Content

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
PN-EN ISO 41011:2018-06
- wersja polska
Facility Management -- Słownictwo2019-11-19KT 315 Facility ManagementPN-EN 15221-1:2012
- wersja polska
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN 14564:2019-12
- wersja angielska
Zbiorniki do transportu towarów niebezpiecznych -- Terminologia2019-12-04KT 138 KolejnictwaPN-EN 14564:2013-06
- wersja angielska
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-EN 14564:2019-12
- wersja angielska
Zbiorniki do transportu towarów niebezpiecznych -- Terminologia2019-12-04KT 138 KolejnictwaPN-EN 14564:2013-06
- wersja angielska
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-EN IEC 60633:2019-12
- wersja angielska
Urządzenia transmisji energii liniami wysokiego napięcia stałego (HVDC) -- Słownictwo2019-12-06KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60633:2002
- wersja angielska
PN-EN 60633:2002/A2:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 60633:2002/A1:2009
- wersja angielska
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
PN-EN ISO 14880-1:2019-11
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Matryca z mikrosoczewkami -- Część 1: Słownik2019-11-19KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 14880-1:2016-10
- wersja angielska
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06/Ap1:2019-11
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2019-11-28KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
01.040.79 Technologia drewna (Słownictwo)
PN-EN 844:2019-12
- wersja angielska
Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia2019-12-04KT 181 Gospodarki LeśnejPN-EN 844-2:2000
- wersja polska
PN-EN 844-5:2000
- wersja polska
PN-EN 844-4:2002
- wersja polska
PN-EN 844-10:2001
- wersja polska
PN-EN 844-11:2001
- wersja polska
PN-EN 844-1:2001
- wersja polska
PN-EN 844-3:2002
- wersja polska
PN-EN 844-12:2002
- wersja polska
PN-EN 844-7:2000
- wersja polska
PN-EN 844-9:2002
- wersja polska
PN-EN 844-8:2000
- wersja polska
PN-EN 844-6:2002
- wersja polska
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN IEC 81346-2:2019-11
- wersja angielska
Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 2: Klasyfikacja obiektów i kody klas2019-11-19KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 81346-2:2009
- wersja angielska
01.140.20 Informacja naukowa
PN-ISO 16439:2019-11
- wersja polska
Informacja i dokumentacja -- Metody i procedury oceny wpływu bibliotek2019-11-05KT 242 Informacji i Dokumentacji
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
PN-EN ISO 41011:2018-06
- wersja polska
Facility Management -- Słownictwo2019-11-19KT 315 Facility ManagementPN-EN 15221-1:2012
- wersja polska
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN 17226:2019-11
- wersja angielska
Usługi salonów kosmetycznych -- Wymagania i zalecenia dotyczące świadczenia usług2019-11-05RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-EN ISO 9606-1:2017-10
- wersja polska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2019-11-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja polska
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja angielska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06/Ap1:2019-12
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania2019-12-04KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06/Ap1:2019-12
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady zabezpieczania informacji2019-12-04KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06/Ap1:2019-11
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2019-11-28KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
03.100.99 Inne normy dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
PN-EN 15341:2019-12
- wersja angielska
Obsługiwanie -- Kluczowe wskaźniki efektywności obsługiwania2019-12-06KT 9 NiezawodnościPN-EN 15341:2007
- wersja angielska
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 20-2: Właściwości materiałowe -- Metody badań pyłów palnych2019-10-24KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 61241-2-2:2002
- wersja angielska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PKN-ISO/IEC TS 17021-10:2019-11
- wersja polska
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 10: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy2019-11-29KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
PKN-ISO/IEC TS 17021-9:2019-11
- wersja polska
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 9: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania działaniami antykorupcyjnymi2019-11-29KT 6 Systemów Zarządzania
03.220.50 Transport powietrzny
PN-EN 16495:2019-11
- wersja angielska
Zarządzanie ruchem lotniczym -- Bezpieczeństwo informacji dla organizacji wspierających operacje lotnictwa cywilnego2019-11-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 16495:2014-05
- wersja angielska
03.240 Usługi pocztowe
PN-EN 14012:2019-11
- wersja angielska
Usługi pocztowe -- Jakość usług -- Zasady postępowań reklamacyjnych2019-11-29KT 259 PocztyPN-EN 14012:2011
- wersja polska
07.100.20 Mikrobiologia wody
PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12
- wersja polska
Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella2019-12-09KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 6887-1:2017-05
- wersja polska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 1: Ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych2019-11-29KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-EN ISO 6887-1:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 22964:2017-06
- wersja polska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania Cronobacter spp.2019-11-15KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-EN ISO 21528-2:2017-08
- wersja polska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda liczenia kolonii2019-10-18KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-ISO 21528-2:2005
- wersja polska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60601-1:2011/Ap2:2019-10
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego2019-10-25KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 60601-2-45:2011/A1:2015-11
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-45: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego mammograficznych zestawów rentgenowskich i mammograficznych urządzeń stereotaktycznych2019-11-29KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN 60601-1-3:2011/A11:2017-02
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-3: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Ochrona przed promieniowaniem zestawów rentgenowskich diagnostycznych2019-11-22KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN 60601-1-3:2011/A1:2013-09
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-3: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Ochrona przed promieniowaniem zestawów rentgenowskich diagnostycznych2019-11-22KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN 80601-2-58:2015-08/A1:2019-11
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-58: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do usuwania soczewki oraz urządzeń do witrektomii w chirurgii ocznej2019-11-29KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13408-2:2018-05
- wersja polska
Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 2: Filtracja sterylizacyjna2019-12-03KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 13408-2:2012
- wersja polska
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN 868-7:2017-03
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 7: Papier pokryty warstwą adhezyjną do niskotemperaturowych procesów sterylizacji -- Wymagania i metody badań2019-12-06KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-7:2009
- wersja angielska
PN-EN 868-10:2019-01/Ap1:2019-11
- wersja angielska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 10: Włókniny z poliolefin pokryte warstwą adhezyjną -- Wymagania i metody badań2019-11-21KT 295 Sterylizacji
PN-EN 868-5:2019-01/Ap1:2019-11
- wersja angielska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego -- Wymagania i metody badań2019-11-21KT 295 Sterylizacji
PN-EN 868-8:2019-02/Ap1:2019-11
- wersja angielska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 8: Pojemniki sterylizacyjne wielokrotnego użycia do sterylizatorów parowych zgodnych z EN 285 -- Wymagania i metody badań2019-11-21KT 295 Sterylizacji
PN-EN 868-9:2019-01/Ap1:2019-11
- wersja angielska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 9: Niepowlekane włókniny z poliolefin -- Wymagania i metody badań2019-11-21KT 295 Sterylizacji
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 1865-3+A1:2015-06/Ap1:2019-11
- wersja angielska
Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych -- Część 3: Nosze o zwiększonej wytrzymałości2019-11-21KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 13071-1:2019-11
- wersja angielska
Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do 5 000 l, opróżniane od dołu -- Część 1: Wymagania ogólne2019-11-19KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 13071-1:2008/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 13071-1:2008
- wersja angielska
PN-EN 13071-2:2019-11
- wersja angielska
Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do 5 000 l, opróżniane od dołu -- Część 2: Dodatkowe wymagania do systemów zagłębionych w podłożu lub częściowo zagłębionych w podłożu2019-11-19KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 13071-2+A1:2013-12
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04498:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ftalanu dietylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną2019-10-18KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04499:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bezwodnika ftalowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2019-10-18KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04500:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 4-chloroaniliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2019-10-18KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04504:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie etopozydu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas2019-10-18KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04505:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chloroetenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas2019-10-18KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04506:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie fenoloftaleiny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2019-10-18KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 17255-1:2019-10
- wersja angielska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Systemy zbierania i opracowywania danych -- Część 1: Wykaz wymagań dotyczących opracowywania i przedstawiania danych2019-10-29KT 280 Jakości Powietrza
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14688-2:2018-05
- wersja polska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania2019-11-27KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14688-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-1:2018-05
- wersja polska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis2019-11-25KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-1:2006/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012
- wersja polska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 14122-2:2016-08
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 2: Pomosty robocze i przejścia2019-11-25KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 14122-2:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 14122-2:2005/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 14122-1:2016-08
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 1: Dobór stałych środków dostępu oraz ogólne wymagania dotyczące dostępu2019-11-22KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 14122-1:2005/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 14122-1:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 19085-7:2019-11
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Strugarki, wyrówniarki, strugarki wyrówniarko-grubiarki2019-11-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 861+A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 859+A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 860+A2:2012
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-1:2012/A2:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2019-11-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-12:2004/A2:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeń2019-11-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-13:2010/A1:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące frytownic, patelni i podobnego sprzętu2019-11-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-12:2004/A11:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeń2019-11-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-17:2013-06/A11:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego2019-11-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-1:2012/A1:2019-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-29KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 9241-210:2019-12
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 210: Projektowanie ukierunkowane na człowieka w przypadku systemów interaktywnych2019-12-10KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 9241-210:2011
- wersja angielska
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN 15182-3:2019-12
- wersja angielska
Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Prądownice dla straży pożarnej -- Część 3: Prądownice ze strumieniem zwartym i/lub stałym kącie strumienia rozproszonego PN 162019-12-13KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15182-3+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 15182-4:2019-12
- wersja angielska
Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Prądownice dla straży pożarnej -- Część 4: Prądownice wysokociśnieniowe PN 402019-12-13KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15182-4+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 1869:2019-12
