Content

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
PN-EN ISO/IEC 17000:2020-12
- wersja angielska
Ocena zgodności -- Terminologia i ogólne zasady2020-12-14KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17000:2006
- wersja polska
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-EN ISO 8624:2021-01
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Oprawy okularowe -- Układ pomiarowy i terminologia2021-01-14KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 8624:2011/A1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 8624:2011
- wersja angielska
01.040.19 Badania (Słownictwo)
PN-EN ISO 12706:2010/Ap2:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania penetracyjne -- Terminologia2020-12-11KT 7 Badań Nieniszczących
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO 25239-1:2021-01
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 1: Słownictwo2021-01-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-1:2012
- wersja angielska
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-EN IEC 62932-1:2020-11
- wersja angielska
Systemy energetyczne do zastosowań stacjonarnych oparte na bateriach przepływowych -- Część 1: Terminologia i aspekty ogólne2020-11-24KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-EN 80000-13:2008
- wersja polska
Wielkości i jednostki -- Część 13: Informatyka i technika2020-11-27KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 60027-2:2007
- wersja angielska
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 12665:2018-08
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia2020-12-15KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 12665:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 9229:2020-12
- wersja angielska
Izolacja cieplna -- Słownik2020-12-14KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 9229:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 9229:2007
- wersja angielska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN 80000-13:2008
- wersja polska
Wielkości i jednostki -- Część 13: Informatyka i technika2020-11-27KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 60027-2:2007
- wersja angielska
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN ISO 11532:2020-11
- wersja angielska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Symbole graficzne2020-11-30KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN ISO 11192:2018-12
- wersja polska
Małe statki -- Symbole graficzne2020-11-20KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11192:2006
- wersja polska
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 128-3:2021-01
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 3: Widoki, przekroje i kłady2021-01-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-ISO 128-50:2006
- wersja polska
PN-ISO 128-44:2006
- wersja polska
PN-ISO 128-40:2006
- wersja polska
PN-ISO 128-34:2006
- wersja polska
PN-ISO 128-30:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 128-100:2020-12
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Ogólne zasady prezentacji -- Część 100: Indeks2020-12-08KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
PN-EN ISO 128-1:2020-12
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 1: Wprowadzenie i wymagania podstawowe2020-12-08KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-ISO 128-1:2006
- wersja polska
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN ISO 128-100:2020-12
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Ogólne zasady prezentacji -- Część 100: Indeks2020-12-08KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
03.080.01 Usługi. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17371-3:2020-12
- wersja angielska
Świadczenie usług -- Część 3: Zarządzanie pomiarem wydajności -- Wytyczne do mechanizmu pomiaru wydajności w zakresie umów dotyczących usług2020-12-28RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN 9131:2020-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Definicja danych i dokumentacja niezgodności2020-12-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9131:2016-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 34101-1:2020-12
- wersja angielska
Zrównoważone pozyskiwanie i identyfikowalność kakao -- Część 1: Wymagania dotyczące systemów zarządzania zrównoważonym pozyskiwaniem kakao2020-12-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62960:2020-12
- wersja angielska
Przeglądy niezawodności podczas cyklu życia2020-12-21KT 9 Niezawodności
PN-EN IEC 61163-2:2020-12
- wersja angielska
Selekcja narażeniowa ze względu na nieuszkadzalność -- Część 2: Komponenty2020-12-17KT 9 NiezawodnościPN-IEC 61163-2:2004
- wersja polska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 9131:2020-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Definicja danych i dokumentacja niezgodności2020-12-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9131:2016-03
- wersja angielska
PN-EN 9130:2020-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Utrzymanie zapisów2020-12-21KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO/IEC 17000:2020-12
- wersja angielska
Ocena zgodności -- Terminologia i ogólne zasady2020-12-14KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17000:2006
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 17029:2020-04
- wersja polska
Ocena zgodności -- Ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących2020-12-01KT 6 Systemów Zarządzania
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22418:2020-12
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Protokół szybkiego zawiadomienia o usłudze (FSAP) do ogólnego zastosowania w ITS2020-12-01KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
03.240 Usługi pocztowe
PN-EN 13850:2020-12
- wersja angielska
Usługi pocztowe -- Jakość usług -- Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek priorytetowych i przesyłek pierwszej klasy2020-12-03KT 259 PocztyPN-EN 13850:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 13850:2013-06
- wersja polska
PN-T-85006:2020-11
- wersja polska
Usługi pocztowe -- Worki pocztowe2020-11-24KT 259 PocztyPN-T-85006:2001
- wersja polska
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
PN-EN ISO 20387:2021-01
- wersja angielska
Biotechnologia -- Biobankowanie -- Ogólne wymagania dotyczące biobankowania2021-01-07KT 287 Biotechnologii
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 11290-1:2017-07
- wersja polska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. -- Część 1: Metoda wykrywania2021-01-07KT 3 Mikrobiologii Łańcucha ŻywnościowegoPN-EN ISO 11290-1:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 11290-1:1999/A1:2005
- wersja polska
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17398:2020-11
- wersja angielska
Współdziałanie z pacjentem w opiece zdrowotnej -- Minimalne wymagania dotyczące opieki skoncentrowanej na osobie pacjenta2020-11-27RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 9170-1:2020-12
- wersja angielska
Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych -- Część 1: Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni2020-12-14KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 9170-1:2009
- wersja polska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8871-2:2020-12
- wersja angielska
Części elastomerowe wyrobów do użytku parenteralnego i farmaceutycznego -- Część 2: Identyfikacja i charakterystyka2020-12-14KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8871-2:2005/A1:2014-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 8871-2:2005
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 8624:2021-01
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Oprawy okularowe -- Układ pomiarowy i terminologia2021-01-14KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 8624:2011/A1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 8624:2011
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 23325:2021-01
- wersja angielska
Stomatologia -- Odporność amalgamatu dentystycznego na korozję2021-01-13KT 283 Materiałów Stomatologicznych
PN-EN ISO 13017:2021-01
- wersja angielska
Stomatologia -- Zaczepy magnetyczne2021-01-12KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 13017:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 13017:2012/A1:2016-03
- wersja angielska
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 22052:2021-01
- wersja angielska
Stomatologia -- System sprężonego powietrza2021-01-12KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 22569:2021-01
- wersja angielska
Stomatologia -- Rękojeści wielofunkcyjne2021-01-13KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11138-7:2019-05
- wersja polska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 7: Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników2021-01-14KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 14161:2010
- wersja angielska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 17111:2018-12
- wersja polska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa nośnikowa metoda określania działania wirusobójczego do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)2021-01-13KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
PN-EN ISO 20776-1:2021-01
- wersja angielska
Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów i ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne -- Część 1: Oznaczanie aktywności leków przeciwbakteryjnych wobec szybko rosnących tlenowych bakterii wywołujących choroby zakaźne referencyjną metodą in vitro mikrorozcieńczeń w podłożu płynnym2021-01-12KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 20776-1:2007
- wersja polska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 20776-1:2021-01
- wersja angielska
Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów i ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne -- Część 1: Oznaczanie aktywności leków przeciwbakteryjnych wobec szybko rosnących tlenowych bakterii wywołujących choroby zakaźne referencyjną metodą in vitro mikrorozcieńczeń w podłożu płynnym2021-01-12KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 20776-1:2007
- wersja polska
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
PN-EN ISO 15195:2019-04
- wersja polska
Medycyna laboratoryjna -- Wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów wzorcujących, stosujących referencyjne procedury pomiarowe2021-01-05KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 15195:2004
- wersja angielska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16181:2018-09
- wersja polska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) oraz z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)2021-01-15KT 191 Chemii Gleby
PN-EN 17322:2021-01
- wersja angielska
Składniki Stałe Środowiska -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) lub z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)2021-01-07KT 191 Chemii GlebyPN-EN 16167+AC:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 15308:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 17366:2020-11
- wersja angielska
Gospodarowanie odpadami -- Kontrola dostępu do pojemników zbiorczych -- Identyfikacja i autoryzacja2020-11-27KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
PN-EN 14803:2020-11
- wersja angielska
Identyfikacja i/lub określanie ilości odpadów2020-11-26KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 14803:2006
- wersja angielska
13.030.10 Odpady stałe
PN-EN 17322:2021-01
- wersja angielska
Składniki Stałe Środowiska -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) lub z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)2021-01-07KT 191 Chemii GlebyPN-EN 16167+AC:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 15308:2017-02
- wersja angielska
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
PN-EN 17322:2021-01
- wersja angielska
Składniki Stałe Środowiska -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) lub z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)2021-01-07KT 191 Chemii GlebyPN-EN 16167+AC:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 15308:2017-02
- wersja angielska
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 17366:2020-11
- wersja angielska
Gospodarowanie odpadami -- Kontrola dostępu do pojemników zbiorczych -- Identyfikacja i autoryzacja2020-11-27KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
PN-EN 14803:2020-11
- wersja angielska
Identyfikacja i/lub określanie ilości odpadów2020-11-26KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 14803:2006
- wersja angielska
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
PN-EN 16516+A1:2020-12
- wersja angielska
Wyroby budowlane: Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Oznaczanie emisji do powietrza wnętrz2020-12-21KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów BudowlanychPN-EN 16516:2017-11
