:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 4529-002:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Wtyczki uszczelnione -- Część 002: Wykaz norm wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4529-002:2006
- wersja angielska
PN-EN 4604-001:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-001:2009
- wersja angielska
PN-EN 4608-001:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ognioodporne -- Jednożyłowe i skręcane zespoły wielożyłowe ekranowane (oplatane) i w osłonach -- Temperatura pracy między -65 °C a 260 °C -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4608-001:2008
- wersja polska
PN-EN 4681-005:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 005: Rodzina AZ, pojedyncze do stosowania w niskim ciśnieniu atmosferycznym -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4681-005:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 4681-006:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 006: Rodzina AZA pojedyncze lub wielożyłowe do stosowania w niskim ciśnieniu atmosferycznym -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4681-006:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 4838-005:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające zwarciowo-łukowe jednobiegunowe skompensowane temperaturowo, prąd znamionowy od 3 A do 25 A -- 115 V a.c. częstotliwość stała 400 Hz -- Część 005: Ze spolaryzowanymi stykami sygnałowymi -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4708-103:2019-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 103: Koszulki z elastomerów fluorowych --Temperatura pracy od -55 °do 200 °C -- Norma wyrobu2019-08-26KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3086:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Zespoły przewodów -- Oznaczenie ograniczone do 15 cyfr2019-09-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 3275:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe 8 stopni 30' o ciśnieniu nominalnym do 28 000 kPa z promieniowym uszczelnieniem dynamicznym -- Seria metryczna -- Specyfikacja techniczna2019-09-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3275:2005
- wersja polska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16604-10:2019-10
- wersja angielska
Zrównoważony rozwój przestrzeni kosmicznej -- Wymagania dotyczące ograniczenia śmieci kosmicznych2019-10-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16604-10:2014-12
- wersja angielska
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
PN-EN 16285:2013-06/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Opakowania -- Tuby aluminiowe giętkie -- Metoda pomiaru odkształcenia pobocznicy tuby aluminiowej (test gilotynowy)2019-10-03KT 135 Opakowań Metalowych i Zamknięć
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-EN 17066-1:2019-10
- wersja angielska
Izolowane środki transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę -- Wymagania i badania -- Część 1: Kontenery2019-10-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-12:2019-08
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 12: Mieszanki włókien akrylowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien chlorowych, określonych włókien elastanowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem dimetyloformamidu)2019-08-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-12:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-16:2019-08
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 16: Mieszanki włókien polipropylenowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem ksylenu)2019-08-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-16:2010
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17130:2019-10
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne – Oznaczanie zawartości fumuranu dimetylu (DMFu), metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej2019-10-01KT 26 Wyrobów Włókienniczych
PN-EN 17131:2019-10
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Oznaczanie dimetyloformamidu (DMF), metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej2019-10-01KT 26 Wyrobów Włókienniczych
PN-EN 17132:2019-10
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne – Oznaczanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej2019-10-01KT 26 Wyrobów Włókienniczych
PN-EN 17134:2019-10
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne – Oznaczanie zawartości niektórych środków konserwujących, metoda z zastosowaniem chromatografii cieczowej2019-10-01KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 18218-2:2019-10
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Oznaczanie etoksylowanych alkilofenoli -- Część 2: Metoda pośrednia2019-10-03KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 18218-2:2015-09
- wersja angielska
65.040.10 Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje
PN-EN 60335-2-70:2005/A2:2019-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-70: Wymagania szczegółowe dotyczące dojarek mechanicznych2019-10-01KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN 62841-4-2:2019-10
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotu2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-15:2009/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-15:2009
- wersja angielska
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 13697+A1:2019-08
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Metoda badania i wymagania bez działania mechanicznego (faza 2, etap 2)2019-08-28KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13697:2015-06
- wersja angielska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13702:2018-11
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów i lepiszczy asfaltowych metodą stożek i płytka2019-10-11KT 222PN-EN 13702:2012
- wersja polska
75.160.30 Paliwa gazowe
PN-EN 16723-2:2017-10
- wersja polska
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego -- Część 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdów2019-10-15KT 277
PN-EN 16723-2:2017-10/Ap1:2019-09
- wersja angielska
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego -- Część 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdów2019-09-20KT 277
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 16993:2016-09
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Przeliczanie wyników oznaczań na różne stany2019-09-10KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 16993:2015-05
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 19900:2019-09
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji morskich2019-09-16KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19900:2014-03
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 377:2017-09/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Stal i wyroby stalowe -- Położenie i przygotowanie odcinków próbnych oraz próbek do badań własności mechanicznych2019-10-03KT 123 Badań Własności Metali