- wersja angielska
Koce gaśnicze2019-12-13KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 1869:1999
- wersja polska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 14972-16:2019-12
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Zestawy instalacji mgły wodnej -- Część 16: Protokół badania dla przemysłowych kuchni olejowych dla zestawów dysz otwartych2019-12-13KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 1047-1:2019-12
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 1: Szafy do przechowywania nośników danych2019-12-04KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-1:2006
- wersja polska
PN-EN 15659:2019-12
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Lekkie urządzenia odporne na działanie ognia2019-12-04KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 15659:2009
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 15269-5+A1:2016-11
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych Część 5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym2019-12-11KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-5:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 15254-3:2019-12
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 3: Lekkie ściany działowe2019-12-10KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 1365-1:2013-04/Ap1:2019-11
- wersja polska
Badania odporności ogniowej elementów nośnych -- Część 1: Ściany2019-11-21KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 1839:2017-02
- wersja polska
Oznaczanie granic wybuchowości i granicznego stężenia tlenu (GST) dla palnych gazów i par2019-11-19KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 14756:2008
- wersja polska
PN-EN 1839:2013-03
- wersja angielska
PN-EN 1839:2013-03
- wersja polska
PN-EN 1127-1:2019-10
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka2019-10-29KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 1127-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 1127-1:2011
- wersja polska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN 60601-1-3:2011/A11:2017-02
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-3: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Ochrona przed promieniowaniem zestawów rentgenowskich diagnostycznych2019-11-22KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN 60601-1-3:2011/A1:2013-09
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-3: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Ochrona przed promieniowaniem zestawów rentgenowskich diagnostycznych2019-11-22KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN ISO 15382:2017-12
- wersja polska
Ochrona radiologiczna -- Procedury kontroli dawki dla soczewek oczu, skóry i kończyn2019-10-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 14564:2019-12
- wersja angielska
Zbiorniki do transportu towarów niebezpiecznych -- Terminologia2019-12-04KT 138 KolejnictwaPN-EN 14564:2013-06
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 1047-1:2019-12
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 1: Szafy do przechowywania nośników danych2019-12-04KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-1:2006
- wersja polska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN ISO 11611:2015-11
- wersja polska
Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych2019-12-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11611:2009
- wersja polska
PN-EN 13158:2018-04
- wersja polska
Odzież ochronna -- Kurtki ochronne, ochraniacze ciała i ochraniacze barków dla uprawiających jeździectwo, dla jeźdźców i osób pracujących przy koniach oraz dla osób powożących końmi -- Wymagania i metody badań2019-11-29KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13158:2010
- wersja polska
PN-EN 14058:2018-02
- wersja polska
Odzież ochronna -- Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem2019-11-27KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 14058:2007
- wersja polska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN 13277-8:2017-12
- wersja polska
Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -- Część 8: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy twarzy w karate2019-11-29KT 22 Odzieżownictwa
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 13274-2:2019-12
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 2: Badania eksploatacyjne2019-12-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13274-2:2003
- wersja polska
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 1101:2017-05
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia2019-11-07KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 1101:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 1101:2013-07
- wersja niemiecka
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 13487:2019-12
- wersja angielska
Wymienniki ciepła -- Skraplacze chłodnicze chłodzone powietrzem z wymuszoną konwekcją i chłodnice suche -- Pomiar hałasu2019-12-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13487:2004
- wersja angielska
PN-EN 60704-2-3:2019-11
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń2019-11-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-2-3:2003
- wersja angielska
PN-EN 60704-2-3:2003/A1:2005
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN IEC 60942:2018-06
- wersja polska
Elektroakustyka -- Kalibratory akustyczne2019-12-06KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 60942:2005
- wersja polska
PN-EN 61672-2:2014-03/A1:2017-10
- wersja polska
Elektroakustyka -- Mierniki poziomu dźwięku -- Część 2: Badania typu2019-12-03KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
PN-EN IEC 62129-3:2019-12
- wersja angielska
Kalibracja przyrządów do pomiaru długości fali/częstotliwości optycznej -- Część 3: Mierniki częstotliwości optycznej z wewnętrznym odniesieniem do optycznego grzebienia częstotliwości2019-12-03KT 282 Techniki Światłowodowej
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-2-67:2004/A1:2019-11
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-67: Próby -- Próba Cy: Wilgotne gorąco stałe, próba przyspieszona przeznaczona głównie dla podzespołów2019-11-19KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-EN IEC 60068-2-85:2019-11
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-85: Próby -- Próba Fj: Wibracje -- Metoda długotrwała badania przebiegu drgań2019-11-07KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN ISO 15480:2019-11
- wersja angielska
Części złączne -- Wkręty wiercące samogwintujące z łbem sześciokątnym z kołnierzem walcowym2019-11-19KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 15480:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 7053:2019-11
- wersja angielska
Części złączne -- Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym z kołnierzem walcowym2019-11-19KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 7053:2011
- wersja angielska
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 14564:2019-12
- wersja angielska
Zbiorniki do transportu towarów niebezpiecznych -- Terminologia2019-12-04KT 138 KolejnictwaPN-EN 14564:2013-06
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 10462:2014-04/A1:2019-12
- wersja angielska
Butle do gazów -- Butle do acetylenu -- Okresowa kontrola i konserwacja2019-12-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 12807:2019-11
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Lutowane butle stalowe wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) -- Projektowanie i konstrukcja2019-11-19KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12807:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 14456:2016-12/A1:2019-11
- wersja angielska
Butle do gazów -- Właściwości gazów i związana klasyfikacja kodów (FTSC)2019-11-19KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17150:2019-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- Metoda wyznaczania krótkotrwałej wytrzymałości na ściskanie skrzynek2019-11-29KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 17151:2019-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- Metoda wyznaczania długotrwałej wytrzymałości na ściskanie skrzynek2019-11-29KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 17152-1:2019-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- Skrzynki stosowane w systemach do rozsączania, retencji i gromadzenia -- Część 1: Specyfikacje skrzynek wykonanych z PP i PVC-U na wodę deszczową2019-11-29KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 12954:2019-12
- wersja angielska
Ogólne zasady ochrony katodowej zakopanych lub zanurzonych lądowych konstrukcji metalowych2019-12-11KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 12954:2004
- wersja polska
23.060.10 Zawory talerzowe o kadłubie kulistym
PN-EN ISO 21787:2006/A1:2019-12
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Zawory z tworzyw termoplastycznych2019-12-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
PN-EN ISO 16135:2006/A1:2019-12
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Kurki kulowe z tworzyw termoplastycznych2019-12-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.30 Zawory zasuwowe
PN-EN ISO 16139:2006/A1:2019-12
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Zasuwy z tworzyw termoplastycznych2019-12-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 14382:2019-12
- wersja angielska
Gazowe zabezpieczające urządzenia odcinające dla ciśnień wejściowych do 10 MPa (100 bar)2019-12-11KT 277PN-EN 14382+A1:2009/Ap2:2016-07
- wersja polska
PN-EN 14382+A1:2009
- wersja polska
PN-EN 14382+A1:2009/Ap1:2016-06
- wersja angielska
PN-EN 14382+A1:2009/AC:2009
- wersja polska
PN-EN 14382+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN 334:2019-12
- wersja angielska
Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnienia wejściowego do 10 MPa (100 bar)2019-12-11KT 277PN-EN 334+A1:2011/Ap1:2016-07
- wersja polska
PN-EN 334+A1:2011
- wersja polska
23.060.50 Zawory zwrotne
PN-EN ISO 16137:2006/A1:2019-12
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Zawory zwrotne z tworzyw termoplastycznych2019-12-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.99 Inne zawory
PN-EN ISO 16136:2006/A1:2019-12
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Przepustnice z tworzyw termoplastycznych2019-12-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
PN-EN ISO 16138:2006/A1:2019-12
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Zawory membranowe z tworzyw termoplastycznych2019-12-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 61131-10:2019-12
- wersja angielska
Sterowniki programowalne -- Część 10: PLC otwarty format wymiany danych XML2019-12-11KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-3-12:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-12: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 122019-12-06KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-3-12:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-3-19:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-19: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 192019-12-06KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-3-19:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-3-21:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-21: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 212019-12-06KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-3-21:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-3-4:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-4: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 42019-12-06KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-3-4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-4-19:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-19: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 192019-12-04KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-4-19:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-4-24:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-24: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 242019-12-04KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-4-24:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 62443-2-4:2019-12
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w automatyce przemysłowej i systemach sterowania -- Część 2-4: Wymagania dla programu bezpieczeństwa dla dostawców usług IACS2019-12-04KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 61158-3-2:2015-02/A1:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-2: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 22019-12-03KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-4-12:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-12: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 122019-12-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-4-12:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-4-2:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-2: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 22019-12-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-4-2:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-4-3:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-3: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 32019-12-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-4-3:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-4-4:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-4: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 42019-12-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-4-4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-26:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-26: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 262019-12-03KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-5-19:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-19: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 192019-11-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-19:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-21:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-21: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 212019-11-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-21:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-23:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-23: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 232019-11-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-23:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-25:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-25: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 252019-11-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-3-25:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-25: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 252019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-4-21:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-21: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 212019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-4-21:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-4-25:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-25: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 252019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-5-10:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-10: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 102019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-10:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-12:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-12: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 122019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-12:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-2:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-2: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 22019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-2:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-4:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-4: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 42019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-4:2015-03