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04398:2020-12
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-etyloheksan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną2020-12-01KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04398:2013-08
- wersja polska
PN-Z-04520:2020-12
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie octanu n-butylu i jego izomerów: octanu izobutylu i octanu sec-butylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną2020-12-01KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04521:2020-12
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bezwodnika maleinowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2020-12-01KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04523:2020-12
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie hydrazyny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2020-12-01KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04148-5:2011
- wersja polska
PN-Z-04524:2020-12
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie etylenodiaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2020-12-01KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04525:2020-12
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie pentachlorofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2020-12-01KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04526:2020-12
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie pentan-1-olu, 3-metylobutan-1-olu oraz pozostałych izomerów pentanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną2020-12-01KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04367:2020-11
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie dichlorku cynku na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2020-11-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04367:2008
- wersja polska
PN-Z-04522:2020-11
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu adypinowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2020-11-24KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.20 Woda pitna
PN-EN 14451:2020-12
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia przez przepływ zwrotny -- Liniowe przerywacze próżni od DN 10 do DN 50 włącznie -- Rodzina D, typ A2020-12-03KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14451:2005
- wersja angielska
PN-EN 15096:2020-12
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacze próżni na przyłącze węża -- Od DN 15 do DN 25 włącznie Rodzina H, typ B i typ D -- Ogólne wymagania techniczne2020-12-03KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 15096:2008
- wersja angielska
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
PN-EN 14614:2020-12
- wersja angielska
Jakość wody -- Wytyczne do oceny hydromorfologicznych cech rzek2020-12-18KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i BiologicznePN-EN 14614:2008
- wersja polska
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21365:2020-12/Ap1:2020-12
- wersja angielska
Jakość gleby -- Koncepcyjne modele terenu dla terenów potencjalnie zanieczyszczonych/skażonych2020-12-31KT 192 Ogólnych i Fizyki Gleby
PN-EN ISO 21365:2020-12
- wersja angielska
Jakość gleby -- Koncepcyjne modele terenu dla terenów potencjalnie zanieczyszczonych/skażonych2020-12-10KT 192 Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-EN 16181:2018-09
- wersja polska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) oraz z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)2021-01-15KT 191 Chemii Gleby
PN-EN 17322:2021-01
- wersja angielska
Składniki Stałe Środowiska -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) lub z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)2021-01-07KT 191 Chemii GlebyPN-EN 16167+AC:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 15308:2017-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 16558-1:2016-01/A1:2020-12
- wersja angielska
Jakość gleby -- Węglowodory ropopochodne stanowiące zagrożenie -- Część 1: Oznaczanie alifatycznej oraz aromatycznej frakcji lotnych węglowodorów ropopochodnych z zastosowaniem chromatografii gazowej (statyczna analiza fazy nadpowierzchniowej)2020-12-09KT 191 Chemii Gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 18674-4:2020-12
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych -- Część 4: Pomiar ciśnienia wody w porach: Piezometry2020-12-09KT 254 Geotechniki
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 14122-3:2016-08
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady2020-12-15KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 14122-3:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 14122-3:2005/A1:2010
- wersja angielska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 9241-110:2020-12
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 110: Wytyczne dotyczące interakcji2020-12-14KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 9241-110:2006
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN ISO 9094:2017-11
- wersja polska
Małe statki -- Ochrona przeciwpożarowa2021-01-08KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9094:2016-03
- wersja angielska
PN-EN 54-3+A1:2019-06
- wersja polska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne2021-01-05KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-3:2014-12
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 50577:2016-02
- wersja polska
Kable i przewody elektryczne -- Badanie odporności ogniowej kabli i przewodów bez ochrony specjalnej (klasyfikacja P)2021-01-11KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2003
- wersja francuska
PN-EN 50306-3:2003
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką, ekranowane lub nieekranowane2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2003
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2003
- wersja francuska
PN-EN 50305:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Metody badań2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50305:2010
- wersja polska
PN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2003
- wersja francuska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2003
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja francuska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 13381-1:2021-01
- wersja angielska
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 1: Poziome membrany zabezpieczające2021-01-05KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13381-1:2014-12
- wersja polska
PN-EN 13381-1:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 81-73:2020-12
- wersja angielska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru2020-12-28KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-73:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 13381-7:2019-07
- wersja polska
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 7: Zabezpieczenia elementów drewnianych2020-12-09KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-ENV 13381-7:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 1182:2020-12
- wersja angielska
Badania reakcji na ogień wyrobów -- Badanie niepalności2020-12-07KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 1182:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 1182:2010
- wersja angielska
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 1127-1:2019-10
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka2021-01-05KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 1127-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 1127-1:2011
- wersja polska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 13094:2020-12
- wersja angielska
Zbiorniki do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe opróżniane grawitacyjnie -- Konstrukcja i budowa2020-12-23KT 138 KolejnictwaPN-EN 13094:2015-06
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50131-13:2020-12
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 13: Pirotechniczne urządzenia zabezpieczająco-osłaniające2020-12-22KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 469:2021-01
- wersja angielska
Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych2021-01-15KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 469:2008
- wersja polska
PN-EN 13911:2017-10
- wersja polska
Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania i metody badań kominiarek dla strażaków2020-12-15KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13911:2006
- wersja polska
PN-EN 343:2019-04
- wersja polska
Odzież ochronna -- Ochrona przed deszczem2020-12-11KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 343+A1:2008
- wersja polska
PN-EN 343+A1:2008/AC:2010
- wersja polska
PN-EN 1149-5:2018-10
- wersja polska
Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne2020-11-20KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 1149-5:2009
- wersja polska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PKN-CEN/CWA 17553:2020-12
- wersja polska
Maseczki powszechnego użytku -- Przewodnik dotyczący minimalnych wymagań, metod badań i stosowania2020-12-23KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3740:2019-05
- wersja polska
Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu -- Wytyczne stosowania norm podstawowych2021-01-14KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 3740:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 12999-2:2021-01
- wersja angielska
Akustyka -- Wyznaczanie i stosowanie niepewności pomiarów w akustyce budowlanej -- Część 2: Pochłanianie dźwięku2021-01-11KT 253 Akustyki Architektonicznej
PN-Z-01339:2020-12
- wersja polska
Hałas ultradźwiękowy -- Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów w środowisku pracy2020-12-01KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 60704-2-4:2012/A11:2020-12
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek i wirówek do bielizny2020-12-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60704-2-16:2020-05/A11:2020-12
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące pralko-suszarek2020-12-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60704-2-8:2020-12
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych golarek, maszynek do strzyżenia lub trymerów2020-12-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-2-8:2002
- wersja angielska
PN-EN ISO 11203:2010/A1:2020-12
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej2020-12-07KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
PN-EN IEC 61788-4:2020-12
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 4: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej Nb-Ti i Nb3Sn kompozytowych nadprzewodników2020-12-18KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 61788-4:2016-09
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 61788-7:2020-12
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 7: Pomiary parametrów elektronicznych -- Rezystancja powierzchniowa nadprzewodników przy częstotliwościach mikrofalowych2020-12-21KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 61788-7:2007
- wersja angielska
PN-EN 50678:2020-11
- wersja angielska
Wymagania ogólne do badań bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych po naprawie2020-11-19KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN 61010-1:2011/A1:2019-04
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne2020-12-23KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 12706:2010/Ap2:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania penetracyjne -- Terminologia2020-12-11KT 7 Badań Nieniszczących
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 13094:2020-12
- wersja angielska
Zbiorniki do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe opróżniane grawitacyjnie -- Konstrukcja i budowa2020-12-23KT 138 KolejnictwaPN-EN 13094:2015-06
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 17533:2020-11
- wersja angielska
Gazowy wodór -- Butle i zbiorniki rurowe do magazynowania stacjonarnego2020-11-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 11114-1:2020-11
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 1: Materiały metalowe2020-11-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11114-1:2012/A1:2017-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11114-1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 16148:2016-08/A1:2020-11
- wersja angielska
Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe butle i zbiorniki rurowe do gazów wielokrotnego napełniania -- Badania metodą emisji akustycznej (AT) i uzupełniające badania ultradźwiękowe (UT) w kontroli i badaniach okresowych2020-11-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 17339:2020-11
- wersja angielska