77.040.20 Badania nieniszczące metali
PN-EN ISO 16809:2019-08
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Ultradźwiękowy pomiary grubości2019-08-26KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 14127:2011
- wersja angielska
77.080.10 Żeliwa
PN-EN ISO 945-1:2019-09
- wersja angielska
Mikrostruktura żeliwa -- Część 1: Klasyfikacja wydzieleń grafitu na podstawie analizy wizualnej2019-09-20KT 301 OdlewnictwaPN-EN ISO 945-1:2018-04
- wersja angielska
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 377:2017-09/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Stal i wyroby stalowe -- Położenie i przygotowanie odcinków próbnych oraz próbek do badań własności mechanicznych2019-10-03KT 123 Badań Własności Metali
77.140.20 Stale wysokojakościowe
PN-EN 10088-1:2014-12
- wersja polska
Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję2019-09-20KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10088-1:2007
- wersja polska
83.180 Kleje
PN-EN ISO 22637:2019-09
- wersja angielska
Kleje -- Badanie klejów do wykładzin podłogowych -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej błon klejowych i kompozytów2019-09-26KT 184 KlejówPN-EN 13415:2010
- wersja angielska
PN-EN 17224:2019-08
- wersja angielska
Oznaczanie w podwyższonej temperaturze wytrzymałości na ścinanie przy ściskaniu klejów do drewna2019-08-20KT 184 Klejów
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 12012-4:2019-10
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniające -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące aglomeratorów2019-10-14KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 12012-4+A1:2008
- wersja angielska
85.080.20 Bibułka tissue
PN-EN ISO 12625-11:2019-09
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 11: Oznaczanie wytrzymałości na przepuklenie na mokro metodą kuli2019-09-26KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-11:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 12625-1:2019-08
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 1: Terminologia2019-08-20KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-1:2011
- wersja angielska
91.010.30 Aspekty techniczne
PN-EN 1993-1-5:2008/A2:2019-09
- wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-5: Blachownice2019-09-16KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN ISO 10077-2:2017-10
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram2019-10-07KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012
- wersja angielska
PN-EN 15269-3:2012
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym2019-10-01KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 15269-2:2013-03
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i na czopach obrotowych2019-09-16KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 15269-5+A1:2016-11/Ap1:2019-08
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym2019-08-20KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN 1993-1-5:2008/A2:2019-09
- wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-5: Blachownice2019-09-16KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-B-06264:2019-10
- wersja polska
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Badanie radiograficzne2019-10-11KT 274 BetonuPN-B-06264:1978
- wersja polska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13702:2018-11
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów i lepiszczy asfaltowych metodą stożek i płytka2019-10-11KT 222PN-EN 13702:2012
- wersja polska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN ISO 16535:2019-08
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu2019-08-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 12087:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 16536:2019-08
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji2019-08-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 12088:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 29767:2019-08
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy krótkotrwałym, częściowym zanurzeniu2019-08-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 1609:2013-07
- wersja angielska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN ISO 10077-2:2017-10
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram2019-10-07KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 10211:2017-09/Ap1:2019-09
- wersja angielska
Mostki cieplne w konstrukcji budowlanej -- Przepływy ciepła i temperatury powierzchni -- Obliczenia szczegółowe2019-09-20KT 179 Ochrony Cieplnej Budynków
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 303-6:2019-10
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Część 6: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące działania i charakterystyki energetycznej podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami rozpylającymi o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 70 kW2019-10-01KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-6:2002
- wersja polska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-B-10425:2019-09
- wersja polska
Kominy -- Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane -- Wymagania i badania2019-09-16KT 318 KominówPN-B-10425:1989
- wersja polska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-B-10425:2019-09
- wersja polska
Kominy -- Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane -- Wymagania i badania2019-09-16KT 318 KominówPN-B-10425:1989
- wersja polska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 303-6:2019-10
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Część 6: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące działania i charakterystyki energetycznej podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami rozpylającymi o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 70 kW2019-10-01KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-6:2002
- wersja polska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1451-1:2018-02
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-10-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1451-1:2001
- wersja polska
91.180 Wykończenie wnętrz
PN-EN 15102:2019-09
- wersja angielska
Tapety dekoracyjne -- Postać zwoika2019-09-20KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 15102+A1:2011
- wersja angielska
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
PN-EN 16838:2019-10
- wersja angielska
Witryny chłodnicze i kuwety do dystrybucji lodów -- Klasyfikacja, wymagania, wydajność i badanie zużycia energii2019-10-01KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 16838:2016-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 22041:2019-09
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Wydajność i zużycie energii2019-09-26KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 16825:2016-12
- wersja angielska
PN-EN 16825:2016-12/A1:2019-07
- wersja angielska