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-3-13:2017-10
- wersja polska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-13: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych wiertarek2019-11-22KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 62841-2-1:2018-03
- wersja polska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych wiertarek i wiertarek udarowych2019-11-15KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 62841-2-11:2016-08
- wersja polska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych pilarek o ruchu posuwisto-zwrotnym2019-11-07KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-11:2010
- wersja angielska
PN-EN 50632-1:2016-02/A1:2019-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 1: Wymagania ogólne2019-11-05KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11611:2015-11
- wersja polska
Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych2019-12-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11611:2009
- wersja polska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15614-1:2017-08/A1:2019-12
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu2019-12-10KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 9606-1:2017-10
- wersja polska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2019-11-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja polska
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN 13100-2:2019-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące połączeń spawanych i zgrzewanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Badania radiograficzne za pomocą promieniowania X2019-12-06KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13100-2:2005
- wersja polska
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62933-2-1:2018-03/AC:2019-04
- wersja polska
Systemy magazynowania energii elektrycznej (EES) -- Część 2-1: Parametry jednostkowe i metody badań -- Specyfikacja ogólna2019-12-06KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN IEC 62933-2-1:2018-03
- wersja polska
Systemy magazynowania energii elektrycznej (EES) -- Część 2-1: Parametry jednostkowe i metody badań -- Specyfikacja ogólna2019-11-25KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN 17267:2019-11
- wersja angielska
Plan mierzenia i monitorowania energii -- Projektowanie i wdrażanie -- Zasady dotyczące zbierania danych energetycznych2019-11-07KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 521+AC:2019-12
- wersja angielska
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Przenośne urządzenia o ciśnieniu zasilania równym prężności par skroplonego gazu węglowodorowego2019-12-04KT 277PN-EN 521:2019-08
- wersja angielska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 13487:2019-12
- wersja angielska
Wymienniki ciepła -- Skraplacze chłodnicze chłodzone powietrzem z wymuszoną konwekcją i chłodnice suche -- Pomiar hałasu2019-12-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13487:2004
- wersja angielska
PN-EN 12953-4:2018-05
- wersja polska
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 4: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów2019-11-27KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12953-4:2004
- wersja polska
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN IEC 62138:2019-12
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe – Systemy oprzyrządowania i sterowania istotne dla bezpieczeństwa – Aspekty dotyczące oprogramowania komputerowych systemów spełniających funkcje kategorii B lub C2019-12-03KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN 62138:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60964:2019-09/AC:2019-11
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Sterownie -- Projekt2019-11-07KT 266 Aparatury Jądrowej
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 13487:2019-12
- wersja angielska
Wymienniki ciepła -- Skraplacze chłodnicze chłodzone powietrzem z wymuszoną konwekcją i chłodnice suche -- Pomiar hałasu2019-12-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13487:2004
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50160:2010/A2:2019-11
- wersja angielska
Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych2019-11-21KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN 50160:2010/A3:2019-11
- wersja angielska
Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych2019-11-21KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN IEC 81346-2:2019-11
- wersja angielska
Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 2: Klasyfikacja obiektów i kody klas2019-11-19KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 81346-2:2009
- wersja angielska
29.040.10 Oleje izolacyjne
PN-EN IEC 63012:2019-12
- wersja angielska
Ciecze elektroizolacyjne -- Świeże modyfikowane lub mieszane estry do zastosowań elektrotechnicznych2019-12-13KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
PN-EN 60317-35:2014-05/A1:2019-12
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 35: Przewody miedziane, okrągłe, emaliowane lakierem poliuretanowym, samolutujące, klasa 155, z warstwą samospiekającą2019-12-13KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60317-36:2014-04/A1:2019-12
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 36: Przewody miedziane, okrągłe, emaliowane lakierem poliestrowo-imidowym, samolutujące, klasa 180, z warstwą samospiekającą2019-12-13KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60317-55:2014-05/A1:2019-12
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 55: Przewody miedziane, okrągłe, emaliowane lakierem poliuretanowym, pokryte lakierem poliamidowym, samolutujące, klasa 1802019-12-13KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60317-68:2017-07/A1:2019-12
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 68: Przewody aluminiowe prostokątne, emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 1202019-12-13KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60851-2:2010/A2:2019-12
- wersja angielska
Przewody nawojowe -- Metody badań -- Część 2: Sprawdzanie wymiarów2019-12-10KT 53 Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
PN-EN 50620:2017-07/A1:2019-11
- wersja angielska
Przewody elektryczne -- Przewody do ładowania pojazdów elektrycznych2019-11-21KT 53 Kabli i Przewodów
29.080.10 Izolatory
PN-EN IEC 61952-1:2019-10
- wersja angielska
Izolatory do linii napowietrznych -- Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 1: Definicje, rodzaje elementów mocujących i oznaczenia2019-10-29KT 76 Izolatorów
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN 61210:2010
- wersja polska
Osprzęt połączeniowy -- Złączki wsuwkowe płaskie do elektrycznych przewodów miedzianych -- Wymagania bezpieczeństwa2019-11-22KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 61210:2000
- wersja polska
29.120.40 Łączniki
PN-EN 50041:2019-11
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Łączniki sterownicze -- Łączniki drogowe 42,5 x 80 -- Wymiary i cechy2019-11-05KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 50041:2003
- wersja polska
PN-EN 50047:2019-11
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Łączniki sterownicze -- Łączniki drogowe 30 x 55 -- Wymiary i cechy2019-11-05KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 50047:2003
- wersja polska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-HD 60364-4-442:2012
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia2019-12-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-IEC 60364-4-442:1999
- wersja polska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN IEC 62271-109:2019-11
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 109: Łączniki bocznikujące prądu przemiennego do kondensatorów szeregowych2019-11-05KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-109:2009
- wersja angielska
PN-EN 62271-109:2009/A1:2014-02
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 50041:2019-11
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Łączniki sterownicze -- Łączniki drogowe 42,5 x 80 -- Wymiary i cechy2019-11-05KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 50041:2003
- wersja polska
PN-EN 50047:2019-11
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Łączniki sterownicze -- Łączniki drogowe 30 x 55 -- Wymiary i cechy2019-11-05KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 50047:2003
- wersja polska
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN 62035:2015-05/A1:2019-11
- wersja angielska
Lampy wyładowcze (z wyłączeniem świetlówek) -- Wymagania bezpieczeństwa2019-11-29KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60662:2012/A11:2019-11
- wersja angielska
Lampy sodowe wysokoprężne -- Wymagania funkcjonalne2019-11-21KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 62722-2-1:2016-07
- wersja polska
Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania dla opraw oświetleniowych LED2019-11-27KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62722-1:2016-07
- wersja polska
Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-11-19KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN IEC 63146:2019-12
- wersja angielska
Pakiety LED do oświetlenia ogólnego -- Karta danych2019-12-13KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 61347-2-7:2012/A1:2019-11
- wersja angielska
Urządzenia do lamp -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z akumulatorów, do oświetlenia awaryjnego (z własnym zasilaniem)2019-11-19KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 4706:2019-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Selekcja kolorów i jasności diod LED2019-11-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN IEC 60633:2019-12
- wersja angielska
Urządzenia transmisji energii liniami wysokiego napięcia stałego (HVDC) -- Słownictwo2019-12-06KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60633:2002
- wersja angielska
PN-EN 60633:2002/A2:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 60633:2002/A1:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 62040-1:2019-11
- wersja angielska
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2019-11-05KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 62040-1:2009/A1:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 62040-1:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 62909-2:2019-10
- wersja angielska
Dwukierunkowe przekształtniki mocy połączone z siecią -- Część 2: Interfejs GCPC i środki dystrybucji energii2019-10-29KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN IEC 61952-1:2019-10
- wersja angielska
Izolatory do linii napowietrznych -- Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 1: Definicje, rodzaje elementów mocujących i oznaczenia2019-10-29KT 76 Izolatorów
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05/AC:2017-12
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 20-2: Właściwości materiałowe -- Metody badań pyłów palnych2019-12-06KT 269 Bezpieczeństwa Chemicznego
PN-EN 60079-18:2015-06
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji "m"2019-12-03KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 60079-18:2011
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 20-2: Właściwości materiałowe -- Metody badań pyłów palnych2019-10-24KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 61241-2-2:2002
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50121-4:2017-04
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji2019-11-22KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-4:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 50121-3-2:2017-04
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2019-11-18KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-3-2:2015-10
- wersja angielska
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60749-18:2019-11
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 18: Promieniowanie jonizujące (dawka całkowita)2019-11-26KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-18:2005
- wersja polska
PN-EN IEC 60749-17:2019-11
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 17: Napromienienie neutronami2019-11-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-17:2005
- wersja polska
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN 61191-2:2017-11/AC:2019-12