Butle do gazów -- Całkowicie owinięte butle i zbiorniki rurowe z kompozytów węglowych do wodoru2020-11-27KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
PN-EN ISO 23208:2019-07/A1:2020-12
- wersja angielska
Zbiorniki kriogeniczne -- Czystość podczas użytkowania2020-12-31KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13480-3:2017-10/A2:2020-12
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 3: Projektowanie i obliczenia2020-12-21KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
PN-EN 13476-2+A1:2020-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A2020-12-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-2:2018-05
- wersja angielska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 13476-3+A1:2020-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B2020-12-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-3:2018-05
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN ISO 10893-10:2011/A1:2021-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 10: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych2021-01-11KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-11:2011/A1:2021-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 11: Automatyczne badanie ultradźwiękowe spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych2021-01-11KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-9:2011/A1:2021-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 9: Automatyczne badanie ultradźwiękowe taśm/blach używanych do wyrobu stalowych rur spawanych w celu wykrycia rozwarstwień2021-01-11KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN 10217-4:2019-06
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2021-01-05KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-4:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-4:2004
- wersja polska
PN-EN 14628-1:2021-01
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Pokrycia PE2021-01-05KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14628:2006
- wersja angielska
PN-EN ISO 10893-3:2011/A2:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 3: Automatyczne badanie metodą magnetycznego strumienia rozproszenia ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych2020-12-07KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-8:2011/A1:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 8: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia rozwarstwień2020-12-07KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-1:2011/A1:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 1: Automatyczne badanie elektromagnetyczne rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu sprawdzenia szczelności hydraulicznej2020-12-04KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-12:2011/A1:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 12: Automatyczny pomiar grubości ścianki na całym obwodzie rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym)2020-12-04KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-2:2011/A1:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 2: Automatyczne badanie metodą prądów wirowych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości2020-12-04KT 123 Badań Własności Metali
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 13259:2021-01
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym2021-01-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13259:2018-08
- wersja angielska
23.040.40 Łączniki metalowe
PN-EN 14628-1:2021-01
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Pokrycia PE2021-01-05KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14628:2006
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 8031:2021-01
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie rezystancji elektrycznej i przewodności2021-01-14KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 8031:2010
- wersja angielska
23.040.99 Inne elementy rurociągów
PN-EN 17414-2:2021-01
- wersja angielska
Sieci chłodu systemowego -- Fabrycznie wykonany system rur giętkich -- Część 2: System rur zespolonych z plastykową rurą przewodową; wymagania ogólne i metody badań2021-01-08KT 316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
PN-EN 17414-3:2021-01
- wersja angielska
Sieci chłodu systemowego -- Fabrycznie wykonany system rur giętkich -- Część 3: Niezespolony system z plastykową rurą przewodową -- Wymagania ogólne i metody badań2021-01-08KT 316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
PN-EN 17415-1:2021-01
- wersja angielska
Sieci chłodu systemowego -- System pojedynczych rur zespolonych do sieci wody zimnej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu2021-01-08KT 316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
PN-EN 17414-1:2021-01
- wersja angielska
Sieci chłodu systemowego -- Fabrycznie wykonany system rur giętkich -- Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań2021-01-07KT 316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 5210:2017-06
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Przyłącza wieloobrotowego napędu armatury2021-01-15KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 5210:2011
- wersja angielska
PN-EN 15096:2020-12
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacze próżni na przyłącze węża -- Od DN 15 do DN 25 włącznie Rodzina H, typ B i typ D -- Ogólne wymagania techniczne2020-12-03KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 15096:2008
- wersja angielska
PN-EN 13175+A1:2020-11
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)2020-11-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13175:2019-07
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN ISO 11114-1:2020-11
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 1: Materiały metalowe2020-11-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11114-1:2012/A1:2017-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11114-1:2012
- wersja angielska
23.060.50 Zawory zwrotne
PN-EN 14451:2020-12
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia przez przepływ zwrotny -- Liniowe przerywacze próżni od DN 10 do DN 50 włącznie -- Rodzina D, typ A2020-12-03KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14451:2005
- wersja angielska
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52904:2020-12
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Cechy i wydajności procesu -- Wytyczne procesu stapiania proszków metali w celu uwzględnienia istotnych zastosowań2020-12-01KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16092-3:2018-05
- wersja polska
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa pras hydraulicznych2020-11-24KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej MetaliPN-EN 693+A2:2012
- wersja polska
PN-EN 693+A2:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 693+A2:2012
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-9:2016-02/AC:2016-11
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02/A11:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 62841-2-4:2015-02
- wersja polska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych szlifierek i polerek innych niż typu tarczowego2020-12-22KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-4:2010/A11:2012
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-4:2010
- wersja angielska
PN-EN 62841-1:2015-11
- wersja polska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-1:2009
- wersja angielska
PN-EN 60745-1:2009/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 61029-1:2009/A11:2011
- wersja angielska
PN-EN 60745-1:2009/A11:2011
- wersja angielska
PN-EN 61029-1:2009
- wersja angielska
PN-EN 61029-1:2009/AC:2010
- wersja angielska
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 25239-3:2021-01
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 3: Kwalifikowanie operatorów zgrzewania2021-01-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-3:2012
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 25239-5:2021-01
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 5: Wymagania dotyczące jakości i kontroli2021-01-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-5:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 25239-1:2021-01
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 1: Słownictwo2021-01-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 25239-2:2021-01
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 2: Projektowanie złączy zgrzewanych2021-01-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 25239-3:2021-01
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 3: Kwalifikowanie operatorów zgrzewania2021-01-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-3:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 25239-4:2021-01
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 4: Specyfikacja i kwalifikowanie technologii zgrzewania2021-01-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-4:2012
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 25239-2:2021-01
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 2: Projektowanie złączy zgrzewanych2021-01-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 17640:2019-01
- wersja polska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Techniki, poziomy badania i ocena2020-12-31KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17640:2018-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 10863:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Zastosowanie techniki czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD)2020-12-04KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 10863:2011
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-EN IEC 60519-1:2020-12
- wersja angielska
Bezpieczeństwo instalacji elektrotermicznych i elektromagnetycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2020-12-16KT 78 Elektrotermii PrzemysłowejPN-EN 60519-1:2015-10
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN 17393:2021-01
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Próba rozciągania powłoki cylindrycznej2021-01-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.60 Powłoki organiczne
PN-EN 13523-18:2020-12
- wersja angielska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 18: Odporność na plamienie2020-12-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-18:2003
- wersja polska
PN-EN 13523-20:2020-12
- wersja angielska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 20: Przyczepność pianki2020-12-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-20:2011
- wersja angielska
PN-EN 13523-6:2020-12
- wersja angielska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 6: Przyczepność po wgnieceniu (próba tłoczności)2020-12-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-6:2003
- wersja polska
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-HD 60364-8-2:2019-01
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2 Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta2020-12-08KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN IEC 62282-8-101:2020-11
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 8-101: Systemy magazynowania energii wykorzystujące moduły ogniw paliwowych w trybie odwróconym -- Procedury testowe dla stosów i pojedynczych ogniw ze stałym tlenkiem, z uwzględnieniem trybu odwróconego2020-11-23KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 12977-1:2018-05
- wersja polska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 1: Wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych2021-01-05KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-1:2012
- wersja angielska
PN-EN 62852:2015-05/A1:2020-12
- wersja angielska
Złącza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych -- Wymagania bezpieczeństwa i badania2020-12-22KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 62446-2:2020-12
- wersja angielska
Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Część 2: Systemy podłączone do sieci -- Utrzymanie systemów PV2020-12-18KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 62788-5-1:2020-12
- wersja angielska
Procedury pomiarowe dla materiałów stosowanych w modułach fotowoltaicznych -- Część 5-1: Uszczelnienia krawędziowe -- Zalecane metody badań do stosowania dla materiałów uszczelniających2020-12-18KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 62788-6-2:2020-12
- wersja angielska
Procedury pomiarowe dla materiałów stosowanych w modułach fotowoltaicznych -- Część 6-2: Badania ogólne -- Badanie przenikania wilgoci dla materiałów polimerowych2020-12-18KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 60904-4:2020-08/AC:2020-12
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 4: Elementy wzorcowe do pomiaru nasłonecznienia -- Procedury zapewniające spójność procesu kalibracji2020-12-09KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62960:2020-12
- wersja angielska
Przeglądy niezawodności podczas cyklu życia2020-12-21KT 9 Niezawodności
PN-HD 60364-7-721:2019-05
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną2020-12-07KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-721:2010
- wersja angielska
PN-EN 50678:2020-11
- wersja angielska
Wymagania ogólne do badań bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych po naprawie2020-11-19KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
29.035.10 Materiały izolacyjne z papieru i tektury
PN-EN IEC 60667-1:2021-01
- wersja angielska
Wulkanizowane włókno do zastosowań elektrycznych -- Część 1: Definicje i wymagania ogólne2021-01-15KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN IEC 60667-3-1:2020-12
- wersja angielska
Wulkanizowane włókno do zastosowań elektrycznych -- Część 3:1 Specyfikacja dla poszczególnych materiałów -- Płaskie arkusze2020-12-22KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
PN-EN IEC 61788-7:2020-12
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 7: Pomiary parametrów elektronicznych -- Rezystancja powierzchniowa nadprzewodników przy częstotliwościach mikrofalowych2020-12-21KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 61788-7:2007
- wersja angielska
PN-EN IEC 61788-4:2020-12
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 4: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej Nb-Ti i Nb3Sn kompozytowych nadprzewodników2020-12-18KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 61788-4:2016-09
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN 50577:2016-02
- wersja polska
Kable i przewody elektryczne -- Badanie odporności ogniowej kabli i przewodów bez ochrony specjalnej (klasyfikacja P)2021-01-11KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2003
- wersja francuska
PN-EN 50306-3:2003
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką, ekranowane lub nieekranowane2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2003
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2003
- wersja francuska
PN-EN 50305:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Metody badań2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50305:2010
- wersja polska
PN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2003
- wersja francuska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2003
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja francuska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 62024-2:2020-12
- wersja angielska
Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Parametry elektryczne oraz metody pomiarów -- Część 2: Prądy znamionowe induktorów dla przetworników DC/DC2020-12-30KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 62024-2:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 63093-2:2020-12
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 2: Rdzenie kubkowe do zastosowań w telekomunikacji oraz w zasilaczach i filtrach2020-12-30KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 62317-2:2010
- wersja angielska
PN-EN 62317-2:2010/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 63093-3:2020-12
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 3: Rdzenie kubkowe z tlenków magnetycznych do łączników indukcyjnych zbliżeniowych2020-12-30KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 62323:2006
- wersja angielska
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN IEC 60352-3:2021-01
- wersja angielska
Połączenia nielutowane -- Część 3: Połączenia zakleszczane dostępne (ID) -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-01-15KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60352-3:2002
- wersja polska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 60898-1:2019-02
- wersja polska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2020-12-31KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60898-1:2007/IS3:2008
- wersja polska
PN-EN 60898-1:2007/IS2:2008
- wersja polska
PN-EN 60898-1:2007/IS4:2008
- wersja polska
PN-EN 60898-1:2007/Ap1:2016-05
- wersja polska
PN-EN 60898-1:2007
- wersja polska
PN-EN 60898-1:2007/A12:2008
- wersja angielska
PN-EN 60898-1:2007/A13:2012
- wersja angielska
PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008
- wersja polska
PN-HD 60364-8-2:2019-01
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2 Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta2020-12-08KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
PN-EN IEC 63172:2020-12
- wersja angielska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Metodologia określania klasy efektywności energetycznej akcesoriów elektrycznych2020-12-22KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60715:2018-01
- wersja polska
Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- Znormalizowany montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury rozdzielczej, sterowniczej i akcesoriów2020-12-14KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60715:2007
- wersja polska
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
PN-EN 60061-1:2001/A60:2021-01
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe2021-01-08KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60061-2:2002/A55:2021-01
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 2: Oprawki lampowe2021-01-08KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60061-3:2002/A57:2021-01
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 3: Sprawdziany2021-01-08KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN IEC 62386-105:2020-12
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 105: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Transfer oprogramowania sprzętowego2020-12-22KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 60598-2-4:2018-06
- wersja polska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2: Wymagania szczegółowe -- Dział 4: Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia2020-12-03KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 60598-2-4:2002
- wersja polska
PN-EN 60598-2-7:2000
- wersja polska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN IEC 62386-105:2020-12
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 105: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Transfer oprogramowania sprzętowego2020-12-22KT 4 Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60034-2-3:2020-12
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 2-3: Szczegółowe metody badań do wyznaczania strat i sprawności silników prądu przemiennego zasilanych z przekształtnika2020-12-18KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN IEC 62984-1:2020-12
- wersja angielska
Wysokotemperaturowe baterie wtórne -- Część 1: Wymagania ogólne2020-12-17KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 62984-2:2020-12
- wersja angielska
Wysokotemperaturowe baterie wtórne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i badania2020-12-17KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN IEC 63056:2020-12
- wersja angielska
Baterie wtórne i baterie alkaliczne lub inne z elektrolitem bezkwasowym -- Wymagania bezpieczeństwa dla wtórnych ogniw litowych i baterii używanych w systemach magazynowania energii2020-12-30KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.99 Inne ogniwa galwaniczne i baterie
PN-EN IEC 62932-1:2020-11
- wersja angielska
Systemy energetyczne do zastosowań stacjonarnych oparte na bateriach przepływowych -- Część 1: Terminologia i aspekty ogólne2020-11-24KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 62932-2-1:2020-11
- wersja angielska
Systemy energetyczne do zastosowań stacjonarnych oparte na bateriach przepływowych -- Część 2-1: Ogólne wymagania dotyczące parametrów funkcjonowania i metody badań2020-11-24KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 62932-2-2:2020-11
- wersja angielska
Systemy energetyczne do zastosowań stacjonarnych oparte na bateriach przepływowych -- Część 2-2: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-24KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN IEC 61897:2020-12
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczące tłumików drgań eolskich2020-12-15KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 61897:2002
- wersja polska
PN-EN IEC 61854:2020-11
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczące odstępników2020-11-23KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 61854:2003
- wersja polska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50126-2:2018-02
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) -- Część 2: Sposoby podejścia do bezpieczeństwa2020-12-22KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50119:2020-12
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Sieć jezdna górna trakcji elektrycznej2020-12-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50119:2009/A1:2014-01
- wersja angielska
PN-EN 50119:2009
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61163-2:2020-12
- wersja angielska
Selekcja narażeniowa ze względu na nieuszkadzalność -- Część 2: Komponenty2020-12-17KT 9 NiezawodnościPN-IEC 61163-2:2004
- wersja polska
PN-EN 80000-13:2008
- wersja polska
Wielkości i jednostki -- Część 13: Informatyka i technika2020-11-27KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 60027-2:2007
- wersja angielska
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
PN-EN IEC 61643-331:2020-12
- wersja angielska
Elementy do niskonapięciowej ochrony przeciwprzepięciowej -- Część 331: Wymagania eksploatacyjne oraz metody badań dla warystorów z tlenków metali (MOV)2020-12-18KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61643-331:2018-06
- wersja angielska
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN IEC 62435-3:2020-11
- wersja angielska
Podzespoły elektroniczne -- Długotrwałe przechowywanie elektronicznych przyrządów półprzewodnikowych -- Część 3: Dane2020-11-23KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 60352-3:2021-01
- wersja angielska
Połączenia nielutowane -- Część 3: Połączenia zakleszczane dostępne (ID) -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-01-15KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60352-3:2002
- wersja polska
PN-EN IEC 61076-8-100:2021-01
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 8-100: Złącza zasilania -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 2 lub 3 biegunowych oraz sygnałowych 2 biegunowych, ekranowanych i szczelnych o obudowie z tworzywa sztucznego dla prądu znamionowego 20 A2021-01-15KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 61076-8-101:2021-01
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 8-101: Złącza zasilania -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 2 lub 3 biegunowych oraz sygnałowych 2 biegunowych, ekranowanych i szczelnych o obudowie z tworzywa sztucznego dla prądu znamionowego 40 A2021-01-15KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN IEC 62610-6:2020-12
- wersja angielska
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Zarządzanie temperaturą w szafach zgodnych z serią norm IEC 60297 i IEC 60917 -- Część 6: Recyrkulacja powietrza i obejście wewnątrz szaf2020-12-22KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 520 V1.2.1:2019-12
- wersja polska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia bezprzewodowej kapsułkowej endoskopii medycznej ultramałej mocy (ULP) pracujące w zakresie częstotliwości od 430 MHz do 440 MHz -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego2020-12-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 520 V1.1.1:2019-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 403-1 V2.3.1:2020-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ocena zgodności dostawców usług zaufania -- Część 1: Wymagania dla jednostek oceniających zgodność dostawców usług zaufania2020-12-23KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 403 V2.2.2:2015-12
- wersja polska
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
PN-EN 61850-7-3:2011/A1:2020-11
- wersja angielska
Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 7-3: Podstawowa struktura komunikacyjna -- Wspólne klasy danych2020-11-20KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 61850-9-2:2011/A1:2020-11
- wersja angielska
Systemy i sieci telekomunikacyjne do automatyzacji przedsiębiorstw energetycznych -- Część 9-2: Specjalne odwzorowanie usługi komunikacyjnej (SCSM) -- Wartości próbkowane przesyłane zgodnie z ISO/IEC 8802-32020-11-20KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 61850-7-2:2011/A1:2020-11
- wersja angielska
Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 7-2: Podstawowa struktura informatyczna i komunikacyjna -- Zwięzły interfejs usług komunikacyjnych (ACSI)2020-11-19KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 258 V1.1.1:2020-11