- wersja angielska
Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 2: Specyfikacja grupowa -- Wymagania dotyczące zespołów lutowanych wykonanych techniką montażu powierzchniowego2019-12-13KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN 16602-70-60:2019-11
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Kwalifikacja i zamawianie płytek z obwodami drukowanymi2019-11-14KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-10:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-11:2015-03
- wersja angielska
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN IEC 62228-3:2019-11
- wersja angielska
Układy scalone -- Ocena EMC urządzeń nadawczo-odbiorczych -- Część 3: Urządzenia nadawczo-odbiorcze CAN2019-11-05KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 62433-1:2019-10
- wersja angielska
Modelowanie EMC układów scalonych -- Część 1: Ogólna struktura modelowania2019-10-29KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 14880-1:2019-11
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Matryca z mikrosoczewkami -- Część 1: Słownik2019-11-19KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 14880-1:2016-10
- wersja angielska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 520 V1.2.1:2019-12
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia medyczne ultra małej mocy (ULP) z bezprzewodową kapsułką endoskopową pracujące w zakresie częstotliwości od 430 MHz do 440 MHz -- Zharmonizowana norma określająca wymagania dostępu do widma radiowego2019-12-13KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 520 V1.1.1:2019-01
- wersja angielska
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 132-2 V2.6.1:2019-11
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Interfejs zasilania energetycznego na wejściu urządzeń technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) -- Część 2: Zasilanie prądem stałym (DC) -48 V2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 132-2 V2.5.1:2017-03
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 841-2 V1.2.1:2019-12
- wersja angielska
Cyfrowe łącze powietrze-ziemia w paśmie VHF (VDL) trybu 2 -- Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń naziemnych -- Część 2: Warstwy górne2019-12-11KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 841-2 V1.1.1:2005
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-2 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 2 : Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przywoławczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-2 V1.3.1:2003
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-31 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 31: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń aktywnych implantów medycznych o ultra małej mocy (ULP-AMI) pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-31 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-53 V1.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 53: Wymagania szczegółowe dla naziemnych nadajników radiofonii i TV cyfrowej w służbie radiodyfuzyjnej oraz związanych urządzeń pomocniczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 489-33 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 33: Wymagania szczegółowe dla urządzeń ultraszerokopasmowych (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-33 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-34 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek (EPS) do telefonów ruchomych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-34 V1.4.1:2014-02
- wersja polska
PN-ETSI EN 301 489-4 V3.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i urządzeń pomocniczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-4 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 5: Wymagania szczegółowe dla wydzielonych naziemnych ruchomych sieci radiowych (PMR) i urządzeń pomocniczych (dla mowy i bez mowy) oraz naziemnych radiowych systemów łączności trankingowej (TETRA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-5 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-50 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 50: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych (BS), stacji retransmisyjnych i urządzeń pomocniczych łączności komórkowej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-50 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-51 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 51: Wymagania szczegółowe dla automatyki pojazdów naziemnych i nadzorujących urządzeń radarowych wykorzystujących częstotliwości od 24,05 GHz do 24,25 GHz, od 24,05 GHz do 24,5 GHz, od 76 GHz do 77 GHz i od 77 GHz do 81 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-51 V1.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-9 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF), bezprzewodowych urządzeń akustycznych i dousznych urządzeń monitorujących -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-9 V1.4.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 406 V1.1.1:2017-08
- wersja polska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia alarmowe pomocy socjalnej pracujące w zakresie od 25 MHz do 1 000 MHz-- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2019-11-13KT 11 Telekomunikacji
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-ETSI EN 301 489-12 V3.1.1:2019-11
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze oraz dla interaktywnych naziemnych stacji satelitarnych pracujących w zakresach częstotliwości pomiędzy 4 GHz a 30 GHz w satelitarnej służbie stałej (FSS) Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-12 V2.2.2:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-15 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 15: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radioamatorskich dostępnych w handlu -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-15 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 301 489-6 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 6: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-6 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
33.070.40 Satelita
PN-ETSI EN 301 489-20 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 20: Wymagania szczegółowe dla ruchomych stacji naziemnych (MES) stosowanych w ruchomej służbie satelitarnej (MSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-20 V1.2.1:2008
- wersja polska
PN-ETSI EN 301 489-19 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 19: Wymagania szczegółowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) zapewniających transmisję danych w paśmie częstotliwości 1,5 GHz i dla odbiorników GNSS pracujących w paśmie RNSS (ROGNSS) zapewniających pozycjonowanie, nawigację i dane czasowe -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2008
- wersja polska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 841-2 V1.2.1:2019-12
- wersja angielska
Cyfrowe łącze powietrze-ziemia w paśmie VHF (VDL) trybu 2 -- Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń naziemnych -- Część 2: Warstwy górne2019-12-11KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 841-2 V1.1.1:2005
- wersja angielska
PN-EN 12895+A1:2019-12
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna2019-12-04KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 12895:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 50121-4:2017-04
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji2019-11-22KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-4:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 50121-3-2:2017-04
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2019-11-18KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-3-2:2015-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-12 V3.1.1:2019-11
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze oraz dla interaktywnych naziemnych stacji satelitarnych pracujących w zakresach częstotliwości pomiędzy 4 GHz a 30 GHz w satelitarnej służbie stałej (FSS) Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-12 V2.2.2:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-15 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 15: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radioamatorskich dostępnych w handlu -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-15 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-2 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 2 : Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przywoławczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-2 V1.3.1:2003
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-20 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 20: Wymagania szczegółowe dla ruchomych stacji naziemnych (MES) stosowanych w ruchomej służbie satelitarnej (MSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-20 V1.2.1:2008
- wersja polska
PN-ETSI EN 301 489-31 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 31: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń aktywnych implantów medycznych o ultra małej mocy (ULP-AMI) pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-31 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-53 V1.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 53: Wymagania szczegółowe dla naziemnych nadajników radiofonii i TV cyfrowej w służbie radiodyfuzyjnej oraz związanych urządzeń pomocniczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 489-19 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 19: Wymagania szczegółowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) zapewniających transmisję danych w paśmie częstotliwości 1,5 GHz i dla odbiorników GNSS pracujących w paśmie RNSS (ROGNSS) zapewniających pozycjonowanie, nawigację i dane czasowe -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2008
- wersja polska
PN-ETSI EN 301 489-34 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek (EPS) do telefonów ruchomych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-34 V1.4.1:2014-02
- wersja polska
PN-ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 5: Wymagania szczegółowe dla wydzielonych naziemnych ruchomych sieci radiowych (PMR) i urządzeń pomocniczych (dla mowy i bez mowy) oraz naziemnych radiowych systemów łączności trankingowej (TETRA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-5 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-50 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 50: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych (BS), stacji retransmisyjnych i urządzeń pomocniczych łączności komórkowej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-50 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-51 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 51: Wymagania szczegółowe dla automatyki pojazdów naziemnych i nadzorujących urządzeń radarowych wykorzystujących częstotliwości od 24,05 GHz do 24,25 GHz, od 24,05 GHz do 24,5 GHz, od 76 GHz do 77 GHz i od 77 GHz do 81 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-51 V1.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-6 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 6: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-6 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-9 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF), bezprzewodowych urządzeń akustycznych i dousznych urządzeń monitorujących -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-9 V1.4.1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50121-3-1:2017-05
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2019-11-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-3-1:2015-10
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach przemysłowych2019-12-13KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 61000-6-4:2008/A1:2012
- wersja polska
PN-EN 61000-6-4:2008
- wersja polska
PN-EN IEC 55015:2019-11
- wersja angielska
Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne2019-11-21KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55015:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 55015:2013-10
- wersja polska
PN-EN 55015:2013-10/A1:2015-08
- wersja polska
PN-EN 55015:2013-10/A1:2015-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-29 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 29: Wymagania szczegółowe dla medycznych urządzeń przesyłających dane (MEDS) pracujących w zakresach częstotliwości od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-29 V2.1.1:2017-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-27 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 27: Wymagania szczegółowe dla aktywnych implantów medycznych ultra małej mocy (ULP-AMI) i skojarzonych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) pracujących w pasmach od 402 MHz do 405 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-27 V2.1.1:2017-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-35 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 35: Szczegółowe wymagania dotyczące aktywnych implantów medycznych małej mocy (LP-AMI) pracujących w pasmach od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-35 V2.1.1:2017-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-4 V3.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i urządzeń pomocniczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-4 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN IEC 61000-4-18:2019-08/AC:2019-12
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-18: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny2019-12-04KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 50117-1:2019-10
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 1: Specyfikacja ogólna2019-10-29KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-1:2003/A2:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 50117-1:2003
- wersja angielska
PN-EN 50117-1:2003/A1:2007
- wersja angielska
33.160.20 Odbiorniki radiowe
PN-ETSI EN 303 345-1 V1.1.1:2019-12
- wersja angielska
Odbiorniki radiofoniczne -- Część 1: Ogólne wymagania i metody pomiarowe2019-12-11KT 11 Telekomunikacji
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60793-2-10:2019-12
- wersja angielska