- wersja angielska
Bezprzewodowe zastosowania przemysłowe (WIA) -- Urządzenia pracujące w zakresie częstotliwości od 5 725 MHz do 5 875 MHz z poziomami mocy do 400 mW -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego2020-11-25KT 11 Telekomunikacji
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-2 V13.1.1:2021-01
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - urządzenia użytkownika (UE)2021-01-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-ETSI EN 302 537 V2.1.1:2017-04/Ap1:2020-11
- wersja angielska
Systemy ultramałej mocy do obsługi danych medycznych (MEDS), pracujące w zakresie częstotliwości od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz -- Norma zharmonizowana zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2020-11-18KT 11 Telekomunikacji
33.070.10 Radiowe Sieci Transeuropejskie (TETRA)
PN-ETSI EN 300 392-5 V2.7.1:2021-01
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) i praca w trybie bezpośrednim (DMO) -- Część 5: Interfejs urządzeń peryferyjnych (PEI)2021-01-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 392-5 V2.5.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 392-9 V1.7.1:2021-01
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 9: Wymagania ogólne na usługi dodatkowe2021-01-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 392-9 V1.5.1:2012
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 392-3-13 V1.2.1:2021-01
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 3-13: Współpraca interfejsów międzysystemowych (ISI) -- Warstwa transportowa niezależna, dodatkowe właściwości sieci - połączenia grupowe (ANF- ISIGC)2021-01-04KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 392-3-14 V1.2.1:2021-01
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 3-14: Współpraca interfejsów międzysystemowych (ISI) -- Warstwa transportowa niezależna, dodatkowe właściwości sieci - usługa przesyłania krótkich danych (ANF-ISISDS)2021-01-04KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 392-3-15 V1.2.1:2021-01
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 3-15: Współpraca interfejsów międzysystemowych (ISI) -- Warstwa transportowa niezależna, dodatkowe właściwości sieci - zarządzanie mobilnością (ANF-ISIMM)2021-01-04KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 392-3-8 V1.4.1:2021-01
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 3-8: Współpraca interfejsów międzysystemowych (ISI) -- Implementacja generycznego formatu mowy2021-01-04KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 392-3-9 V1.2.1:2021-01
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 3-9: Współpraca interfejsów międzysystemowych (ISI) -- Warstwa transportowa niezależna - ogólny projekt2021-01-04KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 392-3-10 V1.2.1:2020-12
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 3-10: Współpraca interfejsów międzysystemowych (ISI) -- Ogólny projekt, PSS1 przez E12020-12-31KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 392-3-11 V1.2.1:2020-12
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 3-11: Współpraca interfejsów międzysystemowych (ISI) -- Ogólny projekt, SIP/IP2020-12-31KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 392-3-12 V1.2.1:2020-12
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 3-12: Współpraca interfejsów międzysystemowych (ISI) -- Warstwa transportowa niezależna, dodatkowe właściwości sieci - połączenia indywidualne (ANF-ISIIC)2020-12-30KT 11 Telekomunikacji
33.080 Sieć Cyfrowa z Integracją Usług (ISDN)
PN-ETSI EN 300 392-1 V1.6.1:2020-12
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 1: Ogólne projektowanie sieci2020-12-31KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 392-1 V1.4.1:2009
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-2 V13.1.1:2021-01
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - urządzenia użytkownika (UE)2021-01-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 537 V2.1.1:2017-04/Ap1:2020-11
- wersja angielska
Systemy ultramałej mocy do obsługi danych medycznych (MEDS), pracujące w zakresie częstotliwości od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz -- Norma zharmonizowana zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2020-11-18KT 11 Telekomunikacji
33.100.10 Emisja
PN-EN 12015:2020-12
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Norma wyrobu z rodziny dźwigów, schodów ruchomych i chodników ruchomych -- Emisja2020-12-01KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 12015:2014-05
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-5:2015-03/AC:2020-11
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-5: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Pola pomiarowe do kalibracji anten oraz pola badawcze odniesienia dla zakresu 5 MHz do 18 GHz2020-11-23KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 55016-2-1:2014-09/AC:2020-11
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych2020-11-23KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11/AC:2020-12
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia dla urządzeń o znamionowym prądzie fazowym nie przekraczającym 16 A2020-12-03KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 55016-1-5:2015-03/AC:2020-11
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-5: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Pola pomiarowe do kalibracji anten oraz pola badawcze odniesienia dla zakresu 5 MHz do 18 GHz2020-11-23KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 55016-2-1:2014-09/AC:2020-11
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych2020-11-23KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62368-1:2020-11/AC:2021-01
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2021-01-14KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN IEC 62368-1:2020-11/A11:2020-12
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-12-15KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 60950-23:2007/AC:2009
- wersja polska
PN-EN 62368-1:2015-03/A11:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/AC:2017-12
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/AC1:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 60950-23:2007
- wersja polska
PN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/Ap1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 60950-22:2017-07
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60794-1-21:2015-07/A1:2020-12
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-21: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań mechanicznych2020-12-15KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 61753-061-2:2021-01
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 061-2: Jednomodowe niezależne od polaryzacji izolatory optyczne z wyprowadzeniami w postaci pigtaili dla kategorii C - środowiska kontrolowane2021-01-15KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61753-061-2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN IEC 61754-35:2021-01
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Światłowodowe interfejsy złączowe -- Część 35: Seria złączy typu LSHE stosowanych w trudnych warunkach2021-01-15KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 62148-6:2020-12
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 6: Transceivery ATM-PON2020-12-01KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62148-6:2004
- wersja angielska
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN IEC 61757-1-1:2020-12
- wersja angielska
Czujniki światłowodowe -- Część 1-1: Pomiar naprężenia -- Czujniki naprężenia wykorzystujące światłowodowe siatki Bragga2020-12-30KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61757-1-1:2017-04
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 62351-3:2015-06/A2:2020-12
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 3: Komunikacja sieciowa i system bezpieczeństwa -- Profile zawierające TCP/IP2020-12-15KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 61850-8-1:2011/A1:2020-11
- wersja angielska
Systemy i sieci telekomunikacyjne do automatyzacji przedsiębiorstw energetycznych -- Część 8-1: Specjalne odwzorowanie usługi komunikacyjnej (SCSM) -- Odwzorowanie na MMS (ISO 9506-1 i ISO 9506-2) oraz na ISO/IEC 8802-32020-11-25KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 61850-7-3:2011/A1:2020-11
- wersja angielska
Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 7-3: Podstawowa struktura komunikacyjna -- Wspólne klasy danych2020-11-20KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 61850-7-4:2011/A1:2020-11
- wersja angielska
Systemy i sieci komunikacyjne do automatyzacji przedsiębiorstw elektroenergetycznych -- Część 7-4: Podstawowa struktura komunikacyjna -- Kompatybilne klasy węzłów logicznych i danych2020-11-20KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 61850-9-2:2011/A1:2020-11
- wersja angielska
Systemy i sieci telekomunikacyjne do automatyzacji przedsiębiorstw energetycznych -- Część 9-2: Specjalne odwzorowanie usługi komunikacyjnej (SCSM) -- Wartości próbkowane przesyłane zgodnie z ISO/IEC 8802-32020-11-20KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 61850-7-2:2011/A1:2020-11
- wersja angielska
Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 7-2: Podstawowa struktura informatyczna i komunikacyjna -- Zwięzły interfejs usług komunikacyjnych (ACSI)2020-11-19KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62368-1:2020-11/AC:2021-01
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2021-01-14KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 50600-4-6:2020-12
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-6: Współczynnik powtórnego wykorzystania energii2020-12-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN IEC 62368-1:2020-11/A11:2020-12
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-12-15KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 80000-13:2008
- wersja polska
Wielkości i jednostki -- Część 13: Informatyka i technika2020-11-27KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 60027-2:2007
- wersja angielska
PN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 60950-23:2007/AC:2009
- wersja polska
PN-EN 62368-1:2015-03/A11:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/AC:2017-12
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/AC1:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 60950-23:2007
- wersja polska
PN-EN 62368-1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/Ap1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 60950-22:2017-07
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN 419241-1:2018-09
- wersja polska
Wiarygodne systemy serwerów obsługujących podpisy -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa systemu2020-11-25KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-EN ISO/IEC 29100:2020-11
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Ramy prywatności2020-11-25KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040 Kodowanie informacji
PN-EN 62351-3:2015-06/A2:2020-12
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 3: Komunikacja sieciowa i system bezpieczeństwa -- Profile zawierające TCP/IP2020-12-15KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50600-4-6:2020-12
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-6: Współczynnik powtórnego wykorzystania energii2020-12-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.160 Systemy mikroprocesorowe
PN-EN 50600-4-6:2020-12
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-6: Współczynnik powtórnego wykorzystania energii2020-12-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-EN 1332-3:2020-12
- wersja angielska
Systemy kart identyfikacyjnych -- Interfejs użytkownika -- Część 3: Klawiatury2020-12-21KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-EN 1332-3:2010
- wersja polska
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
PN-ETSI EN 319 412-5 V2.3.1:2020-11
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 5: QCStatements2020-11-20KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-5 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 14907-1:2020-12
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Procedury testowe dla użytkownika oraz stałego wyposażenia -- Część 1: Opis procedur testowych2020-12-29KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 22418:2020-12
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Protokół szybkiego zawiadomienia o usłudze (FSAP) do ogólnego zastosowania w ITS2020-12-01KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN ISO 23387:2021-01
- wersja angielska