Światłowody -- Część 2-10: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A12019-12-04KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-2-10:2018-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 60794-2-11:2019-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2-11: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące kabli jednowłóknowych i dwuwłóknowych stosowanych do okablowania pomieszczeń2019-11-05KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-2-11:2013-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 60794-2-21:2019-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2-21: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące światłowodowych dystrybucyjnych kabli wielowłóknowych stosowanych do okablowania pomieszczeń2019-11-05KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-2-21:2013-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 60794-2-31:2019-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2-31: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące światłowodowych kabli z włóknami grupowanymi we wstążki stosowanych do okablowania pomieszczeń2019-11-05KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-2-31:2013-07
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 50411-3-4:2019-11
- wersja angielska
Systemy organizacji włókien i osłony ochronne do stosowania w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu-- Część 3-4: Szafka naścienna na spoiny włókien i adaptery do przyłączenia patchcordów dla kategorii C i A2019-11-21KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 62148-19:2019-11
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 19: Jednoelementowy konwerter elektryczno-optyczny i optyczno-elektryczny2019-11-21KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 50411-4-1:2019-11
- wersja angielska
Systemy organizacji włókien i osłony ochronne do stosowania w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 4-1: Pasywna światłowodowa szafa uliczna dla kategorii A2019-11-19KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN IEC 62129-3:2019-12
- wersja angielska
Kalibracja przyrządów do pomiaru długości fali/częstotliwości optycznej -- Część 3: Mierniki częstotliwości optycznej z wewnętrznym odniesieniem do optycznego grzebienia częstotliwości2019-12-03KT 282 Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN IEC 61968-4:2019-11
- wersja angielska
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemu dla zarządzania dystrybucją -- Część 4: Interfejs dla ewidencji i zarządzania środkami trwałymi2019-11-05KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61968-4:2008
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1047-1:2019-12
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 1: Szafy do przechowywania nośników danych2019-12-04KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-1:2006
- wersja polska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN 419231:2019-12
- wersja angielska
Profil zabezpieczeń dla wiarygodnych systemów wspierających znakowanie czasem2019-12-10KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06/Ap1:2019-12
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania2019-12-04KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06/Ap1:2019-12
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady zabezpieczania informacji2019-12-04KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06/Ap1:2019-11
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2019-11-28KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040 Kodowanie informacji
PN-EN 16495:2019-11
- wersja angielska
Zarządzanie ruchem lotniczym -- Bezpieczeństwo informacji dla organizacji wspierających operacje lotnictwa cywilnego2019-11-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 16495:2014-05
- wersja angielska
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-EN 419231:2019-12
- wersja angielska
Profil zabezpieczeń dla wiarygodnych systemów wspierających znakowanie czasem2019-12-10KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-EN IEC 62443-2-4:2019-12
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w automatyce przemysłowej i systemach sterowania -- Część 2-4: Wymagania dla programu bezpieczeństwa dla dostawców usług IACS2019-12-04KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
PN-EN IEC 61131-10:2019-12
- wersja angielska
Sterowniki programowalne -- Część 10: PLC otwarty format wymiany danych XML2019-12-11KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.080 Oprogramowanie
PN-EN IEC 61131-10:2019-12
- wersja angielska
Sterowniki programowalne -- Część 10: PLC otwarty format wymiany danych XML2019-12-11KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
PN-EN IEC 62443-2-4:2019-12
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w automatyce przemysłowej i systemach sterowania -- Część 2-4: Wymagania dla programu bezpieczeństwa dla dostawców usług IACS2019-12-04KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
PN-EN IEC 61158-3-12:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-12: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 122019-12-06KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-3-12:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-3-19:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-19: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 192019-12-06KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-3-19:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-3-21:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-21: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 212019-12-06KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-3-21:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-3-4:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-4: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 42019-12-06KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-3-4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-4-19:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-19: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 192019-12-04KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-4-19:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-4-24:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-24: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 242019-12-04KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-4-24:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 61158-3-2:2015-02/A1:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-2: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 22019-12-03KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-4-12:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-12: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 122019-12-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-4-12:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-4-2:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-2: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 22019-12-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-4-2:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-4-3:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-3: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 32019-12-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-4-3:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-4-4:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-4: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 42019-12-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-4-4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-3-25:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-25: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 252019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-4-21:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-21: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 212019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-4-21:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-4-25:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-25: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 252019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61784-1:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-1:2015-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 61784-2:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-2:2015-01
- wersja angielska
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
PN-EN IEC 61158-5-26:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-26: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 262019-12-03KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-5-19:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-19: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 192019-11-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-19:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-21:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-21: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 212019-11-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-21:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-23:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-23: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 232019-11-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-23:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-25:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-25: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 252019-11-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-5-10:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-10: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 102019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-10:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-12:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-12: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 122019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-12:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-2:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-2: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 22019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-2:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-4:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-4: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 42019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-4:2015-03
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN IEC 61158-3-12:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-12: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 122019-12-06KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-3-12:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-3-19:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-19: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 192019-12-06KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-3-19:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-3-4:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-4: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 42019-12-06KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-3-4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 61158-3-2:2015-02/A1:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-2: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 22019-12-03KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-5-26:2019-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-26: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 262019-12-03KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-5-19:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-19: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 192019-11-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-19:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-21:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-21: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 212019-11-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-21:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-23:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-23: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 232019-11-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-23:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-25:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-25: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 252019-11-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-5-10:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-10: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 102019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-10:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-12:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-12: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 122019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-12:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-2:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-2: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 22019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-2:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-5-4:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-4: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 42019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-5-4:2015-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 637-2 V1.4.1:2019-11
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- Podstawowy zestaw aplikacji -- Część 2: Specyfikacja podstawowej usługi świadomości współpracy2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 637-2 V1.3.2:2015-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 637-3 V1.3.1:2019-11
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- Podstawowy zestaw aplikacji -- Część 3: Specyfikacje podstawowej usługi powiadamiania w środowisku zdecentralizowanym2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 637-3 V1.2.2:2015-06
- wersja angielska
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
PN-EN ISO 9241-210:2019-12
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 210: Projektowanie ukierunkowane na człowieka w przypadku systemów interaktywnych2019-12-10KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 9241-210:2011
- wersja angielska
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN IEC 61968-4:2019-11
- wersja angielska
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemu dla zarządzania dystrybucją -- Część 4: Interfejs dla ewidencji i zarządzania środkami trwałymi2019-11-05KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61968-4:2008
- wersja angielska
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
PN-EN 16931-1:2017-10
- wersja polska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2019-10-31KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 61131-10:2019-12
- wersja angielska
Sterowniki programowalne -- Część 10: PLC otwarty format wymiany danych XML2019-12-11KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61784-1:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-1:2015-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 61784-2:2019-11
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32019-11-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-2:2015-01
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-ETSI EN 302 636-5-1 V2.2.1:2019-12
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 5-1: Protokoły transportowe -- Podstawowy protokół transportowy2019-12-13KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 16495:2019-11
- wersja angielska
Zarządzanie ruchem lotniczym -- Bezpieczeństwo informacji dla organizacji wspierających operacje lotnictwa cywilnego2019-11-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 16495:2014-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 637-2 V1.4.1:2019-11
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- Podstawowy zestaw aplikacji -- Część 2: Specyfikacja podstawowej usługi świadomości współpracy2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 637-2 V1.3.2:2015-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 637-3 V1.3.1:2019-11
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- Podstawowy zestaw aplikacji -- Część 3: Specyfikacje podstawowej usługi powiadamiania w środowisku zdecentralizowanym2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 637-3 V1.2.2:2015-06
- wersja angielska
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
PN-EN 16931-1:2017-10
- wersja polska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2019-10-31KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
39.060 Jubilerstwo
PN-EN ISO 11494:2019-11
- wersja angielska
Jubilerstwo i metale szlachetne -- Oznaczanie platyny w stopach platyny -- Metoda ICP-OES z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego2019-11-29KT 239 JubilerstwaPN-EN ISO 11494:2016-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11495:2019-11
- wersja angielska
Jubilerstwo i metale szlachetne -- Oznaczanie palladu w stopach palladu -- Metoda ICP-OES z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego2019-11-29KT 239 JubilerstwaPN-EN ISO 11495:2016-12
- wersja angielska
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
PN-EN 60809:2015-07/A3:2019-11
- wersja angielska
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne2019-11-21KT 4 Techniki Świetlnej
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-HD 60364-7-722:2019-01
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-12-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-722:2016-05
- wersja angielska
43.160 Pojazdy specjalne
PN-EN 1865-3+A1:2015-06/Ap1:2019-11
- wersja angielska
Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych -- Część 3: Nosze o zwiększonej wytrzymałości2019-11-21KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50121-4:2017-04
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji2019-11-22KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-4:2015-10
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50121-3-2:2017-04
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2019-11-18KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-3-2:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 50121-3-1:2017-05
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2019-11-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-3-1:2015-10
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 15152:2019-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Szyby przednie pojazdów trakcyjnych2019-12-04KT 138 KolejnictwaPN-EN 15152:2007
- wersja angielska
PN-EN 15152:2007
- wersja niemiecka
PN-EN 50591:2019-11
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe --Tabor -- Specyfikacja i weryfikacja zużycia energii2019-11-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
PN-EN 50121-3-1:2017-05
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2019-11-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-3-1:2015-10
- wersja angielska
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 3844-1:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Palność materiałów niemetalowych -- Część 1: Badanie przy użyciu małego palnika, w pionie -- Wyznaczanie rozprzestrzeniania się płomienia w pionie2019-12-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3844-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 3844-2:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Palność materiałów niemetalowych -- Część 2: Badanie przy użyciu małego palnika, w poziomie -- Wyznaczanie rozprzestrzeniania się płomienia w poziomie2019-12-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3844-2:2011
- wersja angielska
PN-EN 3844-3:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Palność materiałów niemetalowych -- Część 3: Badanie przy użyciu małego palnika ustawionego pod kątem 45° -- Wyznaczenie odporności materiału na działanie płomienia i rozprzestrzenianie się żarzenia oraz odporności na penetrację płomienia2019-12-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3844-3:2011
- wersja angielska
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 3299:2019-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki trzpieniowe i pierścienie gwintowane samozabezpieczające, z gwintem MJ prawym lub lewym, ze stali żaroodpornej FE-PA2601 (A286), srebrzone -- Specyfikacja techniczna2019-11-14KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3299:2007
- wersja angielska
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
PN-EN 3299:2019-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki trzpieniowe i pierścienie gwintowane samozabezpieczające, z gwintem MJ prawym lub lewym, ze stali żaroodpornej FE-PA2601 (A286), srebrzone -- Specyfikacja techniczna2019-11-14KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3299:2007
- wersja angielska
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 3837:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Charakter i metoda przygotowywania powierzchni próbek do badań ze stopów aluminium2019-12-04KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3155-009:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 009: Styki elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-009:2009
- wersja angielska
PN-EN 3155-026:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 026: Styki elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy R -- Norma wyrobu2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-026:2010
- wersja angielska
PN-EN 3155-027:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 027: Styki elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy R -- Norma wyrobu2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-027:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 3155-065:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 065: Styki elektryczne wtykowe typ A zagniatane klasy S wielkość 8 -- Norma wyrobu2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-065:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 3155-080:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 080: Styki wielkości 22 do EN 2997 elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy T -- Norma wyrobu2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-080:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 3371:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Połączenie wyrównawcze -- Specyfikacja techniczna2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3645-001:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe stykochronne z pierścieniem gwintowanym z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 001: Warunki techniczne2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-001:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 4612-002:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 002: Postanowienia ogólne2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4612-002:2011
- wersja angielska
PN-EN 4612-003:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 003: Cynowany drut miedziany -- Temperatura pracy między -65 °C a 135 °C -- Pojedyncze ścianki wyciskane do zastosowań otwartych z osłonami bez ekranów -- Przeznaczone do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4612-003:2012
- wersja angielska
PN-EN 4612-004:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 004: Cynowany drut miedziany -- Temperatura pracy między -65 °C a 135 °C -- Pojedyncze ścianki wyciskane do zastosowań otwartych z osłonami i ekranem (oplotem) -- Przeznaczone do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4612-004:2012
- wersja angielska
PN-EN 4612-005:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 005: Cynowany drut miedziany -- Temperatura pracy między -65 °C a 135 °C -- Podwójne ścianki wytłaczane do zastosowań otwartych z osłoną bez ekranu -- Przeznaczone do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4612-005:2012
- wersja angielska
PN-EN 4612-006:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 006: Cynowany drut miedziany -- Temperatura pracy między -65 °C a 135 °C -- Podwójne ścianki wytłaczane do zastosowań otwartych z osłoną i z ekranem (oplotem) -- Przeznaczone do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4612-006:2012
- wersja angielska
PN-EN 4612-008:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 008: Posrebrzany drut miedziany -- Temperatura pracy między -65 °C a 150 °C -- Pojedyncza ścianka wytłaczana do zastosowań otwartych z osłoną i ekranem (oplotem) -- Przeznaczone do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4612-008:2012
- wersja angielska
PN-EN 4612-009:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 009: Posrebrzany drut miedziany -- Temperatura pracy między -65 °C a 150 °C -- Podwójna ścianka wytłaczana do zastosowań otwartych z osłoną bez ekranu -- Przeznaczone do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4612-009:2012
- wersja angielska
PN-EN 4612-010:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 010: Posrebrzany drut miedziany -- Temperatura pracy między -65 °C a 150 °C -- Podwójne ścianki wytłaczane do zastosowań otwartych z osłoną i ekranem (oplotem) -- Przeznaczone do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4612-010:2012
- wersja angielska
PN-EN 4612-011:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 011: Niklowany drut miedziany -- Temperatura pracy między -65 °C a 150 °C -- Podwójne ścianki wytłaczane do zastosowań otwartych z osłoną bez ekranu -- Przeznaczone do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2019-12-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4612-011:2012
- wersja angielska
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
PN-EN 4660-003:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Modułowa i otwarta architektura awioniki -- Część 003: Komunikacja/Sieć2019-12-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4660-003:2011
- wersja angielska
PN-EN 4660-004:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Modułowa i otwarta architektura awioniki -- Część 004: Umieszczanie w obudowie2019-12-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4660-004:2011
- wersja angielska
PN-EN 4660-005:2019-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Modułowa i otwarta architektura awioniki -- Część 005: Oprogramowanie2019-12-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4660-005:2011
- wersja angielska
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4706:2019-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Selekcja kolorów i jasności diod LED2019-11-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-70-60:2019-11
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Kwalifikacja i zamawianie płytek z obwodami drukowanymi2019-11-14KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-10:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-11:2015-03
- wersja angielska
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 1993-6:2009/Ap2:2019-11
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic2019-11-07KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 12895+A1:2019-12
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna2019-12-04KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 12895:2015-11
- wersja angielska
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
PN-EN 17220:2019-12
- wersja angielska
Opakowania -- Tuby aluminiowe giętkie -- Główki2019-12-04KT 135 Opakowań Metalowych i Zamknięć
PN-EN 16283:2013-06
- wersja polska
Opakowania -- Tuby aluminiowe giętkie -- Metoda pomiaru siły przebicia membrany2019-11-29KT 135 Opakowań Metalowych i Zamknięć
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 23910:2019-10
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie w miejscu szwu2019-10-22KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 23910:2017-05
- wersja angielska
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
PN-EN 60335-2-87:2004/A2:2019-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-87: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do ogłuszania zwierząt2019-10-22KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 17246:2019-12
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie nadchloranów w nawozach mineralnych metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)2019-12-10KT 156 Nawozów
PN-EN 16962:2018-03
- wersja polska