Modelowanie informacji o budynku (BIM) -- Szablony danych dla elementów budowlanych wykorzystywanych w cyklu życia zabudowy -- Koncepcje i zasady2021-01-13KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 19650-5:2021-01
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku -- Część 5: Oparte na bezpieczeństwie podejście do zarządzania informacjami2021-01-12KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO/IEEE 11073-10201:2020-12
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Współdziałanie urządzeń -- Część 10201: Komunikacja z urządzeniami medycznymi stosowanymi w miejscu opieki nad pacjentem -- Model informacyjny dziedziny zastosowań2020-12-14KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10201:2008
- wersja polska
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN 16604-30-03:2020-12
- wersja angielska
Przestrzeń kosmiczna -- Monitorowanie świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej -- Część 30-03: Wiadomość danych systemu obserwacji (OSDM)2020-12-21KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
39.040.99 Inne mierniki czasu
PN-EN 12414:2021-01
- wersja angielska
Parkingowe urządzenia kontrolne -- Wymagania i metody badań terminalu parkingowego2021-01-05KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12414:2002
- wersja angielska
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 14907-1:2020-12
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Procedury testowe dla użytkownika oraz stałego wyposażenia -- Część 1: Opis procedur testowych2020-12-29KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50126-2:2018-02
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) -- Część 2: Sposoby podejścia do bezpieczeństwa2020-12-22KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 13715:2020-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Zarys powierzchni tocznej2020-12-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 13715+A1:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 13715+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 13979-1:2020-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura zatwierdzenia technicznego -- Część 1: Koła kute i walcowane2020-12-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 13979-1+A2:2011
- wersja angielska
PN-EN 15328:2020-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Okładziny cierne hamulca2020-12-28KT 138 Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15612:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przyspieszacze hamowania nagłego2020-11-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 15612+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50306-3:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 3: Przewody jedno- i wielożyłowe ekranowane i o zmniejszonej grubości powłoki2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-3:2003
- wersja francuska
PN-EN 50306-3:2003
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką, ekranowane lub nieekranowane2020-11-19KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-4:2003
- wersja angielska
PN-EN 50306-4:2003
- wersja francuska
PN-EN 50305:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Metody badań2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50305:2010
- wersja polska
PN-EN 50306-1:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-1:2003
- wersja francuska
PN-EN 50306-1:2003
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2020-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe2020-11-18KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50306-2:2003
- wersja angielska
PN-EN 50306-2:2003
- wersja francuska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 50463-2:2018-01
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 2: Pomiar energii2020-11-20KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-2:2013-06
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN IEC 61108-5:2020-12
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Globalne satelitarne systemy nawigacyjne (GNSS) -- Część 5: System nawigacji satelitarnej BeiDou (BDS) -- Urządzenia odbiornika -- Wymagania dotyczące działania, metody i wymagane wyniki badań2020-12-17KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 9094:2017-11
- wersja polska
Małe statki -- Ochrona przeciwpożarowa2021-01-08KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9094:2016-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 10087:2019-05
- wersja polska
Małe statki -- Identyfikacja jednostki -- System kodowania2020-12-28KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10087:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 11192:2018-12
- wersja polska
Małe statki -- Symbole graficzne2020-11-20KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11192:2006
- wersja polska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9131:2020-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Definicja danych i dokumentacja niezgodności2020-12-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9131:2016-03
- wersja angielska
PN-EN 9130:2020-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Utrzymanie zapisów2020-12-21KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.99 Inne części złączne
PN-EN 4234:2020-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Ślimakowe opaski zaciskowe -- Wymiary, masy2020-12-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4234:2015-09
- wersja angielska
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN 12312-3+A1:2020-12
- wersja angielska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 3: Pojazdy z przenośnikami taśmowymi2020-12-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-3:2017-03
- wersja polska
PN-EN 12312-3:2017-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 11532:2020-11
- wersja angielska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Symbole graficzne2020-11-30KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16604-30-03:2020-12
- wersja angielska
Przestrzeń kosmiczna -- Monitorowanie świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej -- Część 30-03: Wiadomość danych systemu obserwacji (OSDM)2020-12-21KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16603-32-10:2020-11
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Konstrukcyjne współczynniki bezpieczeństwa dla sprzętu lotów kosmicznych2020-11-27KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-32-10:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 16603-40-07:2020-11
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Platforma modelowania symulacji2020-11-27KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16603-20-21:2020-11
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Wymagania dotyczące interfejsu dla siłowników elektrycznych2020-11-26KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 1175:2020-12
- wersja angielska
Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wymagania elektryczne/elektroniczne2020-12-23KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 1175-1+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 1175-3+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 1175-2+A1:2011
- wersja angielska
55.080 Worki. Torby
PN-T-85006:2020-11
- wersja polska
Usługi pocztowe -- Worki pocztowe2020-11-24KT 259 PocztyPN-T-85006:2001
- wersja polska
55.100 Butelki. Słoje
PN-EN 16293:2020-11
- wersja angielska
Opakowania -- Opakowania szklane -- Przedłużone główki typu BVS do wina niegazowanego2020-11-26KT 133 OpakowańPN-EN 16293:2013-08
- wersja angielska
55.130 Pojemniki do aerozoli
PN-EN 15008:2017-05
- wersja polska
Pojemniki aerozolowe -- Pojemniki aluminiowe -- Wymiary puszek jednoczęściowych z otworem 25,4 mm2020-11-20KT 135 Opakowań Metalowych i ZamknięćPN-EN 15008:2007
- wersja polska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20418-3:2020-12
- wersja angielska
Tekstylia -- Jakościowa i ilościowa analiza proteomiczna niektórych włókien pochodzenia zwierzęcego -- Część 3: Wykrywanie peptydów z zastosowaniem LC-MS bez redukcji białka2020-12-31KT 24 Surowców Włókienniczych
PN-EN ISO 1833-1:2020-12
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 1: Ogólne zasady badań2020-12-29KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-2:2020-12
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 2: Mieszanki trójskładnikowe2020-12-29KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-2:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-29:2020-11
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 29: Mieszanki włókien poliamidowych z dwukomponentem polipropylenu/poliamidu (metoda z zastosowaniem kwasu siarkowego)2020-11-30KT 24 Surowców Włókienniczych
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-25:2020-12
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 25: Mieszanki włókien poliestrowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem kwasu trichlorooctowego i chloroformu)2020-12-29KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-25:2014-02
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 105-B06:2020-12
- wersja angielska
Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Część B06: Odporność wybarwień i starzenie pod wpływem sztucznego światła w wysokich temperaturach: Test płowienia w świetle łukowej lampy ksenonowej2020-12-29KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 105-B06:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 22744-1:2020-12
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Oznaczanie organicznych związków cyny -- Część 1: Metoda derywatyzacji z zastosowaniem chromatografii gazowej2020-12-10KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 20136:2021-01
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Oznaczanie zdolności rozkładu przez mikroorganizmy2021-01-12KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 20136:2017-06
- wersja angielska
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-9:2016-02/AC:2016-11
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02/A11:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 10517:2019-05
- wersja polska
Przycinarki do żywopłotów silnikowe, trzymane w ręku -- Bezpieczeństwo2020-12-08KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 10517:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 10517:2012/A1:2014-02
- wersja polska
PN-EN ISO 10517:2012/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 62841-1:2015-11
- wersja polska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-1:2009
- wersja angielska
PN-EN 60745-1:2009/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 61029-1:2009/A11:2011
- wersja angielska
PN-EN 60745-1:2009/A11:2011
- wersja angielska
PN-EN 61029-1:2009
- wersja angielska
PN-EN 61029-1:2009/AC:2010
- wersja angielska
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-9:2016-02/AC:2016-11
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02/A11:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 62841-1:2015-11
- wersja polska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2020-11-18KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-1:2009
- wersja angielska
PN-EN 60745-1:2009/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 61029-1:2009/A11:2011
- wersja angielska
PN-EN 60745-1:2009/A11:2011
- wersja angielska
PN-EN 61029-1:2009
- wersja angielska
PN-EN 61029-1:2009/AC:2010
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 17041:2018-07
- wersja polska
Nawozy -- Oznaczanie boru o zawartości ≤ 10 % metodą spektrometryczną z azometyną-H2020-11-24KT 156 Nawozów
PN-EN 17042:2018-07
- wersja polska
Nawozy -- Oznaczanie boru o zawartości > 10 % metodą miareczkowania acydymetrycznego2020-11-24KT 156 Nawozów
PN-EN 17043:2018-07
- wersja polska
Nawozy -- Oznaczanie molibdenu o zawartości ≤ 10 % metodą spektrometryczną kompleksu z tiocyjanianem amonu2020-11-24KT 156 Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 17374:2021-01
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie nieorganicznego arsenu w paszach z zastosowaniem anionowymiennej wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną HPLC-ICP-MS2021-01-07KT 40 Pasz
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
PN-EN 17375:2021-01
- wersja angielska
Papierosy elektroniczne i e-płyny -- E-płyny referencyjne2021-01-07KT 321 Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN ISO 20647:2020-12
- wersja angielska
Preparaty dla niemowląt i produkty odżywcze dla dorosłych -- Oznaczanie całkowitego jodu -- Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie [ICP-MS]2020-12-10KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
PN-EN 12014-2:2018-01
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie zawartości azotanów(V) i/lub azotanów(III) -- Część 2: Oznaczanie zawartości azotanów(V) w warzywach i przetworach warzywnych metodą HPLC/IC2020-11-26KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 12014-2:2001