Nawozy -- Ekstrakcja mikroskładników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie w nawozach i usuwanie związków organicznych z ekstraktów nawozowych2019-11-13KT 156 Nawozów
PN-EN 16964:2018-03
- wersja polska
Nawozy -- Ekstrakcja całkowitej zawartości mikroskładników pokarmowych w nawozach wodą królewską2019-11-13KT 156 Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 17050:2017-10
- wersja polska
Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie jodu w paszach metodą ICP-MS2019-12-05KT 40 Pasz
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22964:2017-06
- wersja polska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania Cronobacter spp.2019-11-15KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN IEC 61207-2:2019-11
- wersja angielska
Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 2: Pomiar zawartości tlenu w gazie z zastosowaniem wysokotemperaturowych czujników elektrochemicznych2019-11-05KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 61207-2:2005
- wersja polska
PN-EN IEC 61207-3:2019-11
- wersja angielska
Analizatory gazu -- Sposób opisu charakterystyk -- Część 3: Paramagnetyczne analizatory tlenu2019-11-05KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 61207-3:2005
- wersja polska
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 1276:2019-12
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2019-12-06KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 1276:2010/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 1276:2010
- wersja angielska
PN-EN 1650:2019-12
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub bójczego na grzyby drożdżopodobne chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym oraz instytucjonalnym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2019-12-06KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 1650+A1:2013-08
- wersja angielska
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
PN-EN 839:2015-01
- wersja polska
Środki ochrony drewna -- Oznaczanie skuteczności ochrony przeciwko niszczącym drewno podstawczakom -- Zastosowanie przez zabezpieczanie powierzchni2019-11-15KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
73.080 Minerały niemetaliczne
PN-G-11020:2019-10
- wersja polska
Górnictwo -- Pył kamienny przeciwwybuchowy2019-10-24KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-11020:1994
- wersja polska
73.100.30 Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku
PN-EN ISO 19225:2018-02
- wersja polska
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Ścianowe maszyny urabiające -- Wymagania bezpieczeństwa dla kombajnów ścianowych i zespołów strugowych2019-11-20KT 164 Bezpieczeństwa w GórnictwiePN-EN 1552:2005
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4259-1:2018-01
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 1: Wyznaczanie danych precyzji dotyczących metod badania2019-10-22KT 222PN-EN ISO 4259:2009
- wersja polska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-C-04670:2019-11
- wersja polska
Przetwory naftowe – Oznaczanie odporności na utlenianie olejów do sprężarek powietrza2019-11-22KT 222
PN-C-04358:2019-11
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Metoda pomiaru lepkości dynamicznej i gęstości z zastosowaniem lepkościomierza Stabingera oraz obliczanie lepkości kinematycznej olejów bazowych, olejów smarowych i olejów opałowych2019-11-15KT 222
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 12607-3:2014-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza -- Część 3: Metoda RFT2019-11-20KT 222PN-EN 12607-3:2010
- wersja polska
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15156-1:2015-11
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 1: Ogólne zasady doboru materiałów odpornych na pękanie2019-11-25KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15156-1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 15156-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 15156-2:2015-11
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 2: Stale niestopowe i niskostopowe odporne na pękanie oraz stosowanie żeliw2019-10-24KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15156-2:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 15156-2:2010
- wersja polska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 13679:2019-12
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Procedury badania połączeń rur okładzinowych i rur wydobywczych2019-12-06KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 13679:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 19906:2019-12
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Arktyczne konstrukcje morskie2019-12-06KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19906:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 16530-1:2017-05/Ap1:2019-11
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Integralność odwiertu -- Część 1: Zarządzanie cyklem życia2019-11-21KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 12944-9:2018-03
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji2019-11-20KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 12944-9:2018-03/Ap2:2019-11
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji2019-11-14KT 175 Farb i Lakierów
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 13679:2019-12
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Procedury badania połączeń rur okładzinowych i rur wydobywczych2019-12-06KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 13679:2009
- wersja polska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 377:2017-09
- wersja polska
Stal i wyroby stalowe -- Położenie i przygotowanie odcinków próbnych oraz próbek do badań własności mechanicznych2019-11-29KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 377:2013-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 148-1:2017-02
- wersja polska
Metale -- Próba udarności sposobem Charpy'ego -- Część 1: Metoda badania2019-11-04KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 148-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 6506-2:2019-10
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Brinella -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy2019-10-29KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6506-2:2014-12
- wersja polska
PN-EN ISO 6506-2:2014-12
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN 12954:2019-12
- wersja angielska
Ogólne zasady ochrony katodowej zakopanych lub zanurzonych lądowych konstrukcji metalowych2019-12-11KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 12954:2004
- wersja polska
77.080.20 Stale
PN-EN ISO 4945:2019-10
- wersja angielska
Stal -- Oznaczanie zawartości azotu -- Metoda spektrofotometryczna2019-10-29KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 4945:2009
- wersja angielska
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
PN-EN 573-3:2019-12
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów2019-12-11KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 573-3:2014-02
- wersja angielska
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 377:2017-09
- wersja polska
Stal i wyroby stalowe -- Położenie i przygotowanie odcinków próbnych oraz próbek do badań własności mechanicznych2019-11-29KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 377:2013-11
- wersja angielska
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN 10025-6:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie hartowanym i odpuszczonym2019-11-21KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-6+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN 10025-6+A1:2009
- wersja niemiecka
PN-EN 10025-5:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną2019-11-15KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-5:2007
- wersja polska
PN-EN 10025-4:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym2019-11-07KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-4:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 683-3:2019-11
- wersja angielska
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania2019-11-07KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 683-3:2018-09
- wersja angielska
PN-EN 10025-2:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-2:2007
- wersja polska
PN-EN 10025-3:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu/walcowaniu normalizującym2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-3:2007
- wersja polska
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
PN-EN 10348-2:2019-11
- wersja angielska
Stal do zbrojenia betonu -- Stal zbrojeniowa ocynkowana -- Część 2: Wyroby ze stali zbrojeniowej ocynkowanej2019-11-15KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
77.140.20 Stale wysokojakościowe
PN-EN 10283:2019-11
- wersja angielska
Odlewy ze staliwa odpornego na korozję2019-11-15KT 301 OdlewnictwaPN-EN 10283:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 683-3:2019-11
- wersja angielska
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania2019-11-07KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 683-3:2018-09
- wersja angielska
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 10222-5:2017-07
- wersja polska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale odporne na korozję martenzytyczne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczne2019-12-11KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10222-5:2002
- wersja polska
PN-EN 10222-3:2017-06
- wersja polska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach2019-12-06KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10222-3:2002
- wersja polska
PN-EN 10222-1:2017-06/Ap1:2019-11
- wersja polska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące odkuwek swobodnie kutych2019-11-21KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 10028-4:2017-09
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale stopowe niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach2019-10-24KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-4:2010
- wersja polska
77.140.45 Stale niestopowe
PN-EN 10025-2:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-2:2007
- wersja polska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10025-6:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie hartowanym i odpuszczonym2019-11-21KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-6+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN 10025-6+A1:2009
- wersja niemiecka
PN-EN 10025-5:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną2019-11-15KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-5:2007
- wersja polska
PN-EN 10025-4:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym2019-11-07KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-4:2007
- wersja polska
PN-EN 10025-2:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-2:2007
- wersja polska
PN-EN 10025-3:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu/walcowaniu normalizującym2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-3:2007
- wersja polska
PN-EN 10028-4:2017-09
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale stopowe niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach2019-10-24KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-4:2010
- wersja polska
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
PN-EN 10058:2019-11
- wersja angielska
Pręty stalowe płaskie i blachy uniwersalne ze stali walcowane na gorąco ogólnego zastosowania -- Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów2019-11-07KT 146 Kształtowników StalowychPN-EN 10058:2005
- wersja polska
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
PN-EN 10283:2019-11
- wersja angielska
Odlewy ze staliwa odpornego na korozję2019-11-15KT 301 OdlewnictwaPN-EN 10283:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 13520:2019-11
- wersja angielska
Oznaczanie zawartości ferrytu w odlewach z nierdzewnych staliw austenitycznych2019-11-07KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
PN-EN 10222-5:2017-07
- wersja polska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale odporne na korozję martenzytyczne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczne2019-12-11KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10222-5:2002
- wersja polska
PN-EN 10222-3:2017-06
- wersja polska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach2019-12-06KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10222-3:2002
- wersja polska
PN-EN 10222-1:2017-06/Ap1:2019-11
- wersja polska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące odkuwek swobodnie kutych2019-11-21KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
77.150.10 Wyroby z aluminium
PN-EN 507:2019-12
- wersja angielska
Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów z blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu2019-12-11KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 507:2002
- wersja polska
PN-EN 573-3:2019-12
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów2019-12-11KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 573-3:2014-02
- wersja angielska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 844:2019-12
- wersja angielska
Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia2019-12-04KT 181 Gospodarki LeśnejPN-EN 844-2:2000
- wersja polska
PN-EN 844-5:2000
- wersja polska
PN-EN 844-4:2002
- wersja polska
PN-EN 844-10:2001
- wersja polska
PN-EN 844-11:2001
- wersja polska
PN-EN 844-1:2001
- wersja polska
PN-EN 844-3:2002
- wersja polska
PN-EN 844-12:2002
- wersja polska
PN-EN 844-7:2000
- wersja polska
PN-EN 844-9:2002
- wersja polska
PN-EN 844-8:2000
- wersja polska
PN-EN 844-6:2002
- wersja polska
PN-EN 14081-1+A1:2019-11
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym -- Część 1: Wymagania ogólne2019-11-26KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14081-1:2016-03
- wersja angielska
79.060.20 Płyty wiórowe i pilśniowe
PN-EN 622-4:2019-10
- wersja angielska
Płyty pilśniowe -- Wymagania techniczne -- Część 4: Wymagania dla płyt porowatych2019-10-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 622-4:2010
- wersja angielska
PN-EN 622-4:2010
- wersja niemiecka
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 14915+A1:2017-07
- wersja polska
Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2019-12-06KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14915:2014-01
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN ISO 19085-7:2019-11
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Strugarki, wyrówniarki, strugarki wyrówniarko-grubiarki2019-11-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 861+A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 859+A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 860+A2:2012
- wersja angielska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN ISO 11833-1:2019-12
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Płyty z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) -- Część 1: Typy, wymiary i charakterystyka płyt o grubości nie mniejszej niż 1 mm2019-12-10KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11833-1:2012
- wersja angielska
83.140.50 Uszczelnienia
PN-EN 549:2019-10
- wersja angielska
Materiały gumowe do uszczelnień i membran stosowane w urządzeniach gazowych i osprzęcie instalacji gazowej2019-10-29KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 549:2000
- wersja polska
83.180 Kleje
PN-EN ISO 22631:2019-11
- wersja angielska
Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Metoda oddzierania2019-11-19KT 184 KlejówPN-EN 1372:2015-05
- wersja angielska
PN-EN 1372:2015-05
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 22632:2019-11
- wersja angielska
Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Metoda ścinania2019-11-19KT 184 KlejówPN-EN 1373:2015-05
- wersja angielska
PN-EN 1373:2015-05
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 22635:2019-11
- wersja angielska
Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych lub okładzin ściennych z tworzyw sztucznych lub gumy -- Oznaczanie zmiany wymiarów po przyspieszonym starzeniu2019-11-19KT 184 KlejówPN-EN 1903:2015-05
- wersja angielska
PN-EN 1903:2015-05
- wersja niemiecka
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-9:2018-03
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji2019-11-20KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 12944-9:2018-03/Ap2:2019-11
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji2019-11-14KT 175 Farb i Lakierów
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2812-2:2019-01
- wersja niemiecka
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 2: Metoda zanurzania w wodzie2019-12-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-2:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 11997-1:2017-10
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne -- Część 1: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno2019-11-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11997-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 6270-2:2018-02
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć -- Część 2: Kondensacja (ekspozycja w komorze z podgrzewanym zbiornikiem wody)2019-11-20KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6270-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 6270-1:2018-02
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć -- Część 1: Kondensacja (jednostronna ekspozycja)2019-11-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6270-1:2002
- wersja polska
91.010.30 Aspekty techniczne
PN-EN 1993-6:2009/Ap2:2019-11
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic2019-11-07KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.010.99 Inne aspekty
PN-EN 16908:2017-02
- wersja polska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042019-10-22KT 196 Cementu i Wapna
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15659:2019-12
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Lekkie urządzenia odporne na działanie ognia2019-12-04KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 15659:2009
- wersja angielska
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
PN-EN 15254-3:2019-12
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 3: Lekkie ściany działowe2019-12-10KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.060.20 Dachy
PN-EN 507:2019-12
- wersja angielska
Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów z blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu2019-12-11KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 507:2002
- wersja polska
PN-EN 508-2:2019-12
- wersja angielska
Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 2: Aluminium2019-12-11KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 508-2:2010
- wersja polska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 15269-5+A1:2016-11
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych Część 5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym2019-12-11KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-5:2014-08
- wersja angielska
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN ISO 12944-9:2018-03
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji2019-11-20KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 12944-9:2018-03/Ap2:2019-11
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji2019-11-14KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN 1993-6:2009/Ap2:2019-11
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic2019-11-07KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-EN 13791:2019-12
- wersja angielska
Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych2019-12-11KT 274 BetonuPN-EN 13791:2008
- wersja polska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 16908:2017-02
- wersja polska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042019-10-22KT 196 Cementu i Wapna
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12390-15:2019-11
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 15: Adiabatyczna metoda oznaczania ciepła wydzielanego podczas procesu twardnienia betonu2019-11-07KT 274 Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13074-2:2019-03
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub lepiszczy asfaltowych upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania2019-11-27KT 222PN-EN 13074-2:2012
- wersja polska
PN-EN 13074-1:2019-03
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub lepiszczy asfaltowych upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania2019-11-25KT 222PN-EN 13074-1:2012
- wersja polska
PN-EN 12607-3:2014-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza -- Część 3: Metoda RFT2019-11-20KT 222PN-EN 12607-3:2010
- wersja polska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN ISO 13789:2017-10
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację -- Metoda obliczania2019-11-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13789:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 10211:2017-09
- wersja polska
Mostki cieplne w konstrukcji budowlanej -- Przepływy ciepła i temperatury powierzchni -- Obliczenia szczegółowe2019-10-30KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10211:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 13370:2017-09
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Przenoszenie ciepła przez grunt -- Metody obliczania2019-10-22KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13370:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 12631:2017-10
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła2019-10-18KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 12631:2013-03
- wersja polska
PN-EN ISO 12631:2013-03
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-4-442:2012
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia2019-12-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-IEC 60364-4-442:1999
- wersja polska
PN-HD 60364-7-722:2019-01
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-12-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-722:2016-05
- wersja angielska
PN-HD 60364-6:2016-07
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie2019-12-05KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-6:2008
- wersja polska
PN-IEC 60364-6-61:2000
- wersja polska
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN ISO 4064-2:2017-07
- wersja polska
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 2: Metody badań2019-11-14KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN ISO 4064-2:2014-09
- wersja angielska
PN-EN 61770:2009/A1:2019-11
- wersja angielska
Sprzęt elektryczny przyłączany do sieci wodociągowej -- Unikanie przepływu wstecznego i uszkodzeń węża kompletnego2019-11-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-80:2019-12
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi użytkowane -- Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych2019-12-10KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-80:2005
- wersja polska
PN-EN 81-21:2018-07
- wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe w istniejącym budynku2019-12-03KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-21+A1:2013-02
- wersja angielska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 1527:2019-12
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych -- Wymagania i metody badań2019-12-06KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 1527:2013-05
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 14688-2:2018-05
- wersja polska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania2019-11-27KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14688-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-1:2018-05
- wersja polska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis2019-11-25KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 14688-1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 14688-1:2006/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012
- wersja polska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-2+A1:2019-12
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania -- Część 2: Oznaczanie uziarnienia2019-12-10KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-2:2015-06
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 12767:2019-12
- wersja angielska
Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych -- Wymagania i metody badań2019-12-10KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12767:2008
- wersja angielska
PN-EN 12767:2008
- wersja niemiecka
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60335-1:2012/A2:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2019-11-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-17:2013-06/A11:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego2019-11-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 61770:2009/A1:2019-11
- wersja angielska
Sprzęt elektryczny przyłączany do sieci wodociągowej -- Unikanie przepływu wstecznego i uszkodzeń węża kompletnego2019-11-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-1:2012/A1:2019-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-29KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.40 Zmywarki
PN-EN 50593:2017-04
- wersja polska
Zmywarki elektryczne do użytku komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2019-11-22KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
PN-EN 60704-2-3:2019-11
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń2019-11-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-2-3:2003
- wersja angielska
PN-EN 60704-2-3:2003/A1:2005
- wersja angielska
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
PN-EN 60335-2-12:2004/A2:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeń2019-11-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-13:2010/A1:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące frytownic, patelni i podobnego sprzętu2019-11-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-12:2004/A11:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeń2019-11-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN 61121:2013-06/A11:2019-12
- wersja angielska
Suszarki bębnowe do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2019-12-03KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 17116-3:2019-11
- wersja angielska
Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Określenia i badanie właściwości ładowności i zużycia środków -- Część 3: Pralnica tunelowa ciągła2019-11-19KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
PN-EN 17116-4:2019-11
- wersja angielska
Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Określenia i badanie właściwości ładowności i zużycia środków -- Część 4: Wyładowarki pralnicze2019-11-19KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
PN-EN 14543:2017-09/Ap1:2019-12
- wersja angielska
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Tarasowe ogrzewacze parasolowe -- Ogrzewacze promiennikowe bez odprowadzenia spalin do użytku na zewnątrz lub w przestrzeni dobrze wentylowanej2019-12-13KT 277
97.140 Meble
PN-EN 17214:2019-11
- wersja angielska
Wizualna ocena powierzchni mebli2019-11-19KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
PN-EN 15939:2019-10
- wersja angielska
Okucia meblowe- Wytrzymałość i dopuszczalne obciążenia urządzeń mocujących meble do ściany2019-10-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 15939+A1:2014-03
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 14565:2019-12
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe na bazie syntetycznych polimerów termoplastycznych -- Specyfikacja2019-12-06KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 14565:2006
- wersja polska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 893:2019-11
- wersja angielska
Sprzęt alpinistyczny -- Raki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-11-29KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 893:2012
- wersja polska
PN-EN 16579+AC:2019-11
- wersja angielska
Sprzęt boiskowy -- Bramki boiskowe przenośne i zamocowane na stałe -- Wymagania dotyczące funkcjonalności, bezpieczeństwa i metody badań2019-11-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 16579:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 14619:2019-11
- wersja angielska
Sprzęt sportowy rolkowy -- Hulajnogi -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-11-19KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14619:2015-07
- wersja angielska