- wersja polska
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-EN ISO 21424:2020-12
- wersja angielska
Mleko, przetwory mleczne, preparaty dla niemowląt i produkty odżywcze dla dorosłych -- Oznaczanie minerałów i pierwiastków śladowych -- Metoda spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie2020-12-10KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-EN ISO 15151:2020-12
- wersja angielska
Mleko, przetwory mleczne, preparaty dla niemowląt i produkty odżywcze dla dorosłych -- Oznaczanie minerałów i pierwiastków śladowych -- Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-AES)2020-12-09KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-EN ISO 16958:2020-12
- wersja angielska
Mleko, przetwory mleczne, preparaty dla niemowląt i produkty odżywcze dla dorosłych -- Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych -- Metoda kapilarnej chromatografii gazowej2020-12-09KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-ISO 16958:2018-08
- wersja polska
67.140.30 Kakao
PN-EN ISO 34101-1:2020-12
- wersja angielska
Zrównoważone pozyskiwanie i identyfikowalność kakao -- Część 1: Wymagania dotyczące systemów zarządzania zrównoważonym pozyskiwaniem kakao2020-12-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-EN ISO 34101-2:2020-12
- wersja angielska
Zrównoważone pozyskiwanie i identyfikowalność kakao -- Część 2: Wymagania (dotyczące aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych)2020-12-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
PN-EN 16857:2017-06
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie benzenu w napojach bezalkoholowych, innych napojach i żywności na bazie warzyw dla niemowląt za pomocą analizy fazy nadpowierzchniowej metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HS-GC-MS)2020-11-27KT 235 Analizy Żywności
67.230 Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana
PN-EN 16857:2017-06
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie benzenu w napojach bezalkoholowych, innych napojach i żywności na bazie warzyw dla niemowląt za pomocą analizy fazy nadpowierzchniowej metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HS-GC-MS)2020-11-27KT 235 Analizy Żywności
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 61010-1:2011/A1:2019-04
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne2020-12-23KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-EN 17533:2020-11
- wersja angielska
Gazowy wodór -- Butle i zbiorniki rurowe do magazynowania stacjonarnego2020-11-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 21493:2020-12
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie punktu zmętnienia i równoważnika punktu anilinowego2020-12-28KT 222
PN-C-04427:2020-12
- wersja polska
Badanie oleju opałowego -- Oznaczanie zawartości barwnika czerwonego i znacznika Solvent Yellow 124 w lekkim oleju opałowym i w mieszaninach lekkiego oleju opałowego z nieoznakowanym olejem mineralnym -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)2020-12-21KT 222
PN-EN ISO 3015:2019-06
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego -- Oznaczanie temperatury mętnienia2020-12-02KT 222PN-ISO 3015:1997
- wersja polska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 12925-1:2020-12
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa C (przekładnie) -- Część 1: Specyfikacje dla środków smarowych do systemów przekładni zamkniętych2020-12-28KT 222PN-ISO 12925-1:2009
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-C-96024:2020-12
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oleje opałowe2020-12-07KT 222PN-C-96024:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 3015:2019-06
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego -- Oznaczanie temperatury mętnienia2020-12-02KT 222PN-ISO 3015:1997
- wersja polska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 11961:2019-01/A1:2021-01
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2021-01-11KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 13680:2020-12
- wersja angielska
Przemysły naftowy i gazowniczy -- Odporne na korozję wyroby z rur bez szwu, stosowane jako rury okładzinowe, wydobywcze, złączki i materiał pomocniczy -- Warunki techniczne dostawy2020-12-08KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 13680:2012
- wersja polska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 14692-3:2017-11
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 3: Projektowanie systemu2021-01-05KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-3:2011
- wersja polska
77.040.20 Badania nieniszczące metali
PN-EN ISO 10893-10:2011/A1:2021-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 10: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych2021-01-11KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-11:2011/A1:2021-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 11: Automatyczne badanie ultradźwiękowe spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych2021-01-11KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-9:2011/A1:2021-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 9: Automatyczne badanie ultradźwiękowe taśm/blach używanych do wyrobu stalowych rur spawanych w celu wykrycia rozwarstwień2021-01-11KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-3:2011/A2:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 3: Automatyczne badanie metodą magnetycznego strumienia rozproszenia ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych2020-12-07KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-8:2011/A1:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 8: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia rozwarstwień2020-12-07KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-1:2011/A1:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 1: Automatyczne badanie elektromagnetyczne rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu sprawdzenia szczelności hydraulicznej2020-12-04KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-12:2011/A1:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 12: Automatyczny pomiar grubości ścianki na całym obwodzie rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym)2020-12-04KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-2:2011/A1:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 2: Automatyczne badanie metodą prądów wirowych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości2020-12-04KT 123 Badań Własności Metali
77.040.30 Analiza chemiczna metali
PN-EN 10136:2019-07
- wersja polska
Stale i żeliwa -- Oznaczanie zawartości niklu -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2020-11-25KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10136:1999
- wersja polska
PN-EN 10181:2019-07
- wersja polska
Stale -- Oznaczanie zawartości ołowiu -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2020-11-20KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10181:2000
- wersja polska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 11844-2:2020-12
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Klasyfikacja atmosfer wewnętrznych o małej korozyjności -- Część 2: Określanie oddziaływania korozyjnego atmosfer wewnętrznych2020-12-08KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11844-2:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 11844-1:2020-12
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Klasyfikacja atmosfer wewnętrznych o małej korozyjności -- Część 1: Określanie i ocena korozyjności atmosfer wewnętrznych2020-12-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11844-1:2010
- wersja polska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4947:2021-01
- wersja angielska
Stal i żeliwo -- Oznaczanie zawartości wanadu -- Metoda miareczkowania potencjometrycznego2021-01-14KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 24947:2000
- wersja polska
77.080.10 Żeliwa
PN-EN 1563:2018-10
- wersja polska
Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne2021-01-08KT 301 OdlewnictwaPN-EN 1563:2012
- wersja polska
PN-EN 1563:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 1563:2012
- wersja angielska
77.100 Żelazostopy
PN-EN ISO 6501:2020-12
- wersja angielska
Żelazonikiel -- Specyfikacja i warunki dostawy2020-12-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 26501:2002
- wersja polska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN ISO 10893-10:2011/A1:2021-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 10: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych2021-01-11KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-11:2011/A1:2021-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 11: Automatyczne badanie ultradźwiękowe spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych2021-01-11KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-9:2011/A1:2021-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 9: Automatyczne badanie ultradźwiękowe taśm/blach używanych do wyrobu stalowych rur spawanych w celu wykrycia rozwarstwień2021-01-11KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 11961:2019-01/A1:2021-01
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2021-01-11KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN 10217-4:2019-06
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej2021-01-05KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-4:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-4:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 13680:2020-12
- wersja angielska
Przemysły naftowy i gazowniczy -- Odporne na korozję wyroby z rur bez szwu, stosowane jako rury okładzinowe, wydobywcze, złączki i materiał pomocniczy -- Warunki techniczne dostawy2020-12-08KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 13680:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 10893-8:2011/A1:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 8: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia rozwarstwień2020-12-07KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 10893-2:2011/A1:2020-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 2: Automatyczne badanie metodą prądów wirowych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości2020-12-04KT 123 Badań Własności Metali
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 19679:2020-12
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie biodegradacji tlenowej niepływających materiałów polimerowych na granicy faz woda morska/osad -- Metoda analizy wydzielonego ditlenku węgla2020-12-31KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19679:2018-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 179-2:2020-12
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego -- Część 2: Instrumentalne badanie udarności2020-12-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 179-2:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 179-2:2001/A1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 179-2:2001/A1:2012
- wersja niemiecka
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 294-3:2021-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 3: Małe płytki2021-01-14KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 294-3:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 1628-2:2021-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie lepkości rozcieńczonych roztworów polimerów za pomocą lepkościomierzy kapilarnych -- Część 2: Poli(chlorek winylu)2021-01-12KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1628-2:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 24026-1:2020-12
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poli(metakrylan metylu) (PMMA) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji2020-12-11KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 8257-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 24026-2:2020-12
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poli(metakrylan metylu) (PMMA) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2020-12-11KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 8257-2:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 24022-2:2020-12
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polistyren (PS) przeznaczony do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2020-12-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1622-2:2000
- wersja polska
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
PN-EN ISO 10350-2:2020-12
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Zbieranie i przedstawianie porównywalnych danych jednopunktowych -- Część 2: Tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami2020-12-17KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 10350-2:2011
- wersja angielska
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
PN-EN ISO 14692-3:2017-11
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 3: Projektowanie systemu2021-01-05KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 14692-3:2011
- wersja polska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 20430:2020-12
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Wtryskarki -- Wymagania bezpieczeństwa2020-12-31KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 201:2011
- wersja polska
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-3:2018-02
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 3: Zasady projektowania2020-12-22KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-3:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-8:2018-01
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji2020-12-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-8:2001
- wersja polska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 11890-2:2020-12
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) i/lub półlotnych związków organicznych (SVOC) -- Część 2: Metoda chromatografii gazowej2020-12-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11890-2:2013-06
- wersja polska
PN-EN ISO 11890-2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 1524:2020-12
- wersja angielska
Farby, lakiery i farby graficzne -- Oznaczanie stopnia roztarcia2020-12-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 1524:2013-06
- wersja angielska
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 23387:2021-01
- wersja angielska
Modelowanie informacji o budynku (BIM) -- Szablony danych dla elementów budowlanych wykorzystywanych w cyklu życia zabudowy -- Koncepcje i zasady2021-01-13KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 19650-5:2021-01
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku -- Część 5: Oparte na bezpieczeństwie podejście do zarządzania informacjami2021-01-12KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 16475-7+A1:2021-01
- wersja angielska
Kominy -- Akcesoria -- Część 7: Osłony przeciwdeszczowe -- Wymagania i metody badań2021-01-05KT 318 KominówPN-EN 16475-7:2016-03
- wersja angielska
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN ISO 12944-3:2018-02
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 3: Zasady projektowania2020-12-22KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-3:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-8:2018-01
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji2020-12-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-8:2001
- wersja polska
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-EN 13381-7:2019-07
- wersja polska
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 7: Zabezpieczenia elementów drewnianych2020-12-09KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-ENV 13381-7:2004
- wersja polska
91.080.30 Konstrukcje murowe
PN-EN 1745:2020-12
- wersja angielska
Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości cieplnych2020-12-21KT 233 Konstrukcji MurowanychPN-EN 1745:2012
- wersja angielska
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16516+A1:2020-12
- wersja angielska
Wyroby budowlane: Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych -- Oznaczanie emisji do powietrza wnętrz2020-12-21KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów BudowlanychPN-EN 16516:2017-11
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 933-2:2021-01
- wersja angielska
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- Nominalne wymiary otworów sit badawczych2021-01-08KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 933-2:1999
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12390-7:2019-08/AC:2021-01
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu2021-01-08KT 274 Betonu
PN-EN 12504-1:2019-08/AC:2021-01
- wersja angielska
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie2021-01-08KT 274 Betonu
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN ISO 29470:2021-01
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie gęstości pozornej2021-01-14KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
PN-EN ISO 16534:2020-12
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie pełzania przy ściskaniu2020-12-23KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
PN-EN ISO 16546:2020-12
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności na zamrażanie-odmrażanie2020-12-23KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN 1745:2020-12
- wersja angielska
Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości cieplnych2020-12-21KT 233 Konstrukcji MurowanychPN-EN 1745:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 9229:2020-12
- wersja angielska
Izolacja cieplna -- Słownik2020-12-14KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 9229:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 9229:2007
- wersja angielska
PN-B-20106:2020-12
- wersja polska
Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Metody określania pola powierzchni izolacji cieplnej2020-12-01KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
PN-EN ISO 52016-1:2017-09
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne -- Część 1: Procedury obliczania2020-11-19KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13791:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 13792:2012
- wersja polska
PN-EN 15255:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 13792:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 13790:2009
- wersja polska
PN-EN 15265:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 13791:2012
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 12999-2:2021-01
- wersja angielska
Akustyka -- Wyznaczanie i stosowanie niepewności pomiarów w akustyce budowlanej -- Część 2: Pochłanianie dźwięku2021-01-11KT 253 Akustyki Architektonicznej
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN 62561-1:2017-07
- wersja polska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych2020-11-27KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62561-1:2012
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 12977-1:2018-05
- wersja polska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 1: Wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych2021-01-05KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-1:2012
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-7-721:2019-05
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną2020-12-07KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-721:2010
- wersja angielska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 12977-1:2018-05
- wersja polska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 1: Wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych2021-01-05KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12977-1:2012
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN ISO 13259:2021-01
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym2021-01-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13259:2018-08
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-72:2020-12
- wersja angielska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej2020-12-28KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-72:2015-06
- wersja angielska
PN-EN 81-73:2020-12
- wersja angielska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru2020-12-28KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-73:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 12015:2020-12
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Norma wyrobu z rodziny dźwigów, schodów ruchomych i chodników ruchomych -- Emisja2020-12-01KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 12015:2014-05
- wersja angielska
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12665:2018-08
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia2020-12-15KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 12665:2011
- wersja angielska
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
PN-EN 1838:2013-11
- wersja polska
Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne2020-12-10KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 1838:2005
- wersja polska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 18674-4:2020-12
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych -- Część 4: Pomiar ciśnienia wody w porach: Piezometry2020-12-09KT 254 Geotechniki
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 13476-2+A1:2020-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A2020-12-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13476-3+A1:2020-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B2020-12-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-3:2018-05
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-29:2020-12
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 29: Oznaczanie wymiarów próbki z mieszanki mineralno-asfaltowej2020-12-01KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-29:2006
- wersja polska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 12899-1:2010/Ap2:2021-01
- wersja polska
Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 1: Znaki stałe2021-01-13KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
93.080.40 Oświetlenie uliczne i sprzęt z nim związany
PN-EN 13032-5:2019-01
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 5: Prezentacja danych dla opraw używanych do oświetlenia drogowego2020-12-09KT 4 Techniki Świetlnej
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 63008:2020-12
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Dostępność elementów regulacyjnych, drzwi, pokryw, szuflad i uchwytów2020-12-30KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN IEC 61591:2020-09/A11:2020-12
- wersja angielska
Wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-12-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN 60704-2-4:2012/A11:2020-12
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek i wirówek do bielizny2020-12-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60704-2-16:2020-05/A11:2020-12
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące pralko-suszarek2020-12-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.140 Meble
PN-EN 16780:2018-10
- wersja polska
Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące ochraniaczy do łóżeczek dziecięcych2020-12-02KT 22 Odzieżownictwa
PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09
- wersja polska
Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 1: Wymiary funkcjonalne2020-12-01KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 12951:2020-12
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie ubytku masy, zamocowania włókien i zmiany wyglądu na krawędzi stopnia schodów za pomocą przyrządu Lisson Tretrad2020-12-08KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 12951:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 17396:2020-12
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Kwarcowe płytki winylowe -- Specyfikacja2020-12-03KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.160 Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa
PN-EN 16781:2018-10
- wersja polska
Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące śpiworów dziecięcych do użytku w łóżeczku2020-12-17KT 22 Odzieżownictwa
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN IEC 60704-2-8:2020-12
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych golarek, maszynek do strzyżenia lub trymerów2020-12-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-2-8:2002
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1273:2021-01
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Chodziki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-01-14KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1273:2006
- wersja polska
PN-EN 16781:2018-10
- wersja polska
Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące śpiworów dziecięcych do użytku w łóżeczku2020-12-17KT 22 Odzieżownictwa
PN-EN 14350:2020-12
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Sprzęt do picia -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2020-12-03KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14350-2:2006
- wersja polska
PN-EN 14350-1:2006
- wersja polska
PN-EN 16780:2018-10
- wersja polska
Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące ochraniaczy do łóżeczek dziecięcych2020-12-02KT 22 Odzieżownictwa
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13451-2+A1:2020-12
- wersja angielska
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy2020-12-28KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13451-2:2016-04
- wersja angielska